BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Yoldaki Taşı Kaldırdım

nihalkasim0678@hotmail.com
Cevap : 22
Durum : Açık Bolum : Edebiyat

-69
Okunma : 13845
Etiketleri : Mecaz - Mecaz Anlam Tarih : 2015-02-10
Soru : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Soru Detay : Yoldaki Taşı Kaldırdım sözü mecazmı? Yani mecaz anlamlı bir söz mü?
Tarih : 2015-04-14 00:00:00

33
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : evet kardeşim yani önümdeki engeli kaldırmak gibi

Tarih : 2015-04-12 00:00:00

27
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : Yoldaki taşı kaldirdim sözü mecaz değildir.

Tarih : 2015-03-04 00:00:00

14
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : gerçek anlamlı

Tarih : 2015-03-12 00:00:00

13
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : hayır mecaz değildir

Tarih : 2015-04-27 00:00:00

6
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : evet mecazdır

Tarih : 2015-04-29 00:00:00

5
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : Hme mecaz hem gerçktir

Tarih : 2015-03-23 00:00:00

4
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : Hayır

Tarih : 2015-03-26 00:00:00

4
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : bence mecaz değildir

Tarih : 2015-03-18 00:00:00

0
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : hayır değil bence ben boyle düşündüm giriyomu

Tarih : 2015-04-06 00:00:00

-2
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : bence deyim kardeşim

Tarih : 2015-03-18 00:00:00

-10
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : hayır

Tarih : 2015-03-19 00:00:00

-15
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : mecaz değil gerçek anlam

Tarih : 2015-05-25 00:00:00

-17
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : deyil

Tarih : 2015-05-06 00:00:00

-19
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : yoldaki taşı gerçekten kaldırmıyor isen mecazdır yiğen

Tarih : 2015-04-18 00:00:00

-119
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : mecaz anlamlı degildir gerçek anlamdır bence.

Tarih : 2015-04-18 00:00:00

-151
Baslik : Yoldaki Taşı Kaldırdım
Cevap : gerçek anlamdır mecaz anlam taşımaz bence..Mecaz Anlam

Mecaz Nedir ? (Özet) :
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.

Mecaz Anlam Nedir ?


Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Mecazın Kullanım Amacı Nedir


Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Mecaz Anlam Örnekleri


Bu konuyu bir daha açmayacağım.
İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Doktora boş gözlerle bakıyordu.
Bu şarkıya bayılıyorum.
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
Yakında savaş patlayacak.
Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
İnce işlere aklım pek ermiyor.
Kitapları taşırken kolum koptu.
İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

“Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)

“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Saçını kestir demedim mi?
Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
Orhan Veli’yi okur musun?

Mecaz

1. isim, edebiyat Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
2. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor
3. Mecaz, sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Ad değişimi de denir. Avrupa dillerinde metafor olarak geçer. Bu kelime Antik Yunancada taşıma (bir anlamı ötekine gönderme) demektir. Mecaz, Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecazında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır.

Mecazın Kullanımı : Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Örneğin :
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda
Yahya Kemal Beyatlı

Bu dizelerde Kandilli'nin sularda yüzmesi, mehtabın sularda sürüklenilmesi, söz ve sözcüklerin asıl anlamının dışında, güzelleştirme, anlamlandırma, zarifleştirme ve güçlendirme amacıyla kullanılmasına örnektir.

Örnek Cümleler


Hayallere kapılmaktan vazgeçelim.

İsteği kabul edilince havalara uçtu.
Oyun oynarken yere kapaklandı.

Mecaz Anlam


Özet : Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.
Detay : Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Kullanım Amacı:
Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Mecaz Anlam Örnekleri:


Bu konuyu bir daha açmayacağım.
İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Doktora boş gözlerle bakıyordu.
Bu şarkıya bayılıyorum.
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
Yakında savaş patlayacak.
Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
İnce işlere aklım pek ermiyor.
Kitapları taşırken kolum koptu.
İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

“Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)
“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Saçını kestir demedim mi?
Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
Orhan Veli’yi okur musun?

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 13846 - Yoldaki Taşı Kaldırdım
02 - 4212 - Yol Kelimesinin Mecaz Anlamı
03 - 2863 - Mecaz anlamlı 10 tane karakter
04 - 2819 - Gerçek ve Mecaz Anlam Örnekleri
05 - 2702 - Temel Yan Mecaz Anlam Örnekleri
06 - 2558 - Mecaz-ı Mürsel Örnekleri
07 - 1905 - Mecaz Anlam Nedir Örnekleri
08 - 1827 - Aydındık kelimesinin gerçek ve mecaz anlamıyla cümle kurunuz
09 - 1749 - Mecaz Anlam ile Soyutlama-Somutlama Arasındaki Farkı Örnekleriyle
10 - 1657 - Mecaz Anlamlı Kelimeler
11 - 1527 - Aydınlık kelimesinin mecaz anlamı?
12 - 1456 - Aslan gibi oğlum sözcüğünün mecaz anlamı nedir
13 - 1360 - Mecaz Anlama 10 Örnek Verir misiniz
14 - 1335 - Soğuk ile Mecaz Anlam Cümlesi Kurma
15 - 1231 - Söz Sanatları Mecaz
16 - 1188 - Mecaz anlam nedir
17 - 1100 - Mecaz Ne Demek
18 - 1077 - Mecaz Anlam Örnekleri
19 - 911 - Mecaz-ı Mürsel
20 - 827 - Yeni fikirler olumsuz mecazlı sözler
01 | Avrupa Kıtası
Yazı İçerik Avrupa Haritası Avrupa Kıtasının Coğrafi Özellikleri AVRUPA KITASI
Avrupa; doğuda Asya kıt'ası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa'nın en önemli yükseltisi kıt'anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıt'anın en yüksek yeri Fransa'daki Mont - Blanc (4810 metre) da.. - Devamini Oku


02 | Yeniçeriler
Yazı İçerik Yeniçeri Nedir Yeniçeri Ocağının Kuruluşu ve Bozulmasının Nedenleri III.Selim ve II.Mahmut'un Reform Politikaları Yeniçeri İsyanı ve Vaka-i Hayriye Yeniçerilerin Bektaşi Tarikatı ile olan alakaları Sonuç Bibliyografya Kaynakça Yeniçeriler  Bu çalışmada, Osmanlı Beyliğinin imparatorluk haline gelmesinde, tarih sahnesinde büyük bir güç olarak anılmasında, dört buçuk asır boyunca zaman zaman k.. - Devamini Oku


03 | Afrika Kıtası
AFRİKA KITASI
kıta; kuzeyde Akdeniz, doğuda Kızıldeniz ve Hint okyanusu, batı ve güneybatıda ise Atlas okyanusu ile çevrilidir.
kıtanın kuzeyinde Atlas dağları, orta kısmında ise Klimanjaro en önemli yükseltilerdir. kıta genellikle düz alanlara sahiptir.
kıtanın en büyük iki akarsuyu Kongo ve Nil’dir. kıtanın doğusunda çöküntü hendekleri içinde oluşan büyük göller (Tanganika, Viktoria, Nyasa, Rudolf, Kivu) yer alır.
kıtanın orta.. - Devamini Oku


04 | Amerika Kıtası
AMERİKA KITASI
Kuzey ve Güney olmak üzere iki kıta olan Amerika’ nın doğusunda Atlas okyanusu, batısında Büyük okyanus yer almaktadır.
Kuzey Amerika’nın batısında  Kayalık dağları ve Güney Amerika’nın batısında ise Ant dağları kuzey güney yönünde uzanırlar. Bu kıtaların orta ve doğu kısımları ise genellikle ova ve plâtolarla kaplıdır. Dünya’nın en büyük akarsularından olan Missisipi Kuzey Amerika’da, Amazon ise Güney Amerika.. - Devamini Oku


05 | Asya Kıtası
Yazı Menu Asya Kıtasının Genel Özellikleri Asya Kıtasının Tarihi Asya Kıtasının Coğrafi Özellikleri Asya Kıtasının İklimi ve Bitki Örtüsü Asya Kıtasında Yaşayan Hayvanlar Asya Kıtası Madenleri Asya Kıtası Nüfus Özellikleri Asya Kıtası Ekonomik Özellikleri ASYA KITASI
kıtanın doğusunu Büyük okyanus, güneyini Hint okyanusu, batısını Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa, kuzeyini ise Kuzey Buz deni.. - Devamini Oku


06 | Okyanusya Kıtası
OKYANUSYA KITASI
Yüz ölçümü en küçük kıta olan Okyanusya, Büyük okyanus ve Hint okyanusu ile çevrilidir.
Ortalama yükseltisi çok az olan bir kıtadır (210 metre). ülkenin batı ve orta kesimi çöllerle kaplıdır.
kıtada hayvancılık gelişmiştir. Dünya’da en çok yün elde eden ve satan ülke Avustralya’dır.
Yerleşilebilen kıtalar içinde en az nüfus bulunan kıtadır. Nüfus yoğunluğu oldukça azdır. Nüfus genellikle Avustralya’nın gün.. - Devamini Oku


07 | Blaga Dimitrova - Yoldaki Yalnız Kadın
YOLDAKİ YALNIZ KADIN
Bir sakıncadır, bir tehlikedir bu
hâlâ erkeklerin olan bu dünyada
yürümek yalnız başına.
Her dönemeçte bekler seni
pususu saçma rastlantıların.
Sokaklar yaralar seni
meraklı bakışlarla.
Yoldaki yalnız kadın.
Tek savunman senin
savunmasız olman.

Düşünmedin erkeği
dayanılacak bir destek gibi,
yaslanılacak bir ağaç gövdesi,
sığınılacak bir duvar gibi
Devamini Oku


08 | İlk Arkeolojik Buluntular
İlk Arkeolojik Buluntular

Bir bilim dalı olarak arkeolojinin geçmişi çok eski değildir. Büyük çaplı ilk kazılar 18. yüzyılda, M.S. 79'da patlayan Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü lavların ve küllerin altında kalan eski Pompei ve Herkulaneum kentlerinde yapıldı. Bu kentlerin ortaya çıkarılması, eski Roma kentleri konusunda yeni bilgilere ulaşılmasını da sağladı.

Aynı yüzyılda İngiliz arkeolog John Frere taştan yapılmış aletler ile.. - Devamini Oku


09 | Antarktika Kıtası
  ANTARKTİKA KITASI  
Güney Kutbu çevresinde yer alan kıtanın % 95’i buzullarla kaplıdır. Kıtada yüksekliği fazla olan bazı dağlar bulunur. Kıtada yerleşik hayat yoktur. Bu yüzden hiç beşerî ve ekonomik faaliyet yoktur.         Genel Özellikleri
Antarktika, Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta. Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta.

"Güneydeki .. - Devamini Oku


10 | Deniz Altındaki Piramit
Deniz Altındaki Piramit Japonya'’da, Yonaguni'’de denizin derinliklerinde bulunan ve “insan yapisi” oldugu izlenimi veren tapinak benzeri binalar acaba Prof. Hernandez’in temasi sirasinda anlatilan kitalari ayrilmasi ve hareketi ile Atlantisin bugünkü noktasindan uzaklasmis yine Atlantislilere ait bir baska dev piramitmi? Belkide piramitleri insa edenler Atlantislilerdi, kimbilir.
1985 yilinda Japonya’nin Okinawa Adasi yakinlarindaki Yonaguni’nin açiklarinda dalis yapan b.. - Devamini Oku


01 | Mecaz Anlam
Mecaz Nedir ? (Özet) : Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir. Mecaz Anlam Nedir ? Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlam.. - Devamini Oku


02 | Mecaz
1. isim, edebiyat Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz 2. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor 3. Mecaz, sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Ad değişimi de denir. Avrupa dillerinde metafor olarak geçer. Bu kelime Antik Yunancada taşıma (bir anlamı ötekine gönderme) demektir. Mecaz, Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözc.. - Devamini Oku