BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur

mesutalmas@gmail.com
Cevap : 6
Durum : Açık Bolum : Coğrafya

-44
Okunma : 13301
Etiketleri : Su Tarih : 2015-02-06
Soru : İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur
Soru Detay : yeterince açık
Tarih : 2015-03-07 00:00:00

0
Baslik : İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur
Cevap : Bundan 2 milyar yıl önce

Tarih : 2015-04-04 00:00:00

-4
Baslik : İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur
Cevap : ilk dünya yaratıldığındaBenzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 24186 - 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
02 - 19800 - Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
03 - 13302 - İçtiğimiz su kaç yıl önce oluşmuştur
04 - 9561 - kesirleri sayı doğrusunda gösterme
05 - 8549 - Neyle sorusu hangi öğeyi buldurur
06 - 7415 - İletişim Unsurları ile İlgili Örnekler
07 - 7305 - Hassa Ordusu Nedir
08 - 7005 - Türkiyede 2013 yılına ait çalışan nüfusun ülke nüfusuna oranı nedir
09 - 6872 - Küçük lord kıtabının ana fikri ve konusu
10 - 6482 - Pusulanın içindeki sıvının içerigi nedir
11 - 6087 - Manzum ve Mensur Nedir Metin Örnekleri
12 - 5953 - Drama kursu ne işe yarar
13 - 5378 - Suda askıda kalan cisimler nelerdir
14 - 4979 - Semaver hikayesi konusu ve ana fikri
15 - 4590 - Akarsular ve Barajlar Haritası
16 - 4541 - Victor Hugo Sefiller kitabının konusu
17 - 4263 - Sunum Örnekleri
18 - 4091 - Yaya ve trafik unsurlarının tanımı
19 - 3707 - Pusulayla yönümüzü nasıl buluruz
20 - 3669 - 5 bölü 7 kesirini sayı doğrusunda gösterme
01 | Yönler
Yazı İçerik Yön Nedir - Yönler Ne İşe Yarar Ana Yönler Ara Yönler Yönler Nasıl Bulunur Pusula ile Yön Bulma Yön Nedir - Yönler Ne İşe Yarar ? bir yeri bulmak ya da nerede olduğunu tarif edebilmek için yönlerden yararlanırız. yönler ikiye ayrılır.

a) ana yönler b) ara yönler

1- doğu 1- kuzeybatı
2- batı 2- kuzeydoğu
3- kuzey 3- güneybatı
4- güney 4-güneydoğu

doğu : güne.. - Devamini Oku


02 | Atmosfer Nedir
Atmosfer Özel Bölümü Atmosfer Nedir Atmosferin Oluşumu Atmosferin Önemi Atmosferin Özellikleri Atmosferin Katmanları Atmosferin Faydaları Atmosferde Bulunan Gazlar Atmosfer Katmanları Ekzosfer Troposfer Stratosfer Mezosfer Termosfer Ozonosfer Kemosfer ATMOSFER NEDİR Atmosfer veya Gazyuvarı, yerkürenin etrafını saran ve çoğunlukla gaz ve buharlardan oluşan bir örtüdür. Yerçekimi say.. - Devamini Oku


03 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


04 | Düşünce Yazıları
DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
Sohbet 
Deneme 
Eleştiri    Makale Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan yazılara makale denir. Makaleler, gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Gazete makaleleri çoğunlukla günlük olaylarla ilgili olur ve gazetenin siyasî anlayışını da yansıtır. Gazetenin ilk sayfa.. - Devamini Oku


05 | Rönesans Sanatı
İTALYA’DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel   Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda ıtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Daha 1550’de, sanat tarihçiliğinin öncüsü sayılan Giorgio Vasari (151.. - Devamini Oku


06 | Çağdaş Resim Akımları
Çağdaş resim akımları :

Akımlar birbirine benzemez ve kendinden öncekini tekrarlamaz. Resim sanatı özgürlüğüne 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra kavuşmuştur. 

   Çağdaş resim akımlarının doğmasındaki sebepler :
* Gerçekleri arama tutkusunun uyanması.
* Endüstrinin gelişmesi ile deney ve metotların önem kazanması.
* İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen sosyoloji, psikoloji, pedagoji, psikiyatri .. - Devamini Oku


07 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


08 | Sürrealizm
Yazı İçerik Sürrealizm Nedir Sürrealist Ressamlar  SÜRREALİZM;
Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı. 1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde d.. - Devamini Oku


09 | Türkiyenin Baraj Nehir ve Akarsuları Haritası
Türkiyenin Baraj ve Nehirleri Akarsuları Haritası Nehirler ve Göller

Türkiye'de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120'den fazla doğal göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl olan ve yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü'nün alanı 3 712 km2 dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü'nün denizden yüksekliği 925 m alanı ise 1 500 km2 dir. Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır.. - Devamini Oku


10 | Biyografi Nedir
Yazı İçerik Biyografi Nedir Biyografinin Özellikleri Nelerdir Bilimsel Biyografi Nedir Biyografik Roman Nedir Nekroloji Nedir Biyografi Türünün Tarihi Gelişimi Otobiyografi Nedir Monografi Nedir Portre Nedir Portre Örneği Otobiyografi Örneği Otobiyografinin Belirleyici Özellikleri BİYOGRAFİ NEDİR ?
edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların ha.. - Devamini Oku


hic yok