Referans Nedir


BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Referans Nedir

muhammedaliylmz68@gmail.com
Cevap : 5
Durum : Açık Bolum : Edebiyat

-273
Okunma : 13101
Etiketleri : Referans Tarih : 2015-02-09
Soru : Referans Nedir
Soru Detay : anlamı nedir ve sitelerdeki kullanma amacı nedir
Tarih : 2015-02-19 00:00:00

7
Baslik : Referans Nedir
Cevap : 1. Bir kimsenin yararlığını yeteneğini gösteren belge
2. Başvurulması gereken kaynak Referans mektubu nasıl yazılır? Psikolojide, gelecekteki performansın en iyi kanıtının geçmiş performans olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Neden referans mektuplarına ihtiyaç vardır? Şirketler, eleman alımı sırasında karşılıklı görüşmelerin ve testlerin tamamlanmasını takiben genellikle adaydan referans mektubu sunmasını isterler. Bunun altında yatan esas neden, adayın görüşmeler sırasında aktardığı bilgilerin doğruluğunu test etmektir. Psikolojide, gelecekteki performansın en iyi kanıtının geçmiş performans olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Şirketler adayın geçmiş tecrübelerini kendisinden dinlerken, bu tecrübeler sırasında gerçekleştirilmiş çalışmanın “kalite”si hakkındaki bilgiyi üçüncü kişilerden edinmeyi tercih ederler.

Tarih : 2015-04-27 00:00:00

2
Baslik : Referans Nedir
Cevap : 1. Bir kimsenin yararlığını yeteneğini gösteren belge
2. Başvurulması gereken kaynak

Tarih : 2015-04-27 00:00:00

-13
Baslik : Referans Nedir
Cevap : Referans Fransızca référence kelimesinden gelmektedir genelde bir iş başvurusu esnasında kişinin daha önce nerede, kimlerle, neler yaptığının sorgulanması aşamasında iş başvurusunda bulunan kişinin vermiş olduğu bilgileri doğrulama maksatında bilgisine başvurulan 3. şahıs olarak değerlendirilir. Güncel ve popüler kültürde ise bireysel önermek anlamına gelen argo bir kelime olan "Torpil" olarakta yorumlayanlar olmaktadır.

Tarih : 2015-04-07 00:00:00

-22
Baslik : Referans Nedir
Cevap : Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge.Referans

Referans Tanımı

1. Tavsiye mektubu
2. Kaynak
3. Tavsiye

Referans Nedir

Referans Fransızca référence kelimesinden gelmektedir genelde bir iş başvurusu esnasında kişinin daha önce nerede, kimlerle, neler yaptığının sorgulanması aşamasında iş başvurusunda bulunan kişinin vermiş olduğu bilgileri doğrulama maksatında bilgisine başvurulan 3. şahıs olarak değerlendirilir.
 
Güncel ve popüler kültürde ise bireysel önermek anlamına gelen argo bir kelime olan "Torpil" olarakta yorumlayanlar olmaktadır.


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 13102 - Referans Nedir
02 - 1815 - Askeri Referans Mektubu
03 - 1079 - Akademik referans mektubu
04 - 828 - Referans mektupların özellikleri
05 - 809 - Referans olmak ne demektir
06 - 0 - referareferans nedir
07 - 0 - referans
08 - 0 - referans gösterimi
09 - 0 - referans nedir?
10 - 0 - Referans nedir ve ne işe yarar ?
11 - 0 - referans
01 | Kaynak
1. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: “Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi.” - Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
2. Bir şeyin çıktığı yer, menşe: İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre...
3. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: “Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur.” -F. R. Atay.
4. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: Tapu kayıtları onun XVI... - Devamini Oku

02 | Referans
Referans Tanımı 1. Tavsiye mektubu
2. Kaynak
3. Tavsiye Referans Nedir Referans Fransızca référence kelimesinden gelmektedir genelde bir iş başvurusu esnasında kişinin daha önce nerede, kimlerle, neler yaptığının sorgulanması aşamasında iş başvurusunda bulunan kişinin vermiş olduğu bilgileri doğrulama maksatında bilgisine başvurulan 3. şahıs olarak değerlendirilir.
 
Güncel ve popüler kültürde ise bireysel önermek anlamına gel.. - Devamini Oku

01 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


02 | Betimleme
Yazı İçerik Betimleme Nedir Betimleme Örnekleri İzlenimsel Betimleme Açıklayıcı Betimleme Sanatsal Betimleme Açıklayıcı Betimleme Betimlemede Gözlemin Önemi Betimleme Örnek Soru,İnceleme ve Çözümleri Betimleme (Tasvir etme) Nedir ?
Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edili.. - Devamini Oku


03 | Mitoloji Nedir
MİTOLOJi  NEDiR? Mitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal - hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların  inandıkları tanrıların,  kahramanların, devlerin ve  perilerin hayat ve bahseden hikayelerdir.   Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmakt.. - Devamini Oku


04 | Tasvir Etme
Yazı İçerik Betimleme Nedir Betimleme Örnekleri İzlenimsel Betimleme Açıklayıcı Betimleme Sanatsal Betimleme Açıklayıcı Betimleme Betimlemede Gözlemin Önemi Betimleme Örnek Soru,İnceleme ve Çözümleri Betimleme (Tasvir etme) Nedir ?
Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edili.. - Devamini Oku


05 | Sanatın İşlevi
Diego, denizi hiç görmemişti. babası, Santiago Kovadloff, onu denizi görmeye götürdü.

Güneye gittiler.

Deniz, yüksek kum tepelerinin ardında uzanmış, beklemekteydi.

Çocukla babası uzun bir yürüyüşten sonra kum tepelerine ulaştıklarında deniz, gözlerinin önünde patlayıverdi.

Parıltısı öyle uçsuz bucaksızdı ki bu güzellik karşısında çocuğun dili tutuldu.

En sonunda, titreyerek, kekeleyerek konuşmayı ba.. - Devamini Oku


06 | Kökenlerine Göre Diller
Diller ikiye ayrılır: a) Yapılarına Göre Dilller b) Kökenlerine Göre Diller   KÖKENLERİNE GÖRE DİLLER Köken bakımından birbirine yakın, aynı kaynaktan çıkan akraba diller  dil ailelerini oluşturlar. Dillerin birbirleriyle bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalıklarının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak kelimeleri bakımlarından benzerlikleri araştırılır. Bir dil ailesindeki dillerin kökeni.. - Devamini Oku


07 | Yapılarına Göre Diller
Yazı İçerik Tek Heceli Diller Eklemeli Diller Çekimli Diller   YAPILARINA GÖRE DİLLER Dünya dilleri, dili oluşturan kelimelerin, eklerin, bu eklerin kuruluş ve işleyişleri gibi yapı bakımından gösterdikleri benzerliklerine göre üç gruba ayrılır:  1. Tek heceli diller Bu gruptaki dillerde, kelimeler, bir heceden oluşmaktadır. Cümleyi meydana getiren kelimeler, ek almazlar ve şekil değişikliğine uğramazlar. Bu dillerde kelimenin .. - Devamini Oku


08 | Monografi
MONOGRAFİ:
Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir. Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, Tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.
      Ba.. - Devamini Oku


09 | Edebiyat Nedir
Yazı İçerik Edebiyat'ın Tanımı Edebiyat Akımları Edebiyat Türleri Sartre'a Göre Edebiyat Edebiyatın Tanımı: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabi.. - Devamini Oku


10 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması
Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.  Geleneksel Sınıflandırma: Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur. Buna göre:  Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.  İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.  Karma Sanatlar: Hem görs.. - Devamini Oku


hic yok