Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya ünsüz düşmesi denir.

Ünsüz düşmesinin görüldüğü yerler:
1. Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz . Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer.

Ünsüz Düşmesi Örnekleri

hakk→hak, redd→ret, hiss→his, zann→zan, zemm→zem, hall→hal, şıkk→şık, afv→af…

2.  K sesi ile biten kelimelerde –cik eki getirildiğinde kelime sonundaki k’lerin düştüğü görülür:

ufak→ufacık, alçak→alçacık, minik→minicik, küçük→küçücük, büyük→büyücek…

Not: Bu ekin somut isim türettiği durumlarda kelime sonundaki k düşmez:

kulak→kulakçık, karın→karıncık, kapak→kapakçık…

Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında “t” sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur.

çift, rast, serbest…

Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır.

Hastahane, pastahane, postahane, muayenehane, yazıhane, sarphane, dökümhane, yatakhane, yemekhane, dershane, eczahane…

Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki “r” , yazıda da konuşmada da korunur.

Yorum Yap

Sen Kimsin?

Mesajini yaz.

Son Sorular

Puan
27
Soru : Arap Alfabesi Sırasıyla
Soru Detay : Arapça alfabe sirasiyla elif be te se cim ha
Puan
17
Soru : Dekor Nedir
Soru Detay : Dekor Nedir
Puan
22
Soru : Tiroid Nedir
Soru Detay : tiroid nedir tiroid hastalığı hakkında bilgi tedavisi belirtileri
Puan
22
Soru : Uzunluk Ölçme Aletleri Nelerdir
Soru Detay : uzunluk ölçme aletleri nelerdir
Puan
15
Soru : Pusula Nedir
Soru Detay : pusula nedir
Puan
20
Soru : Doygun Çözelti Nedir
Soru Detay : doygun çözelti nedir
Puan
28
Soru : Çözülme Nedir
Soru Detay : çözülme nedir
Puan
16
Soru : Bakır Neden Saf Maddedir
Soru Detay : bakır neden saf maddedir
Puan
21
Soru : Basit Zamir Nedir
Soru Detay : basit zamir nedir
Puan
11
Soru : İsim Tamlaması Örnekleri
Soru Detay : isim tamlaması örnekleri
Bi soru sor