Alt Basliklar

» Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺
» Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi
» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi
» Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon
» Mektup T羹rlerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺
» T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» T羹rk Edebiyat覺nda Realizm
» T羹rk Edebiyat覺nda S羹rrealizm
» mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir
» Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹
» Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r
» T羹rk Edebiyat覺n覺n B繹l羹mleri
» S覺fat T羹rleri
» T羹rk Edebiyat覺nda Eletiri
» Edebi metinin olumas覺nda neler etkendir
» Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺
» Edebiyat覺n zellikleri
» Divan Edebiyat覺 Kasidesi ile H羹rriyet Kasidesinin Kar覺lat覺rmas覺
» Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri
» Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» 襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r
» 襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺

Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺

Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺 nedir? Cevap : Bu t羹r iirlere Divan edebiyat覺nda hiciv, Halk edebiyat覺nda talama, yeni edebiyat覺m覺zda ise yergi verilir.


Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi

Tanzimat ferman覺na tepki g繹sterenler aras覺nda Rusya var tepki nedeni askerlik mi? Yunanlarda az覺nl覺kt覺 bunlar neden tepki g繹stermemi?


T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet 繹rneidir. Bu kitabe 癟ok gelimi, zengin kelimeli bol mecazl覺 edebi bir hitabe 繹rnei olarak yaz覺lm覺t覺r.襤te bu sebeplerden G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 edebi bir eserdir.


Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

Dil, edebiyat覺n temel ta覺 olduu gibi k羹lt羹r羹n de ta覺y覺c覺s覺d覺r.Bir milletin yaratt覺覺 edebiyat, o milletin k羹lt羹r birikiminin bir yans覺mas覺d覺r. Bir dil sanat覺 olan edebiyat da k羹lt羹r羹n i癟inde yer al覺r. T羹rk edebiyat覺 en eski 癟alardan bug羹ne kadar, b羹t羹n safhalar覺, devirleri ve sosyal tabakalar覺 ile T羹rk milletinin hayat覺n覺, zevkini, d羹nya g繹r羹羹n羹, yaama g羹c羹n羹 g繹steren bir duygu, d羹羹nce ve hayal d羹nyas覺d覺r. Halk edebiyat覺 halk覺n yaay覺覺n覺n, inan癟 ve deer h羹k羹mlerinin bir hazinesidir. Bu edebiyat, beikten balayarak insan hayat覺n覺n b羹t羹n safhalar覺n覺 i癟ine al覺r. T羹rk halk edebiyat覺 ak, 繹l羹m, hasret Devamini Oku


Mektup T羹rlerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺

zel Mektup

1 – Birbirlerini tan覺yan duygu ve d羹羹ncelerini paylamak i癟in yazarlar. 2 – 襤癟ten bir anlat覺mla yaz覺l覺r. 3 – Dil, ele al覺nan konuya g繹re g繹ndergesel ilevde, heyecana bal覺 ilevde ya da al覺c覺y覺 harekete ge癟irme ilevinde kullan覺l覺r. 4 – Genelde 繹yk羹leyici, betimleyici, s繹ylemeye bal覺 anlat覺m t羹rleri kullan覺l覺r. 5 – Belli bi癟imsel kurallara g繹re yaz覺l覺r.

Resmi Mektup

1 – Devlet dairelerinin kendi aralar覺nda ya da kiilerle devlet dair Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman

T羹rk edebiyat覺nda Psikolojik roman t羹r羹n羹n ilk 繹rnei ise Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 roman覺d覺r. T羹rk edebiyat覺nda Nabiz璽de Naz覺m’覺n Zehra ve Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 romanlar覺ndan hangisinin ilk psikolojik roman覺m覺z olduu hususunda ortak bir g繹r羹 olmamakla birlikte Eyl羹l’羹 bat覺l覺 anlamda ilk psikolojik roman覺m覺z kabul edenlerin say覺s覺 繹nemli bir yek羶n tutmaktad覺r. Edebiyat tarih癟ilerimizin pek 癟ou Zehra’n覺n psikolojik y繹n羹 羹zerinde durmam覺, Zehra’y覺 realist ve nat羹ralist y繹n羹yle deerlendirmilerdir. 襤lk psikolojik roman覺m覺z kabul edilen ve Servet-i F羹n羶n dergisinde 1900 y覺l覺 Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Realizm

