BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var [Çözüldü]

Cevap : 7
Durum : Çözüldü Bolum : Biyoloji-Fizik-Kimya

103
Okunma : 16063
Etiketleri : Kemik - iskelet Sistemi Tarih : 2014-09-18
Soru : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Soru Detay : insan vücudunda kaç çeşit kemik vardır
Tarih : 2014-11-03 14:16:55 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-8
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : İnsan vücudunda temelde üç çeşit kemik vardır.
1. Kısa Kemikler
2. Uzun Kemikler
3. Yassı Kemikler

Fakat Şekillerine Göre 5 Çeşittir

a. Uzun kemikler

İki ucu şişkin, silindir şeklindeki kemiklerdir. Şişkin olan uçlara kemik ucu, silindir şeklindeki kısmına da kemik gövdesi denir. Kemik gövdesi çok sıkı yapıdadır. Ortasında uzunlamasına ilik kanalı denilen bir boşluk vardır ve içinde sarı ilik bulunur. Kemik uçları daha gevşek, süngerimsi bir yapı gösterir. Bu yapının boşluklarım da kırmızı ilik doldurur. Kemiklerin üzerini örten kemik zarı (periost) uzun kemikte enine büyümeyi ve onarımı sağlar. Uzun kemiklerin baş kısımlarında kıkırdak doku vardır. Ayrıca uzun kemiğin baş kısmı ile gövdesi arasında bulunan kıkırdak doku bir süre kemiğin boyuna uzamasını sağlar ve daha sonra kemikleşir. Kol ve bacak kemikleri uzun kemiklere örnektir .

b. Kısa Kemikler

Hemen hemen boy ve genişliği birbirine eşit olan kemiklerdir. Kısa kemikler dıştan kemik zarı ile sarılmıştır. Kemik zarının altında sert kemik, ortada ise süngerimsi kemik bulunur. Süngerimsi yapıda kırmızı kemik iliğine rastlanır. Kısa kemiklerde kemik kanalı bulunmaz. El ve ayak parmakları kısa kemiklerdir

c. Yassı Kemikler

Genişliği fazla olan kemiklerdir. Bu kemiklerde yapılaşma kısa kemiklerde olduğu gibidir. Kafatası kemikleri, kürek kemikleri, kaburgalar ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir

d. Düzensiz şekilli kemikler

Değişik şekillerde olan ve genellikle diğer bir kaç kemikle bağlantı kuran kemiklerdir. Örneğin, omurlar, bazı yüz kemikleri gibi.
İnsan iskeleti yaklaşık 207 kemikten oluşmuştur. İskeleti oluşturan kemik sayışı 207 olarak belirtilmesine rağmen, bazı kaynaklarda bu sayıya kulak (6) ve dil (1) kemikleri de eklenerek sayı artırılmıştır. Bazı kaynaklarda ise kuyruk sokumu ve sağrı omurları birleşmiş olarak kabul edildiğinden, kemik sayışı daha az gösterilmiştir, iskelet baş, gövde ve üyeler iskeleti olarak üç bölümde incelenebilir .

e. Oval Kemikler

Örneğin dizkapağı kemiği

Tarih : 2014-10-17 15:40:45

11
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : Yetişkin bir insan iskeleti   206  kemikten oluşmaktadır. Fakat yeni doğan bir bebeğin ise 300'e yakın kemiği bulunmaktadır. Bu farklılığın sebebi ise insanın yetişkin haline gelirken kemiklerin zamanla birleşmesiyle yeni kemiklerin ortaya çıkmasıdır.

Tarih : 2014-10-15 00:00:00

9
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : insan vücudunda çocukların ve yetişkinlerin ortalama 206 dır
bebeklerin ise 300-320 gibidir

Tarih : 2014-12-08 00:00:00

3
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : 3 çeşit 1-] Kısa kemikler 2-] Uzun kemikler 3-] Yassı kemikler

Tarih : 2014-11-03 00:00:00

1
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : 206

Tarih : 2014-10-16 00:00:00

-2
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : 206

Tarih : 2015-01-31 00:00:00

-2
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : Beş çeşit kemik vaar

Tarih : 2015-04-14 00:00:00

-9
Baslik : İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
Cevap : arkadaş kaç tane dememiş 206 diyen arkadaşlar kaç çeşit demiştir ve cevap 3İskelet Sistemi

İskelet, canlılarda kemiklerden oluşmuş eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan bir organdır. İskelet organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlar.İskelet sisteminde yassı,uzun ve kısa kemikler olmak üzere üç çeşit kemik türü vardır.

1. İskeletin Görevleri

1. Vücudun dik durmasını sağlar.
2. İç organları dış etkilerden korur
3. Kan hücreleri üretir.
4. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depo eder.
5. İç organlara ve kaslara tutunma yüzeyi sağlar.
6. Vücuda genel şeklini verir.
7. Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.

2. Kemiklerin Yapısı

Kemiklerde bulunan, % 25 su, % 45 inorganik madensel tuzlar (kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat az miktarda sodyum ve demir) kemiğin sert yapısını, % 30 organik maddeler ise esnekliği sağlar. Canlı kemik hücrelerine osteosit ve bu hücreler tarafından salgılanan organik ara maddeye osein denir. Bu iki yapı kemik dokusunu meydana getirir. Kemikler yapıları yönüyle iki kısma ayrılır.

a. Sıkı Kemik Dokusu

İskeleti oluşturan bütün kemiklerin dış yüzeyi ile uzun kemiklerin gövdesi, sıkı kemik dokusundan meydana gelir. Bu doku iç içe daireler halinde sıralanmış lamelli yapıdadır.
Lamellerin ortasında kan damarları ve sinirlerin geçtiği Havers kanalı bulunur. Havers kanalındaki kan damarlarından kemik hücrelerine besin ve oksijen iletilirken artık maddeler aynı yoldan geri alınır.
Havers kanallarını birbirine bağlayan yan kanallara da Volkman kanalları denir. Ortasında havers kanalı, etrafında halkasal kemik hücreleriyle aralarını boşluk bırakmadan doldurmuş ara maddeden yapılmış lamelli birimlere Havers sistemi denir.

b. Süngerimsi Kemik Dokusu

Kırmızı kemik iliği ve düzensiz boşlukların bulunduğu ince kemik lamellerinden oluşmuştur. Sıkı kemiğe oranla daha yumuşaktır. Uzun kemiklerin baş kısmı ile diğer kemiklerin iç kısmında bulunur.

3. Kemik Çeşitleri

İskeletin yapısında bulunan kemikler üç çeşittir.

a. Uzun Kemikler

Kol ve bacaklarda bulunur. Uzun kemiği dıştan saran kemik zarı (periyost) kemiğin enine büyümesini, onarılmasını ve beslenmesini sağlar. Ayrıca periyost kemiğin sertleşmesine de katkıda bulunur.
Uzun kemiğin başı ile gövdesi arasında bulunan kıkırdak tabakası, kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Uzun kemiklerin iç kısmındaki kanalda akyuvarların oluşumunu sağlayan sarı kemik iliği bulunur. Kemik başlarını iç kısmı, sünger gibi düzensiz gözenekli bir yapıdadır. Gözeneklerin (frmartuklu.net) içinde kırmızı ilik bulunur. Kırmızı kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği iliktir

b. Kısa Kemikler

Omurgada, el ve ayak bileklerinde bulunur. Sarı ilik kanalı bulunmaz. Yaklaşık olarak eni boyu ve kalınlığı eşit olan kemiklerdir.

c. Yassı Kemikler

Göğüs, kafatası, kürek ve kaburga kemiklerinden ibarettir. Yassı kemiklerde sarı ilik kanalı bulunmaz. Bu tip kemiklerde süngerimsi kemik dokusu sıkı kemik dokusundan fazladır. Eni ve boyu fazla kalınlığı çok az olan kemiklerdir.
Yassı ve kısa kemiklerin süngerimsi dokuları içinde uzun kemiklerin baş kısmında olduğu gibi alyuvarların yapımını sağlayan kırmızı kemik iliği bulunur

4. Kemik Oluşumu

Kemiklerin sağlıklı olarak büyüyüp gelişebilmesi için, bir yandan yeterli miktarda kemik hücresinin yapılması bir yandan da yeterli ara maddenin oluşması gerekir. Bu olaylar bazı iç ve dış faktörler tarafından düzenlenir. Kemik oluşumunda etkili olan faktörleri teker teker inceleyecek olursak;

a. Hormonlar

Kemiğin sertleşmesi için gerekli olan Ca, P, K minerallerinin kemiğe geçmesi ve bunların kandaki miktarının belirli bir seviyede tutulması gerekir. Özellikle, kalsiyumun kemikten kana, kandan kemiğe geçişi tiroid bezinden salgılanan kalsitonin (tirokalsitonin) hormonu ve paratiroid bezinden salgılanan parathormon ile düzenlenir. Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu (STH) yetersiz olduğunda cücelik, (nanizm) aşırı salgılandığında devlik hali (jigantizm) ortaya çıkar. Timus bezi hormonu embriyonik gelişimde iskeletin oluşumunda etkilidir.

b. Vitaminler

D vitamini kemiklerde Ca ve P birikmesini sağlayarak kemiklerin sertleşmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum ve fosfatın emilmesi azalır. Sonuçta kemiklerde yumuşama ve eğilme olur. Bu da çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi denen kemik hastalığını yapar.

c. Mineraller

Kalsiyum, mağnezyum, fosfor kemiklerin yapısında bulunur. Büyüme ve hamilelik sırasında çok miktarda alınması gereklidir.

d. Genetik Faktörler

Kemiğin büyümesi ile son şeklini almasında genetik faktörler de önemlidir.

5. Eklemler

Kemiklerin bağlanma yerleri olan eklemler üç grupta toplanır.

a. Oynamaz Eklemler

Kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde görülür. Eklemleşen kemikler çok sıkı bir şekilde birbirlerine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlanmışlardır. Eklem kapsülü ve sıvısı yoktur.

b. Yarı Oynar Eklemler

Omurlar arasında ve göğüs kafesinde görülen eklemlerdir. Omurlar arasındaki kıkırdak diskler esneklik sağlanmasında yardımcı olur.

c. Oynar Eklemler

Vücudun hareket işlevini üstlenmiş kemiklerde görülen, tam hareketli eklemler olup kol ve bacak kemiklerinde görülür. Eklemleri oluşturan kemiklerin uçları bağ dokusundan meydana gelmiş ortak bir kapsül ile çevrilidir. Eklem kapsülünün iç yüzeyi ince bir zar ile örtülüdür.
 Bu yapı yumurta akına benzeyen bir salgı meydana getirir. Eklem boşluğunda toplanan bu sıvı (= eklem sıvısı) eklem uçlarının kayganlığını sağlar. Eklem kemiklerinin baş kısmında bulunan kıkırdak tabakaları hareket sırasında kemiğin başlarının birbirine değerek aşınmasını önler. Eklem bölgesinde bir kemikten diğerine uzanan bağ dokusundan meydana gelmiş eklem bağı bulunur. Bütün bu yapılar ekleme sağlamlık ve hareket kolaylığı sağlar.


Kemik

Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde dış ve iç yüzeyleri bir zarla örtülüdür. Bunlardan dıştakine; periosteum, iç yüzeydekine; endosteum denir. Bu zarlar düzensiz sıkı bağ dokusundan yapılmışlardır. Periosteumun hemen altında dış halkasal sistem yer alır. Endosteumun hemen üstünde ise iç halkasal sistem bulunur.
 
Havers sistemleri ise (osteon) iç ve dış halkasal sistemlerin arasını doldurur. Volkmann kanalları ise komşu Havers kanallarını birleştirir.
 
Yetişkin bir insan iskeleti 207 kemikten oluşmaktadır. Fakat yeni doğan bir bebeğin ise 300'e yakın kemiği bulunmaktadır. Bu farklılığın sebebi ise insanın yetişkin haline gelirken kemiklerin zamanla birleşmesiyle yeni kemiklerin ortaya çıkmasıdır.

Kemik Yapısı ve Çeşitleri

İnsan iskeletin! oluşturan kemikler, şekillerine göre dört grupta incelenir;

a. Uzun kemikler

İki ucu şişkin, silindir şeklindeki kemiklerdir. Şişkin olan uçlara kemik ucu, silindir şeklindeki kısmına da kemik gövdesi denir. Kemik gövdesi çok sıkı yapıdadır. Ortasında uzunlamasına ilik kanalı denilen bir boşluk vardır ve içinde sarı ilik bulunur. Kemik uçları daha gevşek, süngerimsi bir yapı gösterir. Bu yapının boşluklarım da kırmızı ilik doldurur. Kemiklerin üzerini örten kemik zarı (periost) uzun kemikte enine büyümeyi ve onarımı sağlar. Uzun kemiklerin baş kısımlarında kıkırdak doku vardır. Ayrıca uzun kemiğin baş kısmı ile gövdesi arasında bulunan kıkırdak doku bir süre kemiğin boyuna uzamasını sağlar ve daha sonra kemikleşir. Kol ve bacak kemikleri uzun kemiklere örnektir .

b. Kısa Kemikler

Hemen hemen boy ve genişliği birbirine eşit olan kemiklerdir. Kısa kemikler dıştan kemik zarı ile sarılmıştır. Kemik zarının altında sert kemik, ortada ise süngerimsi kemik bulunur. Süngerimsi yapıda kırmızı kemik iliğine rastlanır. Kısa kemiklerde kemik kanalı bulunmaz. El ve ayak parmakları kısa kemiklerdir

c. Yassı Kemikler

Genişliği fazla olan kemiklerdir. Bu kemiklerde yapılaşma kısa kemiklerde olduğu gibidir. Kafatası kemikleri, kürek kemikleri, kaburgalar ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir

d. Düzensiz şekilli kemikler

Değişik şekillerde olan ve genellikle diğer bir kaç kemikle bağlantı kuran kemiklerdir. Örneğin, omurlar, bazı yüz kemikleri gibi.
İnsan iskeleti yaklaşık 207 kemikten oluşmuştur. İskeleti oluşturan kemik sayışı 207 olarak belirtilmesine rağmen, bazı kaynaklarda bu sayıya kulak (6) ve dil (1) kemikleri de eklenerek sayı artırılmıştır. Bazı kaynaklarda ise kuyruk sokumu ve sağrı omurları birleşmiş olarak kabul edildiğinden, kemik sayışı daha az gösterilmiştir, iskelet baş, gövde ve üyeler iskeleti olarak üç bölümde incelenebilir .

e. Oval Kemikler

Örneğin dizkapağı kemiği

İnsan iskeletindeki kemikler

1. Aksiyel iskelet kemikleri
2. Apendiküler iskelet kemikleri

Kemiğin Bölümleri

Kemik yedi bölümden oluşur:
 Kemik zarı : Kemiğin enine büyümesini sağlar.
 Sert kemik : Kemiğin orta kısmında yer alır. İçinde sarı kemik iliği bulunur.
 Süngerimsi kemik: Gözenekli bir yapısı vardır. Süngerimsi kemikte kırmızı kemik iliği bulunur.
 Kırmızı kemik iliği: Süngerimsi kemikte bulunur. Görevi alyuvarları üretmektir.
 Sarı kemik iliği: Yağ depolar. Gerektiği zaman da kan hücresi üretir.
 Kan damarları : Üretilen kanı vücut damarlarına taşır.
 Eklem kıkırdağı: Kemiğin boyca uzamasını sağlar.

Kemikle İlgili Kavramlar

Kemik İliği

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur. Toplam vücut ağırlığının %4'ünü oluşturmaktadır bu da erişkinlerde yaklaşık 2.6 kg'a denk gelmektedir.Yeni kan hücrelerinin periyodik olarak yaşam boyu üretildiği yerdir.

Kemik iltihabı

Kemiğin ve iliğin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde osteomyelit denir. Nedeni, cerahat yapan mikropların kana karışması veya derideki herhangi bir yaradan dağılan mikroplardır. Hastalanan kemik, dokunulmayacak kadar hassastır. Hastada, terleme ve titreme görülür. Ağrılar aniden başlar. Vakit geçirmeden tedavi ettirmek gerekir.

Kemik veremi

Uzun kemiklerin son kısmındaki, kemik yapıcı kıkırdakların verem olmasına, kemik veremi denir. Kalça, diz kapağı oynakları ve bazen de omurlarda görülür. Nedeni veremin ikinci devresinde, verem basillerinin kan damarları aracılığıyla bütün vücuda yayılmış olmasıdır. Hastada baş ve eklem ağrıları görülür. kemiklerinde yaralar ve delikler açılır. Ateşi de, inip çıkar. Vakit geçirmeden tedavi edilmesi gerekir. Doktorun tavsiyelerine uyulur, verdiği ilaçlar kullanılır.

Kemik yumuşaması

Kemiklerin zamanla yumuşayıp, kırılabilir hale gelmesiyle ortaya çıkan bu hastalığa tıp dilinde osteomalasi denir. Nedeni, kalsiyum veya D vitamini eksikliğidir.

Nazal kemik

Burun kemiği.

Parietal kemik

Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.


Kemik

İNSAN İSKELETİNİN KISIMLARI

İnsan iskeleti 3 bölümde incelenir.   

1.Baş İskeleti

2.Gövde iskeleti

3.Üyeler (Kol ve Bacaklar)

 

İskelet Resimleri

 

 BAŞ İSKELETİ: Yüz ve kafa kemikleri olmak üzere iki kısımdan oluşur.Birbirlerine çok sıkı bağlanmışlardır.Aralarında oynamaz eklemler bulunur.Sadece alt çene kemiğinde yarı oynar eklem bulunur.

 

Baş İskeleti

 

 

 

 

 

 

KAFATASI KEMİKLERİ 

 1. Alın kemiği (tek)
 2. Art kafa kemiği (tek):Kafatasının arkasında bulunur.
 3. Yan kafa kemiği(çift):Kafatasının yan taraflarında bulunur.
 4. Şakak kemiği(çift):Kulakların olduğu bölgede bulunur.
 5. Temel kemiği(çift):Kafatasının temelini oluşturur.
 6. Kalbur kemiği(çift):Görme ve koklama sinirlerinin geçtiği bölge

 

 

YÜZ KEMİKLERİ  

 1. Alt çene kemiği (tek):Yarı oynar eklem bulunur.
 2. Üst çene kemiği(çift): Sabit, oynamaz eklemler bulunur.
 3. Sapan kemiği (tek):Burun boşluğunu ikiye ayırır.Uç kısmı kıkırdaktan oluşur.
 4. Damak kemiği(çift):Ağzın üst tavanında yer alır.
 5. Elmacık kemiği (çift):Göz çukurunun dış alt kısmında bulunur.
 6. Boynuzcuk kemiği(çift):Burun boşluğunun içerisinde bulunur.
 7. Tırnakçık kemiği(çift):Göz çukurunun iç alt kemiğinde yer alır.

GÖVDE İSKELETİ:

Gövde iskeleti omurga,göğüs kemiği,kaburgalar,omuz kemeri ve kalça kemerinden oluşur.

OMURGA: Başın arka kısmında başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanır.Yatık s harfi görünümündedir.Vücudu dik tutar.Üst üste dizilmiş 33 kısa kemikten oluşur.Bu kemiklerin her birine omur adı verilir.Omurların ortası boştur.Buraya omur deliği denir.Omur deliğinin içerisinde omurilik bulunur.Omurilik beyinden vücuda,vücuttan da beyne giden sinirlerinlerin bulunduğu yerdir.Omurların arasında kıkırdaktan oluşan yastıklar(disk)bulunur.

 

Omurga İskeleti

 

                                                                                                                              

 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

     Omurlar arasında bulunan kıkırdaktan yapılmış yastıklar(disk) bulunur.Bu disklerin görevi omurların birbirine sürterek aşınmasını engellemektir.Bazen düşme,zorlama veya ağır kaldırmaya dayalı olarak ,diskler kayarak omur boşluğundaki sinirler üzerine baskı yapmaya başlar.O bölgeden itibaren şiddetli ağrılar oluşur.Bel ve boyun fıtığı olarak da bilinen bu hastalığın erken dönemlerinde fizik tedavi ile iyileştirilmesi mümkündür.Eğer hastalık ilerlemişse ameliyat ile de tedavi edilmesi mümkündür. 

 

KABURGA:İnsanda 12 çift kaburga kemiği bulunur.Bunların ilk 7'si göğüs kemiğine bağlanır.Göğüs kemiğine bağlandıkları yerler kıkırdaktan oluşur.Bu özellik sayesinde rahat bir şekilde rahat bir nefes alıp verme gerçekleşir.8,9,ve 10. kaburgaların uç kısımları birbirleriyle birleşmiştir.11. ve 12.kaburgaların uçları ise serbesttir.
 
Kaburga İskeleti
 
 
OMUZ KEMERİ:
 
 Omuzlarımızın arkasında bulunan iki kürek kemiği  ve önde bulunan 2 köprü cük kemiklerinden oluşur.
Omuz Kemeri 
 
KALÇA KEMERİ:
 
Arkadan kuyruk sokumuna bağlanmıştır.3 kemikten oluşmuştur.Bunların meydana getirdiği boşluğa leğen boşluğu denir. 
 
 
 
 
Pelvis
 
ÜYELER (KOL VE BACAKLAR):
 
Kol ve bacak kemiklerinden oluşur.Vücut hareketini sağlarlar.Her kolda yaklaşık 30 kemik bulunur. 
 
EKLEMLER 
 
Kemiklerin birleşme bölgelerine eklem denir.
 
 • OYNAMAZ EKLEM:Kemikler birbirlerine çok sıkı  bağlanmışlardır.Bu nedenle hareket edemezler.Kafatası,yüz kemikleri ve leğen kemikleri arasında oynamaz eklemler bulunur.
Kafatası İskeleti     Pelvis
 
 •  YARI OYNAR EKLEM:Bu tip eklemlerde,iki kemik arasında                kıkırdaktan  oluşan yastık(disk) bulunur. Bu yastığın esnekliği ölçüsünde    yarım hareket   sağlanır.Omurgamızı oluşturan eklemler yarı oynar            eklemlerdir.
 
 
 •  OYNAR EKLEM:Vücudun hareketini sağlayan eklemlerdir.Kol ve        bacak   kemiklerimizin arasında bulunan eklemler oynar eklemlerden  dir.Bu eklemlerin içerisinde eklem sıvısı bulunur. Eklem sıvısı renksiz  kaygan bir sıvıdır.Sürtünmeyi azaltarak hareketi kolaylaştırır ve  kemik  lerin aşınmasını engeller. 
 
 
 
 
Eklemler


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 16064 - İnsan Vücudunda Kaç Çeşit Kemik Var
02 - 3850 - İskelet Sistemindeki Kısa Uzun Yassı Kemikler
03 - 2461 - Kemiklerin Hareket Etmesi Nasıl Sağlanır
04 - 2208 - Vücudumuzda kaç kemik var
05 - 2019 - Kafatası Kemiklerimiz Neden Oynamaz Eklemlerden Oluşmuştur
06 - 1695 - Bir İnsanın Vücudunda Toplam Kaç Kemik Var
07 - 1619 - Kısa kemik nedir
08 - 1457 - Kısa kemik ve türleri nedir
09 - 1234 - Sadece Uzun Kemikte Olan Yapı Nedir
10 - 1104 - Kısa ve Yassı Kemikler Nerelerde Bulunur
11 - 882 - Yassı Kemik Ne Demek
01 | İskelet
İskeletin Tanımı 1. İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih: “Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu.” -H. E. Adıvar.
2. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü.
3. mec. Bir şeyi oluşturan temel çatı: “Yanımızdaki genç, yolun ötesinde bir bina iskeleti gösterdi.” -F. R. Atay.
4. mec. Bir eserin genel planı: Bir romanın iskeleti.
5. sf. .. - Devamini Oku

02 | İskelet Sistemi
İskelet, canlılarda kemiklerden oluşmuş eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan bir organdır. İskelet organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlar.İskelet sisteminde yassı,uzun ve kısa kemikler olmak üzere üç çeşit kemik türü vardır. 1. İskeletin Görevle.. - Devamini Oku

03 | İskelet Sisteminin Görevleri
İskelet Sisteminin Görevleri 1. Vücuda şekil verir,
2. Vücudumuzun dik durmasını sağlar,
3. Kaslar ve eklemler yardımı ile vücudun hareketini sağlar,
4. İç organları dış etkilerden korur,
5. Kan hücresi üretimini gerçekleştirir,
6. Kaslar ve iç organlar için tutunma yüzeyi sağlar,
7. Fosfor ve Kalsiyum gibi mineralleri depo eder. İskeletin Beş Temel İşlevi İskeletin beş temel işlevi vardır: Vücut şeklinin korunması, vücudun ha.. - Devamini Oku

04 | Yassı Kemik
Genişliği fazla olan kemiklerdir. Bu kemiklerde yapılaşma kısa kemiklerde olduğu gibidir. Kafatası kemikleri, kürek kemikleri, kaburgalar ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir. Yassı kemiklerin kalınlığı genişliğinden ve boyundan daha az olan kemiklerdir.Yassı kemikler göğüs, kafatası, kürek ve kaburga kemiklerinden oluşur.Yassı kemiklerin kemik zarı altında sıkı kemik dokusu ve bunun ortasında süngerimi kemik doku yer alır. Kırmızı kemik iliği ile doludur. Sa.. - Devamini Oku

05 | Kemik
Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde dış ve iç yüzeyleri bir za.. - Devamini Oku

06 | Kısa Kemik
Hemen hemen boy ve genişliği birbirine eşit olan kemiklerdir. Kısa kemikler dıştan kemik zarı ile sarılmıştır. Kemik zarının altında sert kemik, ortada ise süngerimsi kemik bulunur. Süngerimsi yapıda kırmızı kemik iliğine rastlanır. Kısa kemiklerde kemik kanalı bulunmaz. El ve ayak parmakları kısa kemiklerdir. - Devamini Oku

07 | Eklem
İki kemiğin, vücut bölümlerinin hareket edebilmesini sağlamak için, birleştiği kısıma eklem denir. Eklemlerin Yapısı 1. Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere eklem denir.
2. iki ya da daha fazla kemiğin bir araya gelerek meydana getirdikleri yapıya eklem de­nir.
3. iskelet sistemini oluşturan kemik­ler arasında bağlantıyı sağlayan birleş­me yerine eklem denir. Kas yardımıyla kemikleri hareket et.. - Devamini Oku

08 | Periosteum
Periosteum : Kemikleri saran ince doku. Kemiğin dıştan zar şeklinde saran sert bağ dokusu tabakası; kemik dış zarı; periost; periosteum.
  Alveolar Periosteum Diş köklerinin, diş yuvasına tutunmasını sağlayan, kollajen lifi eren oluşmuş bağ dokusu tabakası; periodontal bağ; periodontal zar; alveoler periost. - Devamini Oku

09 | Kemiklerin Sertleşmesi İçin Vitaminler
D vitamini kemiklerde Ca ve P birikmesini sağlayarak kemiklerin sertleşmesini sağlar. D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum ve fosfatın emilmesi azalır. Sonuçta kemiklerde yumuşama ve eğilme olur. Bu da çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi denen kemik hastalığını yapar. - Devamini Oku

10 | Raşitizm
Raşitizm, çoğunlukla D vitamini eksikliğine bağlı olan, genellikle 6 aylık-18 aylık çocuklarda görülen kemik hastalığıdır. Kemik oluşumunun tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde şekil bozukluğu meydana getirir.
 
Günümüzde ender rastlanan bir hastalık olan, oysa 20. yüzyıl başlarında Kuzey Avrupa ülkelerinde doğan çocukların yaklaşık %90'ının 4 yaşına gelmeden ölmelerine yol açan raşitiz.. - Devamini Oku

01 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


02 | İskelet Sistemi
İNSAN İSKELETİNİN KISIMLARI İnsan iskeleti 3 bölümde incelenir.    1.Baş İskeleti 2.Gövde iskeleti 3.Üyeler (Kol ve Bacaklar)      BAŞ İSKELETİ: Yüz ve kafa kemikleri olmak üzere iki kısımdan oluşur.Birbirlerine çok sıkı bağlanmışlardır.Aralarında oynamaz eklemler bulunur.Sadece alt çene kemiğinde yarı oynar eklem bulunur.               KAFATASI KEMİKLERİ  Alın kemiği (tek) Art kafa kemiği (tek):Kafatasının arkasında .. - Devamini Oku


03 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


04 | Sıfat
Sıfatlar ikiye ayrılır
A. NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildirirler. Varlığa nasıl sorusunu sorduğumuzda karşılık olarak bulduğumuz kelimelerin hepsi NİTELEME SIFATIdır. B. BELİRTME SIFATLARI: Varlıkları; işaret, sayı, belirsizlik veya soru yönelterek belirten sıfatlara BELİRTME SIFATLARI denir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır.1. İşaret Sıfatları: Varlıkları işaret yoluyla belirtirler (Bu çoc.. - Devamini Oku


05 | Psikoz Çeşitleri
Psikoz Çeşitleri Fonksiyonel Psikoz Organik Psikoz Paranoyak Şizofren Katatonik Şizofren Basit Şizofren Hebefrenik Şizofreni PSİKOZ ÇEŞİTLERİ Psikoz önemli psikolojik bozukluklara verilen addır ve genellikle hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Psikozlar fonksiyonel ve organik psikozlar diye ikiye ayrılır. Psikoz herhangi bir beyin zedelenmesine veya bozukluğuna bağlanmadığı zaman fonksiyonel psikoz adı verilir. Fonksiyonel .. - Devamini Oku


06 | Yağış Çeşitleri
Yağış Çeşitleri  Havada bulunan su buharının, yoğunlaşarak sıvı ya da katı biçimde yeryüzüne düşmesine yağış denir. Yağışlar plüviyometre denilen bir aletle ölçülür. Yağışın ölçü birimi metrekareye kg veya mm’dir. Yoğunlaşma gökyüzünde olursa yağmur, kar ve dolu yeryüzünde olursa çiy, kırağı ve kırç meydana gelir.   Yağmur: Bulutu oluşturan su damlacıklarının yere düşmesine yağmur denir. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığ.. - Devamini Oku


07 | Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
Ekspresyonizm Özel Bölümü Ekspresyonizm Nedir ? Ekspresyonizm Tanımı Almanya'nın Siyasal Ortamı Ekspresyonizmin Genel Özellikleri Ekspresyonizmin Evreleri Ekspresyonizmin Karşı Olduğu Akımlar Sanat ve Edebiyattaki İlke ve Nitelikleri Ekspresyonizm Türlerinin Özellikleri Felsefe'de Ekspresyonizm Tanımı Kaynakça EKSPRESYONİZM ya da DIŞAVURUMCULUK
 
İçindekiler:

1. Tanımlar
2. Alman.. - Devamini Oku


08 | Milli Edebiyat Akımı
Yazı İçerik Milli Edebiyat Akımının Özellikleri Milli Edebiyat Akımınında Dil ve Üslup Milli Edebiyat Akımı Şiiri Milli Edebiyat Akımınında Roman ve Hikaye Milli Edebiyat Akımı ve Tiyatro   Milli Edebiyat Akımının Özellikleri II. Meşrutiyet'ten sonra başlayan ulusçuluk akımı her alanda olduğu gibi edebiyatta da kendisini göstermiş ve "Milli Edebiyat" akımı ile ulusal kaynaklara dönülme ilkesini benimsemiştir. 1911'd.. - Devamini Oku


09 | Tümevarım
Tümevarım
Tekil ve tikelden tümeli, özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi... Francis Bacon, bilimsel araştırma yönteminin felsefesel içeriğini saptayarak tümevarımı şöyle tanımlamıştır: “bilmek için sınamak, gözlemlemek, olayları çözümlemek ve sonra ayrı olaylardan genellemeler yapmak ve sonuçlar çıkarma yöntemi” . tümevarım yöntemi , bilimsel önemini 17. ve 18. yüzyıllarda kazanmış ve Francis Bacon, Galile , Newton ve John Stuart Mill’in k.. - Devamini Oku


10 | Feminizm
Yazı İçerik Feminizm Nedir Liberal Feminizm Marksist Feminizm Feminizm ve Varoluşçuluk Radikal Feminizm Psikanalizm ve Feminizm Kapitalizmde Emekçi Kadınlar Savaş ve Emekçi Kadınlar "Kadın hakları" 60'lı yıllardan sonra sıkça duymaya başladığımız bir kavram olmaya başlamıştır. Bu kavramın içeriğinin doldurulmasında ise feminist hareket etkili olmuştur. Feminist hareket çerçevesinde kadın sorununu sadece kad.. - Devamini Oku


01 | insan
insan: hangi bilgi türünden, ideolojiden bakıldığına göre değişen insan, öncelikle toplumları kendini varetmesi sürecinde temel konu olarak gündeme gelir. insan için bugün söyleyeceğimiz, doğadan evrimle getirdiği özelliklerinin haricinde 23 bin gene sahip(inanç, düşünme, matematik, cinsel yasaklılık gibi) ve bu genlerin etkinliğini, verimliliğini, doğa yasalarına değil toplumun yasalarına ve insanlaşma yasalarına bağlamış canlıdır. insanın temel özellikl.. - Devamini Oku