BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Soy Ağacı Nasıl Çizilir [Çözüldü]

Sallakafadanya@hotmail.com
Cevap : 3
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

-24
Okunma : 19529
Etiketleri : Soy Ağacı Tarih : 2014-10-09
Soru : Soy Ağacı Nasıl Çizilir
Soru Detay : Nasıl çizilir
Tarih : 2014-10-10 12:23:07 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-33
Baslik : Soy Ağacı Nasıl Çizilir
Cevap : Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler.

Soyağacı, bir kişinin soyundan gelen tüm kişileri gösteren bir çizelge olup, aile kökenlerini öğrenmek ve tarihi araştırmalarda kullanılan tablodur. Bir kişinin soyundan gelenlerin gösterildiği tabloda ağaç yurkarda dar olup, aşağıda genişlemektedir. Soy ağaçları en eski nesilleri yukarda gösterip, yeni nesilleri altta gösterir. Soyağacı‘nda erkekler ve onların çocukları yer alırken, soy ağacı secere‘de ise tüm sülale erkek ve bayanlardan oluşur.

Soyağacı Nasıl Çıkarılır?

İlk önce en eski dedenin ve anneanne veya babaannenin ismi yazılıyor. Altına çizilen çizgiye ok halinde aşağıya doğru çocuklarının ismi yazılıyor. Her ismin altına çocukları aynı doğru üzerinden çıkan oklarla gösteriliyor.

Soyağacı Çıkarmak için Nelerden Faydalanabiliriz

Burada dikkate alınacak en önemli unsur nüfüs kayıtlarıdır. Soy ağacını öğrenmek için kişiler bağlı olduğu nüfus idaresine giderek, Cumhuriyet dönemi kayıtlarına ulaşabililer. Daha önceki dönemlere ulaşmak için şu kayıtlara bakılmalıdır.
1. Nüfus Sayımları ve Nüfus Defterleri
2. Temettüat Defterleri
3. Tapu-Tahrir Defterleri
4. Sicill-i Ahval Kayıtları
5. Biyografik Eserler
6. Vakıf Belgeleri
7. ATASE Genelkurmay Arşivleri

Soyağacı Örneği

Örnek Soyağacı Şablonu

Tarih : 2014-10-10 12:25:31

37
Baslik : Boş Soyağacı Şablonları
Cevap :

Boş Soyağacı Şablonları


Boş Soyağacı Şablonları

Tarih : 2014-10-10 00:00:00

-20
Baslik : Ödev için Boş Soyağacı Şablonu 2
Cevap :

Ödev için Boş Soyağacı Şablonu 2

Ödev İçin Boş Soyağacı ŞablonuBenzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 19530 - Soy Ağacı Nasıl Çizilir
02 - 797 - Atatürkün Soy Ağacı
01 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


02 | Kişilik Nedir
Kişilik Nedir ? (Özet)
Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.
Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.
Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Bireyi.. - Devamini Oku


03 | Rönesans Sanatı
İTALYA’DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel   Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda ıtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Daha 1550’de, sanat tarihçiliğinin öncüsü sayılan Giorgio Vasari (151.. - Devamini Oku


04 | Çağdaş Resim Akımları
Çağdaş resim akımları :

Akımlar birbirine benzemez ve kendinden öncekini tekrarlamaz. Resim sanatı özgürlüğüne 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra kavuşmuştur. 

   Çağdaş resim akımlarının doğmasındaki sebepler :
* Gerçekleri arama tutkusunun uyanması.
* Endüstrinin gelişmesi ile deney ve metotların önem kazanması.
* İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen sosyoloji, psikoloji, pedagoji, psikiyatri .. - Devamini Oku


05 | Troya : Düş ve Gerçek
Troya, binlerce yıllık tarihi zenginliği kültürlerinde barındırarak efsanelere ve mitolojik hikâyelere ev sahipliği yapmış Türkiye’nin nadide illerinden bir tanesi olan Çanakkale’de yer alıyor. Dünyanın en çok bilinen destanlarından birine konu olan Troya’yı yılda dünyanın dört bir yanından yarım milyona yakın insan görmeye geliyor.   Homeros’un ünlü İliada Destanı’nın da geçtiği kabul edilen Troya, Çanakkale Boğazı’nın Asya kıyısında 150 x.. - Devamini Oku


06 | Nutuk Nedir
Nutuk, kelime anlamı olarak, "söz, lakırdı; söyleyiş, söylemek kuvveti" demektir. Türkçede bu kelime daha çok "bir topluluğa karşı söylenilen söz, hitabet" karşılığında kullanılmaktadır.

Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.
Söylevler; dinleyenlerin zekâ durumla.. - Devamini Oku


07 | İstiklal Marşı
İstiklal Marşı Özel İstiklal Marşı Nedir İstiklal Marşının Kısa Tarihi (Özet) İstiklal Marşı'nın Bestesi (Melodisi) İstiklal Marşı Metni 10 Kıta (Tüm Kıtalar) Kıta kıta İstiklal Marşının Açıklaması İstiklal Marşı'nın açıklaması (Anlamı) İstiklal Marşı'nın Kabulü İstiklal Marşı’nın Şairi - Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı Dinle (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) İstiklal Marş.. - Devamini Oku


08 | Minyatür
MİNYATÜR SANATI Nurhan Atasoy Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten “Minyatür” sözcüğü, zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Eski Türk kaynakları kitap resmi için “Nakış”, “Tasvir”; minyatür ressamı için de “Nakkaş”, “Musavvar” gibi sözcüklere yer verirler. Kitap resmi sanatı için çok yaygın olarak “Minyatür” kullanılmakta olduğu için biz de bu sözcüğe yer veriyoruz.     .. - Devamini Oku


09 | Söylev (Nutuk) Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)
Söylev (Nutuk) Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)     Söylev (nutuk) : Tek kişinin izleyici önünde olanları bilgilendirmek daha çok da coşturmak amacıyla yaptığı uzun konuşmalara denir. Söylev verene söylevci denir.
      Burada asıl amaç konferanstaki gibi bilgi vermek, izleyenleri duygulandırıp coşturmaktır. Konferansla söylevi bir birinden ayıran en önemli özellik sesin olanaklarıdır. Sesin olanaklarının kötü kullanılmas.. - Devamini Oku


10 | Bin Tanrılı Kent Hattuşaş
BİN TANRILI KENT: HATTUŞAŞ Uygarlık bu topraklara binlerce yıl önce geldi. Belki de ilk tanımı  burada yaşayan Hattuşa'lar tarafından yapıldı. Uygarlığın aynasına Hattuşa'lar aracılığıyla bakmak bize yeni kapılar açıyor
Bu hafta Anadolu’nun eski başkentlerinden birine, Hattuşa’ya gidiyoruz. Bir zamanlar Dünyanın iki süper gücünden biri olarak kabul edilen Hititlere başkentlik yapmış olan Hattuşa görkemli bir geçmişe tanıklık ediyor.
Anad.. - Devamini Oku


hic yok