BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Kütle birimleri nelerdir [Çözüldü]

Cevap : 19
Durum : Çözüldü Bolum : Matematik-Geometri

18
Okunma : 21463
Etiketleri : Kütle birimleri - Kütle - Birim Tarih : 2014-06-30
Soru : Kütle birimleri nelerdir
Soru Detay : kütle birimleri nelerdir
Tarih : 2015-02-08 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-11
Baslik : Kütle birimleri nelerdir
Cevap : Maddenin miktarına kütle denir.(m) diye gösterilir. Kütle birimleri kilogram (kg) ve gram (g)dır

Tarih : 2014-12-01 00:00:00

-27
Baslik : Kütle birimleri nelerdir
Cevap : kütle birimleri neledirKütle

Kütle (m) (Özet) : Madde miktarına kütle denir. M sembolüyle ile gösterilir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir.

Kütle Nedir ? (Detay)

Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir. Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.

Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle denir.Ayırt edici özelliktir ve d sembolüyle gösterilir.

Özkütle = kütle/hacim yani d = m / V

dir.

Özkütle kütle ve hacime bağlı değildir. Çünkü kütle artıkça hacimde orantılı olarak artacağından özkütle sabit kalır. Fakat cismin kütlesi sabit kalıp ve sıkıştırılarak hacmi azalırsa özkütle artar. Birden fazla sıvının türdeş olarak karışmasıyla meydana gelen karışımın özkütlesi dkarışım = karışıma giren sıvıların kütleleri toplamı / karışıma giren sıvıların hacimleri toplamı yani dk = m1 + m2 + ... / v1 + v2 + ... dır. Karışımın özkütlesi karışıma giren sıvıların özkütleleri arasında yer alır. Sıvılar eşit hacimde karışıma katılıyorlarsa dk = d1 + d2 / 2 formülüyle, eğer sıvılar eşit kütlede karışıyorlarsa dk = 2 . d1 . d2 / d1 + d2 formülüyle bulunur.

Kütle Nasıl Ölçülür

Kütleyi ölçmek için eşit kollu teraziye ihtiyaç vardır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır. Kütle birimi gramdır.

Kütle Nasıl ÖlçülürKilogram “kg” sembolü ile gram “g” sembolü ile gösterilir.
1000 gram= 1 kilogram dır.

Kütlenin SI birim dizgesine göre temel birimi kısaca kg ile yazılan kilogramdır. Ayrıca kütleyi ölçmek için aşağıdaki birimler de kullanılır:
• gram: 1 gr = 0.001 kg
• ton: 1 ton = 1000 kg
• MeV/c² (Özellikle atomaltı parçacıkların kütlesinin hesaplanmasında kullanılır.)
Eşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur. Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Kültle Ölçüm Deneyi Örneği

Kullanılan Araç ve Gereçler:
1 - Bir adet beherglas
2 - Su
3 - Bir parça ip ve lastik balon
4 - Bir adet bağlama parçası
5 - Hidrostatik terazi
6 - Tartı takımı

Deneyin Yapılışı:
1-Hidrostatik terazinin kefelerini dengeleyin boş beherglası kefelerden birine koyarak tartınız ve not ediniz. Bu tartım beherglasın boş kütlesini yani darasını verir.Beherglasın içine su koyarak tartınız bulduğunuz değer suyun kütlesini verecektir.

Aynı şekilde ip ve lastik balonuda şişirmeden tartınız (darasını alın). Sonra şişirip tartınız.
Bağlama parçasını kefeye koyarak doğrudan kütlesini bulabilirsiniz

Deney Sonucu:
İlk tartımla (dara) son tartım(brüt) arasındaki fark maddelerin ortak özelliği olan kütleyi verecektir.

Teorik Bilgi:
Kütle,hacim,renk,biçim v.b özellikler maddelerin ortak olan özellikleridir. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özelliğidir maddenin biçim ve miktarına bağlıdır.Cismin hacmini dolduran,değişmeyen madde miktarına kütle denir.
Kütlenin Sözlüksel Anlamları
1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. fiz. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

Farklı Tanım:
1. Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.
2. Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.

Bir ölçü birimi "kütle"
Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. 10 ar 10 ar küçülür. +4 derece sıcaklıkta 1 dm3 hacimli saf suyun kütlesine 1 kg denir.
Hektogram: Kilogramın 10 da biridir. Kısaca hg şeklinde gösterilir.
Dekogram: Kilogramın 100 de biridir. Kısaca dag şeklinde gösterilir.
Gram: Kilogramın 1000 de biridir.

Gramın As Katları
Desigram: Gramın 10 da biridir. Kısaca dg şeklinde gösterilir.
Santigram: Gramın 100 da biridir. Kısaca cg şeklinde gösterilir.
Miligram: Gramın 1000 da biridir. Kısaca mg şeklinde gösterilir.

Kilogramın Katları:
1 Kental = 1q = 100 kg.
1 Ton = 1t = 1000 kg.

Brüt kütle - dara = net kütle
Brüt kütle - net kütle = dara
Dara + net kütle = Brüt kütle

Kütle Nasıl Ölçülür

KÜTLE NEDİR?
Kütleyi tanımlamak için cismin niceliklerini bilmek gerekir.O halde cismin özündeki niceliklerin ölçüsüne kütle denir.En basit tanım ile madde miktarına kütle denir.Bir diğer deyişle nesnenin harekete karşı gösterdiği direnç de denilmektedir.

Çok büyük kütlesi olan nesneye aynı kuvvet uygulandığında hızlanması daha düşük olur. Diğer bir deyişle kütlesi büyük olan daha büyük eylemsizliğe sahiptir. Günlük kullanımda kütle genellikle ağırlık ile karıştırılır. Kütle bulunduğu ortamın yerçekimine göre değişmez bir değerdir.

KÜTLENİN ÖLÇÜLMESİ
Kütleyi ölçmek için eşit kollu teraziye ihtiyaç vardır.Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır. Kütle birimi gramdır.

Kilogram “kg” sembolü ile gram “g” sembolü ile gösterilir.

1000 gram= 1 kilogram dır.

Kütlenin SI birim dizgesine göre temel birimi kısaca kg ile yazılan kilogramdır. Ayrıca kütleyi ölçmek için aşağıdaki birimler de kullanılır:

gram: 1 gr = 0.001 kg
ton: 1 ton = 1000 kg
MeV/c² (Özellikle atomaltı parçacıkların kütlesinin hesaplanmasında kullanılır.)
Eşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur. Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Kütle Nasıl Ölçülür?
Eşit kollu terazilerle kütlehnin ölçüldüğünü söylemiştik.

Ağırlık Ölçümü
Ağırlık, bir cisim üzerinde yerçekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Ağırlığınız sizi yere doğru çeken kuvvettir. Kuvvetin birimi newton (N) dir. Ağırlık yaylı kantarla ölçülebilir.

Kütle, bir cisimdeki madde miktarıdır. Kütle yerçekimine bağlı değildir. Kilogram (kg) kütlebirimidir. Kilogram, gram (g) adı verilen 1000 eşit parçaya ayrılmıştır. Bir kağıt kıskacı yak-laşık 1 gramdır. Bir mililitre su, oda sıcaklığında bir gram kütleye sahiptir.Kütle, bir terazi ile ölçülebilir. Kütlesi bilinmeyen bir cisim terazinin bir kefesine, bilinen kütle-ler ise diğer kefeye konulur. İki kefe dengeye gelince, bilinen kütleler cismin kütlesini vermiş olur.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 21464 - Kütle birimleri nelerdir
02 - 6490 - Kütle Ölçüm Birimi ile İlgili Örnekler
03 - 4987 - Osmanlıda taşra teşkilatının yönetim birimleri nelerdir?
04 - 4344 - Özkütle Nerelerde Kullanılır
05 - 3738 - Bir kesrin birim kesri ne demek
06 - 3721 - Uzunluk ölçü birimleri ne zaman bulundu
07 - 3127 - 5/7 kesirin birim kesiri kaçtır
08 - 2778 - Birim Kesiri sayı doğrusunda gösterme
09 - 2704 - Uzunluk ölçü birimleri ve birbirine dönüşümü
10 - 2555 - En küçük zaman birimi nedir
11 - 2501 - Bir maddenin kütlesiyle hacmi arasındaki ilişki
12 - 2484 - Arazi ölçü birimleri
13 - 2282 - Katı Maddelerde Kütlenin Birimi Nedir
14 - 2046 - Ağırlık ölçü birimleri nelerdir
15 - 1890 - Kütle Ağırlık Özkütle ve Özağırlık Özellikleri
16 - 1888 - Doğalgazın ve Havanın Kütlesi ile Yoğunluğunun Bulunması
17 - 1730 - 2 kilo demirin kütlesi ve hacmi nedir
18 - 1707 - 1/2 ile 1 arasında bir birim kesir yazılabilir mi
19 - 1636 - Temel ölçü birimleri nelerdir
20 - 1596 - Birim nedir
01 | Dara
Daranın Sözlük Anlamı 1. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2. İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
3. Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra. tdk Dara Nedir Bir maddenin, konduğu kapla birlikte hesaplanan brüt kütlesi içinde bulunan kabın kütlesine dara denir.
Maddenin brüt kütlesinden, net kütlesi çıkarıldığı takdirde dara bulunu.. - Devamini Oku

01 | Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri
Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri Uzunluk Ölçü Birimleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,8 cm'lik zirai mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta.. - Devamini Oku


02 | Türkiyede Kütlesel Dağlar
Türkiyede Kütlesel Dağlar Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgemizde çoğunluktadır. Teşekküllerinde Alpin hareketlerinin rolü büyüktür. Bunlar yan basınçlar kıvrılma ve kırılmalar ile şekillenmiş kütlelerdir. Şerafettin Dağları, Şakşak Dağları, Karasu-Aras Dağları bu tipe örnek olarak gösterilebilir. Bu dağlara ayrıca Ege Bölgesinde dikkati çeken Madra, Kozak kütleleri ile Aydın Dağları, Bozdağlar ve Manisa Dağı kütleleri ilave edilebilir. Bu kütleler b.. - Devamini Oku


01 | Kütle
Kütle (m) (Özet) : Madde miktarına kütle denir. M sembolüyle ile gösterilir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir. Kütle Nedir ? (Detay) Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir. Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür. Öz.. - Devamini Oku