BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Yol kelimesinin eş anlamı nedir? [Çözüldü]

muro_13@hotmail.com.tr
Cevap : 22
Durum : Çözüldü Bolum : Soru-Cevap

30
Okunma : 36935
Etiketleri : Eş Anlam - Eş Anlamlı Kelimeler - Eş sesli kelimeler Tarih : 2014-05-01
Soru : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Soru Detay : yol kelimesinin eş anlamı nedir?

Tarih : 2014-07-14 11:42:03 Bu en iyi cevap seçildi ;)

39
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : Yol Eş Anlamları :
Yol - Patika
Yol - Tarik
Yol - Gaye

Tdk ya göre yol nedir:
1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.
2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: “Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.” -Ç. Altan.
3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: “Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.” -Ö. Seyfettin.
4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer: Su yolu. Sel yolu.
5. Yolculuk: Yola çıkmak. Yoldan kalmak.
6. Gidiş çabukluğu, hız: Bu vapurun yolu az.
7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: “Celâl Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür.” -H. Taner.
8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik: Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur.
9. Kumaşta bulunan çizgi.
10. Kez, defa.
11. mec. Gaye, uğur, maksat: Bu yolda çok emek harcandı.
12. mec. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem: Bu işi yapmanın bir yolu vardır.
13. Düğünde, oğlan evinin kız evine, kıza verdiği para, mal, armağan. Düğünde, kız evinin oğlan ve yakınlarına verdiği armağan. Düğün sahibinin, çağırılıya gön derdiği armağan. Düğüne, çağırılının götürdüğü armağan.
14. İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler.
15. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.
16. X iligesel uzayı verildiğinde a, (…) noktalan için, f(0)=a ve f(1) =b olacak biçimde (…)sürekli gönderimi.
17. Başlangıç noktası p ve bitiş noktası q için, [0,1] kapalı aralığından X topolojik uzayına giden ve a(0) = p ve a(l) = q olacak biçimde sürekli bir a fonksiyonu.
18. Çözümleyici çizelgede, bir arada doğru olduğu varsayılıp, başlangıç önermelerinden başlayarak alt alta gelen önermelerden oluşan dizi.
19. Âdap, erkân, âdet, meslek, usûl, kaide.
20. Müsaade, izin.

Tarih : 2014-10-16 00:00:00

29
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : Yolun eş anlamlıları = tarik / tarz / usul / sistem / yöntem / maksat / uğur / gaye / defa / kez / hız /

Tarih : 2015-01-20 00:00:00

18
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : YOL - PATİKA demektir

Tarih : 2015-04-11 00:00:00

14
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : Yol kelimesinin sesteşi ne

Tarih : 2015-01-15 00:00:00

8
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : bilmem ki kardeşim nereden bileyim ben

Tarih : 2014-10-19 00:00:00

1
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : eş anlamları :  tarik / tarz / usul / sistem / yöntem / maksat / uğur / gaye

Tarih : 2014-12-19 00:00:00

-1
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : yol kelimesinin yan anlamı

Tarih : 2015-03-29 00:00:00

-9
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : yol-patika

Tarih : 2014-11-30 00:00:00

-11
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : Patika

Tarih : 2014-11-28 00:00:00

-29
Baslik : Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
Cevap : Çok ama çok saçmaEŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...
Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:

deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen


Eş Anlamlı Kelimeler

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Örnekler:
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler


Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
(”AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.
(”AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Örnek Soru ?
Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 36936 - Yol kelimesinin eş anlamı nedir?
02 - 6230 - Vilayetin eş anlamı nedir
03 - 3948 - Eş sesli kelimelerin cümle içinde kullanımı
04 - 3447 - 50 Tane Eş Anlamlı Kelime
05 - 3159 - Eş anlam nedir örnekleri
06 - 3106 - Adılın eş anlamlısı nedir
07 - 2326 - Eş Anlamlı Kelimelerle Cümle Kurma
08 - 2147 - İlk Anlam - Eş Anlam - Eş Seslilik - Çok Anlamlılık - Yakın Anlamlılık
09 - 1584 - Kadeh kelimesinin eş anlamlısı
10 - 1549 - Eş Anlam Zıt Anlam Ne Demektir
11 - 1419 - Müsaadenin eş anlamlısı nedir
12 - 1253 - Eş sesli kelimeler ile ilgili açıklama
13 - 1201 - Neden eş anlamlı kelimeler kullanılır
14 - 1053 - Akılın Eş Anlamı Nedir
15 - 1000 - İyi kelimesi Eş Anlamlı mı Zıt Anlamlı mı Sesteş mi
16 - 970 - Eş Sesli Kelimeler Nelerdir
17 - 954 - Eş Sesli Kelimeler Cümle Halinde
18 - 903 - Varlığın Eş Anlamlısı Nedir
19 - 901 - Hayretin Eş Anlamlısı Nedir
20 - 883 - Bütün Kelimesinin Eş Anlamı
01 | Eş Anlamlı Sözcükler
Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Örnekler:
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler bi.. - Devamini Oku

01 | Ekspresyonizm
Yazı İçerik Ekspresyonizm Nedir Edebiyatta Ekspresyonizm Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri Resimde Ekspresyonizm - Dışavurumcu Resim Mimaride Ekspresyonizm - Dışavurumcu Mimari Heykelcilikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Helkelcilik Tiyatroda Ekspresyonizm - Dışavurumcu Tiyatro Ekspresyonist Edebiyat - Dışavurumcu Edebiyat Müzikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Müzik Sinemada Ekspresyonizm - Dışavurumcu Sinema EK.. - Devamini Oku


02 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


03 | Düşünce Yazıları
DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
Sohbet 
Deneme 
Eleştiri    Makale Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan yazılara makale denir. Makaleler, gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Gazete makaleleri çoğunlukla günlük olaylarla ilgili olur ve gazetenin siyasî anlayışını da yansıtır. Gazetenin ilk sayfa.. - Devamini Oku


04 | Osmanlı'da Çarşılar - Bedesten
OSMANLI’DA ÇARŞILAR (BEDESTEN)  Bir devleti canlı organizmaya benzetirsek, o devletin hayatta kalması için, solunum sisteminden, boşaltım ve dolaşım sistemine kadar çok sayıda fonsiyonun birlikte icra edilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda, Osmanlı Devleti sadece dinî hayat askerlik ve eğitim ile değil, köklü ticarî gelenek ve müesseseleriyle de öne çıkmıştır. Altı yüz yıllık Osmanlı tarihinde, devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve cam.. - Devamini Oku


05 | Yüklemine Göre Cümleler
Yüklemine Göre Cümleler 1 - Yükleminin Türüne Göre Cümleler A) Fiil Cümlesi B) İsim Cümlesi 2 - Yükleminin Yerine Göre Cümleler A) Kurallı (Düz) Cümle B) Devrik Cümle  Yüklemine Göre Cümleler ikiye ayrılır: 1- Yüklemin Türüne Göre Cümleler 2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler    1- Yükleminin Türüne göre cümleler a) Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türü.. - Devamini Oku


06 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


07 | Rönesans Sanatı
İTALYA’DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel   Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda ıtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Daha 1550’de, sanat tarihçiliğinin öncüsü sayılan Giorgio Vasari (151.. - Devamini Oku


08 | Çağdaş Resim Akımları
Çağdaş resim akımları :

Akımlar birbirine benzemez ve kendinden öncekini tekrarlamaz. Resim sanatı özgürlüğüne 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra kavuşmuştur. 

   Çağdaş resim akımlarının doğmasındaki sebepler :
* Gerçekleri arama tutkusunun uyanması.
* Endüstrinin gelişmesi ile deney ve metotların önem kazanması.
* İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen sosyoloji, psikoloji, pedagoji, psikiyatri .. - Devamini Oku


09 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


10 | Bileşik Sözcükler
Yazı İçerik Anlam Kayması Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Ses Değişikliği Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Sözcük Çeşidi Değişmesi Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler BİLEŞİK SÖZCÜKLER   En az iki sözcüğün tek bir anlam verecek şekilde kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aralarına bir ek veya başka bir sözcük girmez. Tek sözcük gibi görev yaparlar. Bitişik yazılırlar. Yapıları bakımından çoğu kez is.. - Devamini Oku


01 | Eş Sesli Kelimeler
Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır. Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler g.. - Devamini Oku


02 | Eş Anlamlı Kelimeler
Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Örnekler: kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç... Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tu.. - Devamini Oku