BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Suda askıda kalan cisimler nelerdir

havinim_2012@hotmail.com
Cevap : 12
Durum : Açık Bolum : Soru-Cevap

897
Okunma : 5387
Etiketleri : Cisim - Su - Suyun Kaldırma Kuvveti Tarih : 2014-05-14
Soru : Suda askıda kalan cisimler nelerdir
Soru Detay : Suda askıda kalan cisimler nelerdir çok acil yarına ödevim var.
Tarih : 2014-11-20 00:00:00

19
Baslik : Suda askıda kalan cisimler nelerdir
Cevap : Askıda Kalma Koşulu 
Cismin özkütlesi sıvınınkine eşit olduğunda bütün hacmi sıvı içinde olacak şekilde dengede kalır. Bu durumda cisim için askıda kalıyor denir.
Cismin bütün hacmi sıvı içindeyken ve tabanın cisme tepkisi yokken cismin sıvı içinde bulunduğu yerin önemi yoktur.
dx = dy = dz = dsıvı
Cisim dengede olduğundan FK = G
Vbatan.dsıvı.g = Vcisim.dcisim.g
Vbatan = Vcisim
dsıvı = dcisim

Tarih : 2014-11-19 00:00:00

-5
Baslik : Suda askıda kalan cisimler nelerdir
Cevap : Hiç bir fikrim yok

Tarih : 2014-11-20 00:00:00

-15
Baslik : Suda askıda kalan cisimler nelerdir
Cevap : Kagıt
Karton
tahta
tüy
plastik
elmaSuyun Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti (Arşimet Prensibi)

Arşimet tarafından farkedilen ve ileri sürülen bir ilkeyle, suyun kaldırma kuvveti açıklığa kavuşmuştur. Su kendi yoğunluğundan da az yoğunluğa sahip olan cisimleri, yüzeyine doğru itmektedir. Yoğunluk farklılıklarından ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Burada her ne kadar gemi ve deniz mühendisliğinin alanına girdiğinden, örnek su olarak alınmışsa da bu ilke sıvılar için genel kuraldır.

Yoğunluk karşılaştırması basit şekilde söyle yapılabilir: Elinize alacağınız bir kabı taşana kadar doldurun. Tabii önce o kabı da ondan daha büyük olan başka bir kaba koyun. Sonrada yüzebilecek herhangi bir cismi kaba atın. Büyük kapta biriken taşma suyu, varsa bir ölçekle (çamaşır makinesi toz ölcüsü veya ölçekli şu sürahisi de olur) hacmini, bir teraziylede ağırlığını ölcün. Sonra bir bölme işlemiyle ağırlığını, hacme bölün. Bulduğunuz o rakam kabaca o cismin yoğunluğunu verir. Bu sayı birden küçükse kaba attığınız çisim şu an suda yüzüyor durumdadır. Birden büyükse suya batmıştır. Anlaşılacağı gibi içme suyu kullandığımız düşünülmüştür ve içme suyunun yoğunluğu 1'dir.

Aslında bu doğal olay yüzmenin de nasıl gerçekleştiğini ortaya koyar. Arşimet bu deneyi aynı büyüklükteki iki altın parçayı terazinin iki koluna bağlayıp birini suya batırarak yapmıştır. Yukarıda açıklanan kendi bulduğu yöntemle altınların ikisi de gerçekse yoğunluklarının aynı kalacağını, biri farklı karışımlardan oluşan altınsa yoğunluk farkıyla ortaya çıkacağını ileri sürmüş ve kanıtlamıştır.
 
