BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Yazım kurallarına nasıl çalışabilirim

gizeemcaliskan@hotmail.com
Cevap : 5
Durum : Açık Bolum : Edebiyat

-8
Okunma : 11958
Etiketleri : Yazım Kuralları Tarih : 2015-01-30
Soru : Yazım kurallarına nasıl çalışabilirim
Soru Detay : konu
Tarih : 2015-05-14 19:12:30

-7
Baslik : Yazım kurallarına nasıl çalışabilirim
Cevap : ben olsam internetten sunu indirir çalışırım veya youtubeden videolar izlerim defteri okurum ama bunlar için isteğin olacakyazım kuralları

yazım kuralları ve kullanılan dilin etkinliği


rapor metinleri, mantıklı bir sıra ile, zengin kelime hazinesine dayalı, açık ve sade ifadelerin kullanıldığı, imla kurallarına büyük özen gösterildiği bir yazı olmalıdır. kolay okuma ve anlaşılabilir olma raporun etkinliğini arttırır. fikirlerin akıcılığı, noktalama işaretleri, yazı düzeni, cümle yapıları okuma etkinliğini büyük ölçüde belirler.

araştırmacı, okuyucu kitlesinin özelliklerini de dikkate alarak yazı stilinde değişiklik yapabilir. görüşler bir mantık silsilesi takip etmelidir. kısa cümleler kullanmak açıklanmak istenen fikirleri daha kolay bir şekilde anlatır. uzun cümleler kurmaktan sakınılmalıdır. fakat sadece kısa cümlelerden oluşan metinler de okuyucuları sıkabilir.

kelime dağarcığının zenginliği ve kelimelerin yerli yerinde kullanılması da bir araştırma için önemlidir. sık sık kelime tekrarlarından kaçınılmalıdır. teknik kavram ve terimlerde kullanılmalıdır.

her paragrafın bir anafikri olmalıdır. anafikir cümlesi paragrafın başında ya da sonunda olmalıdır. raporda paragraflar satır başından başlanarak yazılır. paragraflar kendi başlarına birlik ve bütünlük göstermelidir. raporun bir bölümü yazılırken paragraflar düzenli bir biçimde sıralanmalıdır. birinci paragraf giriş niteliğinde, son paragraf o bölümle ilgili ana düşüncenin belirtildiği bir yazıdır. giriş ve sonuç arasındaki paragraflar o bölümü açıklamaya yöneliktir.

araştırma yazımında diğer bir önemli nokta da anlatımın hangi şahıs ve zaman kipiyle yapılacağıdır.

araştırmacı hazırlanan rapordaki yazım hatalarından direkt kendisi sorumludur. geçerli dilbilgisi kurallarına uyulmalı, türk dil kurumu’nun türkçe sözlük ve türkçe imla kılavuzu gibi yayınlarından yararlanılabilir. büyük harfleri yerli yerinde kullanmalı, yabancı kelimeler ve terimleri doğru bir şekilde yazmalı. kısaltma, bağlaç ve eklerin bitişik veya ayrı yazılma
kurallarına büyük özen göstermelidir. noktalama işaretlerini yerli yerinde ve doğru olarak kullanmalıdır.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 11959 - Yazım kurallarına nasıl çalışabilirim
02 - 1244 - Sayıların Yazım Kuralları
03 - 0 - kaynakça yazım kuralları nelerdir?
01 | De Eki ve De Bağlacının Yazılışı
"-de" EKİ VE "de" KELİMESİN YAZILIŞI - Hal eki olan "de" kelimeye bitişik yazılır. Özel isimlerin sonuna geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre büyük ünlü uyumuna uyar.
Ayakta durmaktan canım çıktır.
Otomobil bozulunca yolda kalmışlar.
Yurtta sulh cihanda sulh!
Dolabın anahtarı Ali'de olmalı. - Bağlaç olan "de" ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre büyük.. - Devamini Oku


02 | Kısaltmaların Yazılışı
KISALTMALAR Kısaltmalarda herkesçe uyulan, genel bir sistem bulunmamakla birlikte dilimizde bazı esasların yerleştiği de görülmektedir. Kısaltmalarla ilgili bu esasları şöyle gösterebiliriz: 1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM, TDK (Türk Dil Kurumu), TK (Türk Kültürü), GD (güneydoğu). Ancak bazı kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelim.. - Devamini Oku


03 | Büyük Harflerin Yazımı
BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Özel adlar büyük harfle yazılır: (yeryüzü, kişi, ülkeler, diller...)
Minik kedisine hep Pamuk diye seslenirdi... Kurum ve kuruluş adlarını oluşturan kelimelerin işlk harfleri:
Devlet demir Yollarında ...
Milli Eğitim Bakanlığına yazılan ... Dergi, kanun, eser, gazete, isimlerinin her kelimesi:
Tarihi Galata Köprüsünün ... Birden çok kelimeden oluşan kişi, yer adlarının ilk harfleri:
Gazi Osman Paşa Mahalle s.. - Devamini Oku


04 | Ki Eki ve Ki Bağlaçının Yazılışı
İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir.
Zaman bildiren kelimelerin sonuna doğrudan eklenirken, yer bildiren sıfatlar türetirken "-dE" hâl ekiyle birlikte kullanılır.
Sadece -ki ve az da olsa -kü şekilleri vardır:

bu yılki sınav, yarınki maç, dünkü film, bugünkü aklım...
masadaki kitaplar, duvardaki saat, evdeki hesap... "-ki" EKİ ve "ki" BAĞLACININ YAZIMI Ek olan "-ki" ünlü uyumuna uymaksızın ke.. - Devamini Oku


05 | Tarihlerin Yazımı
TARİHLERİN YAZIMI Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları her yerde büyük harfle yazılır:
31 Mart ayaklanması ... Ay ve gün adları yanlarında sayı olmadan kullanıldıklarında küçük harfle başlayarak yazılır.
Bu yıl şubat ve mart ayları çok soğuk geçti. Gün bildiren tarihler aşağıdaki gibi yazılır:
19 Mayıs 1919 - 19.05.1999 - 19 / 05 / 2000 Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
23 Nisan 1920'de.. - Devamini Oku


06 | Mi Ekinin Yazılışı
-mi eki cümleye soru anlamı verir? Cidden verebilir mi acaba? Verir mi, vermez mi aşağıdaki satırlarda yer alan örneklerle hep birlikte görelim. Görelim mi? Geldi mi? Gitmiş mi? Kalacak mı? Bitiyor mu? Küser mi? Bitecek miydi? Ahmet midir o gelen? Şeref mi? Kesin o yapmıştır. Söyledikleri doğru mu, yanlış mı Allah bilir… O muydu? Doğruyu söyle, o muydu yoksa gelen? Sadece soru anlamı verse o da iyi. O kadar güzel bir ektir ki kendisi, başka türlü göre.. - Devamini Oku


07 | Sayıların Yazımı
Sayıların yazılışı 1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir: iki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, bin yıldan beri. .. - Devamini Oku


08 | Birleşik Kelimelerin Yazılışı
BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZILIŞI Dilimizde önemli bir yer tutan pekiştirme sırfatları bitişik yazılır:
Apaçık, kapkara, kupkuru, sipsivri, sapasağlam, dümdüz ... Birleşik kelime durumuna girmiş kelimeler bitişik yazılır:
Babayiğit, dedikodu, delikanlı, gecekondu, kabadayı, yelkovan ... Ev, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır:
Bakım evi, aş evi, radyo evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu, sağlık .. - Devamini Oku


09 | Kuruluş Adlarının Yazılışı
BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZILIŞI Dilimizde önemli bir yer tutan pekiştirme sırfatları bitişik yazılır:
Apaçık, kapkara, kupkuru, sipsivri, sapasağlam, dümdüz ... Birleşik kelime durumuna girmiş kelimeler bitişik yazılır:
Babayiğit, dedikodu, delikanlı, gecekondu, kabadayı, yelkovan ... Ev, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır:
Bakım evi, aş evi, radyo evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu, sağlık .. - Devamini Oku


10 | Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük harfler, aşağıda sıralanan yerlerde kullanılır. Burada yazılmayan yerlerde büyük harfler kullanılmaz. 1. Cümle büyük harfle başlar: Hayatta en hakikî mürşit ilimdir. İki noktadan sonra gelen cümleler de büyük harfle başlar: Orhon Kitabesi’nde, Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve beni gönderdi. Ben hakan olunca gündüz oturmadım, gece uyumadım. .. - Devamini Oku


01 | yazım kuralları
yazım kuralları ve kullanılan dilin etkinliği rapor metinleri, mantıklı bir sıra ile, zengin kelime hazinesine dayalı, açık ve sade ifadelerin kullanıldığı, imla kurallarına büyük özen gösterildiği bir yazı olmalıdır. kolay okuma ve anlaşılabilir olma raporun etkinliğini arttırır. fikirlerin akıcılığı, noktalama işaretleri, yazı düzeni, cümle yapıları okuma etkinliğini büyük ölçüde belirler. araştırmacı, okuyucu kitlesinin özelliklerini d.. - Devamini Oku