Bunedir.org

Yumurtlayarak Çoğalan Hayvanlar


Sponsorlu Bağlantılar
Sürüngenler : Yumurtlayarak çoğalan büyük bir sınıftır. Değişken vücut sıcaklıkları vardır. Tümü akciğer solunumu yaparlar.

Örnek: Kaplumbağ, yılan, timsah, kertenkele, kurbağ vd.

Kuşlar : Sabit vücut sıcaklıkları vardır. Vücutlarının tamamı tüylerle kaplı olan tek sınıftır. Ön üyeleri kanatlara dönüşmüştür. Kemikleri uçmada kolaylık sağlamak amacıyla hafiftir. Yumurtlayarak çoğalırlar.

Örnek:kartal, şahin, güvercin, deve kuşu, atmaca, leylek, martı, karga, ağaçkakan, vd.

Balıklar : Neredeyse sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. Tüm balık türleri için geçerli değildir tabiyki. Çünkü; köpek balığı, balina, yunus gibi balık türleri doğurarak çoğan balık türleridir. İki yaşayışlılarda olduğu gibi çok miktarda yumurta yapılır. Yumurtadan çıkıp, sağ kalarak ergin hale gelenler ise oldukça azdır.

Örnek:kefal, alabalık, çinekop, sazan balığı, hamsi, vd.

Balıklarda da bazı aykırı türler vardır. Örneğin; kedi balıklarında yumurtalar dişi balığın içinde olgunlaşır. Engerek yılanı gibi onlar da doğum yapıyormuş sanılabilir. yumurtlayarak çoğalan hayvanlar Omurgasızlar genellikle yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtadan çıkan yavrular çoğu zaman yetişkinlere benzemezler ve ancak bir kaç aşamadan geçtikten sonra yetişkinlerine benzerler. Fakat bunun aksi, yani yumurtadan direkt olarak yetişkinlerine benzeyerek çıkan türler de vardır.

Kısaca tüm yumurtlayarak çoğalan hayvanlar:

Kaplumbağ, yılan, timsah, kertenkele, kurbağ, kartal, şahin, güvercin, deve kuşu, atmaca, leylek, martı, karga, ağaçkakan, kefal, alabalık, çinekop, sazan balığı, hamsi, vd.

İlgili Konu:


Doğurarak Çoğalan / Üreyen Hayvanlar


Memeliler :

- Akciğer solunumu yaparlar.

- Doğurarak çoğalırlar.

- Yavru bakımı görülür.

- İç döllenme görülür.

- Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirmezler.

- Yavrularını sütle beslerler.

- Kalpleri 4 odacıklıdır.

- Kirli kan akciğerde temizlenir.

- Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Vücudu temiz kan dolaşır.

- Vücutları kıllarla kaplıdır.

- Sıcakkanlı canlılardır.

- Beslenme özelliklerine göre 3 grupta incelenirler.

a) Otçul Memeliler : Koyun, keçi, inek, ceylan, geviş getiren at ve eşek gibi hayvanlar ile geviş getirmeyenler.

b) Etçil Memeliler : Kedi, köpek, kurt, aslan, kaplan.

c) Hem Etçil Hem Otçul Memeliler : İnsan, ayı, maymun, domuz,

kuşların büyük kısmı ve bazı balıklar.

d) Kemirgen Memeliler : Sincap, kunduz, fare, tavşan.

e) Uçan Memeliler : Yarasa.

f) Yüzen Memeliler : Balina, köpek balığı, yunus, fok.

 • Kedi türleri (Aslan, Kaplan, Gelincik, Çıta vb.)

 • Ayı türleri (Boz Ayı, Kutup ayısı)

 • Maymun türleri (Şempanze, Goril, vb.)

 • Balinalar, yunuslar, köpek balıkları

 • Panda

 • İnek

 • Koyun

 • Keçi

 • Zebra

 • Fil

 • Kanguru

 • Zürafa

 • Tilki

 • Kurt

 • Fok balığı

 • Geyik

 • At


Sponsorlu Bağlantılar

Bunedir.Org