İlk bilim adamlarından biri olan Archimadas MÖ 287-212 yıllarında Yunanistan’da yaşamıştır. Bir rivayete göre, banyosunu yaparken suyu ağzına kadar doldurup içine girmiş ve vücudunun suyu taşırmasıyla çok ilgilenmiştir. Bunun üzerine su gibi bir sıvı içine konulan her şeyin yukarı doğru itildiğini ve bu itme kuvvetinin yer değiştiren yani taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemiştir. Archimadas yüzen cisimler isimli eserinde şu prensibi ortaya koymuştur. Bir sıvının veya gazın içine batırılmış bir cisim, batan bölümünün hacmi kadar yukarıya doğru itilir. Cismi kaldıran bu kuvvet yer çekiminin ağırlığı da kuvvet miktarı kadar azalır. Arşimed bu prensibinden cisimlerin hacminin hesabında istifade etti. Suyun yoğunluğu bir gram/cm3 olduğundan su içine daldırılan bir cisim hacmi kadar ağırlıkla suyu taşırır. O halde taşan suyun ağırlığı cismin hacmini verecektir. Denizaltıların çalışması Arşimed prensibinin doğruluğunu deneyler gösterdi. Örneğin banyodan çıktıktan sonra kol ve bacaklarımızı kurşun gibi ağır hissederiz. Bunun sebebi banyo içindeyken vücudun ağırlığını hemen hemen kaybetmesi su tarafından “kaldırılması” dır. Her sıvı ya da gaz, içine konan eşyaya kaldırma gücü uygular. Bir eşya bir sıvı ya da gaz içine konduğu zaman iki şey olur. Eşya bir kısım sıvı ya da gazın yerini değiştirir ve bir kısım ağırlığını da kaybeder. Deneyler ise yer değiştiren sıvı veya gazın ağırlığının eşyanın ağırlık kaybına eşit olduğunu gösterir. Bir denizaltı yer değiştirdiği suyun ağırlığını safra tankları vasıtasıyla kontrol eder. Safra tankları boşken (su basınçlı havayla dışarı atılmış olarak) denizaltı kendi ağırlığındaki sudan fazlasına yer değiştirir ve bir gemi gibi denizin üstünde yüzer. Safra tankları dolunca ağırlığı, suyun kaldırma gücünden fazla olduğu için dolar. Ya da suyun içine, iple bağladığımız bir demir parçasını sarkıtarak, demiri su içinde kolaylıkla aşağı yukarı hareket ettirebiliriz ama sudan çıkardığımız vakit demir çok daha ağırlaşmış gibi gelir. Arşimed bunun nedenini açıklamıştır: Su gibi bir sıvı içine konulan her şeyin yukarı doğru itildiğini ve bu itme kuvvetinin yer değiştiren yani taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemiştir.

ARŞİMED PRENSİBİ

Tamamı veya bir kısmı bir akışkanın (sıvı veya gaz) içine batırılan cisimlere, yukarı doğru, yönlenmiş bir kaldırma kuvveti etki eder. Bu kuvvet, cismin akışkana batmasıyla yer değiştiren akışkanın ağırlığına eşittir. Yer değiştiren akışkanın hacmi, cismin batan kısmının hacmine eşittir. O halde hacmi [V] olan bir cisim, özgül ağırlığı (g) olan bir sıvıya tamamen batmış vaziyette ise, bu cisme etki eden kaldırma kuvveti = F=V.g olur. Kısaca bir sıvının, bir cisme uyguladığı kaldırma kuvveti cismin taşırdığı, sıvının ağırlığına eşit olduğu için cisim; batan hacmi kadar sıvı hacmi taşıracağından dolayı aşağıdaki grafik ortaya çıkar. Cisim ağırlığı [G] sıvının kaldırma kuvvetinden büyük ise cisim batar. Bu durumda cismin özgül ağırlığı (g’) sıvının özgül ağırlığından büyüktür.
G G> F, g’>g
Cismin ağırlığı, sıvının kaldırma kuvvetine eşit ise, cisim sıvının içinde her yerde dengede özgül ağırlığına eşittir.
G=F , g’=g
Özgül ağırlığı, sıvının özgül ağırlığından küçük olan cisimler ise bir kısmı batmış vaziyette yüzerler.
Batan kısmın hacmi (V8) ile gösterilse F = VB g olur.
Yüzen cisimler denge halinde olduklarından F=G ‘ dir. F=G


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 28888 - Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
02 - 24196 - 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
03 - 19805 - Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
04 - 13303 - İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur
05 - 9572 - kesirleri sayı doğrusunda gösterme
06 - 8578 - Neyle sorusu hangi öğeyi buldurur
07 - 7420 - İletişim Unsurları ile İlgili Örnekler
08 - 7318 - Hassa Ordusu Nedir
09 - 7011 - Türkiyede 2013 yılına ait çalışan nüfusun ülke nüfusuna oranı nedir
10 - 6887 - Küçük lord kıtabının ana fikri ve konusu
11 - 6502 - Pusulanın içindeki sıvının içerigi nedir
12 - 6098 - Manzum ve Mensur Nedir Metin Örnekleri
13 - 5963 - Drama kursu ne işe yarar
14 - 5388 - Suda askıda kalan cisimler nelerdir
15 - 5000 - Semaver hikayesi konusu ve ana fikri
16 - 4606 - Akarsular ve Barajlar Haritası
17 - 4543 - Victor Hugo Sefiller kitabının konusu
18 - 4270 - Sunum Örnekleri
19 - 4100 - Yaya ve trafik unsurlarının tanımı
20 - 3712 - Pusulayla yönümüzü nasıl buluruz
01 | Su Döngüsü
Su döngüsü, erkenin korunumu yasası gibi, yeryüzündeki su kaynaklarının artmaz veya eksilmezliğini ifade eden bir terimdir. yeryüzündeki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. Dünya’daki su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su döngüsü (hidroloji döngüsü) denir.   Su çevrimini harekete geçiren güneş, okyanuslardaki suyu ısıtır, ısınan su.. - Devamini Oku


02 | Suyun Fiziksel Özellikleri
Suyun Fiziksel Özellikleri Su yaşamın ana kaynağıdır. Yaşadığımız gezegenin yüzde 70 i suyla kaplıdır. Su fiziksel olarak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Molekül yapısı aşağıdaki gibidir, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelmiştir (Şekil-10). Katı halde düzenli, gaz halinde düzensiz molekül dizilişleri görülmektedir (Şekil-11).
Şekil-10 Su molekülünün yapısı
Şekil-11 Su moleküllerinin gaz, sıvı ve katı hald.. - Devamini Oku


03 | Subcomandante Marcos-Maskeli Adam
Meksikalı gerilla komutanı Marcos’un tüm yönlerinin anlatıldığı, Nick Henck’in yazdığı ve Eylem Kaftan’ın Türkçe"ye çevirdiği “Subcomandante Marcos-Maskeli Adam” adlı eser resimleriyle Timsah Kitap’tan yayımlandı. Subcomandante Marcos, Che Guevara’dan bu yana dünyanın üzerine en çok konuştuğu gerilla lideri. Zapatista Ulusal Özgürlük Ordusu’nun sözcüsü olan ve başından bu yana gerçek kimliğini gizleyen Marcos, usta bir yazar ve karizmatik bir li.. - Devamini Oku


04 | Suni Yağış Nedir
Suni Yağış Yüzyıllar boyunca insanoğlu, su kaynaklarını artırmak, şiddetli hava olaylarının etkisini azaltmak için hava ve iklimi değiştirmenin yollarını araştırmıştır. Hava modifikasyonuna ilişkin modern teknoloji 1940'lı yılların sonunda gümüş iyodun, bulut damlacıklarının buz kristallerine dönüştürülmesinde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde birtakım ülkeler enerji talebini karşılamak, dünya üzerindeki kurak ve yarı kurak bölge.. - Devamini Oku


05 | Su ve Yeraltı Tanrıları
Su ve Yeraltı Tanrıları

Su ya da deniz tanrıları geniş bir topluluk oluştururlar. Onların başında denizlerin ve dingin suların efendisi Poseidon vardır. (Denizler’i Akdeniz, dingin suları da Karadeniz karşılar.) Deniz tanrılarından biri de Okeanos’tur. Evreni çevreleyen “Okeanos” ırmağının efendisi olan Okeanos dişi titanlardan Tethys’in kocasıdır. Karıkocanın Okeanis denilen birçok kızı vardır. Bu deniz perileri ırmakları ve kaynakları simg.. - Devamini Oku


06 | Tezer Özlü - Kalanlar
Büyükanne. Aklaşmış saçlarını toplamış, yüzü ince. Sıska bacakları. Hep
mutfakta, midesine bir bıçak dayamış olarak yakaladığım büyükanne, hareketsiz.
Ne kendi kıpırdıyor, ne de bıçağı kıpırdatıyor.
- Ne yapıyorsun burada? diye soruyor çocuk.
- Kendimi öldürmeye çalışıyorum.
  Anıların tüm görüntülerini vermeyeceğim. Sonsuz gerideler. Bu
görüntülerin renkleri soldu. Ama kaybolmadılar. Benim sönüp gitmemi<.. - Devamini Oku


07 | Süperego
Süperego Nedir ? Temel güdüleri ifade ederken, birey toplumun kural ve değerlerinin dışına çıkabilir. Bu kurallar çocukların davranışlarının ödüllendirilmesi veya cezalandırılması yoluyla büyükler taraf ından çocuklara anlatılır. Bunun sonucu olarak çocukta zamanla süperego gelişir. Süperego toplumun yasalarını kapsar. Doğuşta varolmayan ve ancak gelişmeyle beliren süperego içimizdeki yargıçtır. Süperego, bizim adımıza düşünen doğru ve yanlışıka.. - Devamini Oku


08 | Sümer Resim-Yazısı
Sümer Resim-Yazısı
Şehir devletlerinin hüküm sürdüğü Sümer, ekonomik gücünü tarım ve buna bağlı ticaretten alıyordu. Nitekim Uruk tabletleri de, bu gerçeği doğrulamaktadır, îlk zamanlarda kullanılan basit resim işaretleri de, tıpkı fikir yazılarında olduğu gibi çağrıştırma yoluyla, ekonomik ihtiyaçların karşılanması için yeterliydi. Bu resim işaretlerini daha sonraki dönemlerden ayıran en büyük fark, henüz dildeki öğelerin yazıya aktarılm.. - Devamini Oku


09 | Harry S. Sullivan'ın Kişilik Kuramı
Sümer Resim-Yazısı
Şehir devletlerinin hüküm sürdüğü Sümer, ekonomik gücünü tarım ve buna bağlı ticaretten alıyordu. Nitekim Uruk tabletleri de, bu gerçeği doğrulamaktadır, îlk zamanlarda kullanılan basit resim işaretleri de, tıpkı fikir yazılarında olduğu gibi çağrıştırma yoluyla, ekonomik ihtiyaçların karşılanması için yeterliydi. Bu resim işaretlerini daha sonraki dönemlerden ayıran en büyük fark, henüz dildeki öğelerin yazıya aktarılm.. - Devamini Oku


10 | Suç ve Ceza - Dostoyevski
Suç ve Ceza (F. M. Dostoyevski) (Roman Özeti)

Konu
Romanın konusu çağdaş Rusya dir. Kahraman çağdaştır, o yılların bütün acılarını, yaralarını içinde taşıyan genç bir öğrencidir Raskalnikov fakir ve iyi niyetli bir üniversite öğrencisidir. Maddi imkansızlıklar sonucu eğitimi bırakmak zorunda kalmış, kirasını bile doğru dürüst ödeyemediği pis ve köhne bir odada yaşamaya mecbur olmuştur. Maddi olarak çok sıkıştığı anlarda, para ed.. - Devamini Oku


01 | Cisim
Cisim Nedir (Özet) : 1 - Cisim, matematikte cebirsel yapılardan birine verilen addır. 2 - Cisim, fizikte hacim kaplayan öğelere denir. 3 - Cisim, felsefede hissedilen, duyulan, dokunulan her şeye denilir. 4 - Beden veya vücut anlamında kullanılır. 5 - Nesne anlamında kullanılır. 6 - Aynı zamanda maddenin şekil almış haline denir. Cisim Nedir ? (Detay 1) : Alm. Körper, Gegenstand (m), Fr. Gorps, objet (m), İng. Body, material, thing, matter. Maddenin şekil almış pa.. - Devamini Oku