BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Psikolojinin Bölümleri Nelerdir [Çözüldü]

Cevap : 1
Durum : Çözüldü Bolum : Psikoloji

-11
Okunma : 708
Etiketleri : Psikoloji Tarih : 2014-09-05
Soru : Psikolojinin Bölümleri Nelerdir
Soru Detay : Psikolojinin Bölümleri Nelerdir
Tarih : 2014-09-05 18:45:14 Bu en iyi cevap seçildi ;)

27
Baslik : Psikolojinin Bölümleri Nelerdir
Cevap : Günümüzde hızla gelişen psikolojinin içinde pek çok uzmanlık alanı (alt dal/bölüm) ortaya çıkmıştır.

1. Deneysel Psikoloji

Herhangi bir davranışın temelinde yatan nedenleri, davranışı etkileyen çevresel koşulları, uyarıcıların bir davranışı na­sıl ve ne derece etkilediğini bulup ortaya çıkarmaya çalışır.

2. Gelişim Psikolojisi

Doğum öncesinden ölünceye kadar organiz­manın geçirdiği gelişim evrelerini incelemeyi amaçlar

3. Sosyal Psikoloji

Özellikle grup davranışları ve bireylerin grup olarak diğer bireylerin davranışlarını etkilemesi üzerinde durur. Propaganda, ikna olma, uyma davranışı, gruplar arası çatışma, önyargı ve saldırganlığa yol açan etmenler başlıca ilgi alanları arasındadır.

4. Psikometrik Psikoloji

Psikolojide kullanılan test, anket gibi ölçme tekniklerini geliştirmeyi, yeni ölçme teknikleri üretmeyi amaçlar.

5. Okul ve Eğitim Psikolojisi

Öğrenme sürecinin her aşamasıyla ilgilenir. Öğretim programlarının öğrencilerin düzeylerine uygun düzenlenmesi, öğretim sırasında uygulanacak yöntemler, sınıf mevcutları ve sınıfların fiziksel koşullarının öğrenmeye etkisi gibi geniş bir alanda çalışma yapar, özellikle öğretmen­lerin eğitiminde, öğretmenlerin öğrencilerini tanımalarında yardımcı olur.

6. Klinik Psikoloji

Psikolojinin bulgularını davranışsal sorun­ların tanı ve tedavisinde kullanan alandır. Ço­cuk suçları, suçlu davranışları, madde bağımlı­lığı, zeka geriliği, evlilik ve aile çatışmaları, uyum sorunları gibi konularla ilgilenir.

7. Danışmanlık Psikolojisi

Klinik psikolojiye göre daha az ciddi sorun­larla ilgilenir, özellikle öğrencilerin uyum güç­lükleri, meslek ve eğitimle ilgili hedeflerin belirlenmesinde karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olur.

8. Endüstri Psikolojisi

Belirli bir işe en uygun kişi ya da kişileri seç­mek, işle ilgili eğitim programları geliştirmek ve yönetimin çalışanların moral ve iyiliğine yönelik kararlarına katılmak gibi sorunlarla uğraşır.Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 2548 - Psikolojik roman örnekleri
02 - 2384 - Edebiyatın Sosyoloji Psikoloji ve Tarihle İlişkisi
03 - 1400 - Psikolojide kişilik tipleri
04 - 1046 - Psikolojinin Yöntemleri
05 - 931 - Lojik ve psikolojik sıralama
06 - 809 - Ova insanının psikolojisi
07 - 742 - Metapsikoloji Nedir
08 - 709 - Psikolojinin Bölümleri Nelerdir
09 - 654 - İnsan psikolojisi üzerinde etki eden yer gazları
10 - 515 - Displacement (Psikoloji) nedir
01 | Din Psikolojisi
Din psikolojisi, dini inançlar ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan bilim disiplinidir.
 
Dini inançların birey psikolojisinde gördüğü işlev, din değiştirmenin psikolojik boyutu, dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler, vecd, istiğrak gibi bilinç halleri ve benzerleri, din psikolojisinin araştırma alanına giren konulardan bazılarıdır.
 
Sigmund Freud, Carl G. Jung, William James gibi klasik psikolojinin önemli isimlerinin.. - Devamini Oku

02 | Ruhbilim
1. Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uyması ile ilgili sorunları inceleyen bilim.
2. İnsanların duyum, heyecan, usavurma, algılama vb. özellikleri üzerinde araştırmalar yapan bilim.
3. İnsanın ruhsal yaşamını etkileyen koşulları, etkenleri ve sorunları inceleme konusu yapan bilim.
4. Davranış, anlıksal süreçler ya da kişilikle uğraşan bilim. Ruhbilim Nedir (Yun. Psykhe = ruh; logos = bilim, öğreti)
1. Felsefenin bir.. - Devamini Oku

01 | Psikolojinin Alanları
Yazı İçerik Psikolojinin Alanları Nelerdir Deneysel Psikoloji Gelişim Psikolojisi Okul ve Eğitim Psikolojisi Klinik Psikolojisi Kişilik Psikolojisi Sosyal Psikoloji Endüstri Psikolojisi Adli Psikoloji Psikometri Özet PSİKOLOJİNİN ALANLARI Davranışbilimleri içinde yer alan psikoloji, kendi içinde bazıalanlara ayrılır. Bu alanların her birinde davranış farklı bir biçimde incelenir. Bu dallar aynı zama.. - Devamini Oku


02 | Psikoanalitik Yaklaşım Nedir
Psikolojide Temel Yaklaşımlar Psikoanalitik Yaklaşım Psikolojinin gelişmesinde önemli yeri olan bir kişi de Sigmund Frud (1856-1939) dur. Freud, birey davranışlarını psikoanalitik açıdan ele almıştır.Freud bilinçdışı süreçler üzerinde durmuştur. Bilinçdışı süreçler, insanın farkında olmadığı, ancak yine davranışı etkileyen düşünce, korku ve arzulardır. Freud'a göre çocukluk sırasında anne baba ve toplum tarafından yasaklanan davranışlar, doğuş.. - Devamini Oku


03 | Psikometri Nedir
Psikolojinin Alanları PsikometriBu alan çok önemli bir uzmanlık dalıdır. Çünkü psikolojinin diğer alanlarına hizmet verir. Psikometrik psikoloji, davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında yararlanılabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır. Psikometri ile ilgili çalışma alanları nelerdir? Psikometrik psikologlar, kliniklerde, rehbe.. - Devamini Oku


04 | Klinik Psikolojisi Nedir
Psikolojinin Alanları Klinik Psikolojisi Klinik psikolojisi çok yaygın bir uzmanlık alanıdır. Klinik psikologlar çok çeşitli alanlarda görev yapmaktadırlar. Tüm diğer psikologlar gibi klinik psikologları da "davranışı" anlamaya çalışırlar. Özellikle insanın "normal" ve "anormal" davranışı ile ilgilenirler. İkinci özellikleri araştırıcılıklarıdır. Klinik psikologları insan davranışlarını araştırırlar ve araştırmalarla elde edilen bu bilgileri pratikle.. - Devamini Oku


05 | Psikolojide Temel Yaklaşımlar
Yazı İçerik Biyolojik Yaklaşım Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım Psikoanalitik Yaklaşım İnsancıl Yaklaşım PSİKOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 1. Biyolojik Yaklaşım Hubel, Wiesel, Cannon, Chomsky, Piaget gibi bilim adamlarının temsil ettiği biyolojik yaklaşıma göre, tüm psikolojik olaylar bir biçimde beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıkmaktadır. Davranışve beden içerisinde meydana gelen olaylar.. - Devamini Oku


06 | Deneysel Psikoloji Nedir
Psikolojinin Alanları Deneysel Psikoloji Bireylerin duyusal uyaranlara nasıl tepki verdiklerini, dünyayı nasıl algıladıklarını, nasıl öğrenip hatırladıklarını, duygusal olarak nasıl davrandıklarını, başarma arzusu, açlık güdüsüyle nasıl eylemde bulunduklarınıanlamak, açıklamak ve kontrol etmek için araştırma yapmak, deneysel psikolojinin alanına girer. Bu tür çalışmalar çoğu kez laboratuar ortamlarında yapılır.Deneysel Psikologlar hayvanlar üzerin.. - Devamini Oku


07 | Psikolojide Ekoller ve Yaklaşımlar
PSİKOLOJİDE EKOLLER VE YAKLAŞIMLAR
1879’da Alman psikolog WILHEIM WUNDT tarafından Leipzig’de kurulan psikoloji laboratuvarı ile psikoloji, deneysel bilim dalı olma ünvanını kazanmıştır. İlk psikoloji deneyleri burada yapılmıştır. Psişik olaylar fizik olayları gibi incelenmeye çalışılmıştır. Daha sonra Avrupa`nın değişik yerlerinde ve Amerika` da da bir çok psikoloji laboratuvarı açılmıştır.

Psikoloji felsefeden ayrılıp bağımsız b.. - Devamini Oku


08 | Kişilik Psikolojisi Nedir
Psikolojinin Alanları Kişilik Psikolojisi Kişilik psikologları, bireylerarası farklılıkları incelerler. Bireylerin pratik amaçlarla sınıflandırılması ve her bireyin kendine özgü niteliklerinin incelenmesi bu psikologların ilgi alanlarına girmektedir. Kişilik psikologları hangi yönden klinik psikologlardan ayrılırlar? Kişilik psikologları, klinik psikologlarından bir yönüyle ayrılırlar. Klinik psikologları normal dışı bireylerin tedavisi ile ilgilenirler... - Devamini Oku


09 | Psikolojik Sömürü
Senin içinde üç tane sen var: Birinci sen kişiliktir. Kişilik (personality) sözcüğü Yunanca ‘persona’ kökünden gelir. Antik Yunan tiyatrosunda maske kullanırlardı ve ses maskeden gelirdi. ‘Sona’ ses, insan sesi anlamına gelir ve ‘per’ maskenin içinden demektir. Gerçek yüzü, gerçek aktörü tanımıyorsun. Bir maske var ve maskenin içinden ses geliyor. Maskeden geliyor gibi gözükür ve sen gerçek yüzü tanımıyorsun. Kişilik (personality) güzel bir sözcükt.. - Devamini Oku


10 | Adli Psikoloji Nedir
Senin içinde üç tane sen var: Birinci sen kişiliktir. Kişilik (personality) sözcüğü Yunanca ‘persona’ kökünden gelir. Antik Yunan tiyatrosunda maske kullanırlardı ve ses maskeden gelirdi. ‘Sona’ ses, insan sesi anlamına gelir ve ‘per’ maskenin içinden demektir. Gerçek yüzü, gerçek aktörü tanımıyorsun. Bir maske var ve maskenin içinden ses geliyor. Maskeden geliyor gibi gözükür ve sen gerçek yüzü tanımıyorsun. Kişilik (personality) güzel bir sözcükt.. - Devamini Oku


01 | psikoloji
psikoloji duyum, heyecan, düşünme gibi olgulari ve bunlarin kanunlarini inceleyen bilim; ruhbilim. psikolojinin öbür bilimlerden önemli ayrintilari vardir. bu ayrintilar da psikolojik olaylarda kendini gösterir. psikolojik olaylar, doğrudan doğruya bilinir, kişiseldirler, uzaysizdirlar ve doğrudan doğruya ölçülemezler. psikoloji, bu olaylari sübjektif (içebakiş) ve objektif (deneyler, bilinebilen olaylar) yönleri ile inceler. psikoloji, eski devirlerde, tanri bilimciliğin e.. - Devamini Oku