Alt Basliklar

» Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler
» Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler
» N羹fusu Etkileyen Beeri Fakt繹rler
» Atmosfer Bas覺nc覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler
» Bas覺nca Etki Eden Fakt繹rler
» 襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler
» Sanayiyi Etkiliyen Olumlu Olumsuz Fakt繹rler
» Erozyona etki eden fakt繹rler
» 襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler
» 襤klimi etkileyen fakt繹rler
» Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler
» Eitimde 襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler
» 繹z羹n羹rl羹e Etki Eden Fakt繹rler
» T羹rkiyede Sanayinin Gelimesini Etkileyen Fakt繹rler
» Beeri Unsurlar
» Beeri Fakt繹rler
» T羹rkiyede Ula覺m zerinde Etkili Olan Fakt繹rler
» T羹rkiye'de Ula覺m覺n Tarihsel Geliimi
» T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler
» Yerleime etki eden fakt繹rler
» N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler
» 襤klimlerin Olumas覺nda Etkili Olan Fakt繹rler
» Baba Olmay覺 Engelleyen Fakt繹rler
» Beeri

Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler

a. Fiziksel evre

Toplumun yaad覺覺 b繹lgedeki t羹m yer 羹st羹 ve yer alt覺 kaynaklar覺 ve b繹lgenin iklime dayal覺 繹zellikleri toplumun yaam bi癟imini etkiler. zellikle doada meydana gelen deprem, sel, salg覺n hastal覺klar 癟evre ile n羹fus aras覺ndaki dengeyi bozar, toplumsal yaam bi癟imini belirler. rnein: 17 Austos Depreminin ard覺ndan T羹rkiye’de yerleim birimlerine yakla覺m覺n deimesi.

b. Bilim ve Teknoloji

Makineleme, iletiim ara癟lar覺ndaki gelimeler, ula覺m olanaklar覺n覺n artmas覺, gibi fakt繹rler insan ve toplum yaam覺n覺 b羹y羹k 繹l癟羹de deitirebilir. Teknolojinin en 繹nemli g繹revi insan覺n doay覺 denetlem Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler

• Toplumun kan覺 ve inan癟lar覺yla 癟at覺mayan, onlarla uyumlu yeni 繹eler toplumda h覺zl覺 benimsenir. • Ekonomik y繹nden kalk覺nm覺, yap覺sal sorunlar覺n覺 癟繹z羹mlemi toplumlarda deime daha 癟abuk olur. • Baka toplumlarla kurulacak s覺k覺 ve s羹rekli ilikiler topluma farkl覺 d羹羹ncelerin girmesini salayaca覺 i癟in deiimi h覺zland覺r覺r. • Bir toplumda 癟ocuklar gen癟lere, gen癟ler de yal覺lara oranla deimeyi daha 癟abuk benimserler. • Sava, g羹癟, igal gibi d覺 etmenlerin youn olmas覺.


N羹fusu Etkileyen Beeri Fakt繹rler

襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r. Bu tan覺ma g繹re iklime etki eden beeri unsurlar olarak unlar覺 sayabiliriz;

1. ehirleme

B羹y羹k ehirler sunduu olanaklar nedeniyle n羹fus ve yerleimi etkilerler.

2. Sanayileme

B羹t羹n D羹nya’da olduu gibi T羹rkiye’de de, sanayilemenin artt覺覺 yerlerde n羹fus younluu artm覺t覺r. 襤stanbul, 襤zmit, Adapazar覺, Bursa, Adana ve 襤zmir buna 繹rnektir. Fabrikalar i imkan覺  Devamini Oku


Atmosfer Bas覺nc覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler

Atmosfer bas覺nc覺n覺 etkileyen fakt繹rler unlard覺r;

1. S覺cakl覺k

Hava 覺s覺nd覺k癟a genleir ve hafifler. Souduk癟a s覺k覺覺r ve a覺rla覺r. Bu nedenle havan覺n souk olduu yerlerde bas覺n癟 y羹ksek, s覺cak olduu yerlerde d羹羹kt羹r. Yani s覺cakl覺kla bas覺n癟 aras覺nda ters orant覺 vard覺r. Bu y羹zden ekvatorda al癟ak bas覺n癟 alan覺, kutuplarda ise y羹ksek bas覺n癟 alan覺 bulunur.

2. Mevsim

Mevsime g繹re s覺cakl覺k deitii i癟in atmosfer bas覺nc覺 da deiir. rnein; T羹rkiye’de yaz mevsiminde daha 癟ok al癟ak bas覺n癟 alanlar覺, k覺 mevsiminde ise y羹ksek bas覺n癟alanlar覺 oluur.

3. Y羹kseklik

Y羹kselti ile bas覺n癟 aras Devamini Oku


Bas覺nca Etki Eden Fakt繹rler

1. SICAKLIK


Is覺nan hava y羹kselir b繹ylece yery羹z羹ne uygulad覺覺 bas覺n癟 azal覺r.Souyan hava a覺rla覺r ve al癟al覺r. Yery羹z羹ne uygulad覺覺 bas覺n癟 artar. S覺cakl覺a bal覺 olarak Ekvatorda s羹rekli Termik A.B ,Kutuplarda ise s羹rekli Termik Y.B alan覺 olumutur.

2. YKSELT襤


Y羹kseldik癟e havan覺n kal覺nl覺覺 ve youn gazlar覺n miktar覺 azald覺覺 i癟in bas覺n癟 azal覺r. ( 10,5 metrede 1 mm d羹er ). Y羹kselti ile bas覺n癟 ters orant覺l覺d覺r. Ortalama her 10,5 metre y羹kseldik癟e 1mm bas覺n癟 azal覺r. Bu bas覺n癟 azalmas覺ndan yararlan覺larak y羹kselti 繹l癟en alet gelitirilmitir. Buna altimetre denir.

3. YER EK襤M Devamini Oku


襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler

襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler (zet) : • Plans覺zl覺k • Dinleyiciye uygun olmayan anlat覺m tarz覺 • H覺zl覺 ve gereksiz bilgi aktar覺m覺 • Yanl覺 s繹zc羹k se癟imi • Ses tonunu ayarlayamama • Beden dilini kullanamama • Sinirlilik ve huzursuzluk • G羹vensizlik • n yarg覺l覺 olma • Konuan覺 dikkatlice dinlememe • Yaz覺lan覺 dikkatlice okumama

襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler Nelerdir


Acaba hangimizin g繹ren bir bak覺a, duyan bir kulaa gereksinimi yok ki??? D. Pire'nin "insanlar覺n 癟ou duvar, 癟ok az覺 da aralar覺nda k繹pr羹 kurarlar" s繹z羹, g羹n羹m羹z羹n youn temposuna kendi Devamini Oku


Sanayiyi Etkiliyen Olumlu Olumsuz Fakt繹rler

1. Sermaye


Sanayi tesislerinin yap覺m覺, makine ve te癟hizat al覺m覺, ilenecek hammaddenin al覺m覺 ve i癟ilere 羹cretlerin 繹denmesi gibi bir 癟ok alanda sermayeye ihtiya癟 duyulmaktad覺r. Cumhuriyetin ilk y覺llar覺nda 繹zel sekt繹r羹n b羹y羹k sanayi tesislerini kuracak sermayesi olmad覺覺 i癟in bir 癟ok tesis devlet taraf覺ndan kurulmutur. G羹n羹m羹zde ise 繹zel sekt繹r, sanayinin hemen her alan覺nda 繹nemli bir paya sahiptir. Ayr覺ca yabanc覺 sermaye sahipleri de 羹lkemizde sanayinin bir 癟ok alan覺na para yat覺rm覺lard覺r.

2. Enerji


Hammaddenin ilenmesi i癟in gereklidir. lkemiz petrol, doalgaz gibi baz覺 enerji kaynaklar覺n覺 ithalat yoluyla sa Devamini Oku


Erozyona etki eden fakt繹rler

1- 襤klimin yar覺kurak olmas覺 2- Bitki 繹rt羹s羹n羹n tahrip edilmesi 3- Engebeli arazi yap覺s覺 ve eim fazlal覺覺 4- Meralarda a覺r覺 otlat覺lma yap覺lmas覺 5- Topraklar覺n nadasa b覺rak覺lmas覺 6- H覺zl覺 n羹fus art覺覺 (Bitki 繹rt羹s羹 tahribi, yanl覺 arazi kullan覺m覺) 7- Eimli yerlerde tarla a癟覺lmas覺 ve tarlalar覺n eime paralel s羹r羹lmesi

Erozyona etki eden fakt繹rler


Erozyona etki eden fakt繹rleri 5 grup alt覺nda toplayabiliriz.[16] Bunlar,襤klim, Topografya, Toprak zellikleri, Bitki rt羹s羹 ve 襤nsan Fakt繹r羹 d羹r. 襤nsan fakt繹r羹 d覺覺ndaki dier d繹rt fakt繹r doal erozyon fakt繹rleri olarak tan覺mlan覺r.[17]

1 - 襤klim

 Devamini Oku


襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler

襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r. Bu tan覺ma g繹re iklime etki eden beeri unsurlar olarak unlar覺 sayabiliriz; 1. Fabrika art覺k ve sal覺n覺mlar覺: Yine fabrikalardan doaya sal覺nan gazlar ve sulara kar覺an kimyasallar nedeniyle iklim deiikliine neden olur. Asit yamurlar覺 gibi. 2. Atmosfere zarar veren gazlar: Yine insan yap覺m覺 doaya kar覺an gazlar atmosferi dolay覺s覺yla iklimi etkilemektedir. Ozon tabakas覺n覺n delinmesi gibi. < Devamini Oku


襤klimi etkileyen fakt繹rler

1) Matematik konumu: T羹rkiye bulunduu konumdan dolay覺 k覺覺n kutuplardan gelen souk hava k羹tlelerinin, yaz覺n da Tropikal kuaktan gelen s覺cak hava k羹tlelerinin etkisindedir. Ayr覺ca g羹ne 覺覺nlar覺n覺n d羹me a癟覺s覺nda y覺l boyunca b羹y羹k farklar vard覺r. Bunun sonucu olarak y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺 da fazlad覺r. 2) Yer ekilleri (Y羹kselti, dalar覺n uzan覺 dorultusu ve bak覺): Yurdumuzun kuzeyinde ve g羹neyinde dalar k覺y覺ya paralel uzand覺覺ndan k覺y覺 ile i癟 kesim aras覺nda buralarda iklim farkl覺l覺覺 fazlad覺r. Ege b繹lgesinde ise dalar k覺y覺ya dik uzand覺覺ndan farkl覺l覺k azd覺r. Y羹kseltinin etkisiyle s覺cakl覺k T羹rk Devamini Oku


Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler

zet : 17. ve 18. yy'da yap覺lan 覺slahatlar; Osmanl覺 devletinin k繹t羹ye gidiini durduramad覺. Bu y羹zden 19.yy'da Avrupa tarz覺 k繹kl羹 yenilikler yap覺lm覺t覺r. Her alanda -askeri, hukuki,ekonomik,sosyal,eitim ve y繹netim- yenilikler yap覺lm覺t覺r.

Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler nelerdir ? (Detay)

Osmanl覺 Devleti 17 y羹zy覺l覺n sonlar覺na doru kaybedilen savalarla tan覺maya balam覺t覺r. Kaybedilen savalar sonras覺nda sars覺lan askeri otorite ve devlet d羹zeninin yan覺nda, ekonomik ve sosyal hayatta olumsuz y繹nde etkilenmeye balam覺t覺r. Osmanl覺 Devleti bu durumu d羹zeltmek i癟in kendi i癟inde aray覺lara balam覺t覺. Fakat b Devamini Oku


Eitimde 襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler

Eitimde 襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler Ve nlenmeleri Okullarda eitim s覺ras覺nda, 繹retmenlerle 繹renciler aras覺ndaki iletiim s羹re癟lerinde mesajlar覺, geleneksel olarak 癟ounlukla s繹zel sembollerin en 繹nemlileri olan s繹zl羹 ya da yaz覺l覺 s繹zc羹kler oluturmaktad覺r. 羹nk羹 s繹zc羹kler kolayl覺kla s繹ylenip yaz覺larak kullan覺labilir, gerektiinde yaz覺l覺 ya da kaydedilmi olarak iletilip saklanabilir, gerektii zaman da kolayl覺kla 癟oalt覺labilir. Bu y羹zden, mesajlar覺 oluturan b羹t羹n s繹zc羹klerin anlamlar覺 kaynak ve al覺c覺 taraf覺ndan bilindii s羹rece, s繹zl羹 ya da yaz覺l覺 iletiim kolayl覺kla ve k覺sa zamanda ger癟ekleebilir. Dier Devamini Oku


繹z羹n羹rl羹e Etki Eden Fakt繹rler

ZNRLE ETK襤 EDEN FAKTRLER 1- 繹z羹c羹 ve 癟繹z羹nenin cinsi : Her madde her maddede 癟繹z羹nmez. Organik bileikler organik 癟繹z羹c羹de inorganik bileikler inorganik 癟繹z羹c羹de 癟繹z羹n羹rler. Polar bileikler polar 癟繹z羹c羹de apolar bileikler apolar 癟繹z羹c羹de 癟繹z羹n羹rler. rnein naftalin suda 癟繹z羹nmez fakat benzende 癟繹z羹n羹r. “Benzer benzeri 癟繹zer”. …..(2)
2-S覺cakl覺k: Kat覺lar覺n 癟繹z羹n羹rl羹羹 genelde 覺s覺 al覺c覺 (endotermik) olduu halde gazlar覺n 癟繹z羹n羹rl羹羹 ekzotermik tir. S覺cakl覺覺n art覺r覺lmas覺 kat覺lar覺n 癟繹z羹n羹rl Devamini Oku


T羹rkiyede Sanayinin Gelimesini Etkileyen Fakt繹rler

1-eitli ve bol hammadde varl覺覺. 2-Gerekli eneji i癟in 羹lkemizde zengin ta k繹m羹r羹 ve yak覺n覺nda demir yataklar覺 bulunmas覺. G羹癟l羹 ve bol Su kaynaklar覺. 3-Son y覺llarda termik santrelerin doal gaza d繹n羹t羹r羹lme 癟al覺malar覺na 繹nem verilmektedir. 4-H覺dro-elektrik santralerine gelince ;akarsular覺n Suyun d羹羹 g羹癟羹nden Elektrik enerjisi salamak i癟in son y覺llarda b羹y羹k barajlar yap覺lm覺 ve bir k覺smada yap覺lmaktad覺r.

Sanayinin Gelimesinden Etkili Olan Fakt繹rler


Bunlar覺n bal覺calar覺 unlard覺r:

1. Sermaye


Sanayi tesislerinin yap覺m覺, makine ve te癟hizat al覺m覺, ilenecek hammaddenin al覺m覺 ve i Devamini Oku


Beeri Unsurlar

Beeri (A.) [ بشری ] insanl覺kla ilgili, insani.

Beeri Fakt繹rler/Unsurlar


retim, da覺t覺m ve t羹ketim 羹zerinde ekili olan fakt繹rlerden biri de beeri unsurlard覺r. 襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlar doal fak繹rler ile s覺k覺 bir iliki i癟indedir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r.

襤klimi etkileyen beeri unsurlar


襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara a Devamini Oku


Beeri Fakt繹rler

retim, da覺t覺m ve t羹ketim 羹zerinde ekili olan fakt繹rlerden biri de beeri unsurlard覺r. 襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlar doal fak繹rler ile s覺k覺 bir iliki i癟indedir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r.

襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler


襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne ka Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m zerinde Etkili Olan Fakt繹rler

T羹rkiye’de ula覺m b羹y羹k bir oranda doal koullar覺n etkisiyle belirlenmektedir. ( sanayi bak覺m覺nda ilerlemi 羹lkelerde doal koullar覺n ula覺m ve yerleme 羹zerindeki etkisi az iken sanayilememi 羹lkelerde bu durum belirgin bir ekilde ortaya 癟覺kmaktad覺r. )

a) Yerekilleri


Dalar覺n bat覺-dou dorultusunda uzanmas覺 kara ve demiryolu ula覺m覺n覺n kuzey g羹ney dorultusunda olmas覺na izin vermemektedir. Karadeniz ve Akdeniz B繹lgesinde dalar覺n uzan覺 dorultusuna bal覺 olarak k覺y覺 ile i癟 kesimler aras覺nda ula覺m g羹癟l羹kle yap覺lmaktad覺r. Ege b繹lgesinde ise dalar k覺y覺ya dik uzand覺klar覺 i癟in k覺y覺 ile i癟 kesimle Devamini Oku


T羹rkiye'de Ula覺m覺n Tarihsel Geliimi

lkemizde ula覺m Anadolu'nun eklinden ve 羹zerindeki y羹zey ekillerinden dolay覺 dou-bat覺 dorultulu bir uzan覺 g繹sterir. Ancak teknik olanaklardaki ilerlemelerebal覺 olarak kuzey-g羹ney dorultulu yollar da tarihi s羹re癟 i癟inde gelimitir. lkemizde varl覺覺 bilinen en eski karayolu M.. 2000 y覺l覺nda Hititler taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r. Bu yol 襤癟 Anadolu'daki bal覺ca yerleme merkezlerini birbirine bal覺yorayr覺ca Karadeniz ve Ege k覺y覺lar覺na kadar uzan覺yordu. Pers 襤mparatorluu zaman覺nda ise bu imparatorluun bakenti olan Susa'y覺 Musul, Mardin, Diyarbak覺r, Malatyave Sivas'tan ge癟erek Ege B繹lgesi'nin 羹nl羹 kenti Sardes'e ve buradan Ege k Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler

Ula覺m覺 etkileyen en 繹nemli doal fakt繹r yer ekilleridir. Akdeniz ve Karadeniz b繹lgelerinde dalar覺n k覺y覺ya paralel uzanmas覺 ve ortalama y羹kseltinin fazla olmas覺ndan dolay覺 ula覺m yolu a癟mak 癟ok zor olmaktad覺r. Bunun yan覺nda k繹pr羹 ve t羹nel yap覺m覺 maliyeti art覺rmaktad覺r. Ayr覺ca dalar覺 yaran derin akarsu vadileri ula覺m覺 zorlat覺rmaktad覺r. 襤klim koullar覺 da ula覺m覺 繹nemli 繹l癟羹de etkiler. Don olay覺, kar, sis ve seller ula覺m覺 engeller veya zorlat覺r覺r. zellikle Dou Anadolu B繹lgesi’nde kar ya覺覺 ve don olaylar覺, Karadeniz B繹lgesi’nde de heyelanlar ula覺m覺 olumsuz olarak etkilemektedir. Yol yap覺m masraflar Devamini Oku


Yerleime etki eden fakt繹rler

Yerleime etki eden fakt繹rler: (zet) Bir yerin yerleim yeri se癟ilmesinde etkili olan etkenler unlard覺r: 1. Su a癟覺s覺ndan zenginlik (Tatl覺 su: nehirler yada akarsular, g繹ller, g繹letler, vd.) 2. Verimli tar覺msal arazi yaps覺na sahip olmas覺. (dalar覺n etekleri) 3. 襤klim 4. End羹stirinin yayg覺n oluu 5. Ula覺m Tarihten g羹n羹m羹ze kalabal覺k yerleim yerleri genellikle denize k覺y覺s覺 olan yerlerdir. 羹nk羹 bu t羹r yerler hem iklimsel a癟覺dan 覺l覺man bir iklime ve bunun neticesinde verimli topraklar ve tar覺msal arazilerin olmas覺n覺 salar. Ayr覺ca denize k覺y覺s覺n覺n olmas覺yla beraber ula覺m覺nda kolaylamas覺 繹zellikle 羹r羹nlerin ihrac覺  Devamini Oku


N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler

N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler Nelerdir ? T羹rkiye’deki corafi b繹lgeler, b繹l羹mler ve y繹reler aras覺nda n羹fus miktar覺 ve younluu y繹n羹nden 繹nemli farklar bulunmaktad覺r. T羹rkiye’de n羹fusun farkl覺 da覺l覺覺nda etkili olan fakt繹rler unlard覺r: 1. Fiziki Fakt繹rler a. 襤klim 繹zellikleri: lkemizde n羹fusun youn olduu yerlerin, genelde k覺y覺 b繹lgeler olmas覺nda 覺l覺man iklimin b羹y羹k etkisi vard覺r. Kurak ve k覺lar覺 a覺r覺 souk ge癟en yerlerde n羹fus fazla youn deildir. b. Yer ekilleri: lkemizde y羹ksek ve engebeli yerlerde n羹fus azd覺r. Dou Anadolu B繹lgesi, Taeli pl璽tosu, Mentee y繹resi gibi  Devamini Oku


襤klimlerin Olumas覺nda Etkili Olan Fakt繹rler

Bunlar; kara-deniz, deniz-buz, deniz-hava etkileimleri, volkanik gazlar, insan aktiviteleri, arazi kullan覺m覺, gelen ve yans覺yan 覺覺nlar v.s.dir. Bu elemanlar tek balar覺na ve birbirleri ile iliki halinde atmosferi etkilemekte; k覺sa vadede hava olaylar覺n覺, uzun vadede ise d羹nya 羹zerinde 癟ok 癟eitli iklim tiplerinin olumas覺n覺 salamaktad覺rlar.


Baba Olmay覺 Engelleyen Fakt繹rler

Baba Olmay覺 Engelleyen Fakt繹rler D羹羹k sperm say覺s覺, k繹t羹 sperm hareketi, sperm eklinin bozuk oluu, hi癟 sperm olmamas覺, imm羹nolojik ve psikolojik nedenler, alkol, sigara, 癟evresel fakt繹rler, cinsel hastal覺klar ve beslenme al覺kanl覺klar覺. Uzmanlar uyar覺yor: T羹m bunlar, birg羹n baba olman覺za engelleyecek fakt繹rler olabilir... EUROFERTIL T羹p Bebek Merkezi Medikal Direkt繹r羹 Dr. M. Hakan z繹rnek, s覺kl覺kla kar覺lat覺klar覺 erkek k覺s覺rl覺覺n覺n s羹re癟lerini, sebeplerini ve tedavi bi癟imlerini anlatt覺. Dr. z繹rnek, bir 癟iftin bebek sahibi olamamas覺nda % 40 oran覺nda kad覺n, % 40 oran覺nda ise erkek k覺s覺rl覺覺na rastland覺覺n覺 ve % 20A Devamini Oku


Beeri

Beeri (A.) [ بشری ] insanl覺kla ilgili, insani.

Beeri Fakt繹rler/Unsurlar


retim, da覺t覺m ve t羹ketim 羹zerinde ekili olan fakt繹rlerden biri de beeri unsurlard覺r. 襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlar doal fak繹rler ile s覺k覺 bir iliki i癟indedir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r.

襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler


襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara Devamini Oku


Ulasimi etkileyen beseri faktorler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ulasimi nedir ve ulasimi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Etkileyen nedir ve etkileyen ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Beseri nedir ve beseri ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor