Canl覺l覺k ve Metabolik Faaliyetlerin Devam覺 襤癟in

Canl覺lar, canl覺l覺覺n覺 devam ettirebilmeleri i癟in metabolik faaliyetler ger癟ekletirmeli, yap覺m-onar覺m yapmal覺, b羹y羹y羹p gelimelidir. B羹t羹n bu faaliyetlerin ortak bir ihtiyac覺 vard覺r: Enerji. Yery羹z羹ndeki b羹t羹n canl覺lar覺n temel enerji kayna覺 g羹netir. Bitkiler, mavi-yeil algler, baz覺 bakteriler ve 繹glena taraf覺ndan ger癟ekletirilen fotosentez sonucu, g羹ne enerjisi kimyasal ba enerjisine d繹n羹t羹r羹l羹r. * Baz覺 bakteriler ve bunu takip eden besin zincirinde kullan覺lan enerji, kemosentez ile elde edilir. Fakat bu 癟ok k羹癟羹k bir orand覺r. B羹t羹n canl覺lar g羹ne enerjisinden dorudan yararlanamaz. Hayvanlar, insanlar, mantarlar vb. c Devamini Oku


Erezyonun canl覺lara verdii zararlar

1- Bitki 繹rt羹s羹n羹n yok olmas覺, erozyonun yan覺 s覺ra toprak kaymas覺, tak覺n ve 癟覺 felaketlerini art覺r覺r. 2- Verimsizleen ve yok olan tar覺m arazileri 羹zerinde yaayanlar覺 besleyemez duruma gelip, k覺rsal kesimden kentlere doru g繹癟羹 artt覺rarak, b羹y羹k ekonomik ve toplumsal sorunlara yol a癟ar. 3- Meralar覺n yok olmas覺 hayvanc覺l覺覺n gerilemesine neden olurken, gelirin azalmas覺 ve i olana覺n覺n daralmas覺 sonucunu dourur. 4- Yeil 繹rt羹 ve topra覺n elden gitmesi ile ortaya 癟覺kan iklim deiiklii ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doal varl覺k kaybedilerek ekonomik zarara urat覺r. 6- Bitki 繹r Devamini Oku


Canl覺lar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺

S覺n覺fland覺rma (Taksonomi)


Canl覺lar覺n benzer ve ortak 繹zelliklerine g繹re grupland覺r覺lmas覺 olup g羹n羹m羹ze dek iki 癟eit s覺n覺fland覺rma yap覺lm覺t覺r.

a) Ampirik (Yapay) S覺n覺fland覺rma


Canl覺lar覺n d覺 g繹r羹n羹lerine g繹re yap覺lm覺t覺r.l癟menin olmad覺覺 nitel g繹zlemlerle yap覺lm覺 veg繹revi ayn覺 olan (analog) organlar dikkate al覺nm覺t覺r.rnek:Kuun kanad覺 Sinein kanad覺 Yarasan覺n kanad覺. Bu s覺n覺fland覺rmaya g繹re yarasa ve sinek, kular grubuna kat覺m覺t覺r.SINIFLANDIRMANIN H襤B襤R B襤L襤MSEL YANI YOKTUR.

b)Filogenetik (Bireyolu) S覺n覺fland覺rma


Canl覺lar覺n (bireylerin) t羹m 繹zellikle Devamini Oku


Canl覺lar覺n Erozyonu

Hayvanlar ve bitkiler, talar覺n par癟alanmas覺nda ve ayr覺mas覺nda kendi 癟aplar覺na g繹re rol oynarlar. Bitkiler bulunduklar覺 yerleri nemli tuttuklar覺ndan suyun eritici etkisini kolaylat覺r覺r. Bu etki, bitkilerin 癟羹r羹mesiyle meydana gelen humus asiti yard覺m覺yla daha da artar. B羹y羹k aa癟lar覺n ve bitkilerin k繹kleri, talar覺n 癟atlak ve yar覺klar覺 aras覺na girerek onlar覺n mekanik olarak par癟alanmas覺na sebeb olurlar. Hayvanlar ise yuvalar覺n覺 talar覺n i癟ine yaparak talar覺 oyarlar. Bu oyuklar sular覺n buralara kolayca girmesini salar ve b繹ylece etki daha da i癟erilere doru ula覺r.

Erozyonun Olumas覺nda 襤nsan Fakt繹r羹


Erozyonda insan fak Devamini Oku


Mikroskopik Canl覺 Nedir

Mikroskopik Canl覺 Nedir ?

Mikroorganizma dendiinde, tek tip varl覺klar akla gelmemelidir Aksine birbirlerinden 癟ok farkl覺 pl璽n ve sistemlerle yarat覺lm覺 binlerce canl覺 bu gruba dahildir Kabaca s覺n覺fland覺r覺ld覺覺nda bakteriler, mantarlar, protozoonlar, algler ve vir羹sleri sayabiliriz Vir羹sler 繹nceleri 'canl覺 m覺, cans覺z m覺' diye tart覺覺l覺rken; sahip olduklar覺 organizasyon ve 癟ok ince sanatl覺 yap覺lar覺ndan dolay覺, art覺k canl覺 kabul edilmektedir Bakterilerin bir zarla s覺n覺rlanm覺 癟ekirdekleri olmad覺覺 halde (prokaryotik h羹cre), mantar ve protozoa h羹crelerinin 癟ekirdekleri vard覺r (eukaryotik h羹cre) Mikroskopik canl覺lar覺n d羹nyas覺n Devamini Oku


Teknolojik canli nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Teknolojik nedir ve teknolojik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Canli ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor