Alt Basliklar

» Renklerin zellikleri
» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi
» 襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri
» Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler
» Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri
» 襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri
» Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹
» T羹rk K羹lt羹r羹 Giyini Tarzlar覺
» Edatlar覺n zellikleri
» 襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi
» T羹rkiyenin En Yayvan Da覺
» T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman
» Psikolojik Roman覺n zellikleri
» Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Hipotezin zellikleri
» T羹rk Edebiyat覺nda Realizm

Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet 繹rneidir. Bu kitabe 癟ok gelimi, zengin kelimeli bol mecazl覺 edebi bir hitabe 繹rnei olarak yaz覺lm覺t覺r.襤te bu sebeplerden G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 edebi bir eserdir.


襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri

- lkeyi ve halk覺 d羹mandan korumak - B羹t羹n topluluklar覺 bir devlet 癟at覺s覺 alt覺nda toplamak - T繹re kurallar覺n覺 uygulamak ve d羹zeni salamak - Halk覺 adil idara etmek, bask覺 yapmamak - Ekonomik a癟覺dan halk覺 refaha ulat覺rmak Bunlar d覺覺nda T羹rk kaan覺 - 襤癟 ve d覺 siyaseti d羹zenler, Savata ordular覺 komuta eder. - Sava ve bar覺a karar vermek, el癟iler g繹nderir ve el癟ileri kabul eder. - Devlet g繹revlelirini tayin eder, D羹nya hakimiyetini salar.


Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri

Ota (hakan 癟ad覺r覺), rgin (taht), tu (sancak), davul, kotuz (sorgu癟), kemer (kur), k覺l覺癟, yay, kama, kam癟覺 (berge) idi.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler

Ailede kad覺n erkek eitlii salanm覺t覺r. Yap覺lacak evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluu getirilmitir. Tek ele evlilik yap覺lmas覺 esas覺 getirildi. Kad覺nlara toplum yaay覺覺 i癟erisinde istedikleri meslee girebilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r. Mahkemelerde tan覺kl覺k yapma ve miras ile boanma konular覺nda kad覺n ve erkek eit hale getirilmitir.


Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri

Tosca operas覺nda Cavaradossi J.S. Bach ‘覺n Chaconne Frederick Chopin, ”La Tristesse”

Atat羹rk ve Klasik Bat覺 M羹zii

Cumhuriyetin ilan覺ndan k覺sa bir zaman sonra Atat羹rk , Makam-覺 Hilafet Muz覺kas覺’n覺 Ankara’ya naklettirmi ve dolay覺s覺 ile Riyaset-i Cumhur yani bug羹nk羹 Cumhurbakanl覺覺 Senfoni Orkestras覺’n覺n temeli at覺lm覺t覺r. Bu olumlu gelimeyi musiki muallim mektebinin kurulmas覺 izlemi, 1926 y覺l覺nda 襤stanbul’da dar羹lelhan, konservatuvara d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r. Bilahare sanat癟覺 ve 繹retmen olarak yetitirilmek 羹zere Paris, Berlin, Budapete ve Prag’a yetenekli 繹renciler g繹nderilmi Devamini Oku


襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri

1. 襤zotermler ayn覺 s覺cakl覺ktaki noktalar覺n birletirilmesiyle elde edilir. Bunlara e s覺cakl覺k erileri denir.襤zoterm haritalar覺 ger癟ek izoterm ve indirgenmi izoterm haritalar覺 olarak iki ekilde 癟izilir. 2. Ger癟ek izoterm haritalar覺 yery羹z羹nde 繹l癟羹len ger癟ek s覺cakl覺k deerlerine g繹re 癟izilir.Engebe ve y羹kseltinin k覺sa mesafelerde deitii alanlarda ger癟ek s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlamak 癟ok g羹癟t羹r.Bu y羹zden indirgenmi s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlan覺r. 3. 襤zoterm haritalar覺 yery羹z羹nde s覺cakl覺覺n eit olarak da覺lmad覺覺n覺 g繹stermektedir. 4. 襤ndirgenmi izoterm haritalar覺, yery羹z羹ndeki y羹kseltiler yok say覺larak eld Devamini Oku


Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹

Balat / al覺t覺r a gel Regedit yaz Aa覺daki yolu izle [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage] b繹l羹m羹n羹 bul "1252"="c_1252.nls" b繹l羹m羹n羹 ara ve "1252"="c_1254.nls" olarak deitir.


T羹rk K羹lt羹r羹 Giyini Tarzlar覺

Giyim, insanlar覺n tabiat artlar覺ndan korunmak amac覺yla 繹rt羹nme ihtiyac覺ndan domutur. Balang覺癟ta basit bir ekil sergileyen 繹rt羹nme, insanlar覺n gelenekleri ve ferd簾 zevklerinin sonucu gelimitir.

T羹rk K羹lt羹r羹nde Giyim ve Kuam

Uzun ge癟mii, yay覺ld覺覺 geni coraf簾 alan覺, k羹lt羹r etkileimi ve inan癟 sistemlerinin etkisi ile olutu. Bu deiim i癟erisinde t羹m d繹nemlerde kad覺n覺n en 繹nemli t繹ren giysisi, hi癟 kukusuz gelinlik oldu. Gelinlik i癟in se癟ilen model, renk, kuma deise de ama癟 hep ayn覺 kald覺. Osmanl覺 gelenei gerei, simli, pullu, ili giysiler, ay覺p say覺ld覺覺ndan gen癟 k覺zlar, genellikle sade elbise Devamini Oku


Edatlar覺n zellikleri

1 - T羹rk癟ede isimler ve fiiller anlaml覺 kelimelerdir. Edatlar ise tek balar覺na anlam ifade etmezler; ancak c羹mlede anlam kazan覺r veya sadece dier kelimelere anlam katarlar. “i癟in, kadar, -E kadar, gibi, g繹re, ile, 羹zere, yaln覺z, -E kar覺, sanki, ancak, -dEn beri, -E doru” 2 - Kelimeler aras覺nda 癟eitli anlam ilikileri kurduu i癟in edatlara yard覺mc覺 kelimeler de denir. Ders 癟al覺mak i癟in odas覺na 癟ekildi. (ama癟) Kurt gibi ac覺km覺t覺m. (benzerlik) 3 - Edatlar 繹nceki kelimeyle sonraki kelime ars覺nda anlam ilgisi kurar. Bala癟tan ve zarflardan fark覺, yeni bir anlam ilgisi koruyor olmas覺d覺r. S繹zl羹den yine zay覺f alm覺.  Devamini Oku


襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti

G繹kt羹rk Devleti Bumin Kaan taraf覺ndan kurularak, T羹rk boylar覺 bir araya toplanm覺, in vergiye balanm覺 ve ipek yolu egemenlik alt覺na al覺nm覺t覺r. B繹ylece 襤pekyoluna egemen olan ilk t羹rk devleti G繹kt羹rkler olmutur.


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinleri, k羹lt羹rleri hakk覺nda esiz bilgiler sunar.

Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlaya Devamini Oku


G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi

"T羹rk" ad覺yla kurulan ilk T羹rk devleti G繹kt羹rk Devleti'dir (m.s.552). G繹kt羹rk Devleti'nde de, t覺pk覺 B羹y羹k Hun 襤mparatorluu'nda olduu gibi, T羹rk boylar覺n覺n inlilerin k覺k覺rtmalar覺 ve oyunlar覺 ile devlet y繹netimine kar覺 ba kald覺rmalar覺 sonucu i癟 ayaklanmalar ve isyanlar 癟覺km覺, bu sebeple G繹kt羹rk Devleti, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti olarak ikiye ayr覺lm覺t覺r. inliler, bu kez, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti'ni birbirlerine kar覺 k覺k覺rtm覺lar, tahrik etmilerdir.* Bu sebeple, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti birbirlerine kar覺 savam覺lar, daha sonra, inliler, savamaktan d Devamini Oku


T羹rkiyenin En Yayvan Da覺

T羹rkiyenin en yayvan da覺 G羹neydou Anadolu b繹lgemizdeki 1957 m y羹ksekliindeki Karacada'd覺r. Karaca dadan lavlar geni bir alana yay覺ld覺覺ndan yayvan bi癟imine sahip olan bu da halk aras覺nda kalkan bi癟imli volkan olarak adland覺r覺l覺yor.


T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman

T羹rk edebiyat覺nda Psikolojik roman t羹r羹n羹n ilk 繹rnei ise Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 roman覺d覺r. T羹rk edebiyat覺nda Nabiz璽de Naz覺m’覺n Zehra ve Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 romanlar覺ndan hangisinin ilk psikolojik roman覺m覺z olduu hususunda ortak bir g繹r羹 olmamakla birlikte Eyl羹l’羹 bat覺l覺 anlamda ilk psikolojik roman覺m覺z kabul edenlerin say覺s覺 繹nemli bir yek羶n tutmaktad覺r. Edebiyat tarih癟ilerimizin pek 癟ou Zehra’n覺n psikolojik y繹n羹 羹zerinde durmam覺, Zehra’y覺 realist ve nat羹ralist y繹n羹yle deerlendirmilerdir. 襤lk psikolojik roman覺m覺z kabul edilen ve Servet-i F羹n羶n dergisinde 1900 y覺l覺 Devamini Oku


Psikolojik Roman覺n zellikleri

1. Psikolojik Roman, ruh 癟繹z羹mlemelerine al覺覺la gelmi realist romanlardan 癟ok daha fazla yer verildii, karakterin i癟 bunal覺mlar覺n覺n ve hesaplamalar覺n覺n, i癟ten gelen d羹rt羹 ve g羹d羹lerin g繹z ard覺 edilmedii roman t羹r羹d羹r. 2. Psikolojik romanda yazar, s覺radan realist romanlarda olduu gibi sadece yaanan olaylarla yetinmeyip bu olaylar覺 ortaya 癟覺karan nedenleri ve bu olaylar覺n ruh yap覺s覺nda yol a癟t覺klar覺n覺 da a癟覺klamaya giriir. 3. Psikolojik roman t羹r羹nde, vaka 繹rg羹s羹ne yahut olaya deil de kahramanlar覺n psikolojik yap覺lar覺na 繹nem verilir. 4. Psikolojik romanda olaylar, kahramanlar覺n psikolojilerine balan覺r veya kahramanlar覺n psi Devamini Oku


Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri

1. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 2. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 3. Masal kahramanlar覺 olaan羹st羹 nitelikler ta覺yabilir. Masallarda “peri, dev, c羹ce, cad覺, gulyabani, ahmeran, Z羹mr羹d羹anka kuu” gibi hayal簾 kahramanlar kar覺m覺za 癟覺kabilir. 4. Masalda, ger癟ek hayatta rastlanamayacak kiiler bulunabilir. 5. Kiiler ya iyidir ya da k繹t羹d羹r. 襤yiler hep iyilik yapar, k繹t羹ler de hep k繹t羹l羹k yapar. 襤yiler masal覺n sonunda mutlaka kazan覺r, k繹t羹ler de her zaman kaybeder. 6. Kiiler ya 癟ok iyi ya da 癟ok k繹t羹d羹r. 7. Masal kahramanlar覺 yalanmaz. 8. Masallarda kahramanlar Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Hipotezin zellikleri

Hipotezin Bal覺ca zellikleri

1 - Eldeki b羹t羹n verilere uygun olmal覺 ve onlar覺 a癟覺klamal覺d覺r. 2 - Yeni ger癟eklerin tahminine olanak salamal覺d覺r. 3 - Probleme 癟繹z羹m 繹nermelidir. 4 - Deney ve g繹zlemlere a癟覺k olmal覺d覺r. 5 - Yeni deney ve g繹zlemlerle denenebilir olmal覺d覺r. Hipotezin muhtemel 羹癟 sonucu vard覺r: 1-dorudan kan覺tlan覺p dorudan ge癟erli haline gelebilir bir hipotez g繹zlem ve deneylerle dorulan覺rsa teori deil ger癟ektir. 2-yeni ger癟eklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir. 3-癟羹r羹t羹l羹p terkedilir.

Bir Hipotezde Olmas覺 Gereken zellikler

1) Mant覺ksal ve ussal (rasyonel) olmal覺d覺r.  Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Realizm

Realizmden etkilenme 襤lk, Tanzimat’覺n ikinci ya簫r覺s覺nda balar. Hemen hemen t羹m edebi d繹nemler簫de etkisini g繹stermitir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdas覺”, Samipaazade Sezai’nin “Serg羹zet” romanlar覺 realist etkiyi ta覺yan ilk ro簫manlar覺d覺r. Servet’i F羹nun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmitir. Servet’i F羹nun d繹簫neminin ba覺ms覺z yazarlar覺 H羹seyin Rahmj ve Ah簫met Rasim realist etkiler ta覺r. Milli edebiyat ve Cumhuriyet d繹neminden Yakup Kadri, Halide Edip, mer Seyfettin, Reat Nuri, Memduh evket Esendal realist etkisiyle yazan dier yazarlard覺r.

Realizmin T羹rk  Devamini Oku


Turk toplumunun geleneksel ozellikleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Turk nedir ve turk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Toplumunun nedir ve toplumunun ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Geleneksel nedir ve geleneksel ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor