Alt Basliklar

» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» A覺r ve A癟覺k Kelimelerini Farkl覺 Balamlarda Kullan覺n覺z
» Birleik Kelimeler Neden Bitiik Yaz覺l覺r
» G繹revleri Bak覺m覺ndan Kelimeler
» Yap覺lar覺 Bak覺m覺ndan Kelimeler
» Anlamlar覺na G繹re Kelimeler
» Kelime eitleri
» Kelime
» Yan Anlaml覺 Kelimeler
» Kuran覺n kelime anlam覺
» T羹remi Kelime rnekleri
» Bitiik Yaz覺lan Kelimeler
» Basit Kelime rnekleri
» Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri
» Seste Kelime rnekleri
» Ergenekon - Kelime Anlam覺
» T羹remi Fiiller
» E sesli kelime 繹rnekleri
» Kelime Vurgusu
» G羹zel kelimesini edebi bak覺mdan ve felsefi bak覺m覺ndan incelermisiniz
» Mecaz Anlaml覺 Kelimeler
» Terim Olan Kelimeler
» Ayr覺 Yaz覺lan Birleik Kelimeler
» Bitiik Yaz覺lan Birleik Kelimeler
» Birleik Kelimeler

Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


A覺r ve A癟覺k Kelimelerini Farkl覺 Balamlarda Kullan覺n覺z

Soru : "A覺r" ve "a癟覺k" kelimelerini fakl覺 balamlarda, birer c羹mle i癟inde kullan覺n覺z? rnekler: Bu 癟uval 癟ok airmi. ok air s繹zler s繹yledi. Kapi a癟ik kalmi. A癟ik s繹zl羹 bir arkadati. Babam o kadar a覺r konutu ki d繹vse daha iyiydi. Annemin pazardan ald覺klar覺 癟ok a覺rd覺, tas覺yamad覺m. Bu kadar a癟覺k s繹zl羹 olmana gerek yok g羹zelim. Herkes kitaplar覺n覺n 112. sayfas覺n覺 a癟s覺n. Daha 繹nce hi癟 bu kadar a癟覺k bi elbise g繹rmemitim.


Birleik Kelimeler Neden Bitiik Yaz覺l覺r

Ses ve t羹r kaymas覺 sonucu olumu birleik kelimeler bitiik yaz覺l覺rlar.

1. Ses Kaymas覺


Ses deimesiyle oluan bileik s繹zc羹kler bitiik yaz覺l覺r: Bileik s繹zc羹kler oluurken, s繹zc羹klerin 羹nl羹leri kaynaabilir, 羹nl羹lerden biri ya da bir ses 繹bei d羹ebilir, bir 羹ns羹z t羹reyebilir ya da baka bir 羹ns羹ze d繹n羹ebilir: cuma+ertesi cumartesi("e" d羹m羹t羹r.) g羹ll羹+a g羹lla癟("羹" d羹m羹, ""de "癟" olmutur.) kay覺n+ana kaynana("覺" d羹m羹t羹r.) pazar+ertesi pazartesi("er" ses 繹bei d羹m羹t羹r.) pek+iyi peki("yi" ses 繹bei d羹m羹t羹r.) his+etti hissetti("s" 羹ns羹z羹 t羹remitir.) hasta+hane Devamini Oku


G繹revleri Bak覺m覺ndan Kelimeler

G繹revleri Bak覺m覺ndan: Dokuz farkl覺 gruba ayr覺l覺r. 1.襤sim 2.S覺fat 3.Zamir 4.Zarf 5.Edat 6.Bala癟 7.nlem 8.Fiil 9.Fiilimsiler


Yap覺lar覺 Bak覺m覺ndan Kelimeler

1. Basit Kelimeler


Kelime k繹k羹 ek alsa bile anlamca bir deiiklie uramam覺sa, bu tip kelimelere BAS襤T KEL襤MELER denir. Genellikle k繹k halindeki (bazen g繹vde) kelimelerdir. Yurdumuzun denizleri bal覺k y繹n羹nden pek zengin say覺lmaz. (Burada "deniz" kelimesi -leri ekini almas覺na ramen anlam覺 deimemitir. buna g繹re "deniz" ismi basit bir kelimedir.

