Alt Basliklar

» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺
» Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺
» Gen癟lie Hitabenin Anlam覺
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» C羹mlede Anlam
» Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon
» Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu
» Temel Sal覺k Hizmetleri Kavram覺
» Temel Sal覺k Hizmetleri
» lkemizde 繹z羹mlenmesi Gereken Temel Sal覺k Sorunlar覺 Nelerdir
» Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen
» Anlamlar覺na G繹re Kelimeler
» Temel Hak ve H羹rriyetlerin K繹t羹ye Kullan覺lamamas覺
» Temel Hak ve H羹rriyetlerin S覺n覺rland覺r覺lmas覺
» Temel Haklar
» Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi
» Yan Anlaml覺 Kelimeler
» Anlam覺na G繹re Fiiller
» Yaam覺n Anlam覺
» Hayat覺n Anlam覺 Nedir
» ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺

Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺rd覺覺 estetik duyarl覺l覺覺n yaam a癟覺s覺ndan bir 繹nemi var m覺d覺r? 8. Sanat, insan覺 ger癟eklie mi, yoksa ger癟eklikten kopar覺p hayal d羹nyas覺na m覺 g繹t羹rmelidir? 9. Bir kimse been Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟tii deerdir. e. Estetik tav覺r: 襤nsan覺n estetik bir nesneye, nesnenin her t羹rl羹 amac覺n覺 bir kenara koyarak kendisi i癟in bakmak (alg覺lamak ad覺na alg覺lamaya y繹nelmekt覺r). Es Devamini Oku


Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak ba覺ms覺z bir disiplin haline getirilmitir.


Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺

襤yi-k繹t羹 繹zg羹rl羹k sorumluluk erdem vicdan ahlak yasas覺 ahlaki eylem ahlaki karar ahlak yasas覺


Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺

Ahlaki eylemin bir amac覺 var m覺d覺r? Evrensel bir ahlak yasas覺 var m覺d覺r? 襤nsan ahlaki eylemde bulunurken 繹zg羹r m羹d羹r? Ahlak yarg覺lar覺n覺 dier yarg覺 t羹rlerinden ay覺ran nitelikler nelerdir?


Gen癟lie Hitabenin Anlam覺

Atat羹rk’羹n “Gen癟lie Hitabe” ad覺yla bilinen konumas覺, yukar覺da tan覺tt覺覺m覺z Nutuk adl覺 羹nl羹 tarih簾 b羹y羹k eserinin sonunda yer al覺r. Yani, 15 Ekim’den 20 Ekim 1927’ye kadar s羹ren konumas覺n覺n son paragraf覺 veya sonu癟 b繹l羹m羹d羹r. Gen癟lie Hitabe, belki okullarda, resm簾 dairelerde m羹stakil olarak 癟er癟evelenip duvarlara as覺ld覺覺 i癟in, Nutuk’tan ayr覺 bir metin gibi deerlendirilmekte veya 繹yle zannedilmektedir.
Gen癟lie Hitabe, m羹stakil bir metin olarak deerlendirildiinde de kendi i癟inde mutlaka 繹ne Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir s繹zc羹e temel anlam覺n覺n d覺覺nda yeni yeni anlamlar y羹kledik癟e anlam覺n覺n da derece derece soyutlat覺覺 g繹r羹l羹r. rnek : T繹rende, Kurdeleyi k繹y羹n muhtar覺 kesti.  Devamini Oku


C羹mlede Anlam

C羹mle, yarg覺 bildiren s繹zc羹k ya da s繹z 繹beidir. Bir s繹z羹n yarg覺 bildirmesi, ah覺s ve kip bildirecek bi癟imde 癟ekimlenmesine bal覺d覺r. Bu 繹zellii g繹steren tek bir s繹zc羹k c羹mle olabilecei gibi birbirini tamamlayan bir癟ok s繹zc羹k de c羹mle 繹zellii g繹sterebilir. Yani “geliyorum”, “hastay覺m” s繹zleri de c羹mledir; “D羹n seni okulun bah癟esinde arkadalar覺nla gezerken g繹rm羹t羹m.” de c羹mledir. Daha uzun c羹mleler de kurulabilir. Bizim burada 羹zerinde duraca覺m覺z konu c羹mlenin yap覺sal 繹zellikleri deil anlamlar覺d覺r. S覺navlarda 癟覺kan c羹mle anlam覺yla ilgili sorular覺 iki grupta deerlendirebiliriz. Birincisi Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon

Deerini Bilmek Gerekir Hayat覺n… Hayat覺n deerini bilmek gerekir… Hayat覺n, sevginin, ailenin, dostluun, ak覺n… Hayat ger癟ekten 癟ok ac覺mas覺z… Bir ekilde hayat覺n bir yerinden tutunmaya 癟al覺覺yoruz Her eye ramen direnebiliyoruz… yle ki yaan覺lan zorluklar pes ettirebiliyor biz insanlar覺 Pes etmek kolay gelebiliyor bazen… Kendini veya 癟evredekileri su癟lamak, her eyi kar覺 tarafa y覺kmak rahatlat覺yor bazen i癟imizi… Ka癟mamal覺 insan, yaanan sorun her ne ekilde olursa olsun ka癟mamal覺… Olaylar覺n kar覺s覺nda bieylerin arkas覺na saklanmak ve ka癟mak… Ne kadar yanl覺 halbuki!! Ya da susmak 癟o Devamini Oku


Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu

Evet Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda c羹mlenin anlam覺 bozulur, fakat bala癟lar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda bozulmaz.


Temel Sal覺k Hizmetleri Kavram覺

Sal覺k, D羹nya Sal覺k rg羹t羹 tan覺m覺na g繹re “sadece hastal覺k ya da sakatl覺覺n olmay覺覺 deil kiinin bedenen ruhen ve sosyal y繹nden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir dier tan覺mlamaya g繹rede “kiinin fiziksel, biyolojik ve sosyal 癟evresi aras覺ndaki denge ve hal, hareket ve davran覺lar覺n覺n uyumlu olmas覺” durumudur.

Temel Sal覺k Hizmetleri Kavram覺

a覺m覺z覺n sal覺k hizmetleri anlay覺覺, 1978 y覺l覺nda Kazakistan’覺n Alma- Ata ehrindeki hemen hemen b羹t羹n 羹lke ve uluslararas覺 kurulular覺n kat覺l覺m覺 ile ve UN襤CEF ve DS’n羹n 繹nderliinde ger癟ekletirilen “Temel Sal覺k Hizmetleri  Devamini Oku


Temel Sal覺k Hizmetleri

Temel sal覺k hizmeti genel anlam覺yla koruyucu sal覺k hizmetlerini 繹nemli bir oranda kapsayan, esasen birinci basamakta verilen, birinci basamak sal覺k hizmetini de i癟inde bar覺nd覺ran sal覺k hizmetidir. Temel sal覺k hizmetlerinden, herkes i癟in gerekli olan sal覺k hizmeti olarak anla覺lmaktad覺r.

Temel sal覺k hizmetleri unlard覺r

a. Koruyucu sal覺k hizmetleri b. Tedavi edici sal覺k hizmetleri c. Esenlendirici sal覺k hizmetleri (rehabilite edici)dir. 襤lk yard覺m, koruyucu sal覺k hizmetleri alan覺 i癟inde yer al覺r. ilk yard覺m, kaza yerinde veya 1. basamak sal覺k hizmeti veren kurumlarda yap覺lan ge癟ici t覺bbi uygulamad覺r. Nakil s羹resinc Devamini Oku


lkemizde 繹z羹mlenmesi Gereken Temel Sal覺k Sorunlar覺 Nelerdir

u an 羹lkemizin en 繹nemli sal覺k sorunlar覺 : a覺r覺 kilo yani obezite, kanser, eker,tansiyon, kalp hastal覺覺, nefes darl覺覺, kolestrol, 羹lser-gastrit. 羹nk羹 insanlar覺m覺z覺 en 癟ok etkileyen ve en s覺k g繹z羹ken hastal覺klar bunlard覺r. Sal覺k sorunlar覺 癟evresel artlar ve yaam koullar覺na g繹re deiiklik g繹sterir. lkemizdeki sal覺k sorunlar覺da genelde beslenme ve v羹c羹dun hareketsiz b覺rak覺lmas覺 spor yap覺lmamas覺 ile ilgilidir. T羹m d羹nyan覺n sorunu, y羹ksek tansiyon! Kardiyovask羹ler hastal覺klar覺n覺n en 繹nemli nedenlerinden biri, hipertansiyon. Hipertansiyonun toplumdaki g繹r羹lme s覺kl覺覺 ise olduk癟a y羹ksek. yle ki hipertansiyon, t Devamini Oku


Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen

Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen nedir? lkenin gelimilik d羹zeyi belirlemektedir. gelimi 羹lkelerde ba覺ml覺 n羹fus oran覺 az iken , az gelimi 羹lkelerde ba覺ml覺 n羹fus oran覺 fazlad覺r. 羹nk羹 az gelimi 羹lkelerde doum oranlar覺 fazla, gelimi 羹lkelerde doum oran覺 azd覺r.


Anlamlar覺na G繹re Kelimeler

1. Z覺t Anlaml覺 Kelimeler


Anlam y繹n羹nden birbirinin kar覺t覺 olan kelimelere ZIT (KARIT) ANLAMLI KEL襤MELER denir. 癟ok - az, ak覺ll覺 - ak覺ls覺z, zor - kolay, arka - 繹n, sa - sol...

2. E Sesli Kelimeler


Yaz覺l覺lar覺 ve okunular覺 ayn覺, anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelere E SESL襤 (SESTE) KEL襤MELER denir. G羹l, 癟ok sevdiim bir 癟i癟ektir. G羹l, s覺n覺f覺m覺z覺n en 癟al覺kan 繹rencisidir. Anlat覺lan f覺kraya herkes g羹ld羹.

3. E Anlaml覺 Kelimeler


Yaz覺l覺 ve okunular覺 ayr覺, anlamlar覺 ayn覺 olan kelimelere E ANLAMLI (ANLAMDA) KEL襤MELER denir. nemli - rutubetli, sor - g羹癟, okul - mektep, 繹retmen  Devamini Oku


Temel Hak ve H羹rriyetlerin K繹t羹ye Kullan覺lamamas覺

Temel hak ve h羹rriyetlerin kullan覺lamayaca覺 durumlar unlard覺r: * Devletin 羹lkesi ve milletiyle b繹l羹nmez b羹t羹nl羹羹n羹 bozmak i癟in kullan覺lamaz. * T羹rkiye Cumhuriyeti'nin varl覺覺 tehlikeye d羹羹recek ekilde kullan覺lamaz. * Temel hak ve h羹rriyetleri yok etmek i癟in kullan覺lamaz. * Devletin kii veya z羹mre taraf覺ndan y繹netilmesi, sosyal bir s覺n覺f覺n dier sosyal s覺n覺flar 羹zerinde h璽kimiyet kurmas覺 veya din, dil. 覺rk mezhep ayr覺m覺 yapmak i癟in kullan覺lamaz. Temel hak ve h羹rriyetlerin baz覺 durumlarda durdurulduu g繹r羹l羹r. Anayasam覺z覺n 15.maddesinde bu durum baz覺 artlara balanm覺t覺r. Bu artlar; * Sava h璽li, * Seferberlik h Devamini Oku


Temel Hak ve H羹rriyetlerin S覺n覺rland覺r覺lmas覺

* Temel hak ve h羹rriyetlerin s覺n覺rland覺r覺lmas覺 ancak kanunla yap覺labilir. * Devlet temel hak ve h羹rriyetleri ancak belli bir 繹l癟羹de s覺n覺rlayabilir.


Temel Haklar

襤nsan haklar覺, insanlar覺n doutan sahip olduu evrensel nitelikte olan haklard覺r. 襤nsan haklar覺n覺n temelini, 10 Ocak 1948 tarihli 襤nsan Haklar覺 Evrensel Beyannamesi ile 4 Kas覺m 1950 tarihli 襤nsan Haklan S繹zlemesi oluturmutur. Bu beyanname ve s繹zlemede yaama hakk覺, kii 繹zg羹rl羹羹 ve g羹venlii, d羹羹nce, din ve vicdan 繹zg羹rl羹羹, ifade 繹zg羹rl羹羹ne verilmitir. Bunlar bizim anayasam覺zda da yer almaktad覺r. Anayasam覺z覺n 12. maddesince kiiliine bal覺, dokunulamaz, devredilemez, vazge癟ilemez temel hak ve h羹rriyetlere sahiptir." ifadesi yer almaktad覺r. Temel haklar bizim anayasam覺zda da temel hak ve 繹zg羹rl羹kler bal覺覺 alt Devamini Oku


Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi

Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi nedir? Cevap : hep ve hi癟 kelimeleri z覺t anlaml覺 kelimelerdir ve aralar覺ndaki anlam ilikisi z覺t anlaml覺 kelimeler olacakt覺r. Konu hakk覺ndaki detayl覺 yaz覺m覺z覺 okumak i癟in aa覺daki linki takip edin. Kelimeler Aras覺ndaki Anlam 襤likileri : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3974


Yan Anlaml覺 Kelimeler

Temel anlam覺yla balant覺l覺 olarak zamanla ortaya 癟覺kan deiik anlamlara yan anlam denir. S繹zc羹羹n ger癟ek anlam覺n覺n d覺覺nda, ancak ger癟ek anlam覺yla az 癟ok yak覺nl覺k ta覺yan yeni anlamlar kazanmas覺 yan anlam覺 oluturur. Bir s繹zc羹羹n yan anlam kazanmas覺nda genellikle yak覺t覺rma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktad覺r. Mesel璽 “g繹z” dendiinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlam覺 olan organ ad覺d覺r. Ama “inenin g繹z羹”, “癟antan覺n g繹z羹”, masan覺n g繹z羹” tamlamalar覺ndaki anlamlar benzetme yoluyla kazand覺r覺lm覺 yeni anlamlard覺r. Bunlara da yan anlam denir. Mesel璽, Devamini Oku


Anlam覺na G繹re Fiiller

Fiiller anlam 繹zelliklerine g繹re 羹癟e ayr覺l覺rlar.

1. K覺l覺 Fiilleri


zellikleri: • zneden baka bir varl覺k gereklidir.(nesne) • 襤in ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir. rnekler: oban, hayvanlar覺 besledi. S覺n覺f覺n kap覺s覺n覺 boyad覺. Onlar覺 yolundan 癟evirdim. H覺rs覺zlar覺 soka覺n ba覺na kadar kovalad覺. iiri 癟ocuk okumu. Konuyu tahtaya yazd覺k. Piknikte etleri o piirdi. Sa癟lar覺n覺 g羹zelce taram覺.

Durum Fiileri


zellikleri  Eylemin ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir.  Eylem 繹zne 羹zerinde g Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Nedir

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺

Soru : ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺 nedir? Cevap : 1787 ABD anayasas覺


Temel anlam nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Temel nedir ve temel ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anlam ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor