T羹rkiyede Ula覺m eitleri

1. Karayolu ula覺m覺


Eski bir yerleim sahas覺 olmas覺 nedeniyle tarihteki 繹nemli kara ula覺m yollar覺 T羹rkiye 羹zerinden ge癟mitir. Kral yolu 襤pek yolu gibi 繹nemli ticaret yollar覺 羹lkemizde yer almaktad覺r. lkemizde kara yollar覺n覺n dorultusu yer ekillerinden olduk癟a fazla olarak etkilenmektedir. Genellikle 羹lkemizde yer alan kara yollar覺 bat覺-dou dorultusunda uzanmaktad覺r. Yolcu ve y羹k ta覺mac覺l覺覺n覺n 癟ok b羹y羹k bir b繹l羹m羹 kara yoluyla yap覺lmaktad覺r. Karayolu ile en 羹cra noktalara kadar gidebilmenin m羹mk羹n olmas覺 karayolu ula覺m覺n覺n gelimesi 羹zerinde etkili olmutur.

2. Demiryolu ula覺m覺


lkemizdeki Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m zerinde Etkili Olan Fakt繹rler

T羹rkiye’de ula覺m b羹y羹k bir oranda doal koullar覺n etkisiyle belirlenmektedir. ( sanayi bak覺m覺nda ilerlemi 羹lkelerde doal koullar覺n ula覺m ve yerleme 羹zerindeki etkisi az iken sanayilememi 羹lkelerde bu durum belirgin bir ekilde ortaya 癟覺kmaktad覺r. )

a) Yerekilleri


Dalar覺n bat覺-dou dorultusunda uzanmas覺 kara ve demiryolu ula覺m覺n覺n kuzey g羹ney dorultusunda olmas覺na izin vermemektedir. Karadeniz ve Akdeniz B繹lgesinde dalar覺n uzan覺 dorultusuna bal覺 olarak k覺y覺 ile i癟 kesimler aras覺nda ula覺m g羹癟l羹kle yap覺lmaktad覺r. Ege b繹lgesinde ise dalar k覺y覺ya dik uzand覺klar覺 i癟in k覺y覺 ile i癟 kesimle Devamini Oku


T羹rkiye'de Ula覺m覺n Tarihsel Geliimi

lkemizde ula覺m Anadolu'nun eklinden ve 羹zerindeki y羹zey ekillerinden dolay覺 dou-bat覺 dorultulu bir uzan覺 g繹sterir. Ancak teknik olanaklardaki ilerlemelerebal覺 olarak kuzey-g羹ney dorultulu yollar da tarihi s羹re癟 i癟inde gelimitir. lkemizde varl覺覺 bilinen en eski karayolu M.. 2000 y覺l覺nda Hititler taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r. Bu yol 襤癟 Anadolu'daki bal覺ca yerleme merkezlerini birbirine bal覺yorayr覺ca Karadeniz ve Ege k覺y覺lar覺na kadar uzan覺yordu. Pers 襤mparatorluu zaman覺nda ise bu imparatorluun bakenti olan Susa'y覺 Musul, Mardin, Diyarbak覺r, Malatyave Sivas'tan ge癟erek Ege B繹lgesi'nin 羹nl羹 kenti Sardes'e ve buradan Ege k Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler

Ula覺m覺 etkileyen en 繹nemli doal fakt繹r yer ekilleridir. Akdeniz ve Karadeniz b繹lgelerinde dalar覺n k覺y覺ya paralel uzanmas覺 ve ortalama y羹kseltinin fazla olmas覺ndan dolay覺 ula覺m yolu a癟mak 癟ok zor olmaktad覺r. Bunun yan覺nda k繹pr羹 ve t羹nel yap覺m覺 maliyeti art覺rmaktad覺r. Ayr覺ca dalar覺 yaran derin akarsu vadileri ula覺m覺 zorlat覺rmaktad覺r. 襤klim koullar覺 da ula覺m覺 繹nemli 繹l癟羹de etkiler. Don olay覺, kar, sis ve seller ula覺m覺 engeller veya zorlat覺r覺r. zellikle Dou Anadolu B繹lgesi’nde kar ya覺覺 ve don olaylar覺, Karadeniz B繹lgesi’nde de heyelanlar ula覺m覺 olumsuz olarak etkilemektedir. Yol yap覺m masraflar Devamini Oku


T羹rkiye'de Ula覺m

T羹rkiye'de Ula覺m lkemizde de ula覺m ekonomik, sosyal ve stratejik bak覺mdan halk覺n yaam覺 羹zerinde etkili olan 繹nemli bir sekt繹rd羹r. Cumhuriyetimiz kurulduunda T羹rkiye'de ula覺m durumuna bak覺ld覺覺nda Bat覺 Anadolu'da k覺sa mesafeler aras覺nda demir yolu ve deniz yolu ula覺m覺na dayal覺yd覺. Kara ula覺m覺 ise kat覺r, at gibi hayvan g羹c羹 ile yap覺l覺rd覺. Ancak daha sonra 繹ncelikle demir yolu ula覺m覺na a覺rl覺k verildi. lkemizin farkl覺 k繹elerini birbirine balayan demir yollar覺 yap覺ld覺. 1950'den itibaren kara yolu yap覺m覺na 繹nem verilmi, bunu demir yolu ve hava yolu ula覺m覺ndaki 繹nemli say覺lacak gelimeler izlemitir. Ula覺m g Devamini Oku


Ula覺m

Ula覺m Nedir : 襤nsanlar覺n 羹rettikleri 癟eitli ham ve ilenmi maddelerin, haberlerin bir yerden baka bir yere nakledilmesine ula覺m veya ulat覺rmadenilmektedir. BALICA ULAIM YOLLARI 1. Kara Yollar覺 lkemizde en yayg覺n olan ula覺m t羹r羹d羹r. Y羹k ta覺mac覺l覺覺n覺n % 70'i, yolcu ta覺mac覺l覺覺n覺n da %90'覺 karayolu ile yap覺lmaktad覺r. zellikle 1950'liy覺llardan sonra, karayolu yap覺m覺 artm覺 ve ula覺m ara癟lar覺 癟oalm覺t覺r. lkemizdeki en ilek karayollar覺, Edirne, 襤stanbul, Ankara, Adanaaras覺 ile 襤stanbul, Bursa, 襤zmir aras覺 ve 襤zmir, Ayd覺n, Denizli aras覺d覺r. Modern karayolu olan otoyollar 羹lkemizde sadece Edirne Devamini Oku


Ulasim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ulasim nedir ve ulasim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor