Alt Basliklar

» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» Toplumsal Deimenin Unsurlar覺
» Toplumsal 繹z羹lme
» Toplumsal Deime Tipleri
» Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler
» M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deime
» Serbest Toplumsal Deime
» Toplumsal Deimenin Meydana Getirdii Sorunlar
» Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler
» Toplumsal Bilimlerin Doal Bilimlerden Farklar覺
» Toplumsal Deime rnekleri
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Toplum Hayat覺nda 襤 B繹l羹m羹
» Toplum Hayat覺nda Dayan覺ma
» Birey Olarak Aile ve Topluma Kar覺 Sorumluluklar覺m覺z
» Bireyin Topluma Kar覺 Sorumluluklar覺
» T羹rk Toplumundaki Gelenekler
» Televizyonun Birey ve Toplum zerindeki Etkisi
» Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹
» Osmanl覺 Toplumu
» Toplumsal Etkileim
» Dilin Birey ve Toplum Yaant覺s覺ndaki 襤levi
» Feodal Rejimde Toplumsal S覺n覺flar

Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


Toplumsal Deimenin Unsurlar覺

1- Ekonomik B羹y羹me

Bir 羹lkedeki bir y覺l boyunca yap覺lan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktar覺n覺n 羹lkede yaayan t羹m insanlar覺n say覺s覺na b繹l羹nmesi, kii ba覺na d羹en milli geliri g繹sterir. Milli gelirin artmas覺 o toplumdaki ekonomik refah覺n g繹stergesidir. Ekonomik refah, beraberinde toplumsal refah覺 getirir. Toplum yaam覺nda refah seviyesinin artmas覺 sayesinde giriimciler ellerindeki birikimi yat覺r覺ma d繹n羹t羹r羹r. B繹ylelikle daha fazla ig羹c羹ne ihtiya癟 duyulur. 襤g羹c羹ne ihtiyac覺n artmas覺 羹cretleri iyiletirir. Bununla birlikte 羹retim artar ve d覺 ticaret geliir. B繹ylesi bir tablo ekonominin b羹y羹mesi demektir. Devamini Oku


Toplumsal 繹z羹lme

Bir toplumda maddi ve manevi k羹lt羹r elemanlar覺n覺n birbirleri aras覺nda dengesizlik olumas覺na toplumsal 癟繹z羹lme denir. Toplum yaam覺n覺 d羹zenleyen normlar (kurallar), insanlar aras覺ndaki ilikileri d羹zenler ve sal覺kl覺 bir toplum yap覺s覺n覺n korunmas覺n覺 salar. Ancak insanlar覺n toplum normlar覺ndan sapmalar g繹stermeye balamas覺 toplumsal 癟繹z羹lmenin g繹stergesidir. Toplumsal 癟繹z羹lmenin en 繹nemli nedenleri; i b繹l羹m羹 yetersizlii, insanlar覺n 繹rg羹tlenmesi 繹n羹nde engeller olmas覺, toplumun demokratik kurumlar覺n覺n zay覺flamas覺 ve milli birlik bilincinin zay覺flamas覺 olarak g繹sterilebilir.


Toplumsal Deime Tipleri

a. Serbest Toplumsal Deimeler

K羹lt羹rler aras覺 etkileimde, k羹lt羹rlerin herhangi bir bask覺 olmaks覺z覺n birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, k羹lt羹rel vb. alanlarda toplumlar aras覺nda yap覺lan anlamalar, al覺veriler buna iyi bir 繹rnektir.

b. M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deimeler

Topluma belirli bir etki mekanizmas覺 taraf覺ndan y繹n vermek suretiyle yap覺lan deiimlerdir. Planlanm覺 bir 癟er癟eve i癟erisinde olur. 襤ki bi癟imde yap覺lmaktad覺r. Bunlar:

1. Demokratik Planl覺 Deime

Toplumsal deime s羹recine ak覺lc覺 yoldan y繹n verilir. Eitim ara癟 olarak kullan覺l覺r. Kitle iletiim ara癟lar覺ndan yararlan覺l覺r. Bir Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler

a. Fiziksel evre

Toplumun yaad覺覺 b繹lgedeki t羹m yer 羹st羹 ve yer alt覺 kaynaklar覺 ve b繹lgenin iklime dayal覺 繹zellikleri toplumun yaam bi癟imini etkiler. zellikle doada meydana gelen deprem, sel, salg覺n hastal覺klar 癟evre ile n羹fus aras覺ndaki dengeyi bozar, toplumsal yaam bi癟imini belirler. rnein: 17 Austos Depreminin ard覺ndan T羹rkiye’de yerleim birimlerine yakla覺m覺n deimesi.

b. Bilim ve Teknoloji

Makineleme, iletiim ara癟lar覺ndaki gelimeler, ula覺m olanaklar覺n覺n artmas覺, gibi fakt繹rler insan ve toplum yaam覺n覺 b羹y羹k 繹l癟羹de deitirebilir. Teknolojinin en 繹nemli g繹revi insan覺n doay覺 denetlem Devamini Oku


M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deime

Topluma belirli bir etki mekanizmas覺 taraf覺ndan y繹n vermek suretiyle yap覺lan deiimlerdir. Planlanm覺 bir 癟er癟eve i癟erisinde olur. 襤ki bi癟imde yap覺lmaktad覺r. Bunlar:

1. Demokratik Planl覺 Deime

Toplumsal deime s羹recine ak覺lc覺 yoldan y繹n verilir. Eitim ara癟 olarak kullan覺l覺r. Kitle iletiim ara癟lar覺ndan yararlan覺l覺r. Bireylerde istenilen y繹nde bilgi, davran覺 deiikliine yol a癟abilir.

2. Bask覺 Yoluyla Deitirme

Davran覺 ve bilgi deiiklii zorla oluturulur. zg羹rl羹kler k覺s覺tlan覺r. Sonras覺nda, toplumda i癟e d繹n羹k insan say覺s覺 artar. Kiilikli, kendine g羹venen insan say覺s覺 azal覺r.


Serbest Toplumsal Deime

K羹lt羹rler aras覺 etkileimde, k羹lt羹rlerin herhangi bir bask覺 olmaks覺z覺n birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, k羹lt羹rel vb. alanlarda toplumlar aras覺nda yap覺lan anlamalar, al覺veriler buna iyi bir 繹rnektir.


Toplumsal Deimenin Meydana Getirdii Sorunlar

Toplumlar canl覺 birer organizma gibi s羹rekli deiirler. Ancak yaad覺klar覺 deime h覺z覺 toplumdan topluma deiiklik g繹sterir. Geleneksel toplumlar daha yava, end羹striyel toplumlar daha h覺zl覺 bir deiebilir. Deimeyen hi癟bir toplum yoktur. Deime baz覺 toplumsal sorunlara 癟繹z羹m getirirken, bazen de birtak覺m sorunlar覺 beraberinde getirir. H覺zl覺 deimelerde ancak toplumun t羹m 繹elerinde bir uyum varsa sorunsuz bir deiim s繹z konusudur. Toplumsal kurumlar, gelenekler, 繹rfler ve hatta bireyler deien bir toplumda, deimelere diren癟 g繹sterebilirler. Sonu癟ta kurumlar覺n ileyememesi, k羹lt羹rel deerlerin kuaktan kuaa aktar覺lamama Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler

• Toplumun kan覺 ve inan癟lar覺yla 癟at覺mayan, onlarla uyumlu yeni 繹eler toplumda h覺zl覺 benimsenir. • Ekonomik y繹nden kalk覺nm覺, yap覺sal sorunlar覺n覺 癟繹z羹mlemi toplumlarda deime daha 癟abuk olur. • Baka toplumlarla kurulacak s覺k覺 ve s羹rekli ilikiler topluma farkl覺 d羹羹ncelerin girmesini salayaca覺 i癟in deiimi h覺zland覺r覺r. • Bir toplumda 癟ocuklar gen癟lere, gen癟ler de yal覺lara oranla deimeyi daha 癟abuk benimserler. • Sava, g羹癟, igal gibi d覺 etmenlerin youn olmas覺.


Toplumsal Bilimlerin Doal Bilimlerden Farklar覺

1. Bilimsel inceleme s覺ras覺nda, incelenen doa, incelenmeden ya hi癟 etkilenmez, ya da etkilenmez, ya da 癟ok az etkilenir. Buna kar覺l覺k incelenen insan ya da toplum, incelenme s覺ras覺nda bundan etkilenir. rnein bir m羹lakat s覺ras覺nda, m羹lakat yap覺lan kii, sorulara bilerek ya da bilmeyerek ger癟ek olmayan cevaplar verebilir. Ya da incelenmekte olduunu fark eden bir grup normalden farkl覺 davran覺lar g繹sterebilir. 2. Doa hakk覺nda var覺lan sonu癟lar ve eriilen kurallar, doay覺 etkilemez. Buna kar覺l覺k insan ve toplum hakk覺nda var覺lan sonu癟lar ve eriilen kurallar insan覺 ve toplumu etkiler. rnein Marx’覺n kapitalist toplumun gelecei hakk覺nda Devamini Oku


Toplumsal Deime rnekleri

Toplumsal yap覺n覺n ve onu oluturan toplumsal ilikiler a覺n覺n ve bu ilikileri belirleyen toplumsal kurumlar覺n deimesine toplumsal deime denir. Toplumsal Deime rnekleri 1. Berlin Duvar覺n覺n Y覺k覺l覺覺 2. Cumhuriyet Devrimi ve Bolevik Devrimi 3. Sanayi Devrimi 4. Frans覺z 襤htilali 5. Birinci ve 襤kinci D羹nya Sava覺 6. Depremler 7. B羹y羹k 襤catlar (Elektirik, Telefon, 襤nternet bulunmas覺 ve yayg覺nlamas覺 gibi)


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik: Bu d繹nemlerde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doru yerleme eklinde g繹r羹l羹r. Osmanl覺 Devleti bu d繹nemde Balkanlar'daki T羹rk n羹fusunu art覺rmak i癟in yatay hareketlilii tevik e Devamini Oku


Toplum Hayat覺nda 襤 B繹l羹m羹

Toplum Hayat覺nda Dayan覺ma ve 襤 B繹l羹m羹


襤nsanlar maddi manevi gereksinimlerini kar覺lamak i癟in toplu halde yaamak zorundad覺rlar. Toplum halinde yaama, kiilerin birbirleriyle yard覺mlaarak, birbirlerini destekleyerek b羹t羹nl羹k i癟inde i g繹rmelerini gerektirir.Toplumda sal覺kl覺 ve huzurlu yaamak i癟in bakalar覺n覺n yard覺mlar覺na gereksinim duyar覺z.

Yard覺mlama


Kendi g羹c羹m羹z羹 ve olanaklar覺m覺z覺, bakalar覺n覺n iyilii i癟in kullanmakt覺r.

Dayan覺ma


Topluluu oluturan bireylerin bir konuda, duygu, d羹羹nce ve kar覺l覺kl覺 癟覺kar birlii i癟inde olmalar覺d覺r. 襤nsanlar g羹nl羹k hayatlar覺nda  Devamini Oku


Toplum Hayat覺nda Dayan覺ma

襤nsanlar maddi manevi gereksinimlerini kar覺lamak i癟in toplu halde yaamak zorundad覺rlar. Toplum halinde yaama, kiilerin birbirleriyle yard覺mlaarak, birbirlerini destekleyerek b羹t羹nl羹k i癟inde i g繹rmelerini gerektirir.Toplumda sal覺kl覺 ve huzurlu yaamak i癟in bakalar覺n覺n yard覺mlar覺na gereksinim duyar覺z. Yard覺mlama: Kendi g羹c羹m羹z羹 ve olanaklar覺m覺z覺, bakalar覺n覺n iyilii i癟in kullanmakt覺r. Dayan覺ma: Topluluu oluturan bireylerin bir konuda, duygu, d羹羹nce ve kar覺l覺kl覺 癟覺kar birlii i癟inde olmalar覺d覺r. 襤nsanlar g羹nl羹k hayatlar覺nda baz覺 ihtiya癟lar覺n覺 tek ba覺na kar覺layabilir fakat baz覺 ihti Devamini Oku


Birey Olarak Aile ve Topluma Kar覺 Sorumluluklar覺m覺z

襤yi birer vatanda olarak toplum i癟inde, toplumun dier 羹yeleriyle bir arada ve uyumlu yaamam覺z gerekmektedir. Sosyal ilikilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallar覺na uygun davran覺lar g繹sterebilmek ve d羹r羹st olabilmeliyiz. Sevgi, sayg覺 ve anlay覺 duygular覺 ile dier kiilerle dayan覺ma i癟inde bulunmal覺, eletirilere a癟覺k olmal覺, bakalar覺n覺n iyi davran覺lar覺 ve baar覺lar覺n覺 takdir etmeliyiz. Genel olarak topluma kar覺 vazife ve sorumluluklar覺m覺z覺 maddeler halinde 繹yle ele alabiliriz: 1-Topluma kar覺 sorumluluklar覺m覺z覺n ba覺nda, birbirimizi sevmek ve kar覺l覺kl覺 haklar覺m覺za sayg覺 g繹stermek gelmektedir. 2-Toplumsal g繹 Devamini Oku


Bireyin Topluma Kar覺 Sorumluluklar覺

襤yi birer vatanda olarak toplum i癟inde, toplumun dier 羹yeleriyle bir arada ve uyumlu yaamam覺z gerekmektedir. Sosyal ilikilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallar覺na uygun davran覺lar g繹sterebilmek ve d羹r羹st olabilmeliyiz. Sevgi, sayg覺 ve anlay覺 duygular覺 ile dier kiilerle dayan覺ma i癟inde bulunmal覺, eletirilere a癟覺k olmal覺, bakalar覺n覺n iyi davran覺lar覺 ve baar覺lar覺n覺 takdir etmeliyiz. Genel olarak topluma kar覺 vazife ve sorumluluklar覺m覺z覺 maddeler halinde 繹yle ele alabiliriz: 1-Topluma kar覺 sorumluluklar覺m覺z覺n ba覺nda, birbirimizi sevmek ve kar覺l覺kl覺 haklar覺m覺za sayg覺 g繹stermek gelmektedir. 2-Toplumsal g繹 Devamini Oku


T羹rk Toplumundaki Gelenekler

Her toplumda, iyi-k繹t羹, g羹zel-癟irkin nelerin urunda 繹l羹nebileceini, ne i癟in yaanabileceini belirleyen,insanlar覺n davran覺lar覺na birer standart koyan deerler vard覺r. “Deerler davran覺lara y繹n verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda ortaklaa benimsendikleri i癟in davran覺larda benzemeye ve dolay覺s覺yla kal覺plamaya yard覺m eder” (Tan, 1981: 37). Deerler, toplumdan topluma deiebilmektedir. Bir toplumun ge癟miinde mutlu ve 覺zd覺rapl覺 yaay覺lar覺, o toplumun hayat覺nda b羹y羹k etkiler b覺rak覺r. Bu etkiler, zamanla toplumda gelenek haline gelir. Bu gelenekler, insan v羹cudundaki iskelete benzer. Nas覺l ki bir organizma, iskelet Devamini Oku


Televizyonun Birey ve Toplum zerindeki Etkisi

襤nsanlar覺n kimi zaman can s覺k覺nt覺s覺ndan, kimi zaman vakit ge癟irmek i癟in, kimi zaman da eglenmek ve bilgilenmek amac覺yla kars覺s覺na ge癟tigi televizyon 癟ag覺m覺z覺n pop羹ler iletisim ara癟lar覺ndan biri olmaya devam etmektedir. Hem eglendirme hem de egitme islevini, insanlar覺 hi癟bir zahmete sokmadan ger癟eklestiren televizyon; is yaparken, kitap okurken, hatta eglenirken dahi izlenebilme 繹zelligine sahiptir. Bu nedenle “televizyon, tarihte ilk kez, … milyarlarca insan taraf覺ndan, kolayl覺kla ve yayg覺nl覺kla izlenebilen yegane iletisim arac覺d覺r. TV y覺g覺nlara sunulan bir “elma sekeridir”bir anlamda. “ag覺m覺z insan覺n覺n b羹y羹k tutkusu,… Devamini Oku


Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


Osmanl覺 Toplumu

rg羹tlenmi gruplar halinde yaayan insanlar覺n oluturduu b羹t羹nl羹e toplum denir. 襤nsanlar覺n bir arada yaad覺覺 en 羹st seviyedeki 繹rg羹tlenme bi癟imine ise devlet denir. Devlet, halk 羹lke ve h羹k羹mranl覺k unsurlar覺ndan oluur. Osmanl覺 toplumu denince, Osmanl覺 s覺n覺rlar覺 i癟inde yaam覺 olan insan gruplar覺 anla覺l覺r. Toplum yap覺s覺 ise bu gruplar覺n 繹rg羹tlenme bi癟imi ve aralar覺ndaki ilikiler a覺d覺r. Osmanl覺 Devleti kurulduunda halk覺n覺n tamam覺 T羹rk’t羹. 14. y羹zy覺ldan itibaren s覺n覺rlar覺 h覺zla genileyen Osmanl覺 Devleti’nin egemenlii alt覺na deiik soy ve dinden pek 癟ok insan girmitir. Dolay覺s覺yla Osmanl覺 Devle Devamini Oku


Toplumsal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim kar Devamini Oku


Dilin Birey ve Toplum Yaant覺s覺ndaki 襤levi

Dilin Birey ve Toplum Yaant覺s覺ndaki 襤levi Pek 癟ok bilimadam覺 insan iletiimini dier iletiim sistemlerinden 羹st羹n k覺lan davran覺覺n 'konuma yoluyla dili kullanabilme' olduu g繹r羹羹nde birlemektedir. Dil, insanlar覺n iletiimde bulunmak amac覺 ile gelitirdikleri bir anlama arac覺d覺r. Baka deyile, dilin birinci ilevi iletiimdir. Bu ilevi yerine getirmede dil, insanlar覺n d羹羹nce, duygu, istek, deneyim v.b. yaant覺lar覺n覺 birbirlerine aktarabilmelerini; d覺 d羹nyay覺 yorumlayarak kendi d羹nyalar覺na getirebilmelerini salayan; "bu zaman ve bu yerden, o zaman ve o yer hakk覺nda d羹羹nerek bu d羹羹n羹 yans覺tabilmelerine" ve insan覺n Devamini Oku


Feodal Rejimde Toplumsal S覺n覺flar

Feodalitenin sonucu olarak oluan toplumsal s覺n覺flar :

1. Soylular (Seny繹rler):

-Soylular, oturduklar覺 topraklar覺n sahibiydiler. -Her t羹rl羹 hakka sahip olan ve atolarda oturan soylular, y繹netim ve askerlik ileri ile ilgilenirlerdi. -Soyluluk babadan oula ge癟erdi. -Soylular覺n en 羹st羹nde seny繹r denilen derebeyler yer al覺rd覺. -Seny繹rlerin en b羹y羹羹 kral idi. Bundan sonra s覺ras覺yla d羹k, kont, baron ve 繹valyeler gelirdi.

2. Rahipler;

-Rahipler, kiliselerin sahip olduu topraklar覺n geliriyle rahat bir yaam s羹rerlerdi. -Dinin toplum 羹zerindeki etkilerinden dolay覺 halk 羹zerinde s繹z sahibi idiler.

3. Burjuvalar:

-Ti Devamini Oku


Toplum nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Toplum nedir ve toplum ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor