Alt Basliklar

» Sosyal devleti kim bulmutur
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» G繹rg羹 Kurallar覺n覺n Faydalar覺
» G繹rg羹 Kurallar覺 Neden Gereklidir
» Telefonda G繹rg羹 Kurallar覺
» 襤yeri G繹rg羹 Kurallar覺
» Yemekte G繹rg羹 Kurallar覺
» G繹rg羹 Kurallar覺 Nelerdir
» Dinimizde G繹rg羹 Kurallar覺
» Sosyal Kategori
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Sosyal Bilgiler
» Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺
» Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler
» Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat
» Yaam覺n Anlam覺
» Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar
» Yayalar覺n uymas覺 gereken kurallar nelerdir
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» ocuklar i癟in trafik kurallar覺
» Trafik Kurallar覺
» Yayalar覺n uymas覺 gereken trafik kurallar覺
» al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi
» Sosyal D羹zen
» Sosyal Etkileim

Sosyal devleti kim bulmutur

Sosyal devleti kim bulmutur? performans 繹devi ve ac覺l laz覺m


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


G繹rg羹 Kurallar覺n覺n Faydalar覺

G繹rg羹 Kurallar覺n覺n Faydalar覺 Nelerdir

1-Kurallar belirsizlii azaltarak 繹ng繹r羹lebilirlik ve istikrar salar, 2-Kurallar insan davran覺lar覺na denetim ve s覺n覺rlama getirirler, b繹ylece insan覺 ve 癟evresini o insan覺n zaaflar覺ndan (zay覺f y繹nlerinden) ve hatalar覺ndan korurlar. 3-Kurallar bireyi 繹zg羹r k覺larlar, 癟羹nk羹 neyi 繹zg羹rce yapabileceklerini, neyi yapmalar覺 halinde kimsenin kar覺amayaca覺n覺 belirler.

G繹rg羹 Neden Gereklidir

Bakalar覺n覺n bize kar覺 kibar davranmas覺n覺 istediimize g繹re biz de onlara kar覺 kibar davranmal覺y覺z. G繹rg羹 kurallar覺 bazen insan覺 s覺k覺nt覺ya sokarsa da, bu sayede elde ettiimiz kazan癟, u Devamini Oku


G繹rg羹 Kurallar覺 Neden Gereklidir

Bakalar覺n覺n bize kar覺 kibar davranmas覺n覺 istediimize g繹re biz de onlara kar覺 kibar davranmal覺y覺z. G繹rg羹 kurallar覺 bazen insan覺 s覺k覺nt覺ya sokarsa da, bu sayede elde ettiimiz kazan癟, urad覺覺m覺z s覺k覺nt覺dan 癟oktur. Bir癟ok g繹rg羹 kurallar覺n覺n arkas覺nda, bunlar覺n yerlemesini hakl覺 g繹sterecek sebepler vard覺r. Zamanla bu sebepler ortadan kalkm覺, kurallar kalm覺t覺r. Eski geleneklerden biri el s覺k覺mad覺r. Orta癟a’da iki erkek kar覺la覺nca, k覺l覺癟lar覺n覺 kullanmaya niyetli olmad覺klar覺n覺 g繹stermek i癟in sa ellerini birbirlerine uzat覺r, el s覺k覺覺rlard覺. El s覺k覺may覺 gerektiren sebep ortadan kalkt覺覺 halde gele Devamini Oku


Telefonda G繹rg羹 Kurallar覺

Telefon Konumalar覺 ve Uyulmas覺 Gereken G繹rg羹 Kurallar覺: Telefon konumas覺 belli bir k羹lt羹r羹 ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan birisi de telefon konumalar覺d覺r. Telefonla konuurken uyulmas覺 gerekli kurallar u ekilde s覺ralanabilir: --Telefon edenin kar覺dakine kendisini tan覺tmas覺; --Sekreter arac覺l覺覺 ile yap覺lan telefon g繹r羹melerinde ast覺n telefonunun 羹st makamda olana balanmas覺; --l癟羹l羹 ve nazik bir dil kullan覺larak istein uygun bir ses tonu ile anlat覺lmas覺; --Telefon konumalar覺nda ahizenin al覺nmas覺 ve yerine yava癟a konulmas覺; --Sabah saat 10.oo dan 繹nce akam saat 22.oo dan sonra telefon e Devamini Oku


襤yeri G繹rg羹 Kurallar覺

襤yerinde ki kurallar birlikte 癟al覺t覺覺n覺z meslektalar覺n覺za ve i arkadalar覺n覺za kar覺 sayg覺 g繹stermek demektir. Ayr覺ca g繹rg羹 kurallar覺na uyman覺z i g繹r羹melerinizde yada i bavurular覺n覺zda b覺rakaca覺n覺z etkiyi 繹nemli oranda etkileyecektir.. Her zaman takdim edildiinizde yada tan覺t覺r覺ld覺覺n覺zda ayaa kalk覺n. Siz insanlar覺 tan覺t覺raca覺n覺z zaman daha 繹nemli kiinin ismini 繹nce s繹yleyin. Telesekreterinize 襤sminiz, g繹reviniz, departman覺n覺z ve ne zaman m羹sait olduunuza dair k覺sa ve profesyonel bir mesaj b覺rak覺n. Mesaj b覺rak覺rken isminizi ve soyad覺n覺z覺, neden arad覺覺n覺z覺 ve telefonunuzu b覺rak覺n. K Devamini Oku


Yemekte G繹rg羹 Kurallar覺

Herkesin yemei gelene kadar yada ev sahibi balaman覺z覺 rica etmeden yemee balamay覺n. 襤癟eceinizi istediiniz her zaman i癟ebilirsiniz. Az覺n覺z a癟覺kken yemeinizi 癟inemeyin yada yemek yerken konumay覺n. Az覺n覺z覺 fazla doldurmayacak kadar k羹癟羹k par癟alar halinde yiyin. Masada dik oturun ve dirseklerinizi masan覺n 羹zerine koymay覺n. ok h覺zl覺 yada yava yemeyin. Masadakilerin h覺z覺na uymaya 癟al覺覺n. Masada iken asla dilerinizi kar覺t覺rmay覺n. Eer 癟ok gerekli ise tuvalete gidin. Ekmeinize ya s羹rerken her seferinde k羹癟羹k bir par癟a almaya 繹zen g繹sterin ve her zaman 繹nce taba覺n覺za al覺n sonra ekmein 羹zerine s羹r羹n. Ma Devamini Oku


G繹rg羹 Kurallar覺 Nelerdir

a) Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar

Bir toplumun olumas覺nda ve gelimesinde o toplumu meydana getiren insanlar aras覺nda uygulanan G繹rg羹 kurallar覺n覺n 繹nemli bir yeri vard覺r.
Genel g繹rg羹 kurallar覺na uyma zorunluluu yoktur. Yani hukuken su癟 say覺lmaz. Ancak toplum genel g繹rg羹 kurallar覺na uymayanlara cahil bencil kaba sayg覺s覺z ve saire s覺fatlarla tan覺mlar ve k覺nar.

Toplum hayat覺n覺n d羹zenlenmesinde et kili olan genel g繹rg羹 kurallar覺na uyan kiileri; terbiyeli sayg覺l覺 nazik ve saire eklinde nitelemek m羹mk羹nd羹r.
Bu kurallar toplumdaki uygarl覺k d羹zeyinin de g繹stergesi olabilir. 襤nsan覺n bencil kaba d羹羹nc Devamini OkuDinimizde G繹rg羹 Kurallar覺

G繹rg羹 kurallar覺; toplumlar覺n inan癟, eitim, ekonomik g羹癟, teknolojik seviye, 繹rf ve 璽detlerine g繹re farkl覺l覺klar g繹sterir D羹nyadaki toplumlar覺n g繹rg羹 kurallar覺, deiik olabildii gibi, zaman覺n ge癟mesi ve teknolojik ilerlemeler de baz覺 g繹rg羹 kurallar覺n覺 kald覺r覺p, yerlerine yenilerinin konulmas覺na sebep olur G繹rg羹den maksat; bir toplumdaki insanlar覺n birbiriyle m羹nasebetlerinde olgun, medeni davran覺lar i癟inde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahat覺n覺 temin eder Ayr覺ca bunlar, 癟ok s覺k kar覺la覺lan g羹nl羹k ilerde bir nizam ve intizam覺n hakim olmas覺n覺 salar B繹ylece toplum, belli bir rahatl覺a kavuur T羹rkler, M羹sl羹man o Devamini Oku


Sosyal Kategori

Sosyal Kategori : Ortak niteliklere sahip olan, fakat aralar覺nda hi癟bir iliki olmayan kiilerin oluturduu bir b羹t羹nd羹r. rnein, 繹renciler, taksi of繹rleri, memurlar, yal覺lar.

Sosyal Kategori ekilleri

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanlar覺n oluturduu, (fiziksel yak覺nl覺klar覺 bulunmayan) kategoridir. Ayn覺 gazeteyi okuyanlar, ayn覺 futbol tak覺m覺n覺 tutanlar. 2. Sosyal S覺n覺f : Ayn覺 hayat tarz覺na sahip, gelir, eitim-繹retim, k羹lt羹r ve meslek gibi 癟eitli 繹zellikler bak覺m覺ndan birbirine benzeyen insanlar覺n oluturduklar覺 kategoridir. rnein, i癟i, iveren, k繹yl羹. 3. Az覺nl覺k :< Devamini Oku


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik: Bu d繹nemlerde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doru yerleme eklinde g繹r羹l羹r. Osmanl覺 Devleti bu d繹nemde Balkanlar'daki T羹rk n羹fusunu art覺rmak i癟in yatay hareketlilii tevik e Devamini Oku


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r.

Sosyal Bilgilerin Tan覺m覺


Sosyal Bilgiler; tarih, corafya, yurttal覺k bilgisi gibi g羹n羹m羹zde ilk繹retim okullar覺nda yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikoloji, antropoloji, hukuk, eitim v.b disiplinlerden se癟ilerek ilk繹retim ya覺ndaki 繹rencilerin d羹zeyine uygun, daha somut ve daha yak覺n 繹zelliklere sahip duruma getirilen konular i癟ermekted Devamini Oku


Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r. Sosyal bilimler ise, bilimsel bir tutumla toplumlar覺n incelendii disiplinlerdir; ilgilendii esas konu gruplar i癟inde oluan insan etkinliidir; ama癟 beeri anlay覺覺n gelimesidir. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Fark覺: 1. Sosyal bilgiler dersinin en 繹nemli hedefi iyi vatandalar覺n yetitirilmesidir. Bunun i癟in konular sosyal bilimlerden al覺naca覺 gibi din, ahlak, arkeoloji v Devamini Oku


Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler

1. Ailenin korunmas覺, 2. Eitim ve 繹renim hakk覺 ve 繹devi, 3. al覺ma ile ilgili haklar, 4. Toplu i s繹zlemesi, grev hakk覺 ve lokavt 5. crette adalet salanmas覺, 6. Sal覺k, 癟evre ve konut hakk覺, 7. Gen癟liin korunmas覺 ve spor hakk覺, 8. Sosyal g羹venlik haklar覺, 9. T羹ketici haklar覺, 10. Tarih, k羹lt羹r ve tabiat varl覺klar覺n覺n korunmas覺


Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat

Devletin Bat覺'ya bu ekilde a癟覺lmas覺yla 襤stanbul'da hayat birden bire deiir. Bata, daha II. Mahmut devrinde Avrupal覺lamaya balayan saray, gen癟 h羹k羹mdar, Reit Paa olmak 羹zere yenilikler halk aras覺na sokulur. Yabanc覺 k覺yafet ve adetlerini M羹sl羹man halk Beyolu'nda da g繹rmeye balar. Beyolu yeniliklerin merkezi haline gelir. Avrupa'daki m羹esseseler, terziler, manifatura t羹ccarlar覺, mobilya satan d羹kk璽nlar 癟oalmaya balar. Bunlar M羹sl羹man halk覺n da s覺k s覺k urad覺覺 yerler haline gelir. Devrin gazetelerinde g繹r羹len ilanlar, her g羹n Avrupa'dan yeni bir modan覺n girdiini g繹steriyordu. 1842'de yabanc覺 kumpanyalar memlekete gelir ve te Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar

Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar nelerdir? 1. Din kurallar覺 2. Ahlak kurallar覺 3. G繹rg羹 kurallar覺 4. Hukuk kurallar覺


Yayalar覺n uymas覺 gereken kurallar nelerdir

Nerelerden Y羹r羹meliyiz ?


1. Cadde ve sokaklarda y羹r羹rken daima yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 2. Yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹rken daima sa taraftan y羹r羹y羹n羹z. Yaya kald覺r覺mlar覺nda, sizden baka yayalar覺n da olaca覺n覺 d羹羹nerek dikkatli davran覺n覺z. 3. Yaya kald覺r覺m覺 bulunmayan cadde ve sokaklarda y羹r羹mek zorunda kald覺覺n覺zda, yolun sol kenar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 羹nk羹, 羹lkemizde trafik sa taraftan 癟al覺t覺覺 i癟in sizde sa taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde yolun sa覺n覺 kullanan ara癟lar sizin arkan覺zda kalacak ve siz ara癟lar覺 g繹remeyeceksiniz. Ancak sol taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde kar覺n覺zdan gelen arac覺 rahatl Devamini Oku


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


ocuklar i癟in trafik kurallar覺

Nerelerden Y羹r羹meliyiz ?


1. Cadde ve sokaklarda y羹r羹rken daima yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 2. Yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹rken daima sa taraftan y羹r羹y羹n羹z. Yaya kald覺r覺mlar覺nda, sizden baka yayalar覺n da olaca覺n覺 d羹羹nerek dikkatli davran覺n覺z. 3. Yaya kald覺r覺m覺 bulunmayan cadde ve sokaklarda y羹r羹mek zorunda kald覺覺n覺zda, yolun sol kenar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 羹nk羹, 羹lkemizde trafik sa taraftan 癟al覺t覺覺 i癟in sizde sa taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde yolun sa覺n覺 kullanan ara癟lar sizin arkan覺zda kalacak ve siz ara癟lar覺 g繹remeyeceksiniz. Ancak sol taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde kar覺n覺zdan gelen arac覺 rahatl Devamini Oku


Trafik Kurallar覺

Trafik Kurallar覺 (zet) : Trafik, yaya ve ta覺tlar覺n yollardaki durum ve hareketleridir. Ta覺t say覺s覺n覺n artmas覺 yolar覺n dokusunu ve izledii hatlar覺 deitirdii gibi, yerleim merkezlerinin g繹r羹n羹m羹n羹 ve yaam bi癟imini de deitirdi. Artan trafik younluu, g羹venlik, rahatl覺k ve ula覺m kolayl覺覺 sorunar覺n覺n 癟繹z羹mlenmesini de beraberinde getirdi. Trafik m羹hendisleri bu problemlerin 癟繹z羹m羹 konusunda y覺llarca 癟aba harcad覺lar. Daha 癟ok ve 癟ok eritli yollar ina edildi ve daha y羹ksek h覺zlarda s羹r羹ler i癟in yollar yeniden bi癟imlendirildi. Ancak, bu yollar覺 dier ta覺tlarla bir arada ortak kullanmak, can ve mal g羹venlii a Devamini Oku


Yayalar覺n uymas覺 gereken trafik kurallar覺

Nerelerden Y羹r羹meliyiz ?


1. Cadde ve sokaklarda y羹r羹rken daima yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 2. Yaya kald覺r覺mlar覺ndan y羹r羹rken daima sa taraftan y羹r羹y羹n羹z. Yaya kald覺r覺mlar覺nda, sizden baka yayalar覺n da olaca覺n覺 d羹羹nerek dikkatli davran覺n覺z. 3. Yaya kald覺r覺m覺 bulunmayan cadde ve sokaklarda y羹r羹mek zorunda kald覺覺n覺zda, yolun sol kenar覺ndan y羹r羹y羹n羹z. 羹nk羹, 羹lkemizde trafik sa taraftan 癟al覺t覺覺 i癟in sizde sa taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde yolun sa覺n覺 kullanan ara癟lar sizin arkan覺zda kalacak ve siz ara癟lar覺 g繹remeyeceksiniz. Ancak sol taraftan y羹r羹d羹羹n羹zde kar覺n覺zdan gelen arac覺 rahatl Devamini Oku


al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi

Soru: al覺kuu roman覺nda sosyal anlat覺mdan nas覺l faydalan覺lm覺t覺r? Mesaj: Konusuna g繹re sosyal roman ama neye dayanarak sosyal roman diyoruz bunun a癟覺klamas覺n覺 yazarsan覺z sevinirim...
Cevap: al覺kuu roman覺n覺 basit bir ak roman覺 olmaktan kurtaran, geleneksel ak hik璽yelerimizden farkl覺 k覺lan taraf覺, onun ayn覺 zamanda sosyal bir i癟erie de sahip olmas覺d覺r. Roman覺n sosyal y繹n羹n羹 ifade edebilecek en geni kelime “Anadolu”dur. Kelimenin anlam d羹nyas覺 i癟inde hem corafya hem bu corafyada yaayan insanlar hem de bu insanlar覺n sorunlar覺 vard覺r. Romanda, Anadoluya ve onun insanlar覺na bakt覺覺m覺zda “yo Devamini Oku


Sosyal D羹zen

zet: Bir toplumdaki 羹retim g羹癟leri ve 羹retim ilikileriyle din, hukuk, eitim gibi kurumlar覺n kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k i癟inde oluturduklar覺 uyumlu bir b羹t羹nd羹r. Bu ba覺ml覺l覺覺n nedeni insan覺n doas覺ndaki bencil ve 癟覺karc覺 olmas覺d覺r. ou kez duygular覺na ve tutkular覺na kap覺lan insan覺n, kiisel istek ve h覺rslar覺n覺, kin ve d羹manl覺klar覺n覺 繹ne 癟覺kararak, d羹zenli bir toplum i癟inde yaamay覺 olanaks覺z k覺lar. Bu nedenle toplumsal d羹zeni salayacak olan kurallara ve bireyi bu kurallara uymaya zorlayan din, devlet, ahl璽k, aile gibi kurumlar覺n varl覺覺na ihtiya癟 duyulmutur. Bu da yeterli gelmedii i癟in daha g羹癟l羹 bir oto Devamini Oku


Sosyal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim karl覺kl Devamini Oku


Sosyal yasami duzenleyen kurallar nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sosyal ile ilgili yazilar..

2 ) Yasami nedir ve yasami ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Duzenleyen nedir ve duzenleyen ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor