BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Tanzimat edebiyatı 1 ve 2 dönem karşılaştırması [Çözüldü]

Cevap : 2
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

68
Okunma : 11115
Etiketleri : Tanzimat Tarih : 2014-06-05
Soru : Tanzimat edebiyatı 1 ve 2 dönem karşılaştırması
Soru Detay : Tanzimat edebiyatının 1. ve 2. dönemini karşılaştırın ödevim var lütfen.
Tarih : 2014-06-05 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-65
Baslik : Tanzimat edebiyatı 1 ve 2 dönem karşılaştırması
Cevap : Tanzimat I. Dönem sanatçıları, sanata, “sanat toplum içindir” ilkesi çerçevesinde yaklaşmışlardır. Toplumun aydınlatılması, uyarılması, hak, adalet, hürriyet, kanun gibi kavramların benimsetilmesi gerekmekteydi. Bu amaca ulaşmanın yolu da sanatın toplum için kullanılmasından geçiyordu.

İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır. I. Meşrutiyet Meclisi 1877′de ll.Abdülhamit tarafından, Osmanlı – Rus Savaşı gerekçe gösterilerek kapatılır. Anayasa yürürlükten kaldırılır. Aydınlar üzerinde bir baskı, sürgün ve jurnal dönemi başlar. Bu baskı sonucu yıldırılan, etkisizleştirilen sa­natçılar, toplumsal konulan bırakarak bireysel ko­nulara yönelirler.TANZİMAT EDEBİYATI

I. Dönem

1-
Toplumcu bir yaklaşımı vardır. Halk şiirini örnek almayı, dili arılaştırmayı düşünmüş fakat başaramamıştır.
2- Divan Edebiyatı nazım biçimleri sürdürülür. ( Kaside, Gazel, Murabbaa, Şarkı…)
3- İçerik Divan’ a göre değildir. ( Eşitlik, Özg. , Adalet, İns. Hakları ) dış aynı iç farklı hale geldi.
4- Dil Divan edebiyatına göre sadeleşti. Şiirde konu bütünlüğü sağlandı.
5- Düz yazı önem kazandı. Batı edebiyatından alınan türlerde örnek verildi.
6- Romanda Romantizmin etkisinde kalındı. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü.
7- Esirlik, Görücü Usulü evlilik, Yanlış batılılaşma, Züppelik gibi konular işlendi.
8- Yazar romanın akışını keserek bilgiler veriyor. Ahmet Mithat Efendi – Namık Kemal.
9- Tanzimat ikiliklerle doludur. Yeninin yanında eski sürer. Piyano – Ud Kadı – Yargıç Medrese – Okul vb.

Sanatçıları

a. Şinasi : İlklerin sanatçısıdır. ( Gazete, Makale, Tiyatro, Atasözü, İmla…) Şinasi şiire düşünce cümlesini getirmiştir. ( Reşit Paşa Kasidesi )
Eser è Şair Evlenmesi, Durub – u Emsal – i Osmaniye, Tercüme – i Manzume…

b. Namık Kemal : Tanzimat edebiyatının en coşkun, taşkın, heyecanlı bir başka değişle Lirik şairidir. Birçok alanda eser vermiştir.
Roman è İntibah, Cezmi
Tiyatro è Vatan, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Karabela, Zavallı Çocuk.
Eleştiri è Tahrib – i Harabat, Takip ( Bunları Ziya Paşaya karşı yazmıştır ).
Tarih è Kanüe, Silistre, B. İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Hürriyet Kasidesi.

c. Ziya Paşa : Terk – Bent’ leri ile ünlüdür. Hayatı ikilikleri ile doludur. Şiirlerini tamamen Divan şiiri üslubu ile yazmıştır.
Divan şiiri Antolojisi è Harabat J.J. Ruso
Terk-i Bent è Bağdatlı Ruhiye, Nazire çevirileri de
Tarih è Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi vardır.
Diğer Eserleri è Rüya, Zafername, Eşar-ı Ziya, Veraset Mektupları

d. Ahmet Mithat Efendi : Düz yazı ustasıdır. Yazı makinesi gibidir. Her yazısında insanı bilgilendirir.
Öykü è Letaif – i Rivayet, Kıssdan Hisse
Roman è Dürdane Hanım, Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Dünyaya İkinci Geliş, Felatun Beyle Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında
Gezi è Avrupa’ da Bir Ceylan
Not : İnsanımıza okumayı sevdirmiştir.

e. Ahmet Vefik Paşa : Moliler çevirileri ile ünlüdür.
Uygulamaları è Zor Nikah, Zoraki Tabip, Kadınlar Okulu, Tartüf
Dil Çalışmaları è Lehçe – i Osmani, Secere – i Türki

f. Şemsettin Sami :
Roman è Taaşuk – u Talat ve Fitnat.
Dil Çalışmaları è Kamus – u Türki, Fransevi Kamüs – ül Alam.

II. Dönem

1- II. Dönem toplumsaldan bireysele geçiş dönemidir.
2- Romantizm den Realizm’ e geçiş dönemidir.
3- Dil ağırlaşıyor.
4- Yani nazım biçimleri denenir.
5- Aruz ölçüsü

SANATÇILARI

a. Recaizade Mahmut Ekrem : Şiirlerinde çok romantik, romanlarında realist öz taşır.
Roman è Araba Sevdası
Tiyatro è Afife Anjelik, Vuslat, Atala, Çok Bilen Çok Yanılır.
Şiir è Nüat Ekrem, Nağme – i Seher, Yadigar – ı Şebap
Eleştiri è Zemzeme
Ders Kitabı è Talim – i Edebiyat

b. Abdülhak Hamit : Şiire biçimsel yenilikler getirmiştir. Okumak için tiyatro yazıyor. İşlediği konular Doğa, ölüm, ölüm karşısında insanın çaresizliği, Tanrıya sığınmadır.
Tiyatro è Fenten, Eşyer, İbni Musa, Tarık, Tezer, İlhan, Liberte
Düzyazı è Macera – ı Aşk, Sabr – ü Sebat, İçli Kız, Duhter – u Hindu
Şiir è Sahra, Belde, Hacle, Ölü, Bunlar Odur

c. Sami Paşazade Sezai :
Roman è Sergüzeşt = Esirlik kurumu eleştiriliyor.
Öykü è Küçük Şeyler = İlk Realist öykülerimizdendir.

d. Nabizade Nazım :
Roman è Zehra = Edebiyatımızın ilk Psikolojik romanıdır.
Öykü è Karabibik = İstanbul dışına çıkıp köyü anlatan ilk natüralist öykü.

e. Muallim Naci :
Roman è Ömer’ in Çocukluğu = Otobiyografik
Tiyatro è Heder
Eleştiri è Demdeme
Sözlük è Lugat – ı Naci

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKLER

İlk Çeviri : Yusuf Kamil Paşa = Fenelon dan Telemak
İlk Tiyatro : Şinasi = Şair Evlenmesi. Batılı anlamda ilk Namık Kemal = Vatan Piyesi
İlk Roman : Şemsettin Sami = Taaşuk – ı Talat ve Fitnat
İlk Öykü : Ahmet Mithat Efendi = Kıssadan Hisse, Letaf – i Rivayet
İlk Köy Romanı : Nabizade Nazım = Karabibik, Mahmet Rauf = Peyani Safa
İlk Psikolojik Rom. : Nabizade Nazım = Zehra ( Eylül – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu )
İlk Folklor Den. : Şinasi = Durub – u Emsal – i Osmaniye
İlk Realist Öykü : Şami Paşazade Sezai = Küçük Şeyler
İlk Şiir Çevirisi : Şinasi = Tercüme – i Manzume
İlk Realist Roman : Recaizade Mahmut Ekrem = Araba Sevdası.Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 11116 - Tanzimat edebiyatı 1 ve 2 dönem karşılaştırması
02 - 5080 - Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemi Romanlarının Karşılaştırılması
03 - 3360 - Divan ve Tanzimat Edebiyatının Farkları Benzerlikleri
04 - 2975 - Serveti Fünun Romanı ile Tanzimat Edebiyatı Romanının Karşılaştırılması
05 - 2313 - Tanzimat Dönemi Oynanan İlk Tiyatro Eseri
06 - 2230 - Tanzimat Edebiyatındaki Tanzimatın Kelime Anlamı
07 - 2212 - Tanzimat dönemi eserleri listesi
08 - 2199 - Tanzimat Dönemi Romanı
09 - 2106 - Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazeteler
10 - 2020 - Tanzimat 1. Dönem ve 2. Dönem Arasındaki Benzerlikler
11 - 1650 - Tanzimatla Birlikte Alınan Kararlar
12 - 1569 - Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla Getirilen Yeniliklere Padişahın Uyacağının Kanıtı
13 - 1348 - Tanzimat Döneminde Gazeteciliğe Niçin Önem Verilmiştir
14 - 1234 - Tanzimat reformları nelerdir
15 - 1201 - Tanzimatı Hazırlayan Siyasi Sebepler Nelerdir
16 - 1148 - Tanzimat Edebiyatı ile Getirilmek İstenen Yenilikler
17 - 1119 - Tanzimat dönemi şiirinin genel özelliikleri
18 - 1037 - Osmanlı tanzimat dönemi değer yargıları
19 - 1007 - Tanzimat dönemi müzik alanında yapılan yenilikler
20 - 942 - Tanzimat Fermanı Nedir
01 | Tanzimat
Tanzimat Anlamı Tanımı 1. İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
2. tar. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem: “Tanzimat Dönemine göre değerlendirirsek Meşrutiyette devlet adamlarının tiyatroya ilgisi pek gevşekti.” -M. And.
3. Tanzimat : 1839'da Reşit Paşa'nın öncülüğünde d.. - Devamini Oku

02 | Osmanlı Reformu
Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi tanzimat için kullanılmaktadır. - Devamini Oku

03 | Tanzimat Edebiyatı 1.Dönem Sanatçıları
Şinasi İlk özel gazete Tercüman-ı Ahvali Ağah Efendi ile çıkardı. İlk noktalama işaretlerini kullandı. ilk şiir çevirisi, ilk yerli tiyatro, ilk makale ona aittir. İlk defa  halk kaynaklarından yararlanan odur.(dil ve folklor ) Hak vatan millet kavramlarını ilk o kullanır. Dili sade amacı halka ulaşamaktır.
Tiyatro : Şair Evlenmesi
Atasözü derlemesi : Durub-u Emsali Osmaniye
Şiir Tercümesi : Terceme-i manzume (La Fontain, Racine ve Fenelon ‘dan.. - Devamini Oku

04 | Tanzimat Edebiyatı 2.Dönem Sanatçıları
Recaizade Mahmut Ekrem Yeni edebiyatı savunmuş göz için kafiye anlayışı yerine,kulak için kaflye anlayışını benimsemiştir.
Eski şiiri savunan Muallim Naci ile tartışması meşhurdur. (Recaizade’nin Demdeme’sine karşılık Muallim Naci Zemzeme’yi yazmıştır.) Şiir çevirileri var.
Roman : Araba Sevdası (İlk realist roman)
Tiyatro : Çok Bilen Çok Yanılır,Vuslat, Atala, Afife Anjelik
Eleştiri : Hikaye türlerinde de eserleri var.
.. - Devamini Oku

01 | 2. Mahmut döneminde yapılan yenilikler nelerdir
II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808 - 1839 ) A- askeri Alanda : · Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.
· Yeniçerilerden seçilerek "Eşkinci" adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırıl.. - Devamini Oku


02 | Dış Kuvvetler
Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma y.. - Devamini Oku


03 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


04 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


05 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


06 | Batı Müziği
Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür. Klasik batı müziği dönemleri

* Rönesans : 1450–1600 yılları arasında, enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönem : org, klavsen, arp en çok kullanılan çalgılar * Barok : 1600–1750 yılları arasında, karmaşık seslerin kullanıldığı, tekdüzelikten uzak, klavy.. - Devamini Oku


07 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


08 | Klasik Müzik
Barok dönem, 1600 ile 1750 yılları İtalya’daki opera denemeleriyle başlamış, J.S.Bach’ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur.

Barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pekçok kategoride de değerlendirilebilmektedir. Barok Portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. Mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğ.. - Devamini Oku


09 | Garipçiler Kimlerdir
Yazı İçerik Garip Akımı Nedir Garip Akımının Özellikleri Cemal Süreya Ece Ayhan Edip Cansever İlhan Berk Kemal Özer Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Orhan Veli Kanık Özdemir İnce Sezai Karakoç Turgut Uyar Ülkü Tamer Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
Türk Edebiyatında 1940′lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiirin tutkusu tamdır. Heceyi, hemen hemen yaln.. - Devamini Oku


10 | Osmanlı Devletinde Duraklama ve Gerileme Dönemi
Duraklama ve Gerileme
II. Viyana Kuşatmasının Sonucunu Belirleyen Muharebe (12 Eylül 1683)
OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA DÖNEMİ

1. III.Murat (1574-1595), 7. III.Mehmet (1595-1603),
2. I.Ahmet(1603-1617), 8. I.Mustafa (1617-1618),
3. II.Osman(Genç)(1618-1622), 9. I.Mustafa (1622-1623),
4. IV.Murat (1623-1640), 10. I.İbrahim (1640-1648),
5. IV.Mehmet (1648)-1687),11. II.Süleyman(1687-1691),
6. II.Ahmet (1691-1695) ve 12. II.Mustafa (16.. - Devamini Oku


01 | Tanzimat
Tanzimat : İdari işlerin düzenli bir hale konulması ve bunun için alınan tedbirler ve yapılan işler, ıslahat, reform. Ayrıca Bakınız: 1 - Tanzimat Fermanı 2 - Tanzimat Dönemi 3 - Tanzimat Dönemi Edebiyatı Tanzimat, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir.. - Devamini Oku