2. T羹remi Kelimeler


K繹k veya g繹vde halindeki kelimelere yap覺m ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TREM襤 KEL襤ME denir. Kelimeler, sonlar覺na baz覺 ekler alarak deiik bi癟imlerde c羹mlede kullan覺l覺rlar. T羹rk癟e de ekler ikiye ayr覺l覺r:

1. Y Devamini Oku


Anlamlar覺na G繹re Kelimeler

1. Z覺t Anlaml覺 Kelimeler


Anlam y繹n羹nden birbirinin kar覺t覺 olan kelimelere ZIT (KARIT) ANLAMLI KEL襤MELER denir. 癟ok - az, ak覺ll覺 - ak覺ls覺z, zor - kolay, arka - 繹n, sa - sol...

2. E Sesli Kelimeler


Yaz覺l覺lar覺 ve okunular覺 ayn覺, anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelere E SESL襤 (SESTE) KEL襤MELER denir. G羹l, 癟ok sevdiim bir 癟i癟ektir. G羹l, s覺n覺f覺m覺z覺n en 癟al覺kan 繹rencisidir. Anlat覺lan f覺kraya herkes g羹ld羹.

3. E Anlaml覺 Kelimeler


Yaz覺l覺 ve okunular覺 ayr覺, anlamlar覺 ayn覺 olan kelimelere E ANLAMLI (ANLAMDA) KEL襤MELER denir. nemli - rutubetli, sor - g羹癟, okul - mektep, 繹retmen  Devamini Oku


Kelime eitleri

C羹mlenin anlaml覺 en k羹癟羹k birimlerine ya da bazen tek ba覺na anlam覺 olmad覺覺 h璽lde (edatlar) c羹mle i癟inde anlam kazanan anlat覺m birimlerine kelime (s繹zc羹k) denir. Kelime, belirli bir d羹zen i癟erisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar aras覺nda anlamay覺 salayan, dilin anlaml覺 en k羹癟羹k par癟as覺d覺r.

Kelime T羹rleri


(eitleri) Kelimeleri anlam,yap覺,g繹revleri ve dierleri olmak 羹zere 4 grupta inceleyebiliriz.

1. Anlamlar覺na G繹re Kelimeler


禮 Z覺t Anlaml覺 Kelimeler 禮 E Anlaml覺 Kelimeler 禮 E Sesli Kelimeler 禮 Z覺t Anlaml覺 Kelimeler 禮 Mecaz Anlaml覺 Kelimeler

2. Yap覺lar覺na G繹re KelimelerDevamini Oku


Kelime

C羹mlenin anlaml覺 en k羹癟羹k birimlerine ya da bazen tek ba覺na anlam覺 olmad覺覺 h璽lde (edatlar) c羹mle i癟inde anlam kazanan anlat覺m birimlerine kelime (s繹zc羹k) denir. Kelime, belirli bir d羹zen i癟erisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar aras覺nda anlamay覺 salayan, dilin anlaml覺 en k羹癟羹k par癟as覺d覺r.

Kelime T羹rleri


(eitleri) Kelimeleri anlam,yap覺,g繹revleri ve dierleri olmak 羹zere 4 grupta inceleyebiliriz.

1. Anlamlar覺na G繹re Kelimeler


禮 Z覺t Anlaml覺 Kelimeler 禮 E Anlaml覺 Kelimeler 禮 E Sesli Kelimeler 禮 Z覺t Anlaml覺 Kelimeler 禮 Mecaz Anlaml覺 Kelimeler

2. Yap覺lar覺na G繹re KelimelerDevamini Oku


Yan Anlaml覺 Kelimeler

Temel anlam覺yla balant覺l覺 olarak zamanla ortaya 癟覺kan deiik anlamlara yan anlam denir. S繹zc羹羹n ger癟ek anlam覺n覺n d覺覺nda, ancak ger癟ek anlam覺yla az 癟ok yak覺nl覺k ta覺yan yeni anlamlar kazanmas覺 yan anlam覺 oluturur. Bir s繹zc羹羹n yan anlam kazanmas覺nda genellikle yak覺t覺rma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktad覺r. Mesel璽 “g繹z” dendiinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlam覺 olan organ ad覺d覺r. Ama “inenin g繹z羹”, “癟antan覺n g繹z羹”, masan覺n g繹z羹” tamlamalar覺ndaki anlamlar benzetme yoluyla kazand覺r覺lm覺 yeni anlamlard覺r. Bunlara da yan anlam denir. Mesel璽, Devamini Oku


Kuran覺n kelime anlam覺

Kur'an, kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" m璽nalar覺na gelir. Ayet ve s羶releri bir araya getirdii; 襤sl璽m'覺n 簾tikad, ib璽d璽t, ahl璽k, hukuk, v.s. esaslar覺n覺 toplay覺p ihtiva ettii; d羹nyada en 癟ok okunan ve okunacak olan kitab olduu i癟in bu ismi ald覺覺 ifade edilir


T羹remi Kelime rnekleri

Kelime k繹k ve g繹vdelerine t羹retme ekleri getirilerek oluturulan yeni anlaml覺 kelimeler t羹remi kelime denir. Yap覺m ekleri eklendii s繹zc羹羹n anlam覺n覺 da t羹r羹n羹 de deitirir. Her zaman 癟ekim eklerinden 繹nce gelir. Yap覺m eki alm覺 bir s繹zc羹e t羹remi s繹zc羹k ya da g繹vde denir. Kelime k繹k ve g繹vdeleri, ad k繹k ve g繹vdeleri ile fiil k繹k ve g繹vdeleri gibi iki farkl覺 grup oluturulur. Ad k繹k ve g繹vdelerine getirilen ekler ile fiil k繹k ve g繹vdelerine getirilen ekler birbirinden farkl覺d覺r. Bu ekler t羹rettikleri yeni kelimelerin ad ya da fiil olular覺na g繹re birbirlerinden ayr覺l覺rlar. B繹ylece yeni kelime t羹retmek i癟in d繹rt ayr覺 ek t羹r羹 or Devamini Oku


Bitiik Yaz覺lan Kelimeler

Bitiik yaz覺lan birleik kelimeler (Bitiik kelimeler) : Bitiik yaz覺lan birleik kelimelere bitiik kelime ad覺 verilir. Birleik kelimeler aa覺daki durumlarda bitiik kelime olurlar ve bitiik yaz覺l覺rlar. 1. Ses d羹mesine urayan birleik kelimeler bitiik yaz覺l覺r: kaynana (< kay覺n ana), kaynata (< kay覺n ata), nas覺l (< ne as覺l), ni癟in (< ne i癟in), pazartesi (< pazar ertesi), s羹tla癟 (< s羹tl羹 a), birbiri (< biri biri). 2. Dilimize Arap癟adan girmi ; azil (< azl), emir (< emr), h羹k羹m (< h羹km), kay覺p (< gayb), keif (< kef), k羹f羹r (< k羹fr), nakil (< nakl) gibi birtak覺m kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak,  Devamini Oku


Basit Kelime rnekleri

Basit Kelimeler: Kelime k繹k羹 ek alsa bile anlamca bir deiiklie uramam覺sa, bu tip kelimelere BAS襤T KEL襤MELER denir. Genellikle k繹k halindeki (bazen g繹vde) kelimelerdir. Basit Kelime (S繹zc羹k) Nedir? Yap覺m eki almam覺, k繹k durumundaki s繹zc羹klere “basit s繹zc羹k” denir. Not: K繹k durumundaki s繹zc羹klere 癟ekim eki geldiinde, s繹zc羹羹n yap覺s覺nda bir deime olmaz.

Basit Kelime rnekleri

di > Basit Kelime diler > Basit Kelime (di - - - | - - - ler) ( K繹k - - - | - - - ekim Eki) dilerim > Basit Kelime (di - - - | - - - - le Devamini Oku


Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri

Yaz覺n ba覺 pienin k覺覺n a覺 pier. Ak覺ll覺 d羹man ak覺ls覺z dosttan hay覺rl覺d覺r. Tok, ac覺n halinden anlamaz. 襤yi evlat babay覺 vezir, k繹t羹 evlat rezil eder. Ak覺ll覺 d羹羹n羹nceye kadar, deli olunu everir. Kurunun yan覺nda ya da yand覺. Koridorun dar olmas覺na kar覺n, odalar gayet geni. Salam yumurtalar覺 paketlere diz, 癟羹r羹k yumurtalar覺 ise 癟繹pe at. Y覺llard覺r k璽r Devamini Oku


Seste Kelime rnekleri

* Y覺lan覺 g繹ren at birden aha kalkt覺. * Mutfaktaki pislikleri 癟繹pe at. * Al bayra覺ma sar覺l覺 cans覺z bedenimi al. * G羹l: “G羹l.” dedi, b羹lb羹le. * Kalem b繹yle 癟al覺nm覺t覺r yaz覺ma Yaz覺m k覺覺ma uymaz, k覺覺m yaz覺ma * K覺rda yapt覺覺m覺z piknikte yan覺m覺za k覺r sa癟l覺 bir ihtiyar geldi. * Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu yaz yurtd覺覺na 癟覺kmay覺 d羹羹n羹yorum. * Depodaki bidonlar az覺na kadar dolu. Bu mevsimde buralarda dolu yaar. * Ben, sizinle gelmek istemiyorum. enesinde k羹癟羹k bir ben vard覺. * Yaral覺 Devamini Oku


Ergenekon - Kelime Anlam覺

T羹rklerin Orta Asya'daki efsanevi anayurdu. Rus tarih癟i Gumilev’in tarifine g繹re dik yama癟 anlam覺n覺 ta覺r. Ergenekon'un ger癟ekte nerede olduu hakk覺nda 癟eitli savlar 繹ne s羹r羹lmekle birlikte, bu konuda kesin bir bulgu yoktur. Eski eserlerde yer alan tasvirlere g繹re Ergenekon'un Altay dalar覺ndaki, Belu癟a da覺nda olduundan bahsedilmektedir.


T羹remi Fiiller

Ad ya da eylem tabanlar覺na yap覺m eki getirilerek oluturulan eylemlerdir. * G繹steri saat 20.00'de bal覺yormu, biraz h覺zlanal覺m. * Bu s覺cakta hepimiz susam覺t覺k. * ay覺m覺z覺 demlediler. * Bir kedi miyavl覺yordu uzaklarda. Not: Bir eylemi yap覺 bak覺m覺ndan incelerken her eyden 繹nce s繹z konusu eylemi buluyoruz. Mastarl覺 bi癟iminde s繹yl羹yoruz ve s繹ylediimiz k覺sm覺 inceliyoruz. Not: Yans覺malar da dier s繹zc羹kler gibi mecaz anlam kazanabilir. H覺rs覺ndan 癟atl覺yordu: 癟at-la-mak yans覺madan t羹remi eylemdir ve mecaz anlam kazanm覺t覺r. * ukurova'da topra覺 biraz eelesen... * Ona 癟ok k覺r覺lm覺t覺m. *  Devamini Oku


E sesli kelime 繹rnekleri

Yaz覺l覺覺 ve okunuu ayn覺 olduu h璽lde anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelerdir. A癟覺klamal覺 rnekler: G羹l: 1. 癟i癟ek, 2. g羹lmekten emir K覺r: 1. k覺rsal alan, 2. k覺rmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. ba 繹rt羹s羹, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma ii

E Sesli Kelime rnekleri

C羹mle Halinde rnekler

“Oyuncaklar覺 olmu 癟ocuklar覺n kurunlar” “Zalimler her saat taze fidanlar覺 kurunlar” Neden kondun a b羹lb羹l kap覺mdaki asmaya Ben yarimden vazge癟mem g繹t羹rseler asmaya Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu  Devamini Oku


Kelime Vurgusu

Kelime vurgusu

Kelimedeki hangi hecenin dierlerinden daha iddetli vurgu ta覺d覺覺n覺 g繹sterir. T羹rk癟ede kelimelerin genellikle son hecesi vurguludur. Yap覺m ekleriyle kelime geniletildik癟e vurgu son heceye kayar: anne, durak, konut, s繹zl羹k; d羹羹ncesizlik, 癟ekingen.
parma覺
vard覺r. Son otob羹se yetiemezsem, ite o zaman yand覺m. Toplant覺da bize 癟ok a覺r s繹zler s繹yledi. Cesaretimin k覺r覺lmas覺na sen sebep oldun. Onun bu pikinliine bir anlam veremedik. S Devamini Oku


Terim Olan Kelimeler

Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda baz覺 kavramlar覺 kar覺layan kelimelere TER襤M denir. Corafya terimi Hukuk terimi Geometri terimi Matematik terimi Edebiyat terimi M羹zik terimi Ada, da, ova, deniz, g繹l, nehir... Anayasa, kanun, dava, davac覺, mahkeme... A癟覺, kenar, k繹egen, kare... Toplama, 癟覺karma, eksi, art覺, kalan, denklem... Raman, piyes, masal, hikaye, denem, makale... Nota, solfej, t羹rk羹, ark覺...


Ayr覺 Yaz覺lan Birleik Kelimeler

Ayr覺 yaz覺lan birleik kelimeler 1. Etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek, k覺lmak, k覺l覺nmak yard覺mc覺 fiilleriyle kurulan birleik fiillerde, isim herhangi bir ses d羹mesine veya t羹remesine uramazsa bu t羹r birleik fiiller ayr覺 yaz覺l覺r: alay etmek, alt etmek, arz etmek, arz olunmak, bo olmak, dans etmek, deli olmak, el etmek, gelin olmak, gider olmak, g繹癟 etmek, hayret etmek, il璽n edilmek, il璽n etmek, iaret etmek, kabul etmek, kabul eylemek, kul etmek, kul olmak, namaz k覺lmak, namaz k覺l覺nmak, not etmek, okumu olmak, oyun etmek, sa覺r olmak, sa olmak, soracak olmak, s繹z etmek, var olmak, yard覺m etmek, yar覺 etmek, yok etmek, yok olmak; azat etmek Devamini Oku


Bitiik Yaz覺lan Birleik Kelimeler

Bitiik yaz覺lan birleik kelimeler (Bitiik kelimeler) : Bitiik yaz覺lan birleik kelimelere bitiik kelime ad覺 verilir. Birleik kelimeler aa覺daki durumlarda bitiik kelime olurlar ve bitiik yaz覺l覺rlar. 1. Ses d羹mesine urayan birleik kelimeler bitiik yaz覺l覺r: kaynana (< kay覺n ana), kaynata (< kay覺n ata), nas覺l (< ne as覺l), ni癟in (< ne i癟in), pazartesi (< pazar ertesi), s羹tla癟 (< s羹tl羹 a), birbiri (< biri biri). 2. Dilimize Arap癟adan girmi ; azil (< azl), emir (< emr), h羹k羹m (< h羹km), kay覺p (< gayb), keif (< kef), k羹f羹r (< k羹fr), nakil (< nakl) gibi birtak覺m kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak,  Devamini Oku


Birleik Kelimeler

Bir kavram覺 kar覺lamak 羹zere, iki ya da daha 癟ok s繹zc羹kten oluan 繹elere bileik s繹zc羹k denir. Bileik s繹zc羹klerin 癟ou ad soyludur: "Ad, zamir, s覺fat, zarf, edat, bala癟, 羹nlem."
Bileik s繹zc羹k bi癟iminde eylemler de vard覺r.

Bileik s繹zc羹kler 羹癟 yolla oluur:
A) Anlam Kaymas覺
B ) Ses Kaymas覺
C) T羹r Kaymas覺

A) Anlam kaymas覺 yoluyla oluan ad bileikleri bitiik, eylem bileikleri herhangi bir ses olay覺 yoksa ayr覺 yaz覺l覺r:
1- Ad Bileikleri: Ku羹z羹m羹, balkaba覺, kafatas覺, bavuru...
2- Eylem Bileikleri Devamini Oku


Turemis kelime nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Turemis nedir ve turemis ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Kelime nedir ve kelime ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor