BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Padişah Vekili Kimdir [Çözüldü]

Cevap : 7
Durum : Çözüldü Bolum : Osmanlı İmparatorluğu

-41
Okunma : 11886
Etiketleri : Padişah - Sadrazam - Vekil Tarih : 2014-08-05
Soru : Padişah Vekili Kimdir
Soru Detay : padişah vekili kimdir ?
Tarih : 2014-08-05 18:08:42 Bu en iyi cevap seçildi ;)

43
Baslik : Padişah Vekili Kimdir
Cevap : Sadrazam (Vezir-i Azam): Günümüzde başbakan konumundaki sadrazam, padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir.

Tarih : 2015-09-14 00:00:00

6
Baslik : Padişah Vekili Kimdir
Cevap : Padişah vekili

Tarih : 2015-04-24 00:00:00

1
Baslik : Padişah Vekili Kimdir
Cevap : osmanlı devletinde padişahın vekili olarak savaşan savaşı yöneten kişi

Tarih : 2015-09-04 00:00:00

1
Baslik : Padişah Vekili Kimdir
Cevap : padişah vekiline ne denir

Tarih : 2015-05-20 00:00:00

-12
Baslik : Padişah Vekili Kimdir
Cevap : kaopSadrazam

Sadrazam (Vezir-i Azam): [Özet] Günümüzde başbakan konumundaki sadrazam, padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Devletin en yüksek rütbeli memuru durumundadır. Fatih’ten itibaren Divan’ın da başkanı olan sadrazam çoğu zaman padişah adına devleti idare etmiştir. Padişah bulunmadığı zamanlarda orduya da Serdar-ı Ekrem unvanıyla sadrazam komuta ederdi.

Sadrazam (Vezir-i Azam) [Detay]

Osmanlıların ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir bulunuyordu. O da ilmiye sınıfına mensuptu. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire "Vezir-i Âzam" denildi. Vezir-i âzam (bugünkü başbakan konumunda) padişahtan sonra devletin en büyük reisi ve hükümdarın mutlak vekili olduğundan sözü ve yazısı padişahın iradesi ve fermanı demekti. Ayrıca bütün işlerde birinci merci vezir-i âzamdı.

Vezir-i âzam padişah fermanıyla atanır ve hükümdarın mutlak vekilidir. İcabında padişah adına Divân-ı Hümâyuna başkanlık ederdi.. O gelmeden divan toplantısı yapılamazdı. Herhangi bir sebeple divan toplantısına katılamayacaksa veya serdar-ı ekrem olarak ordunun başında bulunuyorsa vekili olan "sadaret kaymakamı" Divân-ı Hümâyun toplantısına başkanlık ederdi.Pâdişahın elips şeklindeki altın bir mührü vezir-i âzamlığın alameti olarak yanlarında bulunurdu. Vezir devlet işlerinde bütün salahiyet ve mesûliyetlere sahip olduğu gibi bütün azil ve tayin işleri de onun isteği ve yetkisi ile olurdu. Bu dönemlerde hükümdarlarca hiç bir taleplerinin reddedilmemesi âdet haline gelmişti.

Kanunnâme metinleri incelendiğinde vezir-i âzamlar padişahın vekili olarak büyük ve geniş yetkilere sahip olan kimselerdi. Herkes onun emirlerine itaat etmekle yükümlü görünmektedir. Çünkü o padişahı temsil etmekteydi. Vezir-i âzam (Kanunî döneminden itibaren) sadrazamlar padişahın yüzük şeklindeki tuğralı altın mührünü taşırlardı. Vezir-i âzamların diğer vezirlerden farkları "mühr-i hümâyun" denilen bu mühür ile olup hükümdarlık salâhiyetinin icrasına ve padişahın kendisini vekil ettiğine dâir bir delil olduğu için onlar bu mührü örülmüş bir kese içinde koyunlarında taşırlardı. Vezir-i âzamın görevden alınması veya ölümü halinde "mühr-i hümâyun" ikinci veya üçüncü vezire verilirdi. Mühr-i hümâyun ya divana gönderilmek veya vezir-i âzam olacak kimsenin huzura kabul edilmesi sûretiyle verilirdi.

Osmanlı Devleti'nde XVIII. asrın ilk yarılarına kadar yalnız devlet merkezinde bulunup divân-ı hümâyuna katılmakla görevli (bugünkü devlet bakanları konumunda)"kubbealtı veziri" veya "kubbenişîn" denilen vezirler vardı. Bunların sayıları(en fazla 7) pek fazla değildi. Kubbealtı vezirleri divanda kıdem sırasına göre otururlardı.

Fâtih Sultan Mehmet'ten itibaren hükümdarlar Divân-ı Hümâyun toplantılarına katılmayı terk edip divan başkanlığını sadrazama bıraktıktan ve XVI. asrın ikinci yarısında bu toplantılar haftada dört güne düşürüldükten sonra hükümdarlar kafesli bir pencerenin ardından divanı izler; arz odasında sadrazamın verdiği bilgi ve açıklamaları dinleyerek görüşmelerden haberdar olurdu.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 11887 - Padişah Vekili Kimdir
02 - 9872 - İstanbulu kuşatan osmanlı padişahları
03 - 4504 - Bir kanunun kabul edilmesi için kaç milletvekilinin oyu gerekir
04 - 1679 - Divan üyelerinden hangisi padişah malının mutlak vekilidir
05 - 1623 - Padişahın divanı izlediği gizli yer
06 - 1511 - Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla Getirilen Yeniliklere Padişahın Uyacağının Kanıtı
07 - 1194 - Divan teşkilatında padişahın görevleri nelerdir
08 - 979 - Atatürk Harp Okulundayken Hangi Padişah Varmış
09 - 957 - Kanuni Sultan Süleymandan sonra kim padişah oldu
10 - 953 - Jandarma Teşkilatını Kuran Padişah
11 - 925 - Körler memleketinde şaşılar padişah olur
12 - 911 - En Önemli ve En Çok Islahatı Hangi Padişah Yapmıştır
13 - 0 - sadrazam kimdir
14 - 0 - osmanlı devletinde padişahın vekili olarak savaşı yöneten kişi kimdir?
15 - 0 - eskiden yurdumuzu padişahlar yönetirdi şimdi kim yönetiyor
01 | 3. Selim
3. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث Selīm-i sālis) (24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir.
 
3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası 3. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi).. - Devamini Oku

02 | Padişah
1. Tarih. Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.
2. Büyük hükümdar, Osmanlı hükümdarlarının sanı.
3. Hükümdar, sultan, Padişah. - Devamini Oku

03 | 2. Mahmut
2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik alanında ilerleme, modernleşme hareketlerinde 2. Mahmut bir öncü olarak kabul edilir. En köklü reformlar, en köklü değişiklikler 2. Mahmut zamanında yapılmıştır. 2. Mahmut; 20 Temmuz 1785'te Topkapı Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Babası 1. Abd.. - Devamini Oku

04 | Alemdar Mustafa Paşa
Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), 2. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
  Rusçuk Ayanlığını ele geçirmesi 1755'te Hotin'de doğmuştur. Babası Hacı Hasan adında bir yeniçeri idi. Aynı ocağa kaydolup bölüğünün sancağını taşıdığı için "Alemdar" lakabı ile anılır olmuştu.
 
Balkanlar'da devam eden Rus ve.. - Devamini Oku

05 | Vezir-i Azam
Sadrazam (Vezir-i Azam): [Özet] Günümüzde başbakan konumundaki sadrazam, padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Devletin en yüksek rütbeli memuru durumundadır. Fatih’ten itibaren Divan’ın da başkanı olan sadrazam çoğu zaman padişah adına devleti idare etmiştir. Padişah bulunmadığı zamanlarda orduya da Serdar-ı Ekrem unvanıyla sadrazam komuta ederdi. Vezir-i Azam Nedir Osmanlıların ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir b.. - Devamini Oku

06 | Vezir
Vezir Nedir 1. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
2. Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz: “Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız.” -S. F. Abasıyanık. Vezir-i Azam Nedir Sadrazam. Osmanlıların ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir bulunuyordu. O da ilmiye sınıfına mensuptu. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire "Ve.. - Devamini Oku

07 | Hükümdar
1. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.
2. Taht sahibi devlet başkanı.
3. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.
4. Hüküm veren ülkeyi tekbaşına yöneten devlet başkanı.
5. Padişah, Sultan, Hükümdar - Devamini Oku

01 | Sanatçı Kimdir?
Sanatçı Kimdir?         Sanatçı, geceleyin gökyüzündeki ışıl ışıl yıldızları, sütliman denizi, hırcın dalgaları, martıları, yaşanan toplumsal sorunları, çiçeği, böceği, dalı, kuşu, yaprağı dizelere döken, tuvaline renk renk boyaları süren, kare kare fotoğraflayan, çizgilerle konuşan, perdede, sahnede çıkıp oynayan insan mıdır?         Sanatçı kimdir?
Sadece yetenekleri yönüyle diğerlerinden farklı olan insan mı.. - Devamini Oku


02 | lll. Selim ve Müzik
Sultan III. Selim'in  Topkapı Sarayı'nda sürdüğü yirmi senelik tac ve taht saltanatının yanı sıra, çocukluğundan beri bütün içiyle, ruhu ile bağlandığı bir de mûsikî saltanatı vardır. Sûzidilârâ fasıl ve âyininin bestekârı eski edebiyatımızın Şeyh Galipleri, Esrar Dede'leri ile çağdaş bir şairi, Mevlânâ dergâhının yumuşak gönüllü bir dervişi olan bu  içli, hisli insan, şehid edilinceye kadar yaşadığı günleri, seneleri, Sadullah Ağa, Ârif.. - Devamini Oku


03 | Yasama Dokunulmazlığı Nedir
Yasama dokunulmazlığı Anayasada iki şekilde düzenlenmiştir: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclis tarafından yasaklanmadıkça, bu düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Burada mutlak dokunulmazlık sözkonusudur.
Nisbi dokunulmazlık olarak adlandırılabilecek ikinci durumda.. - Devamini Oku


04 | Milletvekilli Nedir
Milletvekilliği Milletvekili seçilebilmek için otuz yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar; kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçl.. - Devamini Oku


05 | Osmanlı Padişahları
  OSMANLI PADİŞAHLARI 01.Osman gazi 02-Orhan Gazi 03-Murat Hüdâvendigâr 04-Yıldırım Bayezit 05-Sultan Çelebi Mehmet 06-Sultan İkinci Murat 07-Fatih Sultan Mehmet 08-Sultan İkinci Bayezit 09-Yavuz Sultan Selim 10-Kanuni Sultan Süleyman 11-Sultan İkinci Selim 12-Sultan Üçüncü Murat 13-Sultan Üçüncü Mehmet 14-Sultan Birinci Ahmet 15-Su.. - Devamini Oku


06 | Seçimler
Seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri beş yılda bir yapılır. Bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesi mümkündür. Ayrıca, Anayasa şu hallerde seçimlerin yenilenmesini öngörmüştür: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde dördüncü turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, TBMM seçimleri derhal yenilenir (m.102). Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alamaması ve güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde ye.. - Devamini Oku


01 | Sadrazam
Sadrazam (Vezir-i Azam): [Özet] Günümüzde başbakan konumundaki sadrazam, padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Devletin en yüksek rütbeli memuru durumundadır. Fatih’ten itibaren Divan’ın da başkanı olan sadrazam çoğu zaman padişah adına devleti idare etmiştir. Padişah bulunmadığı zamanlarda orduya da Serdar-ı Ekrem unvanıyla sadrazam komuta ederdi. Sadrazam (Vezir-i Azam) [Detay] Osmanlıların ilk dönemlerinde divand.. - Devamini Oku