BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Tarihi metin örnekleri [Çözüldü]

fusuncelik9@hotmail.com
Cevap : 8
Durum : Çözüldü Bolum : Soru-Cevap

150
Okunma : 14965
Etiketleri : Tarihi metin Tarih : 2014-05-07
Soru : Tarihi metin örnekleri
Soru Detay : tarihi metin örneklerinden birkaç tane gönderebilirmisiniz
Tarih : 2014-06-02 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-23
Baslik : Tarihi metin örnekleri
Cevap : Vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919′da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919′da Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920′de TBMM’yi kurdu. Böylece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara oluyordu.

TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. “Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü”nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar’a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi.

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e “gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydmld”. İstanbul’daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal’in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922′de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis’te vardı.

Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı. Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922′de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline “dur” diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.

Tarih : 2014-06-02 00:00:00

126
Baslik : Tarihi metin örnekleri
Cevap : İstanbul Antlaşması (1533) 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman’ın liderliğindeki Osmanlı Devletini Macaristan’ın egemenliği konusunda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile karşı karşıya getirdi. O zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun başında Şarlken bulunyordu. Fakat Şarlken İspanya’yı direk yönetip İmparatorluğun başına vekil olarak kardeşi Arşidük Ferdinand’ı getirmişti. Ferdinand kendisini Macaristan’ın kralı olarak ilan etmek istiyordu. Osmanlılar ise Macar asili Jan Zapolya’yı desteklediler. Macaristan için yapılan savaşlar hep başarısızlıkla sonuçlanınca Şarlken kardeşi Ferdinand’a Osmanlılar ile anlaşmasını tavsiye etti. O sırada Osmanlı Devleti’nin İran’daki Safevilerle ilişkileri bozulmuştu. Kanuni İran seferine çıkmak istiyordu. Bu nedenle Osmanlılar barış antlaşması teklifini kabul etti.

Tarih : 2015-05-10 00:00:00

-1
Baslik : Tarihi metin örnekleri
Cevap : saolun :) sdada

Tarih : 2014-06-02 00:00:00

-116
Baslik : Tarihi metin örnekleri
Cevap : Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemileri ve Inflexible muharebe kruvazöründe oluşan 1.Tümen, saat 10:30 da Çanakkale Boğazı’ndan içeri girdi. Filonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth‘in hedefi Rumeli Mecidiye Tabyası, Lord Nelson’un hedefi Namazgâh Tabyası, inflexible hedefi ise Rumeli Hamidiye Tabyası idi. “A Savaş Hattı” olarak adlandırılan bu plan 11.30′da uygulanmaya başlandı ve 11.30′da merkez tabyalarına ateş başladı.Tarihi Metin

Tarihi Metin Tanımı

Tarih, bir bilim olduğu için tarihî metinler de bilimsel metnin özelliklerini taşır. Bu metinlerde gerçek dışı unsurlara rastlanmaz. Hayaller, duygular, özlemler, hisler yer almaz. Tarih, nesnel olmaya çalışır. Tarihî metinlerde bireysel veya toplumsal yaratıcılık aranmaz. Tarihî metinler olanı yansıtır.Tarihî metinler bir araştırma ürünüdür. Ortaya konduğu dönemin bakış açısına göre oluşturulur. Hiçbir şeyi değiştirmez, var olanı ortaya koymaya çalışır. Bilim adamı tarihî metinleri oluştururken işin içine kendi duygularını, hayallerini katmaz.

Tarihî metinlerde öğreticilik amacı vardır. Dolayısıyla bu metinlerde açık, anlaşılır bir dil kullanılır.

Tarihi metinlerin özellikleri

Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere “bilimsel metin” denir. Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir.

Tarihi Metin

Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına tarih tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 14966 - Tarihi metin örnekleri
01 | Tarihi Metin
Tarihi Metin Tanımı Tarih, bir bilim olduğu için tarihî metinler de bilimsel metnin özelliklerini taşır. Bu metinlerde gerçek dışı unsurlara rastlanmaz. Hayaller, duygular, özlemler, hisler yer almaz. Tarih, nesnel olmaya çalışır. Tarihî metinlerde bireysel veya toplumsal yaratıcılık aranmaz. Tarihî metinler olanı yansıtır.Tarihî metinler bir araştırma ürünüdür. Ortaya konduğu dönemin bakış açısına göre oluşturulur. Hiçbir şeyi değiştirmez, var olan.. - Devamini Oku

01 | Resim Sanatı Tarihi
Yazı İçerik Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özellikleri Klasik Üsluplu Resmin Özellikleri Barok Üsluplu Resim Sanatının Özellikleri İlk Çağda Anadolu Sanatı İnsanlığın Eskitaş çağlarından bu yana eserleri ile çizdiği grafik izlendiğinde, küçük avcı topluluklarından köylere, köylerden site hayatına, site hayatından kent devletlerine ve daha sonraları, imparatorluklar ile diğer çeşitli devlet yönetimlerine varıl.. - Devamini Oku


02 | Maden Çağı
Yazı İçerik Maden Çağı Bakır Çağı Tunç Çağı Demir Çağı MADEN ÇAĞI: Bu çağ; Bakır, Tunç ve Demir Çağı olarak gruplandırılır. 1. Bakır Çağı: a) İlk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür.
b) Eşyalar daha çok bakırdan yapmışlardır.
c) Bakır Devri maden döneminin en uzun devridir. 2. Tunç Çağı: a) Kalay ile bakırın karışımından tunç elde edilmiş, daha sert ve dayanıklı eşyalar.. - Devamini Oku


03 | Tarih Öncesi Çağlar
Yazı İçerik Tarih Öncesi Devirler Karanlık Çağ Taş Çağı Maden Çağı TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR (DEVİRLER)

Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3200 yılı esas alınmıştır.
Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları
denmiştir.

Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılan devirler:

1-KARANLIK ÇAĞ:

İ.. - Devamini Oku


04 | Türk Resim Tarihi
Yazı İçerik İslamiyetten Önce Türk Resmi İslam Dönemi Türk Resmi Batı Etkisinde Türk Resmi Türk Empresyonistler D Grubu Sanatçılar TÜRK RESİM SANATI


İSLAMLIKTAN ÖNCE TÜRK RESMİ:  Islamliktan önce  Türklerde resim biliniyor ve yapılıyordu. Uygur Türkleri zamanında yazılan kitaplarda Minyatür resimlemelere rastlanmıştır. Minyatür Resim:  Konularını o devrin devlet adamlarının savaş, tören, av ve di.. - Devamini Oku


05 | Yakın Çağ
Yakın Çağ, 1789′da yapılan Fransız İhtilâli ile başlayıp günümüze kadar süren dönemdir. Çağın iki önemli olayı Fransız İhtilâli ve Sanayi Devrimidir. Fransa’da, Aydınlanma Çağı ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın etkisiyle ortaya çıkan özgürlükçü düşünceler, sosyal tabakalaşma ve sınıf farklılıkları Fransız İhtilâli’nin hazırlayıcısı oldu. Fransız İhtilâli sonucunda; feodalizm ortadan kalktı, egemen sınıf olan soylular ve rahip.. - Devamini Oku


06 | Tarih Devirleri
Yakın Çağ, 1789′da yapılan Fransız İhtilâli ile başlayıp günümüze kadar süren dönemdir. Çağın iki önemli olayı Fransız İhtilâli ve Sanayi Devrimidir. Fransa’da, Aydınlanma Çağı ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın etkisiyle ortaya çıkan özgürlükçü düşünceler, sosyal tabakalaşma ve sınıf farklılıkları Fransız İhtilâli’nin hazırlayıcısı oldu. Fransız İhtilâli sonucunda; feodalizm ortadan kalktı, egemen sınıf olan soylular ve rahip.. - Devamini Oku


07 | Orta Çağ
Orta Çağ   Ortaçağ: 375’te kavimler göçüyle başlar,1453 yılında istanbul’un fethine kadar sürer.

Ortaçağ (Middleage) Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan dilimin adı. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa Tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, Tari.. - Devamini Oku


08 | Mehmet Fuat Köprülü ve Türk Edebiyat Tarihi
M. FUAD KÖPRÜLÜ VE TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Fuad Köprülü ‘nün Hayatı :

Türkiye’nin xx. Yüzyılda sosyal ilimler sahasında yetiştirdiği en büyük ilim adamı olan Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890 ‘da İstanbul’da dünyaya geldi. Fuad Köprülü Tanzimat devri ileri gelenlerinden Divan-ı Hümâyûn Beylikçisi Köprülüzâde Ârif Bey’in oğlu olan eski Bükreş sefirlerinden Ahmed Ziya Bey’in torunudur.

Köprülüzâde Fuad, Mercan İ.. - Devamini Oku


09 | Eski Taş Devri
Tarih Öncesi Zamanlar
Arnold Hauser Dünyaca ünlü sanat tarihçisi Arnold Hauser, 1892’de Macaristan’da doğdu. Budapeşte ve Paris Üniversitelerinde felsefe, sanat ve edebiyat tarihi öğrenimi gördü. Berlin‘in ardından 1924 yılında Viyana yerleşen Hauser, sinemanın kuramı ve tekniği sanatın ve yazının toplumbilimi konusunda makaleler kaleme aldı. 1938’de Londra’ya yerleştikten sonra sanatın toplumbilimi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başya.. - Devamini Oku


10 | İlk Laz Belgeseli - Funda Özyurt
İlk Laz belgeselinin yönetmeni Funda Özyurt ile söyleşi. Yönetmenliğini Funda Özyurt Torun'un yaptığı, yapımcılığını Defne Yoluç'un üstlendiği AB projesi kapsamında hazırlanan 'Türk Kültür Mozaiğinde Lazların Yeri' konulu 'Lazlar' Belgeseli nihayet tamamlandı ve gösterimine başlandı. Karalahana Karadeniz Gazetesi olarak  ilk Laz belgeselini çeken yönetmen Funda Özyurt Torun ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Öncelikle hayırlı olsun! “LAZLAR”  Belgese.. - Devamini Oku


01 | Tarihi Metin
Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına tarih tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. - Devamini Oku