BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Savunma Yazısı Nasıl Yazılır [Çözüldü]

halil_yilmaz35@hotmail.com
Cevap : 9
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

108
Okunma : 74239
Etiketleri : Savunma - Dilekçe Tarih : 2014-07-05
Soru : Savunma Yazısı Nasıl Yazılır
Soru Detay : işyerinde arkadaş geldi ve küfürlü konuştu bende onunla kavga ettm. İş arkadaşımla tartıştım ve Savunma müdürüme nasıl savunma yazmalıyım
Tarih : 2014-08-05 18:17:55 Bu en iyi cevap seçildi ;)

0
Baslik :
Cevap : Savunma Yazısı Örneği:

Suçlama: 23.07.2013 tarihinde işe geç geldiniz. Bu konuda savunmanızı yazınız.

…..personel işleri müdürlüğüne

Konu: Savunma isteği (23.07.2013)

23.07.2013 tarihinde işe geldiğim belirtilmektedir. Pazartesi sabahı her zaman çıktığım saatte evden çıktım ve iş yerine gitmek için metro hattını kullandı. ….. istasyonunu geçtikten sonre metro hattı elektriklerinde yaşanan problemden dolayı araç hareket edemedi ve teknik aksaklık 37 dakika sürdü. İşe vardığımda mesai başlangıç saatim geçmişti. Tüm işe giriş saati kayıtlarım incelendiğinde bu olayın devam arzetmediği görülecektir. Yine geç kaldığım gün yapmakla mükellef olduğum işleri tamamlamış olduğumu bilgilerinize sunarım.

Ad ve Soyad

Ek: Varsa metro arızasını gösteren resmi yazı veya haber küpürü


Tarih : 2014-12-03 00:00:00

55
Baslik : Savunma Yazısı Nasıl Yazılır
Cevap : işverenler bazı durumlarda çalışanlardan savunma isteyebilir. Savunma istemek işverenin bir hakkı olduğu gibi savunmayı yazmamak çalışanın suçu kabul etmesi anlamına gelir. Sizden savunma istenildiğinde başınıza gelebilecekleri iyi düşünün ve bir uzman eşleiğinde savunmanızı hazırlayın. Tüm işyerlerinde aynı doğrultuda gitmemekle birlikte yaptığınız savunma yetersiz bulunursa kınama cezası alırsınız. 6 ay içerisinde 3. kınama cezasını aldığınız zaman ücret kesimine gidilir.3.kere ücret kesiminde kısa süreli iş akdinin feshi cezası alırsınız.3. kez kısa süreli iş akdi feshinde uzun süreli iş akdi feshi alırsınız.

Tarih : 2015-09-14 00:00:00

14
Baslik : Savunma Yazısı Nasıl Yazılır
Cevap : ıyıaksamlar ben unıveesıteden kopyadan dolayı uzaklastırma alacam sovunma mı yazmamı ıstıyolar tam olarak nasl yazacagımı bılmıyom yardımcı olurmusunuz

Tarih : 2014-10-09 09:57:41

10
Baslik : Okulda savunma dilekçesi nasıl yazılır örnek
Cevap : Suçlama: 12.09.2014 tarihinde okulda kavgaya karıştınız. Bu konuda savunmanızı yazınız.

.............. Lisesi Müdürlüğüne

Konu: Savunma isteği (15.09.2014)
12.09.2014 tarihinde kavgaya karıştığım belirtilmektedir. Cumartesi günü derse girmek için kata çıktığımda isimlerini bilmediğim başka sınıflardan 3 öğrenci tarafından arkadaşım Hasan Ahmet dövülmekteydi. Bunun üzerine koşarak aralarına girip kavgayı ayırmaya çalıştım. Bu sırda nöbetçi öğretmen olay yetine intikal etti ve kavgayı durdurdu. Ben kavgaya katılmadım sadece dövülen arkadaşımı kurtamrmak için araya girdim. Daha önce okulda hiçbir disiplin suçu işlememiş biri olduğumu da okul kayıtlarından görebilirsiniz.


Ad ve Soyad
İmza
Ek:
 

Tarih : 2014-10-21 00:00:00

-14
Baslik : Savunma Yazısı Nasıl Yazılır
Cevap : Tarafıma verilen işle benim görev farklılığıDilekçe

DilekçeDilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır.

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Dilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Dilekçe çizgisiz beyaz kağıda (A4) yazılır. teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kâğıt kullanılmaz. dilekçe metni genellikle kısa olur. Ancak bazı özel durumlarda kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kağıdın arka yüzüne yazılmaz ikinci bir kağıt kullanılır.

2. Dilekçe bilgisayarla, daktiloyla veya (mavi yada siyah mürekkepli) dolma kalemle yazılır. Tükenmez kalemle veya kurşun kalemle dilekçe yazılmaz.

3. Dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfaya bakışım kuralı dikkate alınarak güzel bir kompozisyonla yerleştirilmelidir. (Yukarıda kağıdın dörtte biri kadar, sol tarafta en az 3 cm ve sağ tarafta 1 cm boşluk bırakılmalıdır.)

4. Dilekçeye sorunla ilgilenecek kuruma (veya makama) hitapla başlanır. Hitaplar kurumun idari yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır: Ankara Valiliğine, Meram Kaymakamlığına, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığına, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne gibi.

Dilekçe büyük bir kurumda bir alt birimi ilgilendiriyorsa hitapta bu belirtilebilir:

T.C.
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
ANKARA

Hitap, satırı ortalayacak şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Makamın bulunduğu yer adı, büyük harflerle hitabın altına sağ tarafa yazılır. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığına ve hitaptan sonra virgül kullanıldığına dikkat ediniz.

5. Hitaptan sonra paragraftan itibaren dilekçenin metnine geçilir. Kısa bir tanıtımdan sonra dilek (istek, sorun veya durum) yazılır. Dilekçede ciddî, resmî ve saygılı bir üslûp kullanılır. Yapılması istenen, talep edilen her neyse, en kısa şekilde fakat tam olarak açıkça ifade edilir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmez.

İsteğin yasalara uygun olmasına dikkat edilir.

Dilekçe metni (durumu bilgilerinize arz ederim, gereğini arz ederim, tensiplerinize arz ederim...gibi) arz cümlesiyle tamamlanır. Üst makama arz, ast makamdan rica edilir. Bu sebeple üst makamdan bir istekte bulunurken rica ederim denmez.

6. Dilekçe metni tamamlandıktan sonra sağ tarafa (veya sağ üst köşeye) tarih atılır. Tarihin altına dilekçeyi verenin adı soyadı yazılır ve imzalanır. Bir dilekçede sadece bir kişinin imzası olacağı, imzasız dilekçelerin geçersiz olduğu ve imzanın okunabilecek nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır.

7. Dilekçe imzalandıktan sonra sol tarafa açık adres yazılır. Dilekçeyle birlikte verilen ekler varsa bunlar adresi yazdıktan sonra ekler başlığı altında numara verilerek sıralanır. Evrakın kaybolmaması için (varsa) ekler mutlaka belirtilmelidir.
Not : Yukarıda sıralanan niteliklere uymayan dilekçelerin işleme konulmayabileceğini unutmayınız.
Not : Dilekçenin hangi makamda olduğunu takip edebilmek için ilgili kurumca dilekçeye verilen kayıt numarası (gelen evrak defterindeki sıra numarası) alınmalıdır.
Not : Posta yoluyla ilgili kurumlara gönderilecek dilekçeler en azından taahhütlü posta ile yollanmalıdır.

Dilekçenin Bölümleri


1. Tarih: Dilekçenin yazıldığı/verildiği/gönderildiği tarihtir. Tarih, yazı alanının sağ üst
köşesinde yer alır. Gün.Ay.Yıl şeklinde yazılır. Gün ve ay tek haneli ise önüne sıfır konulur.

Rakamlar normal rakamdır ve aralarında nokta bulunur: 02.10.2005, 14.08.2003, 03.05.1997, 23.11.2002 gibi.
2. Alıcı kurum bilgileri: Alıcı kurumun adı ile bulunduğu şehirden ibarettir. Tarihten sonra bir satır boşluk bırakılır ve paragraf başı yapmadan sola yanaşık olarak yazılır. En az iki satır olur.

Birinci satıra kurumun adı yazılır. Kurumun adı, o kurumun en büyük yöneticisinin görev unvanıyla birlikte belirtilir:
Şöyle ki: Kadıköy Emniyet Müdürlüğü, Fatih Belediye Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü gibi.

Eğer bu birinci satır uzun olacaksa (satırın yarısını aşacaksa), mantıklı bir yerden bölüp iki satır hâlinde yazmak daha iyidir:
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

İkinci satıra o kurumun bulunduğu şehir yazılır:
Bu bölümdeki kelimeler, bağlaçlar hariç, hepsinin ilk harfi büyük olur. Kurumların adlarında yaygın kısaltmalar yapılabilir.

Örnekler:
SSK Bölge Müdürlüğü
Edirne

Kadıköy Belediye Başkanlığı
İstanbul

İSKİ Genel Müdürlüğü
İstanbul

TDK Başkanlığı
Ankara

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul
3. İlgi: Dilekçe, daha önce gönderilmiş bir resmî yazının cevabı olarak yazılıyorsa, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
Kurumlar vatandaşa yazı yazabilirler ve onlardan bilgi veya belge isteyebilirler.
Vatandaş da o yazıya dayanarak bunun gereğini yapar ve sonucu bir dilekçe ile ilgili kuruma bildirir. Dilekçesinin bir cevap yazısı olduğunu da bu ilgi bölümünde belirtir.
Önceki bölümden en az bir satır boşluk bırakılarak sola yanaşık şekilde yazılır.
Bu bölüme, gönderilen yazının tarihi ve sayısı yazılır. Bu bilgiler, gönderilmiş resmî yazıda bulunmaktadır. Yapılacak iş, bu bilgileri aynen birebir kopyalamaktır.

Bu bölüm aynen şöyle yazılır:
İlgi: ... tarih ve ... sayılı yazınız.
Burada ... ile belirtilmiş yerlere kurumdan gönderilmiş resmî yazının tarihi ve sayısı yazılır.

Dilekçede, gerektiğinde bu bölümün yer almasının sebebi şudur: Dilekçe ilgili kuruma gittikten sonra, gönderdikleri yazıda vatandaştan tam olarak ne istediklerini tekrar görmeleri gerekebilir. Bu durumda, gönderilen yazının kendilerinde kalan kopyasını daha kolay bulabilmeleri için dilekçede bulunan ilgi bölümü onların işini kolaylaştırır. Bu da bürokratik muamelenin daha hızlı işlemesine olanak sağlar.
4. Metin: Dilekçenin asıl bölümüdür. Söylenmek istenen şeyler burada yer alır. İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur.

Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.
Dilekçe yazmaya sebep olan sorun tanıtılır. Örneğin, okula dilekçe yazan bir öğrenci bölümünü, numarasını belirtir. Suyla ilgili bir sorunu için sular idaresine dilekçe yazan kişi ise, abone numarasını verir. Bu bilgiler, dilekçe sahibi ile kurum arasında iletişim için gereklidir.

İkinci alt bölüm ise, ayrı bir paragraftır. Burada, ilgili kurumdan istenen şey belirtilir. Bu istek genellikle şöyle birer cümle ile ifade edilir:
...–masını (verilmesini/gönderilmesi/onarılmasını/bildirilmesini vs.) arz ederim.
... için gereğini arz ederim.

Burada önemli olan nokta, cümlenin arz ederim yüklemi ile bitmesidir. Bu, imla gereği ayrı yazılır. Cümledeki arz ederim ifadesi “isterim” anlamındadır. Burada rica ederim gibi bir ifade kesinlikle yanlıştır. Çünkü, rica ederim üst makamlardan alt makamlara veya kişilere gönderilirken kullanılır.
5. İmza: Dilekçe sahibi, imzasını atarak burada söylenmiş olan hususları kabul ettiğini belirtmiş olur. İmza, önceki bölümden sonra en fazla bir satır boşluk bırakılarak ve sağa yanaşık olarak atılır. Sayfa düzeni açısından, bir sonraki bölümünde yer alan isim ile imzanın birbirini ortalaması tercih edilmelidir.
6. İsim: Burada, bir önceki bölümde yer alan imzanın altına dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. İsim, imzadan sonraki satıra sağa yanaşık olarak yazılmalıdır. Đmza ile isim birbirini ortalamalıdır.

Not: Önce ismi yazıp altına imza atmak doğru değildir. Tam tersi olmalıdır.
7. Adres ve iletişim bilgileri: İlgili kurumun, gerektiğinde, dilekçe sahibine ulaşabilmesi için adres ve diğer iletişim bilgilerine (telefon, cep telefonu, faks, elektronik posta) ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, isimden sonraki satıra ve sola yanaşık olarak yazılır. Adres yazmak zorunludur. Diğer bilgilerden hangisi varsa, yazılmalıdır.
Not: Adres bölümünde ayrıca “Adres” yazılmasına gerek yoktur.
8. Ekler: Dilekçeye belgeler eklenmişse, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
Dilekçeyle birlikte ilgili kuruma bazı belgeler (ikametgâh, sağlık raporu, fotoğraf, nüfus cüzdan sureti vs.) göndermek söz konusu olabilir. Bunlar, dilekçeye eklenir ve neler oldukları da maddeler hâlinde belirtilir.

Bir dilekçe örneği:

Dilekçe Örneği
Soru-ödev: İSKİ Kadıköy şubesine bir dilekçe yazınız. Dilekçenizde, su sayacınız bozuk olduğu için değiştirilmesini isteyiniz.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 74240 - Savunma Yazısı Nasıl Yazılır
02 - 67744 - Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
03 - 7995 - Alt makama dilekçe örneği
04 - 6488 - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Dilekçe Örneği
05 - 4116 - Gelenekleri savunmakla ilgili münazara
06 - 3715 - Yıllık izin dilekçe örneği
07 - 3365 - Tayin Dilekçesi Örneği
08 - 3169 - Nakil Dilekçesi İptal Edilebilir mi
09 - 2786 - Mal bildirim dilekçesi örneği
10 - 2718 - Okulda Savunma Yazısı Örnekleri
11 - 2487 - Dil ve Anlatım için DİLEKÇE Örneği
12 - 2394 - Mesai Saatinde Yerinde Olmama ve Yanlış Bilgilendirme Savunması
13 - 2381 - Süre tutum dilekçesi nedir
14 - 2264 - İstifa Dilekçesi Örneği
15 - 2236 - Tüketici mahkemesine dilekçe nasıl yazılır
16 - 1946 - Yaz okulu için dilekçe nasıl yazılır
17 - 1794 - Şikayet Dilekçesi Örneği
18 - 1664 - Hakkımda Tutanak Tutuldu Nasıl Savunma Yazmalıyım
19 - 1630 - Mahkemeye tahliye dilekçesi nasıl yazılır
20 - 1582 - Boşanma Dilekçesi Örnekleri
01 | Olay Yazıları
Olay Yazısı Nedir ? Kişi,yer ve zaman öğeleri kullanılarak serim, düğüm, çözüm planına göre "kurgulanarak" yazılan bir ya da birçok olay ya da durumun anlatıldığı sanat metinlerine-edebi metinlere olay yazıları denir.(ilköğretimde olay yazıları lisede " Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinler" olarak yeniden sınıflandırılıyor.)
Bu tanıma göre: Roman,hikaye,masal,fabl,destan,efsane,halk hikayesi,tiyatro gibi türler "olay yazıları" olarak tasnif edi.. - Devamini Oku


02 | Gezi Yazısı
Yazı İçerik Gezi Yazısı Nedir Gezi Yazısı ile Röportaj Arasındaki Farklar Gezi Yazısının Belirleyici Özellikleri Gezi Yazısı Türünün Gelişimi Gezi Yazılarının Çeşitleri Türk Edebiyatında Gezi Yazıları “Gezi Yazısı” Türünün Özellikleri
(Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)   Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. Gezi.. - Devamini Oku


03 | Eski Çağ Uygarlıkları
Eski Çağ Uygarlıkları  Uygarlıklar Kurulduğu Yer Temel Geçim Kaynakları Diğer Özellikleri Çin Tarım-Ticaret Türklerle İpek Yolu ticareti için mücadele ettiler. Krallarına güneşin oğlu derler. Çin yıllıkları Türk tarihi için önemlidir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Çin seddini inşa ettiler. Uygurlara kadar Türklerle resmi ticaret devam etti. Hint Hindistan Tarım Kast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Ulusal birlik yoktur. İskit Kuz.. - Devamini Oku


04 | Yazılı Kompozisyon Türleri
Yazı İçerik Olay Yazıları Düşünce Yazıları Araştırma ve İnceleme Yazıları Mektup Türü Yazılar Manzum Yazılar Yazılı Kompozisyon Türleri        a) Olay Yazıları
  Hikaye (Öykü) 
  Roman
  Tiyatro 
  Senaryo 
  Masal 
  Fabl 
  Hatıra
  Günlük
  Gezi yazısı
  Haber
  Röportaj     b) DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
S.. - Devamini Oku


05 | İlk Arkeolojik Buluntular
İlk Arkeolojik Buluntular

Bir bilim dalı olarak arkeolojinin geçmişi çok eski değildir. Büyük çaplı ilk kazılar 18. yüzyılda, M.S. 79'da patlayan Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü lavların ve küllerin altında kalan eski Pompei ve Herkulaneum kentlerinde yapıldı. Bu kentlerin ortaya çıkarılması, eski Roma kentleri konusunda yeni bilgilere ulaşılmasını da sağladı.

Aynı yüzyılda İngiliz arkeolog John Frere taştan yapılmış aletler ile.. - Devamini Oku


06 | Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
DEPREM SONRASINDA YAPACAKLARINIZ  Paniğe kapılmamaya çalışın. Bir iki dakika durarak sakinleşmeye çalışın. Yakın çevrenizde tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol edin. Kırılmış camlar, ortalığa dökülmüş kimyasal bir madde, yerinden oynadığı için düşme tehlikesi olan eşyalar olup olmadığına bakın. Ayaklarınızı, ellerinizi ve kafanızı koruyun. Sağlam, sert ayakkabılar, deri eldiven ve varsa sert bir kask giyin. Yüzünüze toz için bir ma.. - Devamini Oku


07 | Fıkra
Yazı Menu Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir Fıkranın Yazılam Amacı Fıkra ile Makalenin Farkı Fıkra Türünün Özellikleri Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri Fıkra Nedir FIKRA (KÖŞE YAZISI) Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarına Fıkra denir. Bu tür yazıların diğer adı da “Köşe Yazıs.. - Devamini Oku


08 | Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Türü Gezi türü için daha önceleri Arapça kökenli "seyâhat", "cevelân" gibi terimler kullanılıyordu. Gezi notlarının kaleme alındığı eserlere ise "seyâhatnâme" deniyordu. Modern zamanlarda ise Türkçe bir kelime olan "gezi" terimi tercih edildi. Gezi yazarı gezip gördüğü yerlerin hem kendisi hem de okuyucular için tarihî ve coğrafî açıdan ilgi çeken yönlerini, özelliklerini, kültürel, jeolojik, güzelliklerini, ha.. - Devamini Oku


09 | Sokrates
SOKRATES:


M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon'un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları yeni iktidarın temsilcileri tarafından beğenilmeyen Sokrates, 'yeni tanrılar icat ettiği, görüş ve tartışmalarıyla, gençleri baştan çıkardığı' gerekçesiyle ölüme mahkum edilmiştir. Sokrates'in felse.. - Devamini Oku


10 | Ölerek Yaşamın Onurunu Korumak - Sokrates'in savunması
Atina erkekleri, belki de sözlerimin yeterli olmadığını; sizleri ikna edebileceğim sözlerden imtina edişimin davayı kaybetmeme yol açtığını düşünüyorsunuz. Hiç de öyle değil.

Bir yoksunluktan ötürü yenildim, ama bu sözlerin yetersizliği değil, arsızlığın, küstahlığın ve terbizyesizliğin yetersizliğiydi ve ağlayarak, sızlayarak, yakınarak, şikayet ederek ve başka bir çok şey yaparak,onuruma yakışmadığını inandığım şeyleri söyleyer.. - Devamini Oku


01 | Dilekçe
Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır. Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat EtmeliyizDilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1. Dilekçe çizgisiz beyaz kağıda (A4) yazılır. teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kâğ.. - Devamini Oku