Deneme Yaz覺s覺n覺n Unsurlar覺

襤yi bir deneme yazman覺n yollar覺ndan biri, belli bir konudaki d羹羹nceleri 繹nce bir k璽覺da geliig羹zel not etmektir.Bundan sonra not edilen d羹羹nceleri, anla覺lmalar覺n覺 kolaylat覺racak bir d羹zene sokmak gerekir. Dene簫me yazan, her zaman okurun ilgisini 癟ekecek ve denemenin sonuna kadar okunmas覺n覺 sa簫layacak nitelikte, ilgin癟 bir giri c羹mlesi bul簫maya 癟al覺覺r. Denemenin sonu da ayn覺 繹l癟羹de 繹nemlidir, 癟羹nk羹 burada da okur, yazarla birlikte 癟覺kt覺覺 d羹羹nsel yolculuun ie yarar bir deneyim olduunu g繹rmeli, yaz覺 onu d羹 k覺r覺kl覺覺na uratmamal覺d覺r. Denemenizi ya簫zarken, giriin ve sonun nas覺l olmas覺 gerekti簫ini iyi Devamini Oku


Toplumsal Deimenin Unsurlar覺

1- Ekonomik B羹y羹me

Bir 羹lkedeki bir y覺l boyunca yap覺lan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktar覺n覺n 羹lkede yaayan t羹m insanlar覺n say覺s覺na b繹l羹nmesi, kii ba覺na d羹en milli geliri g繹sterir. Milli gelirin artmas覺 o toplumdaki ekonomik refah覺n g繹stergesidir. Ekonomik refah, beraberinde toplumsal refah覺 getirir. Toplum yaam覺nda refah seviyesinin artmas覺 sayesinde giriimciler ellerindeki birikimi yat覺r覺ma d繹n羹t羹r羹r. B繹ylelikle daha fazla ig羹c羹ne ihtiya癟 duyulur. 襤g羹c羹ne ihtiyac覺n artmas覺 羹cretleri iyiletirir. Bununla birlikte 羹retim artar ve d覺 ticaret geliir. B繹ylesi bir tablo ekonominin b羹y羹mesi demektir. Devamini Oku


S羹rrealizm Unsurlar覺 ve Amac覺

S羹rrealizmin, realizm gibi belli bal覺 unsurlar覺 yoktur. S羹rrealizmde, s羹rrealist ressam覺n hayalg羹c羹 羹r羹n羹 unsurlar yer almaktad覺r. Bu unsurlar, ressam覺n d羹羹ncesine bal覺d覺r. rnein; birden fazla unsurun birletirilmesiyle oluturulumu hayalg羹c羹 羹r羹n羹 bir unsur vs. nemli olan, bu unsurlarda ressam覺n d羹羹ncesini bulabilmektir. Bunun i癟in, s羹rrealist resimlerde; realist resimlerin aksine, unsurlar deil hayalg羹c羹 ve d羹羹nce konuur. S羹rrealizm, 繹zellikle 19. y羹zy覺ldan sonra g羹癟lenmeye balam覺t覺r. Yeni balayan s羹rrealist ak覺m, b羹y羹k bir kesim taraf覺ndan 癟ok sa癟ma g繹r羹lm羹t羹. Ancak, zamanla s羹rrealist ressamlar覺n artma Devamini Oku


Hikayenin Unsurlar覺

• Olay: Hik璽yede 羹zerinde s繹z s繹ylenen yaant覺 ya da durumdur. • Kiiler: Olay覺n olumas覺nda etkili olan ya da olay覺 yaayan insanlard覺r. • Yer: Olay覺n yaand覺覺 癟evre veya mek璽nd覺r. • Zaman: Olay覺n yaand覺覺 d繹nem, an mevsim ya da g羹nd羹r. • Dil ve Anlat覺m: Hik璽yenin dili a癟覺k, ak覺c覺 ve g羹nl羹k konuma dilinden farkl覺 olarak, etkili s繹zc羹k, deyim atas繹z羹 ve tamlamalarla zenginletirilmi g羹zel bir dil olmal覺d覺r. Anlat覺m ise 羹癟 ekilde olur:Hik璽ye kahramanlar覺ndan birinin az覺ndan yap覺lan anlat覺m “birinci kiili anlat覺m” ; yazar覺n az覺ndan anlat覺 Devamini Oku


Anlatmaya Bal覺 Metinler Yap覺 Unsurlar覺

Anlatmaya bal覺 edeb簾 metinler de coku ve heyecan覺 dile getiren metin簫lerde olduu gibi belirli bir y繹ntem 癟er癟evesinde, baz覺 bal覺klar alt覺nda in簫celenir. A. METN VE ZHNYET Zihniyet; bir d繹nemin siyasi ve sosyal olaylar覺, k羹lt羹r羹, sanat zevki, in簫sanlar aras覺 ilikiler d羹zeni, bilimsel ve teknik d羹zeyi, yaam bi癟imi, eitim anlay覺覺, gelecek kayg覺s覺 ve inan癟 sistemlerini kapsayan bir b羹t羹nd羹r. Anlatmaya bal覺 edeb簾 metinlerde de d繹nemin zihniyetine ilikin yans覺malar vard覺r. * Anlatmaya bal覺 ede Devamini Oku


Devletin Unsurlar覺

Soru : Devletin unsurlar覺 nelerdir? Cevap : Toprak, Millet, Egemenlik, Siyasi iktidar.


Trafiin Unsurlar覺

Trafiin Unsurlar覺 : Alt yap覺, yap覺 ve denetim.
Trafiin ana unsurlar覺 olan alt yap覺, eitim ve denetimin ayni anda uygulanmas覺 halinde trafik sorunu ve trafikte, kaybettiklerimizi en aza indirebiliriz. Alt yap覺y覺 tamamlamadan, s羹r羹c羹, yaya ve yolcu olarak trafii kullanan insanlar覺m覺za, trafik kurallar覺n覺 ve trafikte birbirlerine sayg覺 g繹stermelerini 繹retmeden sadece denetim ve dolay覺s覺 ile ceza yazarak trafik sorununu halledemeyiz. 襤nsanlar覺m覺za trafik kurallar覺na uyman覺n ve hog繹r羹l羹 olman覺n 癟adal覺k gerei olduunu 繹retmeliyiz. K覺sacas覺 trafikte hata yapmamay覺, bakas覺n覺n yapm覺 olduu hatay覺 繹l羹mle ceza Devamini Oku


Laikligin Unsurlar覺

1. Laikligin bir unsuru din ve vicdan h羹rriyetidir. Laik devlet, kisilerin bu h羹rriyetlerini saglar ve korur. bir din veya mezhep mensuplar覺n覺n, baska din veya mezhep mensuplar覺na kars覺 bask覺s覺n覺 繹nlemek, laik devletin g繹revidir. Bu konuda anayasa’da s繹yle denmektedir. “herkes, vicdan, dini inan癟 ve kanaat h羹rriyetine sahiptir”. 2. Din ve devlet islerinin ayr覺lmas覺d覺r: zellikle islam d羹nyas覺nda, laik devletle, millet egemenligi ilkesi ve millet temsilcilerinin haklar覺 aras覺nda s覺k覺 iliskiler vard覺r. Laik devlete kars覺 olanlar, ser’i kanunlar d覺s覺nda, herhangi bir kanun 癟覺karma hakk覺n覺 kimseye tan覺mazlar. Bu y繹n羹 i Devamini Oku


K羹lt羹r Unsurlar覺

K羹lt羹r羹n belirledii yerleik davran覺 kurallar覺d覺r. Toplumsal d羹zeni salayan bireylere yol g繹steren doru ve yanl覺覺 olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere k羹lt羹rel unsur(繹e) denir. K羹lt羹r, genel olarak iki unsurdan oluur: a) Maddi K羹lt羹r eleri: Binalar, her t羹rl羹 ara癟-gere癟, giysiler vb. b) Manevi K羹lt羹r eleri: 襤nan癟lar, gelenekler, normlar, d羹羹nce bi癟imleri vb. Not 1: K羹lt羹r羹n maddi ve manevi 繹eleri aras覺nda s羹rekli bir etkileim vard覺r. birinde meydana gelen bir deiim dierini de etkiler. Not 2: K羹lt羹r, toplumun doal 癟evresinden yani corafi k Devamini Oku


Roman覺n Unsurlar覺

1. Konu Roman, hayat覺 veya hayat覺n ana olaylar覺n覺 hikaye eden edebi t羹r olduundan romanlarda konu bir olaylar bilekesidir. Ancak bu olaylar dizi halinde deil i癟 i癟e bulunurlar. Anlat覺lmak istenen husus da bu olaylar i癟ine da覺lm覺 haldedir. Roman konular覺n覺n en 繹nemli 繹zellii olmu veya olabilir nitelikte olmas覺d覺r. Bu bak覺mdan olaan d覺覺, masal覺ms覺 vakalar romanda ho kar覺lanmaz. Romanlar, iledikleri konulara g繹re baz覺 癟eitlere ayr覺l覺rlar: ROMAN E襤TLER襤 a.Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kiileri konu alan romanlard覺r. Yazar tarihi ger癟ek簫leri kendi hayal g羹c羹yle birletirerek anlat覺r. b.  Devamini Oku


Ahmet Hamdi Tanp覺nar iirlerinde Ahenk Unsurlar覺

Ahmet Hamdi Tanp覺nar b繹yle bir anlay覺a sahiptir. Ona g繹re rediften yararlanmak bir zay覺f airlerin iidir. Kulaa ho gelecek kafiye bulamayanlar覺n bavurduu bir yoldur. Fakat gelmi ge癟mi airlerimizin ezici bir 癟ounluu redifi benimsemi, ahenk 繹esi olarak kullanmay覺 bilmilerdir. Ahmet Hamdi Tanp覺nar ve iir 襤ncelemeleri 23 Haziran 1901 tarihinde 襤stanbul'da dodu, 24 Ocak 1962 tarihinde ayn覺 kentte 繹ld羹. Babas覺n覺n g繹revi nedeniyle ilk ve orta 繹renimini 襤stanbul, Sinop, Siirt, Kerk羹k ve Antalya'da tamamlad覺. 襤stanbul'da 繹nce Veteriner Fak羹ltesi'ne girdi, sonra Edebiyat Fak羹ltesi'ne ge癟ti. 1923 y覺l覺nda y羹ksek 繹renimini ta Devamini Oku


Harita Unsurlar覺

Harita, yery羹z羹n羹n tamam覺n覺n veya bir b繹l羹m羹n羹n belirli bir oran dahilinde k羹癟羹lt羹lerek d羹zlem 羹zerine aktar覺lm覺 halidir. Haritalar 繹zelliklerine g繹re 癟eitli bilgiler i癟erir. Bir harita 羹zerinde insan ve doaya ait unsurlar覺n tamam覺n覺 vermek m羹mk羹n deildir. Bu nedenle haritalar belirlenen bir amaca g繹re 癟izilmelidir (Resim 1.30). rnein, T羹rkiye Toprak Haritas覺, Avrupa Fiziki Haritas覺 ve 襤stanbul 襤dari B繹l羹n羹 Haritas覺 gibi. Haritalar i癟erdikleri bilgi y繹n羹nden farkl覺l覺klar g繹sterse de her haritada bulunmas覺 gereken unsurlar vard覺r. Bunlar; Harita Bal覺覺: Haritan覺n konusunu ve kapsad覺覺 alan覺 i癟erir. Harita Y繹n Devamini Oku


襤nk覺lab覺n Unsurlar覺

襤nk覺lab覺n Unsurlar覺 襤nk覺lap, Halk hareketi olarak mevcut d羹zeni zor kullanarak y覺kmay覺 ve y覺k覺lan d羹zen yerine yeni bir d羹zen kurmay覺 ifade eder. Bu tarife g繹re ink覺lap olay覺n覺n unsurlar覺 unlard覺r: a. 襤nk覺lap 繹nce bir Halk hareketidir. Hareketten maksat ani ve enstantane bir hareket deildir. Modern ink覺lap teorisi, ink覺lab覺n san覺ld覺覺n覺n aksine ani bir olay, birden patlak veren bir hareket olmay覺p i癟in i癟in gelien, olduk癟a uzun bir s羹recin eseri oluunu ortaya koymaktad覺r. Buna g繹re bir ink覺lapta bir haz覺rl覺k, patlama ile balayan bir uygulama devresi mevcuttur. 襤nk覺lab覺n en bata gelen bir 繹zellii de topluma mal edilmesi, to Devamini Oku


Trafigin unsurlari nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Trafigin nedir ve trafigin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Unsurlari nedir ve unsurlari ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor