Alt Basliklar

» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi
» 襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri
» Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler
» Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri
» Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹
» T羹rk K羹lt羹r羹 Giyini Tarzlar覺
» 襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti
» G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi
» T羹rkiyenin En Yayvan Da覺
» T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman
» T羹rk Edebiyat覺nda Realizm
» Atat羹rk Kurtulu Sava覺n覺 Hangi Tarihte Nerede Balatm覺t覺r
» Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi
» Atat羹rk 襤lkeleri ve Devrimleri Aras覺ndaki 襤liki
» Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki
» T羹rk Edebiyat覺nda S羹rrealizm
» Atat羹rk Neden anakkale T羹rk羹s羹n羹 Severdi
» T羹rk Edebiyat覺n覺n B繹l羹mleri
» T羹rk Yunan N羹fus M羹badelesi
» Anadoluda Kurulan 襤lk T羹rk Beylikleri

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet 繹rneidir. Bu kitabe 癟ok gelimi, zengin kelimeli bol mecazl覺 edebi bir hitabe 繹rnei olarak yaz覺lm覺t覺r.襤te bu sebeplerden G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 edebi bir eserdir.


襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri

- lkeyi ve halk覺 d羹mandan korumak - B羹t羹n topluluklar覺 bir devlet 癟at覺s覺 alt覺nda toplamak - T繹re kurallar覺n覺 uygulamak ve d羹zeni salamak - Halk覺 adil idara etmek, bask覺 yapmamak - Ekonomik a癟覺dan halk覺 refaha ulat覺rmak Bunlar d覺覺nda T羹rk kaan覺 - 襤癟 ve d覺 siyaseti d羹zenler, Savata ordular覺 komuta eder. - Sava ve bar覺a karar vermek, el癟iler g繹nderir ve el癟ileri kabul eder. - Devlet g繹revlelirini tayin eder, D羹nya hakimiyetini salar.


Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri

Ota (hakan 癟ad覺r覺), rgin (taht), tu (sancak), davul, kotuz (sorgu癟), kemer (kur), k覺l覺癟, yay, kama, kam癟覺 (berge) idi.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler

Ailede kad覺n erkek eitlii salanm覺t覺r. Yap覺lacak evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluu getirilmitir. Tek ele evlilik yap覺lmas覺 esas覺 getirildi. Kad覺nlara toplum yaay覺覺 i癟erisinde istedikleri meslee girebilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r. Mahkemelerde tan覺kl覺k yapma ve miras ile boanma konular覺nda kad覺n ve erkek eit hale getirilmitir.


Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri

Tosca operas覺nda Cavaradossi J.S. Bach ‘覺n Chaconne Frederick Chopin, ”La Tristesse”

Atat羹rk ve Klasik Bat覺 M羹zii

Cumhuriyetin ilan覺ndan k覺sa bir zaman sonra Atat羹rk , Makam-覺 Hilafet Muz覺kas覺’n覺 Ankara’ya naklettirmi ve dolay覺s覺 ile Riyaset-i Cumhur yani bug羹nk羹 Cumhurbakanl覺覺 Senfoni Orkestras覺’n覺n temeli at覺lm覺t覺r. Bu olumlu gelimeyi musiki muallim mektebinin kurulmas覺 izlemi, 1926 y覺l覺nda 襤stanbul’da dar羹lelhan, konservatuvara d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r. Bilahare sanat癟覺 ve 繹retmen olarak yetitirilmek 羹zere Paris, Berlin, Budapete ve Prag’a yetenekli 繹renciler g繹nderilmi Devamini Oku


Windows Log On Ekran覺 T羹rk癟e Karakter Sorunu 繹z羹m羹

Balat / al覺t覺r a gel Regedit yaz Aa覺daki yolu izle [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage] b繹l羹m羹n羹 bul "1252"="c_1252.nls" b繹l羹m羹n羹 ara ve "1252"="c_1254.nls" olarak deitir.


T羹rk K羹lt羹r羹 Giyini Tarzlar覺

Giyim, insanlar覺n tabiat artlar覺ndan korunmak amac覺yla 繹rt羹nme ihtiyac覺ndan domutur. Balang覺癟ta basit bir ekil sergileyen 繹rt羹nme, insanlar覺n gelenekleri ve ferd簾 zevklerinin sonucu gelimitir.

T羹rk K羹lt羹r羹nde Giyim ve Kuam

Uzun ge癟mii, yay覺ld覺覺 geni coraf簾 alan覺, k羹lt羹r etkileimi ve inan癟 sistemlerinin etkisi ile olutu. Bu deiim i癟erisinde t羹m d繹nemlerde kad覺n覺n en 繹nemli t繹ren giysisi, hi癟 kukusuz gelinlik oldu. Gelinlik i癟in se癟ilen model, renk, kuma deise de ama癟 hep ayn覺 kald覺. Osmanl覺 gelenei gerei, simli, pullu, ili giysiler, ay覺p say覺ld覺覺ndan gen癟 k覺zlar, genellikle sade elbise Devamini Oku


襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti

G繹kt羹rk Devleti Bumin Kaan taraf覺ndan kurularak, T羹rk boylar覺 bir araya toplanm覺, in vergiye balanm覺 ve ipek yolu egemenlik alt覺na al覺nm覺t覺r. B繹ylece 襤pekyoluna egemen olan ilk t羹rk devleti G繹kt羹rkler olmutur.


G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi

"T羹rk" ad覺yla kurulan ilk T羹rk devleti G繹kt羹rk Devleti'dir (m.s.552). G繹kt羹rk Devleti'nde de, t覺pk覺 B羹y羹k Hun 襤mparatorluu'nda olduu gibi, T羹rk boylar覺n覺n inlilerin k覺k覺rtmalar覺 ve oyunlar覺 ile devlet y繹netimine kar覺 ba kald覺rmalar覺 sonucu i癟 ayaklanmalar ve isyanlar 癟覺km覺, bu sebeple G繹kt羹rk Devleti, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti olarak ikiye ayr覺lm覺t覺r. inliler, bu kez, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti'ni birbirlerine kar覺 k覺k覺rtm覺lar, tahrik etmilerdir.* Bu sebeple, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti birbirlerine kar覺 savam覺lar, daha sonra, inliler, savamaktan d Devamini Oku


T羹rkiyenin En Yayvan Da覺

T羹rkiyenin en yayvan da覺 G羹neydou Anadolu b繹lgemizdeki 1957 m y羹ksekliindeki Karacada'd覺r. Karaca dadan lavlar geni bir alana yay覺ld覺覺ndan yayvan bi癟imine sahip olan bu da halk aras覺nda kalkan bi癟imli volkan olarak adland覺r覺l覺yor.


T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman

T羹rk edebiyat覺nda Psikolojik roman t羹r羹n羹n ilk 繹rnei ise Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 roman覺d覺r. T羹rk edebiyat覺nda Nabiz璽de Naz覺m’覺n Zehra ve Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 romanlar覺ndan hangisinin ilk psikolojik roman覺m覺z olduu hususunda ortak bir g繹r羹 olmamakla birlikte Eyl羹l’羹 bat覺l覺 anlamda ilk psikolojik roman覺m覺z kabul edenlerin say覺s覺 繹nemli bir yek羶n tutmaktad覺r. Edebiyat tarih癟ilerimizin pek 癟ou Zehra’n覺n psikolojik y繹n羹 羹zerinde durmam覺, Zehra’y覺 realist ve nat羹ralist y繹n羹yle deerlendirmilerdir. 襤lk psikolojik roman覺m覺z kabul edilen ve Servet-i F羹n羶n dergisinde 1900 y覺l覺 Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Realizm

Realizmden etkilenme 襤lk, Tanzimat’覺n ikinci ya簫r覺s覺nda balar. Hemen hemen t羹m edebi d繹nemler簫de etkisini g繹stermitir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdas覺”, Samipaazade Sezai’nin “Serg羹zet” romanlar覺 realist etkiyi ta覺yan ilk ro簫manlar覺d覺r. Servet’i F羹nun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmitir. Servet’i F羹nun d繹簫neminin ba覺ms覺z yazarlar覺 H羹seyin Rahmj ve Ah簫met Rasim realist etkiler ta覺r. Milli edebiyat ve Cumhuriyet d繹neminden Yakup Kadri, Halide Edip, mer Seyfettin, Reat Nuri, Memduh evket Esendal realist etkisiyle yazan dier yazarlard覺r.

Realizmin T羹rk  Devamini Oku


Atat羹rk Kurtulu Sava覺n覺 Hangi Tarihte Nerede Balatm覺t覺r

Kurtulu Sava覺m覺z覺n balang覺癟 tarihi Mustafa kemal Atat羹rk' 羹n Samsun' a 癟覺kt覺覺 tarih olan 19 May覺s 1919 olarak kabul edilir. Bu tarih ayn覺 zamanda Kurtulu Sava覺"n覺n fiilen balad覺覺 tarih olarak kabul edilir. Kurtulu sava覺 1919-1922 y覺llar覺 aras覺nda ger癟eklemi ve resmen 24 Temmuz 1923 de Lozan antlamas覺 ile resmen sona ermitir. 22 Haziran 1919 ta Amasya Tamimi ise Ulusal egemenlie dayal覺 yeni T羹rk devletinin kurulmas覺 yolunda at覺lan ilk ad覺md覺r.


Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri ve Devrimleri Aras覺ndaki 襤liki

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda S羹rrealizm

襤kinci Yeni airlerinin iirlerinin 癟ounda, Orhan Veli Kan覺k'覺n kimi iirlerinde bu ak覺m覺n izleri g繹r羹lmektedir. S羹rrealizm(Ger癟ek羹st羹c羹l羹k) / PROF. DR. 襤SMA襤L ET襤L襤 T羹rk癟e'de "Ger癟ek羹st羹c羹l羹k" olarak kar覺lanan s羹rrealizm (surrealisme), Frans覺zca "surreef (ger癟ek羹st羹, ger癟ek d覺覺) kelimesinden t羹retilmitir. ok b羹y羹k 繹l癟羹de Dr. Sigmund Freud'un (1856-1939) tez ve d羹羹nceleri 羹zerine kurulan s羹rrealizm, XX. y羹zy覺l i癟indeki en yayg覺n ve en uzun 繹m羹rl羹 sanat ak覺mlar覺ndan birisidir. S羹rrealizm, dadaizm ve dier baz覺 XX. y羹zy覺l ak覺mlardan birtak覺m unsurlar almakla beraber, m羹stakil bir sanat hareketidir. Ak覺m, Birinci Devamini Oku


Atat羹rk Neden anakkale T羹rk羹s羹n羹 Severdi

羹nk羹 anakkale destan覺n覺 anlatan ehitlerimizi anlatan ehit annelerimizi anlatan ava覺n ruhunu anlatan bir t羹rk羹d羹r.

anakkale 襤癟inde T羹rk羹s羹n羹n Hikayesi

Anadolu halk覺n覺n kahramanl覺覺n覺 destanlat覺rd覺覺 savalardan biri de anakkale cephelerinde olur. B羹y羹k imkans覺zl覺k i癟inde verdii bu 癟etin m羹cadelede, ba覺ms覺zl覺覺 i癟in gerektiinde 癟ok eyler yaratabileceini b羹t羹n D羹nyaya bir kez daha anlatm覺t覺r. Birinci D羹nya Sava覺 襤tilaf Devletleri dediimiz 襤ngiltere, Fransa ve Rusya ile, 襤ttifak Devletleri dediimiz Almanya, Avusturya ve 襤talya織n覺n birbirleriyle savamas覺yla balar. Almanya織ya sald覺rabilm Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺n覺n B繹l羹mleri

TRK EDEB襤YATININ DNEMLER襤 T羹rk Edebiyat覺, T羹rklerin d璽hil olduklar覺 羹癟 medeniyet ve k羹lt羹r dairesine paralel olarak 羹癟 safhada incelenmektedir. 1. 襤sl璽miyet’ten nceki T羹rk Edebiyat覺, 2. 襤sl璽m簾 Devir T羹rk Edebiyat覺, 3. Bat覺 Tesirinde Gelien T羹rk Edebiyat覺. Bu tasnif Fuat K繹pr羹l羹 taraf覺ndan ortaya at覺lm覺 ve edebiyat arat覺rmac覺lar覺 taraf覺ndan bug羹ne dek kullan覺lagelmitir. T羹rk Edebiyat覺n覺n Devirlere Ayr覺lmas覺nda Kullan覺lan K覺staslar T羹rk edebiyat覺 devirlere ayr覺l覺rken deien dil anlay覺覺, k羹lt羹rd Devamini Oku


T羹rk Yunan N羹fus M羹badelesi

Lozan Bar覺 Andlamas覺na G繹re T羹rk Yunan N羹fus M羹badelesi

11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya M羹tarekesi ile T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi H羹k羹meti, “Misak-覺 Milli” s覺n覺rlar覺na, Musul ve Hatay hari癟, ulam覺 bulunmaktayd覺. T羹rkiye’nin dier Bat覺l覺 devletler gibi tam ba覺ms覺zl覺k ve eitlik stat羹s羹n羹 kazand覺覺 yer ise Lozan olmutur. Lozan Bar覺 Konferans覺 (20 Kas覺m 1922-24 Temmuz 1923) sonucu T羹rkiye, eitliini ve egemenliini b羹t羹n d羹nyaya kabul ettirmi oluyordu. M羹ttefik devletlerle imzalanan Lozan Bar覺 Andlamas覺yla, Musul, Hatay ve dier baz覺 sorunlar d覺覺ndaki b羹t羹n sorunlar 癟繹z羹mlenmi v Devamini Oku


Anadoluda Kurulan 襤lk T羹rk Beylikleri

Anaoldu'da kurulan ilk T羹rk devletleri; Malazgirt Zaferi’nden sonra yap覺lan anlamaya Bizans’覺n yeni y繹netimi uymay覺nca, Sultan Alp Arslan komutanlar覺na Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermiti. Alp Arslan’覺n yerine ge癟en Melikah zaman覺nda da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalm覺olu S羹leymanah ve kardei Mansur gibi hanedan 羹yeleri ile Artuk Bey, Tutak, Daniment Gazi, Meng羹cek, Ebulkas覺m gibi komutanlar emrindeki T羹rkmenlerle Anadolu i癟lerine ak覺nlar d羹zenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu deerli komutanlar veya oullar覺 h璽kim olduklar覺 b繹lgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletler, Anadolu Devamini Oku


Turk muzigi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Turk nedir ve turk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Muzigi nedir ve muzigi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor