Bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya başka sözcüklerle birleşirken, sözcüğün sonundaki ünsüz ikizleşir. Bu olaya “ünsüz türemesi” denir.
Ünsüz türemesinin görüldüğü yerler
1. Türkçe kelimelerde, kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. Ama af, his, zan, ret, hal, şık, gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv, redd, hiss, zann, hall, şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir.
hiss→his→hissetmek, hissi
zann→zan→zannetmek ,zannı
redd→ret→reddetmek, reddi
şıkk→şık→şıkkı,
zemm→zem→zemmetmek,
hall→hal→halli, halletmek…
afv→af→affetmek, affı
2. “Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz” kuralına uymayan bazı Arapça kelimelerde:
fiat→fiyat, faide→fayda, zaif→zayıf,
repertuar→repertuvar, lâboratuar→lâboratuvar,
konservatuar→konservatuvar, tual→tuval, tualet→tuvalet…

Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler:
dua, duayen, fail, faiz, fuar, fuaye, kuaför, lâik, puan, suare.

Yorum Yap

Son Sorular

Puan
5
Soru : Orkestranın Diğer Adı
Soru Detay : Orkestranın diğer adı nedir ?
Puan
23
Soru : Teslim Tesellüm Belgesi Örneği
Soru Detay : teslim tesellüm belgesi örnekleri
Puan
10
Soru : Cumhuriyet neden akşam ilan edildi
Soru Detay : Cumhuriyet neden akşam ilan edildi.
Puan
6
Soru : Atmosferde Yükseldikçe Basınç Etkisi Ne Olur
Soru Detay : Atmosferde yükseldikçe basınç azalır mı artar mı?
Puan
6
Soru : Krom Nedir Nasıl Oluşur
Soru Detay : krom madeni nin oluşum şekli
Puan
13
Soru : Sancakbeyinden Sonra Kim Gelir
Soru Detay : Sancakbeyinden Sonra Kim Gelir
Puan
6
Soru : 18 in karekökü nedir
Soru Detay : 18 in karekoku nasıl hesaplanır
Puan
14
Soru : Panislamizm
Soru Detay : Panislamizm nedir panislamist kime denir ?
Puan
7
Soru : Osmanlıda Hukuk Düzeni
Soru Detay : osmanlının hukuk düzeni ile ilgili önereceğiniz kitap, e-kitap veya site linkleri var mı?

Puan
21
Soru : Tanzimat Dönemi Oynanan İlk Tiyatro Eseri
Soru Detay : Tanzimat döneminde ilk oynanan tiyatro eseri hangisidir ?
Bi soru sor