Alt Basliklar

» Kurakl覺覺n Etkileri
» Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r
» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺
» Pano nas覺l haz覺rlan覺r
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺
» 襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r
» K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor
» S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri
» G繹lgeye G繹re Nas覺l Y繹n Buluruz
» Anafikir Nas覺l Bulunur
» Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r
» Toplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Kurakl覺覺n Etkileri
» ieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r
» S羹rat Nas覺l Hesaplan覺r
» S羹rrealizm Nas覺l Dodu
» D羹zlemsel Nas覺l l癟羹l羹r
» Bir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r
» Cumhurbakan覺n覺n G繹rev ve Yetkileri
» KML Dosyas覺 Nas覺l A癟覺l覺r
» Yamur Nas覺l Oluur

Kurakl覺覺n Etkileri

1- EKONOM襤K ETK襤LER襤

r羹nde Kay覺p Ekin alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 B繹cek istilas覺 Bitki hastal覺klar覺 r羹n kalitesinde d羹羹kl羹k S羹t ve iftlik Hayvanlar覺 Kayb覺 Otlaklar覺n verimliliinin azalmas覺 Halka a癟覺k otlaklar覺n kapat覺lmas覺 veya s覺n覺rland覺r覺lmas覺 Hayvanlar i癟in suyun temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Hayvanlar i癟in besin temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Kereste retiminde Kay覺plar Orman yang覺nlar覺 Aa癟 hastal覺klar覺 B繹cek istilas覺 Orman alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 Bal覺k retiminde Kay覺plar Bal覺k yetitirme alanlar覺na zarar覺 Suyun azalmas覺ndan dolay覺 yavru bal Devamini Oku


Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r

Kitap癟覺k haz覺rlama i癟in 繹nce konu se癟ilmelidir. Sonra o konuyu neden se癟tiinizi k覺saca anlatabilirsiniz. Kitap癟覺覺n覺z覺 haz覺rlarken b羹y羹klerinizden, 繹retmenlerinizden destek ve fikir almaya 癟al覺覺n. Konunuzu detayl覺 olarak arat覺r覺n. Konunuzla ilgili yaz覺l覺 ve g繹rsel i癟erik toplay覺n. Konunuzla ilgili 繹nemli eyleri yaz覺n覺zda ayr覺ca belirtin. Mesela 繹zellikleri, 繹nemi, ne olduu, nerelerde kulan覺ld覺覺, ilk 繹rnekleri, ne zaman gibi sorular覺n cevaplar覺 yaz覺n覺zda olsun. Kar覺lat覺rmalar yapabilirsiniz. Benden bu kadar aa覺da sizin i癟in iki tane onu hakk覺nda kitap癟覺k haz覺rlama 繹rnei veriyorum. Kolay gelsin.

Kitap癟覺k Haz覺 Devamini Oku


2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


Pano nas覺l haz覺rlan覺r

Pano nas覺l haz覺rlan覺r. Olas覺l覺kla ilgili pano haz覺rlamam gerek nas覺l yapabilirim?


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺

Osmanli devletinde ordunun asker ihtiyaci: 1. pen癟ik sistemi ile 2. devirme sistemi ile 3. t覺mar sistemi ile kar覺lan覺rd覺


襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Elektronik Kaynaklar覺n Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Belgenin ad覺 禮 URL (羹癟gen ayra癟 i癟inde) 禮 Eriim tarihi

襤nternet Kaynak癟as覺 rnei

Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).


Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Makale Ad覺 禮 Dergi ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Cilt numaras覺 禮 Say覺s覺 禮 Sayfa numaras覺

Makale Kaynak癟as覺 rnekleri

K覺z覺l癟elik, S. (2002). K羹reselleme ve Post Modernlemeye Kar覺 Ulusal Ba覺ms覺zl覺k Hareketi. Eitim Arat覺rmalar覺 Dergisi. Say覺 7.( Nisan 2002). Gazete Eme, E. (2002). Ezberci Eitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi. (5 Temmuz 2002). Ansiklopedi Donan覺m. (1998). Bilgi D羹nyas覺na Yolculuk. 2.Bas覺m, Cilt 15, Ankara: 3B Yay覺nc覺l覺k Bildiri Sevgi, A.(2003). Nas覺l Bir M羹zik retme Devamini Oku


Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Eser ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Bas覺m kayd覺 (ayra癟 i癟inde; birinci bas覺mlar belirtilmez.) 禮 Yay覺n yeri (ard覺ndan: gelir) 禮 Yay覺n evi

Kitap Kaynak癟as覺 rnekleri

Tek Yazarl覺 Kitaplar

U癟an, A. (1994). 襤nsan ve M羹zik, 襤nsan ve Sanat Eitimi. Ankara: M羹zik Ansiklopedisi Yay覺nlar覺.

ok Yazarl覺 Kitaplar

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eitim Bilimine Giri. Ankara: Kadl覺olu Matbaas覺.

Edit繹r羹 Olan Kitaplar

De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance. New York: P Devamini Oku


G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r

G羹nl羹k tutmak i癟in sadece bir defter ve kaleme veya g羹n羹m羹zde en 癟ok kullan覺lan ekliyle bilgisayara ihtiyac覺m覺z var. G羹nl羹k yazmak kendini ifade etme,gelitirme ve kefetme yolunda olduk癟a etkili ve g羹癟l羹 bir yol. Bir g羹nl羹k insan覺n en derin d羹羹ncelerini, hislerini, fikirlerini, kukular覺n覺 ve kayg覺lar覺n覺 iletmek ve daha sonradan yeni batan incelemek i癟in bir yer salamakta. Baka koullarda zor olabilecek bir yolla insanlar覺n konumak ve kendilerine kar覺 d羹r羹st olma konusunda bir yer sal覺yor. G羹nl羹kler insanlar覺n g繹r羹nen y羹zlerinin arkas覺nda par癟alar覺yla iletiime ge癟mesini sal覺yor.

Kendiniziz 襤fade Edin

Ken Devamini Oku


K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor

K羹resel 覺s覺nma nelere yol a癟覺yor ve hayat覺m覺z覺 nas覺l etkiliyor ? D羹nya iklim sisteminde deiikliklere neden olan k羹resel 覺s覺nman覺n etkileri en y羹ksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar d羹nyan覺n her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi y羹kseliyor ve k覺y覺 kesimlerde toprak kay覺plar覺 art覺yor.rnein 1960’lar覺n sonlar覺ndan bu yana Kuzey Yar覺k羹re’de kar 繹rt羹s羹nde y羹zde 10’luk bir azalma oldu. 20’inci y羹zy覺l boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 cm aras覺nda bir art覺 olduu saptand覺. K羹resel 覺s覺nmaya bal覺 olarak d羹nyan覺n baz覺 b繹lgelerinde kas Devamini Oku


S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

S覺cakl覺覺n V羹cut zerine Etkileri Nedir

27-32 derece aras覺: S覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak oluan termal stresten dolay覺 halsizlik, sinirlilik, dola覺m ve solunum sisteminde bir 癟ok rahats覺zl覺k meydana gelebilir. 33-41 derece aras覺: ok s覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak kuvvetli termal stres ile birlikte 覺s覺 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 ve 覺s覺 yorgunluklar覺 oluabilir. 42-54 derece aras覺: Tehlikeli s覺cak. G羹ne 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 veya 覺s覺 bitkinlii meydana gelebilir. 55 derece ve 羹zeri: Tehlikeli s覺cak. Is覺 veya g羹ne 癟arpmas覺 tehlik Devamini Oku


G繹lgeye G繹re Nas覺l Y繹n Buluruz

G繹lgeye g繹re y繹n羹m羹z羹 nas覺l buluruz sorusunu cevaplamak i癟in bize gerekenler; parlak g羹neli bir g羹n, bir sopa ve g繹lgesi. Sopan覺n g繹lgesi iaretlenir. Bir s羹re sonra yer deitiren g繹lge ucu tekrar iaretlenir. Bu iki iareti birletiren 癟izgiye dik doru g羹ney - kuzey eksenidir. Birinci iareti sola ve ikinci iareti sa覺n覺za ald覺覺n覺zda y羹z羹n羹z kuzeye bakmaktad覺r. Y覺l i癟erisinde gece ile g羹nd羹z羹n eit olduu 21 Mart ve 23 Eyl羹l g羹nlerinde – bu tarihlere Ekinoks da denir. Bulunduumuz yerde G羹ne’in doduu taraf Dou’dur. Sa kolumuzu Dou’ya doru uzat覺rsak, solumuz Bat覺, 繹n羹m羹z Kuzey ve arkam覺z G羹n Devamini Oku


Anafikir Nas覺l Bulunur

Ana fikir bir par癟ada esas vurgulanmak istenen d羹羹ncedir. Yazar覺n okuyucusuna vermek istedii mesaj ana fikri oluturur. Konu i癟in ara癟t覺r, demitir. Ana fikir de ama癟t覺r. Ana fikir sorular覺 癟繹z羹l羹rken unlara dikkat edilmelidir: 1. Ana fikir paragraf覺n tamam覺n覺 kapsar. 2. Baz覺 paragraflarda ana fikir c羹mle halinde metnin ba覺nda veya sonunda verilebilir. Baz覺 paragraflarda ise direkt verilmez. Okuyucu “anlam b羹t羹nlemesi” yaparak ana fikri bulur. 3. Ana fikir bulunurken kendi d羹羹ncelerimiz deil, paragrafta yaz覺lanlar dikkate al覺nmal覺d覺r. 4. Ana fikir bulunurken; yazar bu yaz覺y覺 niye yazm覺? Veya yazar覺n vermek istedii Devamini Oku


Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r

23.10.2012 /BURSA
Can覺m Anneciim,
Giri : Mektup geciktirilmise 繹z羹r dilenir, ge癟 al覺nm覺sa sitem belirtilir veya neden mektup yaz覺ld覺覺 anlat覺larak giri yap覺l覺r.
Gelime : : 襤letmek istediimiz d羹羹ncelere haberlere geni癟e yer verilen b繹l羹md羹r. Verilecek haberler konular覺na g繹re paragraf halinde yaz覺lmal覺d覺r. zel mektuplarda konu birlii 繹nemli olmad覺覺ndan her paragrafta bir konu olmal覺d覺r.
Sonu癟 : Kar覺 taraf覺n hali, hat覺r覺 sorulur, mektup yazan kendi halini – du Devamini Oku


Toplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Tutanak Nas覺l Yaz覺l覺r ? Tutanak ayn覺 dilek癟e gibi tutulur.. Bal覺k: TUTANAK Tarih yaz覺l覺r gerekirse saat sonra olay yeri yaz覺l覺r daha sonra kiiler yaz覺l覺r ve durum izah edilir. Tutana覺n verilecei amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir 襤mza k覺sm覺na gelince varsa 2 ahit bir amir ve tutana覺 tuttuun kiinin imzas覺 Yoksa O anda olan kiiler ( Tabi durum amira izah edilir) Yaz覺l覺r, kendi ismimizi de yaz覺caz bunu zaten s繹ylemeye gerek yok san覺r覺m...

Toplant覺 Tutana覺 rnei - rnek Tutanak

SOSYAL KULP TOPLANTI TUTANAI

retim Y覺l覺 : 2008-2009

Okulun Ad覺 :................... Devamini Oku


Kurakl覺覺n Etkileri

Bir b繹lgede nem miktar覺n覺n ge癟ici dengesizliinden kaynaklanan su k覺tl覺覺 olarak tan覺mlanabilen kurakl覺k, doal bir iklim olay覺d覺r ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kurakl覺k genellikle yava geliir ve s覺kl覺kla uzun bir d繹nemi kapsar. Kurak iklimlerin h羹k羹m s羹rd羹羹 yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliinden ve y羹ksek deikenlikteki ya覺tan dolay覺 olumsuz etkilenirler.
 
Kurakl覺k Devamini Okuieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r

Dinamometre kuvvet 繹l癟erdir. Dinamometrenin yap覺s覺nda esnek yay bulunur. zerinde ise 繹l癟eklendirilmi bir g繹sterge vard覺r. Uygulanan kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne g繹re yay gerilir ve kuvvet deeri g繹sterge 羹zerinde okunur. Cisimlerin kuvvetlerini 繹l癟mede kullan覺l覺r.

Basit bir dinamometre nas覺l haz覺rlan覺r?

Y繹ntem 1 : Bir cismin a覺rl覺覺n覺 veya cisme etkiyen kuvveti 繹l癟meye yarayan alete “dinamometre” denir. Sarma yay覺n bir ucuna kancal覺 balama par癟as覺n覺 ge癟irin. Yay覺n alt ucuna ise hidrostatik terazinin 繹zel kefesini as覺n覺z. Karton eridi, sarma yaya paralel olacak ekilde yerletirin. Kefe boken g繹sterge ola Devamini Oku


S羹rat Nas覺l Hesaplan覺r

S羹rat Hesaplama

S羹rati hesaplaman覺n form羹l羹n羹 S羹rat=Al覺nan Yol/Ge癟en Zaman olarak ifade edebiliriz. Hareket eden t羹m cisimler yer deitirir. Fakat hareketlinin s羹rati ayn覺 deildir. Okulumuzun bah癟esinde 2 nokta belirleyelim. Metre yard覺m覺yla bu mesafeyi 繹l癟elim. Bu noktadan birisinden dierine 繹nce sabit ad覺mlarla koal覺m. Ve yine koma s羹resince ge癟en s羹reyi 繹l癟elim. Daha sonrada sabit tempoyla koal覺m. Ve yine koma s羹resince ge癟en s羹reyi 繹l癟elim. 襤kinci durumda iki nokta aras覺ndaki mesafeyi daha 癟abuk al覺r覺z. 羹nk羹;koarken ki s羹ratimiz y羹r羹rkenki s羹ratimizden daha b羹y羹kt羹r. Yine bir yere otomobille daha 癟ab Devamini Oku


S羹rrealizm Nas覺l Dodu

Birinci D羹nya Sava覺 sonras覺, gerek Avrupa'da gerekse d羹nyada yeni bir huzur d繹nemi tesis etme gayretinin younlat覺覺 y覺llar olarak dikkati 癟eker. Bir tarafta yap覺lan 癟eitti antlamalar ve Milletler Cemiyeti 癟al覺malar覺yla bar覺 ve huzur salanmaya 癟al覺覺l覺rken, bir taraftan da teknik ve teknolojinin imk璽nlar覺 yeniden insan覺n emrine verilerek onun ihtiya癟lar覺 kar覺lanmaya 癟al覺覺l覺r, insan akl覺n覺n 羹r羹n羹 olan bilim ve teknoloji dev ad覺mlarla ilerlemektedir. Nitekim belli bir s羹re sonra madd簾 refah覺n h覺zla y羹kseldii g繹r羹l羹r. Ancak akl覺yla madde d羹nyas覺nda 繹nemli mesafeler kaydeden insan, ayn覺 baar覺y覺 i癟/manev簾 d羹nyas覺n覺 ta Devamini Oku


D羹zlemsel Nas覺l l癟羹l羹r

D羹zlemsel Nedir

D羹zlemsel, yani ayn覺 d羹zlem i癟inde bulunan noktalar覺n oluturduu geometrik ekillere verilen ad. D羹zlemsel ekiller deyince akla Doru, a癟覺, 羹癟gen, d繹rtgen, paralelkenar, ekenar d繹rtgen, dikd繹rtgen, kare, yamuk, de Devamini OkuBir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r

K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tlenin b羹y羹kl羹羹 ile doru orant覺l覺d覺r. K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tleler aras覺ndaki uzakl覺覺n karesi ile ters orant覺l覺d覺r.


Cumhurbakan覺n覺n G繹rev ve Yetkileri

Anayasan覺n 104. maddesine g繹re g繹rev ve yetkiler belirlenmitir. Cumhurbakan覺 Devletin ba覺d覺r. Bu s覺fatla T羹rkiye Cumhuriyeti'ni ve T羹rk Milleti'nin birliini temsil eder; Anayasa'n覺n uygulanmas覺n覺, Devlet organlar覺n覺n d羹zenli ve uyumlu 癟al覺mas覺n覺 g繹zetir. Bu ama癟larla Anayasa'n覺n ilgili maddelerinde g繹sterilen koullara uyarak yapaca覺 g繹rev ve kullanaca覺 yetkiler unlard覺r:

Cumhurbakan覺n覺n yasama ile ilgili olan g繹rev ve yetkileri

 Gerekli g繹rd羹羹 takdirde, yasama y覺l覺n覺n ilk g羹n羹 T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi'nde a癟覺l覺 konumas覺n覺 yapmak, T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi'ni gerektiinde toplant覺ya 癟a覺rm Devamini Oku


KML Dosyas覺 Nas覺l A癟覺l覺r

Bu dosyay覺 a癟abilmek i癟in google eart indirmeniz gerekiyor. Dosya T羹r羹: Keyhole Markup Language Dosya Bilgisi: Google Earth: T羹m d羹nyan覺n haritas覺n覺 uyudan g繹rmeyi salayan ger癟ek癟i bir yaz覺l覺md覺r GoogleEarth ile y繹n tular覺 ve fare kullanarak d羹nyadaki heryeri yak覺ndan g繹rme imkan覺n覺z var Kullan覺lan Programlar: Google Earth


Yamur Nas覺l Oluur

Ya覺lar覺n Oluumu

Ya覺覺n olabilmesi i癟in 繹n art su buhar覺 (nem)d覺r. Ancak bu yeterli deildir. Bununla beraber ardarda 4 ayr覺 olay daha gereklidir. 1. Souma, 2. Younlama, 3. Damlalar覺n b羹y羹mesi, 4. Ya覺 alan覺na yeni bulutlar覺n gelmesi.

1. Souma


Younlama i癟in havan覺n soumas覺 gerekir. Souma souk ve s覺cak hava k羹tlelerinin kar覺mas覺yla veya konvektif y羹kselmeyle olabilir. Souma 4 ekilde olur. a. Konveksiyonla souma: S覺cak hava souk yery羹z羹ne temas ederek sour. b. Radyasyon kayb覺 ile souma: A癟覺k gecelerde atmosferden uzaya radyasyonla 覺s覺 kayb覺 ve de souma olur. c. Kar覺ma ile souma: Devamini Oku


Teknoloji insani nasil etkiler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Teknoloji nedir ve teknoloji ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Insani nedir ve insani ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Nasil nedir ve nasil ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor