iirde tema nas覺l bulunur

Bir iirin Temas覺 Nas覺l Bulunur : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. iiri oluturan her birimin bir temas覺 vard覺r. Bu temalar birleerek iirin ana temas覺n覺 oluturur. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir. Ayn覺 temay覺 ileyen birden 癟ok iir vard覺r. Ancak baz覺lar覺 dierlerinden daha baar覺l覺d覺r; b Devamini Oku


H羹rriyet Kasidesinin Temas覺

H羹rriyet Kasidesi’nin temas覺: - H羹rriyet sevgisidir. Divan iirinde ilenen temalar daha bireyseldir. airler, toplumun sorunlar覺yla ilgili 癟ok fazla eser vermemilerdir. Deien 癟ala birlikte insanlar覺n sorunlar覺 da artm覺 ve deimitir. Osmanl覺 devleti, 19. y羹zy覺lda bir癟ok sorunla ba etmeye 癟al覺覺rken, bireysel ve toplumsal sorunlar 癟覺 gibi b羹y羹m羹t羹r. Nam覺k Kemal’in eseri de bu devirde yaanan sorunlar覺n edebiyat eserlerine yans覺m覺 h璽lidir. b. Yenilemeyle birlikte devlet kar覺s覺nda bir halk覺 deil, tek tek bireyleri muhatap olarak g繹rme簫ye balam覺t覺. Bunda, Avrupa devletlerinin yayd覺覺 fikir ak覺mlar覺n覺 Devamini Oku


Matematik 襤klim Kuaklar覺 ve S覺cakl覺k Kuaklar覺 Aras覺ndaki Fark

羹nk羹 matematik iklim kuaklar覺nda eksen eiklii, s覺cakl覺k kuaklar覺nda ise s覺cakl覺klar esas al覺nm覺t覺r. Matematik iklim kuaklar覺nda g羹ne 覺覺nlar覺n覺 geli a癟覺s覺, paralel ve meridyenler baz al覺n覺rken s覺cakl覺k kuaklar覺n覺n olumas覺nda yer’in ekli, kara ve denizlerin da覺l覺覺, s覺cak ve souk su ak覺nt覺lar覺 ile genel hava dola覺m覺 etkili olmutur.


Matematiksel 襤klim Kuaklar覺

襤klim Kuaklar覺 (zet) : 襤klim kua覺 y覺l i癟inde g羹ne 覺覺nlar覺n覺n d羹nyaya geli a癟覺lar覺n覺n fark覺ndan dolay覺 ortaya 癟覺km覺t覺r. Bu kuaklar g羹ne 覺覺nlar覺n覺 geli a癟覺s覺na g繹re farkl覺 s覺cakl覺k deerlerine sahiptir. K覺saca iklim kuaklar覺 eksen eikliine bal覺 olarak ortaya 癟覺km覺t覺r. Buna g繹re ekvator ile d繹nenceler aras覺ndaki alana tropikal kuak, d繹nenceler ile kutup daireleri aras覺ndaki alanlara orta kuak, kutup daireleri ile kutup noktalar覺 aras覺ndaki alana da kutup kua覺 denir. Tropikal kuak y覺l i癟inde g羹ne 覺覺nlar覺n覺 90 derecelik a癟覺yla alabilen alanlardan oluurken, kutup kua覺ndaki y Devamini Oku


Tema

Tema -Tem nedir? Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve d羹羹nce demektir. Konu ve ana d羹羹nce ile yak覺nl覺覺 nedeniyle onlarla kar覺t覺r覺lmamas覺 gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmas覺na kar覺l覺k, tema soyut 繹zellikler g繹sterir. Bir eserin temas覺, onun konusu deildir. Konunun 癟ok 繹zel bir bi癟imde ilenmi ayr覺nt覺s覺d覺r. l羹m羹n konu edildii bir eserde “繹l羹m kar覺s覺nda duyulan h羹z羹n“, bu eserin temas覺 olarak ifade edilebilir. Bir eyin edebiyat eserine konu edilmesi i癟in, bir yazar veya airin o konuyu se癟mi olmas覺 yeterlidir. Oysa tema, edeb簾 ahsiyetin sanat癟覺 y繹n羹n羹n, yorumlama g羹c羹 Devamini Oku


iirde Konu ile Teman覺n Fark覺

iirde Konu : iirde duyguyu ilemek i癟in s繹ylenen her ey konuyu oluturur. iirlerde d羹z yaz覺簫da ilenen her konu ele al覺nabilir. yk羹leme, betimleme yap覺labilir. Birtak覺m d羹羹n簫celer iletilebilir. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir.
iirde Tema : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. ii Devamini Oku


iirde Tema

iirde Tema (zet) : iirde dile getirilen duygu, d羹羹nce ve hayale tema denir. iir bir d羹羹nce yaz覺s覺 olmad覺覺 i癟in “tema” s繹zc羹羹nden daha 癟ok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamal覺y覺z. iirde tema kimi zaman bir ak, ayr覺l覺k ac覺s覺, 繹l羹m korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da baka insanlar i癟in 羹z羹nt羹lerin yer ald覺覺 toplumsal konular覺 da i癟erebilir.
iirde Tema (Detay) : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duy Devamini Oku


Atat羹rk matematik alan覺nda neden yenilik yapm覺t覺r

Matematik uygarl覺覺n arac覺d覺r. Matematik 癟ok y繹nl羹 bir bilimdir. Yay覺lma alan覺n覺n ve derinliinin s覺n覺r覺 yoktur. Bilim ve teknolojide olduu kadar g羹nl羹k yaamda da vazge癟ilmezdir. alardan 癟alara ta覺nan, ulusal s覺n覺r tan覺mayan, etkili, salam ve evrensel bir k羹lt羹rd羹r. Matematiin uygulanmad覺覺 hi癟bir teknik alan yoktur... Matematik yaln覺zca 癟ada bilim ve tekniin temel arac覺 deildir... T覺p, sosyal, siyasal, ekonomi, iletme, y繹netim v.b. bilimler de matematiksel y繹ntemlere dayanmak zorundad覺r. K覺saca matematik, insan akl覺n覺n yaratt覺覺 en b羹y羹k ortak deerdir. Evrensellii onun g羹c羹d羹r. alar覺 aarak bize u Devamini Oku


Bir yerin matematik konumu nas覺l belirlenir

Bir yerin D羹nya 羹zerinde enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine matematik konum denir. Matematik konum herhangi bir yerin Ekvator’a ve balang覺癟 meridyenine olan uzakl覺覺d覺r. Bu uzakl覺k km cinsinden verilebilecei gibi derece cinsinden de verilebilir. D羹nya 羹zerindeki herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek i癟in; baz覺 deerler tespit etmek gereklidir. Bu nedenle ger癟ekte var olmayan paralel ve meridyenler 癟izilmiti. Paralel ve meridyenler 癟izilirken yerin ekseni ve kutuplardan faydalan覺lmaktad覺r. Bir yerin matematik konumunu belirlemek i癟ib paralel ve meridyenlerden yararlan覺r覺z. rnein T羹rkiye'nin matematiksel kon Devamini Oku


Ezop eserlerinin ana temas覺

Ezop Nedir ? Ezop Masallar覺n覺n zellikleri, Konusu ve Anafikri (zet) : Ezop fabl denen 繹yk羹leriyle 羹nl羹d羹r. Anlatt覺覺 繹yk羹ler yaama ilikin bir 繹羹t ya da ders verir. Kahramanlar覺 ise hayvanlard覺r. Ezop'un 繹yk羹lerinde hayvanlar konuur ve t覺pk覺 insanlar gibi davran覺r. yk羹den 癟覺kar覺lacak ders, sonunda okura 繹羹t bi癟iminde verilir. Ezop'un yaam覺na ilikin 癟ok az ey bilinir. 襤 620'de doduu ve Fabl insanlar aras覺nda ge癟mekte olan ibret verici olaylar覺n, hayvanlar aras覺nda ge癟en olaylar haline d繹n羹t羹r羹lerek anlat覺lmas覺d覺r. Fabl, hem didaktik, hem de dramatik bir t羹rd羹r. Latince Fabula kelimesinden gelir; masal, hikaye de Devamini Oku


Atat羹rk'羹n Matematik Alan覺nda Yapt覺覺 Yenilikler

Atat羹rk羹n yaam覺nda (1881-1938) ilk olaan羹st羹 baar覺s覺, 1893 y覺l覺nda, 癟ocukluk 癟a覺nda, orta 繹renimi d繹neminde matematik dersinde olmu ve bunun sonucu olarak dersin 繹retmeni Onun ad覺na Kemal ismini eklemitir. Atat羹rk, Selanik Askeri R羹tiyesinde ge癟en bu olayla ilgili an覺s覺n覺 繹yle anlat覺yor: … R羹tiyede en 癟ok matematie merak sard覺m. Az zamanda bize bu dersi veren 繹retmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin 羹st羹ndeki sorularla ura覺yordum, yaz覺l覺 sorular d羹zenliyordum. Matematik 繹retmeni de yaz覺l覺 olarak cevap veriyordu. retmenimin ismi Mustafa idi, bir g羹n bana dedi ki: -Olum senin de i Devamini Oku


T羹rkiyenin Matematiksel Konumu ve Sonu癟lar覺

TRK襤YE’N襤N MATEMAT襤K KONUMU VE SONULARI:
T羹rkiye, 36簞 - 42簞 Kuzey paralelleri ile 26簞 45簞 Dou meridyenleri aras覺nda yer al覺r. Dier bir ifadeyle, T羹rkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’in dousunda bulunan bir 羹lkedir. T羹rkiye’nin matematik konumunun sonu癟lar覺 繹ylece s覺ralanabilir:
Dou - bat覺  Devamini OkuMatematik Konum

D羹nya 羹zerindeki bir yerin enlem ve boylamlara g繹re yerinin saptanmas覺d覺r. T羹rkiye'nin Matematik Konumu ve Sonu癟lar覺: 1. T羹rkiye, 36簞 - 42簞 Kuzey paralelleri ile 26簞-45簞 Dou meridyenleri aras覺nda yer al覺r. 2. Dou - bat覺 istikametinde 45簞 - 26簞 = 19簞 meridyen fark覺 vard覺r. Bu da 76 dakikal覺k yerel saat fark覺na sebep olur. Dou - bat覺 y繹n羹nde geni olmad覺覺 i癟in bir ortak saat kullan覺l覺r. 3. Kuzey - g羹ney dorultusunda 42簞 - 36簞 = 6簞 paralel fark覺 vard覺r. Bu da kuzey ucu ile g羹ney ucu aras覺nda 6簞 x 111 = 666 km yapar. 4. G羹ne 覺覺nlar覺 yatay bir d羹zleme hi癟bir zaman dik a癟覺 ile gelmez. 5. lkemiz Ekvator'un kuzeyinde, b Devamini Oku


Tema nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Tema nedir ve tema ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor