Bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya başka sözcüklerle birleşirken, sözcüğün sonundaki ünsüz ikizleşir. Bu olaya “ünsüz türemesi” denir.
Ünsüz türemesinin görüldüğü yerler
1. Türkçe kelimelerde, kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. Ama af, his, zan, ret, hal, şık, gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv, redd, hiss, zann, hall, şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir.
hiss→his→hissetmek, hissi
zann→zan→zannetmek ,zannı
redd→ret→reddetmek, reddi
şıkk→şık→şıkkı,
zemm→zem→zemmetmek,
hall→hal→halli, halletmek…
afv→af→affetmek, affı
2. “Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz” kuralına uymayan bazı Arapça kelimelerde:
fiat→fiyat, faide→fayda, zaif→zayıf,
repertuar→repertuvar, lâboratuar→lâboratuvar,
konservatuar→konservatuvar, tual→tuval, tualet→tuvalet…

Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler:
dua, duayen, fail, faiz, fuar, fuaye, kuaför, lâik, puan, suare.

Yorum Yap

Sen Kimsin?

Mesajini yaz.

Son Sorular

Puan
31
Soru : Arap Alfabesi Sırasıyla
Soru Detay : Arapça alfabe sirasiyla elif be te se cim ha
Puan
20
Soru : Dekor Nedir
Soru Detay : Dekor Nedir
Puan
25
Soru : Tiroid Nedir
Soru Detay : tiroid nedir tiroid hastalığı hakkında bilgi tedavisi belirtileri
Puan
26
Soru : Uzunluk Ölçme Aletleri Nelerdir
Soru Detay : uzunluk ölçme aletleri nelerdir
Puan
21
Soru : Pusula Nedir
Soru Detay : pusula nedir
Puan
23
Soru : Doygun Çözelti Nedir
Soru Detay : doygun çözelti nedir
Puan
31
Soru : Çözülme Nedir
Soru Detay : çözülme nedir
Puan
21
Soru : Bakır Neden Saf Maddedir
Soru Detay : bakır neden saf maddedir
Puan
25
Soru : Basit Zamir Nedir
Soru Detay : basit zamir nedir
Puan
16
Soru : İsim Tamlaması Örnekleri
Soru Detay : isim tamlaması örnekleri
Bi soru sor