BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


İsim Köküne 25 Örnek [Çözüldü]

berfin_direction@hotmail.com
Cevap : 54
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

-101
Okunma : 87926
Etiketleri : İsim Kökü Tarih : 2014-09-23
Soru : İsim Köküne 25 Örnek
Soru Detay : isim kök 10 tane çkıyo ama ben 25 tane istiom
Tarih : 2014-09-24 10:20:28 Bu en iyi cevap seçildi ;)

569
Baslik : İsim Kökü Nedir
Cevap : Varlıkları, kavramları, duyguları karşılayan ad soylu sözcüklerdir. 
Örnek: şeker, iyi, diş, çiçek, demir, yas, kin… 

İsim köklerine “–mak, –mek” mastar ekini getiremeyiz. 
Örnek: 
“şeker” → şeker–mek olmaz 
“çiçek” → çiçek–mek olmaz 
“ağaç” → ağaç–mak olmaz 

İsim kökleri 4 çeşittir: 
a) Varlık kökleri : Çöl, yol, sıra, ev... 
b) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü... 
c) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey... 
d) İlgi kökleri : Ben, sen, o, ile, için... 

İsim kökleri cümle içinde "isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem" göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur. 

25 Örnek

Sopa
Böcek
odun
kömür
masa
cetvel
kalem
silgi
kaya
tablo
teker
yaprak
kol
bacak
kiraz
erik
çilek
karo
kare
top
demir
çelik
bakır
lastik
elma
ayva


Tarih : 2014-10-19 00:00:00

179
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : çok güzel.

Tarih : 2014-10-19 00:00:00

94
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : SUPER :) ödev bitti

Tarih : 2014-11-06 09:47:17

19
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : Fiil Kök isteyen linki kopyalasın http://www.xn--adal-oza.net/wp-content/uploads/2012/10/Fiil-K%C3%B6kleri.pdf

Tarih : 2015-02-12 00:00:00

-22
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : fiil kokü

Tarih : 2014-10-16 00:00:00

-34
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : ben 10tane fill kökü istiyorum

Tarih : 2014-10-16 00:00:00

-441
Baslik : İsim Köküne 25 Örnek
Cevap : fill kökünden 20 tane istiyorumBenzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 87927 - İsim Köküne 25 Örnek
02 - 1272 - İsim Kökü İle İlgili Örnekleri
03 - 1209 - İsim Kökü Örnekleri 10 Tane
04 - 0 - isim kökü
01 | Yüklemine Göre Cümleler
Yüklemine Göre Cümleler 1 - Yükleminin Türüne Göre Cümleler A) Fiil Cümlesi B) İsim Cümlesi 2 - Yükleminin Yerine Göre Cümleler A) Kurallı (Düz) Cümle B) Devrik Cümle  Yüklemine Göre Cümleler ikiye ayrılır: 1- Yüklemin Türüne Göre Cümleler 2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler    1- Yükleminin Türüne göre cümleler a) Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türü.. - Devamini Oku


02 | Yapılarına Göre İsimler
YAPILARINA GÖRE İSİMLER        İsimler yapılarına göre üç kısımda incelenir: 1) Basit yapılı isimler
2) Türemiş yapılı isimler
3) Bileşik yapılı isimler 1 .   Basit yapılı isimler: Yapım eki almamış, başka bir isimle birleşmemiş kök durumundaki isimlere basit yapılı isimler denir.        ÖRNEK: Defter, kalem, kürek, balta...        NOT: Kök durumundaki isimler çekim eki alırlarsa yine basit yapılı isi.. - Devamini Oku


03 | İsim Tamlamaları
Yazı İçerik İsim Tamlaması Nedir Belirtili İsim Tamlaması Belirtisiz İsim Tamlaması Takısız İsim Tamlaması Zincirleme İsim Tamlaması İsim Tamlamalarının Özellikleri İSİM TAMLAMALARI  Bir ismin anlamca daha iyi belirtilebilmesi için, başka bir isimden yardım alarak birlikte kullanılmasına isim tamlaması  denir.
       İsim tamlamalarında birnci isim tamlayan ( belirten ), ikinci isim ise tamlanan ( belirtile.. - Devamini Oku


04 | İsimler
İsim - İsimlerİsim Çeşitleriİsim Tamlamalarıİsmin Halleri
İSİMLERİSİM: Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denir.
İsimler cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır. Özel İsim: Dünyada yalnız bir varlığı belirten isimlere ÖZEL İSİM denir.
Cins İsim: Dünyada benzeri çok olan bir çok varlığın, birçok varlığın o.. - Devamini Oku


05 | Fiilden İsim Yapma Ekleri
Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan, -ken Alışkanlık, özellik, aşırılık anlamı katar: atıl-gan, alış-kan, kay-gan, sıkıl-gan, sürün-gen; çalış-kan, somurt-kan, yalıt-kan, değiş-ken, üret-ken gibi. 2. -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü Kullanım alanı çok.. - Devamini Oku


06 | İsimden Fiil Yapma Ekleri
İsimden Fiil Yapma Ekleri İsim kök ve gövdelerinden fiiller yapmak için kullanılan bu eklerin ayrı ayrı işlevleri yoktur. Hepsinin ortak işlevi, isimleri fiilleştirmek olduğu için türetilen fiilin anlamını ekler değil kök veya gövde konumunda olan isimler belirler. Bunlardan çok kullanılanları örnekleriyle aşağıda gösterilmiştir: 1. -la-, -le- İsim soylu kelimelerden fiil gövdesi kurar: ak-la-, av-la-, bağ-la-, baş-la-, nokta-la-, suç-la-, ucuz-la-, yaz-la, yo.. - Devamini Oku


07 | Cümle Bilgisi
Cümle Bilgisi   Cümle bilgisi (söz dizimi, sentaks): Cümleyi oluşturan kelime veya kelime gruplarının yapısını, bunların cümlede sıralanışlarını, görevlerini ve cümlenin yapısını inceleyen dil bilgisi dalıdır.Anlatılmak istenen duygu, düşünce veya olayın sözlü ya da yazılı olarak dilin kurallarına uygun biçimde ifadesi kolay değildir. Sağlam cümle kurma yeteneğinin kazanılması, dili kullanma alışkanlığının geliştirilmesine, bilgi birikimine,.. - Devamini Oku


08 | İsmin Halleri
Yazı İçerik İsmin Halleri Nelerdir İsmin Yalın Hali İsmin E Hali İsmin İ Hali İsmin De Hali İsmin Den Hali  İSMİN HALLERİ        İsimler, cümle içindeki görevlerine göre yalın ( eksiz ) veya " -i, -e, -de, -den " çekim eklerinden birini alarak bulunurlar. İsimlerin girdiği bu biçimlere ismin halleri denir.
       İsmin beş hali vardır.  1 .   İsmin yalın hali: 
       İsmin hal eki alm.. - Devamini Oku


09 | Dönüşüm
DÖNÜŞÜM [Franz Kafka]   ÖNSÖZ YA DA KAFKA ‘KOLONİSİ’ HAKKINDA

“Ceza Sömürgesi” adıyla çeviri edebiyatımıza girmiş olan öykünün Almancası: In der Strafkolonie... “Ceza Kolonisinde” diye çevirmek mümkün... Kolonie, Latince bir sözcük: Bir devletin kendi sınırları dışında sahip olduğu, siyasal ve ekonomik yönden kendine bağımlı ülke, bölge, yer vb. anlamına geliyor. Türkçe’deki “sömürge” sözcüğü bu anlamları karşılı.. - Devamini Oku


10 | Anlamlarına Göre İsimler
İsimler, anlamları yönünden üç kısımda incelenir.   I .    VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE İSİMLER: II.     VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE İSİMLER: III.   VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER:   I .    VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE İSİMLER: 1) Özel İsimler 2) Cins İsimler 1)    Özel İsimler: Dünya'da tek olan varlıklara verilen isimlerdir.         ÖRNEK: Lefkoşa, Kıbrıs, Pamuk, Ali, Karabaş, Akdeniz...        .. - Devamini Oku


01 | İsim
İSİM: Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir:ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb. 1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimlera) Özel isim Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar... - Devamini Oku