İlk Yerli Roman Denemesi – Taaşşuk-ı Talat ve FitnatŞemseddin Sami

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Tanzimat Edebiyatı’nın birçok türünde eserler vermiş yazarlarından Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmış bir romandır. Kasım 1872′den 1873 yazına değin Hadîka gazetesinde tefrika edilmiş, kitap olarak ilk basımı 1875 yılında yapılmıştır. Acıklı bir aşk hikâyesini anlatan bu eser Osmanlıca harflerle basılmış ilk Türkçe roman örneğidir.

Romanın Konusu ve Kısa Olay Örgüsü
Küçük yaşta babasız kalan Talat’ı, annesi Saliha Hanım büyütür. Talat, işe gidip gelirken Hacı Mustafa’nın dükkânına uğrayarak tütün almaktadır. Hacı Mustafa’nın Fitnat adlı bir üvey kızı vardır. Fitnat’ın annesi Zekiye Hanım, Fitnat’a hamile iken kocasından ayrılmış, Hacı Mustafa ile evlenmiş, birkaç yıl sonra da ölmüştür. Talat yine bir gün eve dönerken, dükkânın üstündeki evin cumbasında Fitnat’a görür görmez tutulur. Fitnat da Talat’ı görür görmez deli gibi aşık olur. Fakat Fitnat “Hacı Baba”sının korkusundan sokağa çıkamaz. Talat, çarşaf giyerek, genç bir kız kılığında eve girer. Fitnat’la konuşur. Hacı Baba, Fitnat’ı zengin bir adamla evlendirir. Fitnat, Ali Bey adındaki bu adamı yanına yaklaştırmaz. Fitnat’ın boynunda, annesinden hatıra kalmış bir muska vardır. Bir tartışma sırasında muskanın kayışı kopar, Ali Bey bu muskayı açıp okur, ve bunun gerçekte Fitnat’ın annesinin yazmış olduğu bir mektup olduğunu anlar. Mektupta, Fitnat’ın babasının Ali Bey olduğu yazmaktadır. Ali Bey mektupta okuduklarını Fitnat’a da söylemek ister, ancak Fitnat intihar etmiştir. Bu sırada yine kadın kıyafetiyle Fitnat’ı görmeye gelen Talat da Fitnat’ın intiharına tanık olur ve ölür. Ali Bey akli dengesini yitirir ve Talat’tan altı ay sonra ölür.

Romanda Ön Plana Çıkan Karakterler
•Tal’ât: İstanbullu genç bir adam.
•Fitnat: Genç bir kız; üvey babası Hacı Mustafa’nın evinde yaşamaktadır.
•Ali Bey: Orta yaşlı bir İstanbul beyefendisi.
•Saliha Hanım: Talat’ın annesi. Çok genç yaşta çocukluk aşkı Rıfat Bey’le evlenmiştir.
•Hacı Mustafa (“Hacıbaba”): Fitnat’ın üvey babası. Tütüncüdür, sert bir tabiatı vardır.

Romanın Özelliği ve İçerikleri
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Batı edebiyatı tarzında yazılmış ve Osmanlıca harflerle basılmış olan ilk Türk romanı dır. ( İlk Türkçe roman örneği olan Akabi Hikayesi Vartan Paşa tarafından kaleme alınmış ve 1851 yılında Ermeni harfleriyle yayımlanmıştı).

Tanzimat romancılığında, kadınların toplum içindeki yerlerini belirtme, dönemin evlilik ilişkilerini irdeleme, uygunsuz evlenmelerin sorunlarına değinme noktaları dikkat çeker. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ta da bu temalar ön plana çıkmaktadır. Romanda, daha sonraları da sıklıkla işlenen kadın eğitimi ve görmeden evlenme ile bunun doğurduğu acıklı sonuçlar en belirgin temalardandır. Ayrıca kitapta aşkın ve sevdanın önemi vurgulanmıştır. Yazar, görmeden evlenmenin acı sonuçlarını basit bir teknikle, duygusal karakter çözümlemeleriyle yansıtır; gerçekçi bir romantizm içerisinde, konuşulan dili roman anlatımına yansıtmaya çalışır. Romanda diyaloglar önemli bir yer tutar.

Talat Bey’in değişmesi üzerine annesi ve dadısı hasbıhale başlarlar. Konu açılır ve Saliha Hanım kocası Rifat beyle olan aşk maceralarını anlatır.

Romanın Özeti :
Talat Bey 18 yaşında bir delikanlıdır. Altı yaşındayken babasını kaybetmiş: annesi tarafından ezenle büyütülmüştür. Bir gün kaleme giderken Hacı Baba adlı bir tütüncüden tutun alır. Dükkanın üstündeki evin cumbasının seyrek kafesi arkasında gördüğü Fitnat Hanıma aşık olur. Fitnat Hanım’da bu genci görür ve beğenir. Fitnat Hanım Hacı Babanın üvey kızıdır. Daha bir yaşındayken annesi ölmüş, üvey babasının yanında büyümüştür. Asıl babasının kim olduğunu bilmemektedir. Yaşlı olan Hacı Baba mutaassıp ve sert karakterli olduğundan Fitnat’ı hiç dışarıya çıkarmadığı gibi; eve de kimsenin gelmesini istemez. Evini sadece Fitnat’a nakış öğreten Şerife Kadın girebilmektedir. Talat Bey bunu öğrenir ve kız kılığına girer Şerife Kadından biraz nakış öğrenir. Daha sonra Şerife kadın aracılığıyla Fitnat’a okuma yazma öğretme bahanesiyle Fitnat’ın evine girer. Talat. Ragıbe takma adıyla Fitnat’ın evine sık sık gitmeye başlar. Fitnat Ragıbe’yi sevdiği gencin kız kardeşi sanmaktadır. Öte yandan Şerife kadın, orta yaşlı ve bekar olan Ali Bey’in konağına nakısa gitmektedir. Ali Bey karısıyla ufak bir tartışma yüzünden ayrılmıştır. Daha sonra karısı annesi tarafından başka birisine verilir. Fakat kısa süre sonra ölür. Karısını çok seven Ali Bey bir daha evlenmez. Şerife kadın Fitnat’ı Ali Bey’e almayı düşünür ve Ali Bey’i zorla razı eder. Fakat Fitnat bu olaya şiddetle karşı çıkar. Günlerce ağlar. Bunu Talat Bey’ede söyler. Talat Bey yataklara düşer. Bu sırada Fitnat Hanımı bir oyuna getirerek Ali Bey’in konağına götürür ve evlendirirler. Fitnat çok üzülür, kimseyle konuşmaz, Ali Beyi yanına yaklaştırmaz. Bir kaç gün sonra kendini bıçaklayarak öldürür. O sırada konağa gelen Talat Bey odada ölür. Fitnat’ın boynundaki muskayı açıp okuyan Ali Bey, Fitnat’ın kendi kızı olduğunu öğrenince çıldırır ve altı ay sonra ölür.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat SKU UPC Model

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Jun 30, 2011 by zeus

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat ilk yerli roman denemesidir. romanın yazarı Şemsettin Sami'dir. Edebiyatımızın ilklerindendir.


5.0 5.0 1 1 Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat ilk yerli roman denemesidir. romanın yazarı Şemsettin Sami'dir. Edebiyatımızın ilklerindendir. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Bu yazıyı değerlendir.


Değerlendirmeni Yolla
* Required Field

Yorum Yap

Sen Kimsin?

Mesajini yaz.

Son Sorular

Puan
8
Soru : Avrupa günü hangi tarihte kutlanır
Soru Detay : Avrupa günü ne zaman hangi tarihte kutlanır?
Puan
7
Soru : Köy hazine malı nasıl kullanılır
Soru Detay : köy hazine malı nasıl kullanılır
Puan
7
Soru : Muvafakatname Nedir
Soru Detay : muvafakatname nedir ? muvafakatname örnekleri
Puan
6
Soru : En iyi uzay bilimleri sitesi
Soru Detay : En iyi uzay bilimleri sitesini arıyorum hangisi en iyi acaba
Puan
8
Soru : Kum Fırtınası Nedir
Soru Detay : Kum Fırtınası Nasıl Oluşur ?
Puan
5
Soru : Ahiret Hayatı Hakkında Bilgi
Soru Detay : ahiret hayatı hakkında bilgi
Puan
7
Soru : Suda bulunan kirletici organik bileşikler
Soru Detay : suda bulunan kirletici organik bileşikler nelerdir ?
Puan
5
Soru : Adet Görme Nedir
Soru Detay : Adet Görmek Nedir
Puan
6
Soru : Envanter Nedir
Soru Detay : envanter nedir
Puan
8
Soru : İlkel Topluluklar
Soru Detay : ilkel topluluklar
Bi soru sor