BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Kotuz Sorguc Nedir

Cevap : 4
Durum : Açık Bolum : Genel Kültür

34
Okunma : 19330
Etiketleri : Kotuz - Sorguc Tarih : 2014-06-18
Soru : Kotuz Sorguc Nedir
Soru Detay : Kotuz Sorguc Nedir
Tarih : 2014-09-11 16:20:49

0
Baslik : Kotuz Sorguc Nedir
Cevap : Kotuz yani Sorguç :
1. Eski türklerde orta asyada devlet büyüklerinin başlarına taktıkları tüy ve kıllara verilen isim.
2. Orta Asya'da hükümdarlık sembolü olarak başlığa takılan bir tutam yabani sığır ya da at kılı.
3. Sorguç, bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy veya tüy demeti.
4. Dinozor gibi bazı diğer canlılarda bulunan benzer yapılara da -tüy olmasa dahi- zaman zaman sorguç adı verilir.Sorguc

» Bazi kuşlarin tepelerinde bulunan uzunca tüy.
» Serpuşlarin ön tarafina takilan tüy veya püskül biçimindeki süs.

Cümle içinde sorguc:
"Sokak fenerleri önünden geçtikçe bu camların üstünde ışıktan saçaklar ve sorguçlar belirip kayboluyordu."
R. N. Güntekin


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 19331 - Kotuz Sorguc Nedir
02 - 960 - Kotuz Nedir
01 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


02 | Betimleme
Yazı İçerik Betimleme Nedir Betimleme Örnekleri İzlenimsel Betimleme Açıklayıcı Betimleme Sanatsal Betimleme Açıklayıcı Betimleme Betimlemede Gözlemin Önemi Betimleme Örnek Soru,İnceleme ve Çözümleri Betimleme (Tasvir etme) Nedir ?
Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edili.. - Devamini Oku


03 | Mitoloji Nedir
MİTOLOJi  NEDiR? Mitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal - hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların  inandıkları tanrıların,  kahramanların, devlerin ve  perilerin hayat ve bahseden hikayelerdir.   Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmakt.. - Devamini Oku


04 | Tasvir Etme
Yazı İçerik Betimleme Nedir Betimleme Örnekleri İzlenimsel Betimleme Açıklayıcı Betimleme Sanatsal Betimleme Açıklayıcı Betimleme Betimlemede Gözlemin Önemi Betimleme Örnek Soru,İnceleme ve Çözümleri Betimleme (Tasvir etme) Nedir ?
Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edili.. - Devamini Oku


05 | Sanatın İşlevi
Diego, denizi hiç görmemişti. babası, Santiago Kovadloff, onu denizi görmeye götürdü.

Güneye gittiler.

Deniz, yüksek kum tepelerinin ardında uzanmış, beklemekteydi.

Çocukla babası uzun bir yürüyüşten sonra kum tepelerine ulaştıklarında deniz, gözlerinin önünde patlayıverdi.

Parıltısı öyle uçsuz bucaksızdı ki bu güzellik karşısında çocuğun dili tutuldu.

En sonunda, titreyerek, kekeleyerek konuşmayı ba.. - Devamini Oku


06 | Kökenlerine Göre Diller
Diller ikiye ayrılır: a) Yapılarına Göre Dilller b) Kökenlerine Göre Diller   KÖKENLERİNE GÖRE DİLLER Köken bakımından birbirine yakın, aynı kaynaktan çıkan akraba diller  dil ailelerini oluşturlar. Dillerin birbirleriyle bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalıklarının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak kelimeleri bakımlarından benzerlikleri araştırılır. Bir dil ailesindeki dillerin kökeni.. - Devamini Oku


07 | Yapılarına Göre Diller
Yazı İçerik Tek Heceli Diller Eklemeli Diller Çekimli Diller   YAPILARINA GÖRE DİLLER Dünya dilleri, dili oluşturan kelimelerin, eklerin, bu eklerin kuruluş ve işleyişleri gibi yapı bakımından gösterdikleri benzerliklerine göre üç gruba ayrılır:  1. Tek heceli diller Bu gruptaki dillerde, kelimeler, bir heceden oluşmaktadır. Cümleyi meydana getiren kelimeler, ek almazlar ve şekil değişikliğine uğramazlar. Bu dillerde kelimenin .. - Devamini Oku


08 | Monografi
MONOGRAFİ:
Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir. Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, Tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.
      Ba.. - Devamini Oku


09 | Edebiyat Nedir
Yazı İçerik Edebiyat'ın Tanımı Edebiyat Akımları Edebiyat Türleri Sartre'a Göre Edebiyat Edebiyatın Tanımı: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabi.. - Devamini Oku


10 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması
Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.  Geleneksel Sınıflandırma: Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur. Buna göre:  Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.  İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.  Karma Sanatlar: Hem görs.. - Devamini Oku


01 | Sorguc
» Bazi kuşlarin tepelerinde bulunan uzunca tüy. » Serpuşlarin ön tarafina takilan tüy veya püskül biçimindeki süs. Cümle içinde sorguc: "Sokak fenerleri önünden geçtikçe bu camların üstünde ışıktan saçaklar ve sorguçlar belirip kayboluyordu." R. N. Güntekin - Devamini Oku