Realizmden etkilenme 襤lk, Tanzimat’覺n ikinci ya簫r覺s覺nda balar. Hemen hemen t羹m edebi d繹nemler簫de etkisini g繹stermitir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdas覺”, Samipaazade Sezai’nin “Serg羹zet” romanlar覺 realist etkiyi ta覺yan ilk ro簫manlar覺d覺r. Servet’i F羹nun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmitir. Servet’i F羹nun d繹簫neminin ba覺ms覺z yazarlar覺 H羹seyin Rahmj ve Ah簫met Rasim realist etkiler ta覺r. Milli edebiyat ve Cumhuriyet d繹neminden Yakup Kadri, Halide Edip, mer Seyfettin, Reat Nuri, Memduh evket Esendal realist etkisiyle yazan dier yazarlard覺r.

Realizmin T羹rk  Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda S羹rrealizm

襤kinci Yeni airlerinin iirlerinin 癟ounda, Orhan Veli Kan覺k'覺n kimi iirlerinde bu ak覺m覺n izleri g繹r羹lmektedir. S羹rrealizm(Ger癟ek羹st羹c羹l羹k) / PROF. DR. 襤SMA襤L ET襤L襤 T羹rk癟e'de "Ger癟ek羹st羹c羹l羹k" olarak kar覺lanan s羹rrealizm (surrealisme), Frans覺zca "surreef (ger癟ek羹st羹, ger癟ek d覺覺) kelimesinden t羹retilmitir. ok b羹y羹k 繹l癟羹de Dr. Sigmund Freud'un (1856-1939) tez ve d羹羹nceleri 羹zerine kurulan s羹rrealizm, XX. y羹zy覺l i癟indeki en yayg覺n ve en uzun 繹m羹rl羹 sanat ak覺mlar覺ndan birisidir. S羹rrealizm, dadaizm ve dier baz覺 XX. y羹zy覺l ak覺mlardan birtak覺m unsurlar almakla beraber, m羹stakil bir sanat hareketidir. Ak覺m, Birinci Devamini Oku


mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir

mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir. Soru: Bu c羹mledeki kalem s繹zc羹羹 hangi anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r? Cevap : Bu c羹mlede kalem yazarlar覺ndan biridir anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r.


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.Deien d羹nyan覺n Osmanl覺’ya ilk b羹y羹k darbesi Viyana bozgunu (1683) olur. Viyana bozgunu, kendini yenilemeyen bir devletin, imparatorluk bile olsa, sadece asker say覺s覺ndaki 羹st羹nl羹kle  Devamini Oku


Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r

Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat diyoruz ide bu nedenle edebiyat bir sanatt覺r. Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlat覺m bi癟imidir. d羹羹nce ve duygular覺 g羹zel ve etkili bir bi癟imde anlatma sanat覺 olarak da tan覺mlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri say覺labilmesi i癟in sanatsal deerler ta覺mas覺 gerekir. Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺n覺n B繹l羹mleri

TRK EDEB襤YATININ DNEMLER襤 T羹rk Edebiyat覺, T羹rklerin d璽hil olduklar覺 羹癟 medeniyet ve k羹lt羹r dairesine paralel olarak 羹癟 safhada incelenmektedir. 1. 襤sl璽miyet’ten nceki T羹rk Edebiyat覺, 2. 襤sl璽m簾 Devir T羹rk Edebiyat覺, 3. Bat覺 Tesirinde Gelien T羹rk Edebiyat覺. Bu tasnif Fuat K繹pr羹l羹 taraf覺ndan ortaya at覺lm覺 ve edebiyat arat覺rmac覺lar覺 taraf覺ndan bug羹ne dek kullan覺lagelmitir. T羹rk Edebiyat覺n覺n Devirlere Ayr覺lmas覺nda Kullan覺lan K覺staslar T羹rk edebiyat覺 devirlere ayr覺l覺rken deien dil anlay覺覺, k羹lt羹rd Devamini Oku


S覺fat T羹rleri

S覺fatlar g繹rev ve anlam y繹n羹nden, yani kendilerinden sonra gelen isme katt覺klar覺 anlam y繹n羹nden 繹nce ikiye, sonra daha alt bal覺klara ayr覺l覺rlar: 1. Niteleme S覺fatlar覺 2. Belirtme s覺fatlar覺 a.襤aret s覺fatlar覺 b. Say覺 s覺fatlar覺 - As覺l say覺 s覺fatlar覺 - S覺ra say覺 s覺fatlar覺 - Kesir say覺 s覺fatlar覺 - letirme s覺fatlar覺 c. Belgisiz s覺fatlar d. Soru s覺fatlar覺

1. Niteleme S覺fatlar覺

襤simlerin eklini, durumunu, hareketini, rengini, k覺sacas覺 kal覺c覺 繹zelliklerini g繹steren s覺fatlard覺r. Nitelene s覺fatlar覺 isimlere sorulan “nas覺l” sorusunun cevab覺d覺r: Penceresinden kavak aa癟lar覺 g繹r羹nen / bir sal覺k Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Eletiri

TRK EDEB襤YATINDA ELET襤R襤 Haz覺rlayan: 襤zzet EREF Eletiri, (Os. Tenkid, Fr. Critique) sanat yap覺tlar覺n覺 tan覺tmak, a癟覺klamak, s覺n覺flamak ve deerlendirmek amac覺yla yaz覺lan yaz覺lar覺n t羹m羹ne verilen isimdir. “Yarg覺lama ve ay覺rt etme” anlamlar覺n覺 dile getiren Yunanca “Kritike” deyiminden t羹remitir. Antik癟a Yunanl覺lar覺 bu anlamda eletiri sanat覺na “Kritike tekhne” derlerdi. Kesinlikle yarg覺lamak anlam覺ndaki “krinein” k繹k羹nden t羹retilen eletirel ve eletirici anlam覺ndaki “kritikos” s繹zc羹羹 Latince’ye “critucus” bi癟imiyle ge癟mi ve bu yolla Avrupa dillerin Devamini Oku


Edebi metinin olumas覺nda neler etkendir

Edebi metinlerde ama癟 insan覺n i癟 d羹nyas覺nda zevk uyand覺rmak etkilemek olduu i癟in edebi metinlerin temel konusuda insand覺r. Evet, insan覺n b羹t羹n ilikilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynas覺 olduuna g繹re, toplumdaki dei簫meleri edebiyat覺n yans覺tmas覺 doald覺r. Bu toplum i癟erisinde ya覺yan yazar覺n da toplumla birlikte, yaay覺覺, duyuu, d羹羹n羹羹, inan癟lar覺, dilekleri de deiir. Bu deime edebiyat覺n deimesine de yol a癟ar. Edebi eserler, toplumlar覺n yaam bi癟imlerini, geleneklerini, g繹reneklerini de i癟ine alarak bu konuda toplum bilimcilere bir fikir arac覺 olmaktad覺rlar. Yine edebi eserler, halk覺n inanc覺n覺,  Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺

AHMET HAMD襤 TANPINAR (1901-1962)


* Hece 繹l癟羹s羹n羹 iirimize en iyi uygulayan airimizdir. * iir dilimize yeni bir ses getirmitir. * Kendine 繹zg羹 bir s繹yleyi gelitirmitir. * Hik璽ye ve romanlar覺nda iirsel bir dil kullanm覺t覺r. Psikolojik derinlik, bilin癟alt覺na inen bir duyarl覺l覺k g繹stermitir. * Vatan sevgisi, ge癟mie hasret gibi temalar ilenmitir. * Eserleri: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstit羹s羹, Abdullah Efendi'nin R羹yas覺, Be ehir, Mahur Beste, 19.As覺r T羹rk Edebiyat覺, Yaad覺覺m Gibi.

SA襤T FA襤K ABASIYANIK (1906-1954)


* T羹rk hik璽yeciliinin temel talar覺ndand覺r. * ehov tarz覺 hik璽yeciliini Devamini Oku


Edebiyat覺n zellikleri

1. Edebiyat eserleri, i癟inde doduklar覺 toplumun duyu ve d羹羹n羹羹n羹, hayat覺 alg覺lay覺 bi癟imlerini, b羹y羹k tarih簾 d繹nemlerde ortaya 癟覺kan sosyal psikolojinin b羹t羹n ve en ince ayr覺nt覺lar覺n覺 kendilerinde yaat覺rlar. 2. Herhangi bir metnin edebiyat eseri say覺labilmesi i癟in sanatsal deerler ta覺mas覺 gerekir. 3. Edebiyat topluma kendisini hat覺rlatmaya vesiledir. Platon edebiyat覺n ilevi konusunda; "Edebiyat覺n ilk ve esas ilevi/g繹revi kendi tabiat覺na sad覺k kalmakt覺r" demitir. 4. Edebiyat, ilerinden ve dertlerinden 繹t羹r羹 "bug羹n羹" yaayan ve olaylar覺 b羹t羹n olarak alg覺layamayan insana, yaama bakma yollar覺n覺 g繹sterir. 5. Sartre'a g繹 Devamini Oku


Divan Edebiyat覺 Kasidesi ile H羹rriyet Kasidesinin Kar覺lat覺rmas覺

Klasik kaside kiiye sunulmak i癟in yaz覺ld覺覺 i癟in 繹vg羹 ve abartma doludur. Yaranma ama癟l覺d覺r. Nam覺k Kemalin H羹rriyet Kasidesi ise; hak, h羹rriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu iler. Konu b羹t羹nl羹羹 vard覺r. Dili sadeletirme 癟abas覺 vard覺r. Ayr覺ca iirde kasidenin b繹l羹mleri yer almamaktad覺r.Mahlas kullan覺lmam覺t覺r.Bal覺k, temaya uygun olarak verilmitir. Herhangi bir kiiye ithaf edilmemitir.

Klasik Kaside ve H羹rriyet Kasidesi Kar覺lat覺rmas覺


Klasik Kaside Naz覺m ekli簫nin Yap覺 zellikleri


1. Genellikle 31-99 beyitten oluur. 2. Nesib, girizg璽h, methiye, tegazz羹l fahriye ve dua b繹l羹mlerinden oluur.  Devamini Oku


Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri

襤nsanlar kendilerini farkl覺 ara癟larla ifade edebilirler. Kimisi resimle, m羹zikle, dansla heykelle kimisi de iirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vas覺tas覺yla ifade ederler. 襤nsanolu hayat覺 boyunca g羹zeli istemitir. S繹z羹ne yaz覺s覺na (edebiyat), sesine (m羹zik) kullanabildii renklere (resim), yaad覺覺 mekana (mimarl覺k), ileyebildii her t羹rl羹 maddeye (heykelt覺ra) g羹zellik vermek insanolunun yaam felsefesi olmutur ki bu da g羹zel sanatlar dediimiz ubeleri dourmutur. Edebiyat bu g羹zel sanatlar覺n bir koludur. Edebiyat; s繹zde, yaz覺da, d羹羹ncede, hayalde g羹zellik demektir. Edebiyat; dil ile ger癟ekletirilen, malzemesi dil olan g Devamini Oku


Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi

襤kinci d繹nem Tanzimat edebiyat覺n覺n en verimli, 羹retken, kudretli yazarlar覺ndand覺r. Abd羹lhak Hamit, modern edebiyat覺m覺z覺n kurucular覺ndand覺r. iirdeki bat覺l覺lama hareketinin as覺l b羹y羹k 繹nc羹s羹d羹r. Dou ile bat覺 aras覺nda bir k繹pr羹 olabilecek kadar kuvvetli bir k羹lt羹re sahiptir.Edebiyatta bat覺l覺laman覺n as覺l ihtilalcisidir. air-i Azam olarakta bilinir. Kurallara uymayan, bat覺 iirinde g繹rd羹羹 her yenilii t羹rk iirine uygulayan, divan iirini bitiren o olmutur. Dou ve bat覺 iirini ilendikleri yerlere giderek 繹renmitir. Tanzimat iirine geni ufuklar a癟an, divan iiri gelenini tamam覺yla y覺kan Abd羹lhak Hamit; Tanzimat iirine y Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Tanzimat edebiyatiyla ortaya cikan edebi turler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Tanzimat nedir ve tanzimat ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Edebiyatiyla nedir ve edebiyatiyla ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ortaya nedir ve ortaya ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor