BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Güliverin Gezileri Kitabının Soru ve Cevapları [Çözüldü]

beyza_bingol@hotmail.com
Cevap : 2
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

3
Okunma : 13021
Etiketleri : Güliverin Gezileri Tarih : 2014-10-12
Soru : Güliverin Gezileri Kitabının Soru ve Cevapları
Soru Detay : güliverin gezileri kitabının soru ve cevapları
Tarih : 2014-10-13 10:48:56 Bu en iyi cevap seçildi ;)

43
Baslik : Güliverin Gezileri Kitabının Soru ve Cevapları
Cevap :

Güzeliverin Gezileri Kitabı Çözümlü Sorular

1. “Güliver ilk olarak cüceler ülkesi olarak bilinen ………………...’ a gitmiştir.”  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Moskova             
B. Brobdıgnag      
C. Lilliput                   
D. Blefusku
 
2. Cüceler ülkesinde Guliver’e hangi isim verilmişti?
A. Korkunç Güliver       
B. Sevimli        
C. Dağ Adam
D. Minik Kuş
 
3. Cüceler ülkesinin düşmanı ……..…………’dı. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Blefuskulular            
B. Lilliputlular        
C. Moskovalılar           
D. Osmanlılar
 
4.  Cüceler ülkesinde ölüleri nasıl gömerlerdi?
A. Sağ tarafa                
B. Sol tarafa         
C. Baş aşağıya              
D. Kıbleye
 
5. Kitabın yazarının adı nedir?
A. Erdoğan TÜCAN                 
B. Jonathan SWİFT         
C. Erol EVCİL                            
D. Erdal AYÇİÇEK
 
6. Güliver’in yaptığı en büyük hata nedir? 
A. Eşini ve çocuklarını dinlemeyip, mutluluğu başka yerlerde aramasıdır.
B. Çok kitap okumaması
C. Patronunun sözünü dinlememesi
D. Cüceler ülkesinde çok vakit geçirmesi 
 
7. “Guliver ikinci olarak devler ülkesi olarak bilinen ………………...’ a gitmiştir.”  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Moskova              
B. Brobdıgnag       
C. Lilliput                   
D. Blefusku
 
8. Güliver’i Devler Ülkesi’nde ilk bulan kişinin mesleği neydi?
A. Ayakkabıcı               
B. Çiftçi
C. Komutan       
D. Köyün fakir delisi
 
9. Efendisi Güliver’i hangi sebepten dolayı kraliçeye sattı?
A. Güliver hasta olduğu, öleceğini düşündüğü için
B. Çok para kazanmak için
C. Ondan kurtulmak için
D. Kral Güliveri çok sevdiği için
 
10. “Efendisi Güliver’i para için nerede çalıştırıyordu?
A. Gemi yapımında
B. Evde
C. Panayırda
D. Pazarda
 
11. Güliver “hâkimiyet ve zeka, sadece cisim olarak büyük olanlara ait değildir. Çünkü karınca ve arı gibi küçük hayvanlar çoğu zaman kendinden büyük hayvanlardan daha maharetlidir.” diyerek kime ders verdi?
A. Cüceye
B. Dadısına
C. Krala
D. Köy halkına
 
12. Güliver’i sarayda hiç sevmeyen ve ona sürekli oyunlar düzenleyen kimdir?
A. Cüce
B. Bahçıvan             
C. Ahcı     
D. Çocukları
 
13. Güliver hangi hayvanın onu kaçırması sonucu kurtuldu?
A.  Ördek
B.  Martı
C.  Kartal
D.  Aslan
 
14. Güliver gemide asılı hangi ülkenin bayrağını gördüğü zaman çok sevinip mutlu olmuştur?
A. Türkiye
B. İngiltere
C. Rusya
D. Japonya
 
15. Devler ülkesinde insanlar neden dağlara çok yaklaşamamaktadır?
A. Çok sayıda yanardağ olması
B. Dağlarda devlerin olması
C. Dağlarda yırtıcı hayvan olması
D. Ovaları daha çok sevmeleri

Tarih : 2014-10-13 00:00:00

-22
Baslik : Güliverin Gezileri Kitabının Soru ve Cevapları
Cevap : 1-Güliver kaç yaşında okuldan ayrılmış?

a-    10

b-   13

c-    17

2-Güliverin hayali neydi?

a-   Denizci olmak

b-   Doktor olmak

c-   Öğretmen olmak

3-Güliverin serbest bırakılmasına kim karşı çıkmış?

a-imparator

b-skireş bolglam

c-lilliput

4-Cüceler ülkesinde gülivere ne isim vermişler?

a-   Dağ adam                  b- büyük adam                    c- korkunç adam

5-Liliput halkının düşmanıo hangi ülke imiş?

a-   Blekurgu

b-   blefusku

c-   bolgo

6- imparator güllivere hangi ünvanı veriyor?

a-   kardak

b-   çardak

c-   nardak

7-devler ülkesinin ismi nedir?

a-        bropnag

b-       brobdignag

c-        digmag

8-devler ülkesi ne ile yönetiliyornuş?

a-   krallık                   b- demokrasi                  c- padişahlık

9-devler ülkesi alfabesinde kaç harf vardır?

a-20           b-27          c- 29

10-         güliver geziye ne ile çıkmış?

a-   uçak               b- gemi                 c-  otübüs
Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 13022 - Güliverin Gezileri Kitabının Soru ve Cevapları
02 - 0 - güliverin gezilerinin başından geçen olay
01 | Dış Kuvvetler
Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma y.. - Devamini Oku


02 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


03 | Batı Müziği
Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür. Klasik batı müziği dönemleri

* Rönesans : 1450–1600 yılları arasında, enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönem : org, klavsen, arp en çok kullanılan çalgılar * Barok : 1600–1750 yılları arasında, karmaşık seslerin kullanıldığı, tekdüzelikten uzak, klavy.. - Devamini Oku


04 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


05 | Garipçiler Kimlerdir
Yazı İçerik Garip Akımı Nedir Garip Akımının Özellikleri Cemal Süreya Ece Ayhan Edip Cansever İlhan Berk Kemal Özer Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Orhan Veli Kanık Özdemir İnce Sezai Karakoç Turgut Uyar Ülkü Tamer Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
Türk Edebiyatında 1940′lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiirin tutkusu tamdır. Heceyi, hemen hemen yaln.. - Devamini Oku


06 | Osmanlı Devletinde Duraklama ve Gerileme Dönemi
Duraklama ve Gerileme
II. Viyana Kuşatmasının Sonucunu Belirleyen Muharebe (12 Eylül 1683)
OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA DÖNEMİ

1. III.Murat (1574-1595), 7. III.Mehmet (1595-1603),
2. I.Ahmet(1603-1617), 8. I.Mustafa (1617-1618),
3. II.Osman(Genç)(1618-1622), 9. I.Mustafa (1622-1623),
4. IV.Murat (1623-1640), 10. I.İbrahim (1640-1648),
5. IV.Mehmet (1648)-1687),11. II.Süleyman(1687-1691),
6. II.Ahmet (1691-1695) ve 12. II.Mustafa (16.. - Devamini Oku


07 | Çevre Sorunları
Çevre Sorunları Başlıca çevre sorunları; hava, gürültü, su, toprak, flora-fauna ve kültürel çevre gibi alt başlıklar halinde incelenebilir. Aşağıda söz konusu çevre sorunlarına ilişkin tanımlamalarla, bunların, nedenleri, yarattığı etkiler irdelenmeye çalışılmıştır. 1. Hava Canlıların yaşamınıolanaklıkılan hava; atmosferi oluşturan gazların karışımından oluşmaktadır. Havanın insan yaşamındaki önemi açısından bir insanın günde ortalama 1.. - Devamini Oku


08 | Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı Karşılaştırması
Benzerlikler:
Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenilmesi ve edebi türlerin kullanılması.

Farklılıklar:
Edebi Tür ve Tema
Tanzimat Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi.
Servet-i Fünun Edebiyatı: Roman hikaye ve şiirde bireysel konuların işlenmesi.

Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı: Klasisizm ve romantizm.
Servet-i Fünun Edebiyatı: Eealizm parnazim ve sembolizm.

Dil ve Anlat.. - Devamini Oku


09 | Hacivat, Karagöz ve Şeyh Küşteri
Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına hayali, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar'dır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır. Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayete dayanır, zira gerçekten yaşamış olsalar bil.. - Devamini Oku


10 | Osmanlı'da Kahvehaneler
Osmanlı'da Kahvehaneler ve Toplumsal Yaşama Etkileri Seda Arkan     Kahve hiçbir zaman, sadece içecek niteliği taşımadı. 16. yüzyılda yayılmaya başladığında bir yandan taraftarları ve müdavimleri hızla artarken, bir yandan da muhalifleri aynı hızla çoğaldı.   Kahvenin, en azından kahve bitkisinin ve meyvesinin tüketiminin kökenleri Etiyopya'ya kadar götürülür kimi kaynaklarda. Fakat kahvenin içecek olarak mı kullanıldığı, yoksa tanelerini yiyerek mi k.. - Devamini Oku


hic yok