BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski [Çözüldü]

Cevap : 8
Durum : Çözüldü Bolum : Matematik-Geometri

-9
Okunma : 28868
Etiketleri : ​Geometrik Cisim - ​Geometri - Yüzey Tarih : 2014-09-23
Soru : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Soru Detay : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliskiyi yazarak aciklayiniz
Tarih : 2014-09-24 12:19:32 Bu en iyi cevap seçildi ;)

79
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski Örnekli çözümü
Cevap :

Geometrik cisimlerin her yüzü düzlemsel şekildir ve yüzlerinin tamamı geometrik cismin yüzeyini oluşturur.

Örnek verecek olursak; Küpün altı yüzü de karesel bölgedir. Silindirin yüzeyi iki daire ve bir dikdörtgensel bölgeden oluşur. Üçgen prizmanın yüzeyi iki üçgensel ve üç dikdörtgensel bölgeden oluşur.

Açıklamalı Örnekler

Yüzü ve yüzeyi aynı olan geometrik cisim, çemberdir. Yüzeyi olmayan geometrik cisim, ise küredir. Bir topu veya portakalı incelediğimizde yüzeyinin olmadığını görebilirsiniz.
Silindirin alt ve üst yüzü, bir de yan yüzü vardır. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Eğri olan yan yüzü yuvarlaktır.
Küpün, Düz olan, birbirine eşit 6 yüzü, 12 eşit ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
Dikdörtgenler prizmasının, Düz ve karşılıklı yüzleri birbirine eşit olan, 6 yüzü, 8 köşesi, 12 ayrıtı vardır. Karşılıklı ayrıtları birbirine eşittir.
Kare prizmanın, düz olan 6 yüzü vardır. Alt ve üst, yüzleri ve ayrıtları birbirine eşittir. Yan yüzleri birbirine eşittir. 8 köşesi ve 12 ayrıtı vardır. Yan yüzlerinin ayrıtları birbirine eşittir.
Üçgen prizmanın, 5 tane yüzü vardır. Yüzleri düzdür. Alt ve üst yüzleri birbirine eşittir. 3 yan yüzü, 6 köşesi, 9 ayrıtı vardır.

Geometrik cisimlere örnek verecek olursak; soba borusu silindire, dondurma külahı koniye, çadır üzgen prizmaya, peynir kalıbı küpe benzer.
Elmayı incelediğimizde elmanın düzlemsel şekil olduğunu görebiliriz.


Tarih : 2014-09-24 00:00:00

75
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski Resimli Örnek
Cevap : Yüz - Yüzey İlişkisi
Yüz Yüzey İlişkisi ÖrneğiGeometrik Cisimlerin Yüz yüzey ilişkisi

Tarih : 2014-11-03 11:48:50

32
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Cevap : Geometrik cisimler yüzü ve yüzeyi arasındaki fark şudur. Yüzü açılmamış olana yüz, yüzü açılmış olana yüzey açınımı adı verilir.

Tarih : 2014-11-02 00:00:00

1
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Cevap : Geometrik cisimlerin yüzeyleri ne ile birbirinden ayrılır

Tarih : 2014-11-02 00:00:00

1
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Cevap : Geometrik cisimleri sınırlayan çizgilere ne ad verilir

Tarih : 2015-03-22 00:00:00

-6
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Cevap : Yüz

Tarih : 2014-10-15 00:00:00

-8
Baslik : Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
Cevap : Kaşılıklı yüzeyleri birbirine eşit ve tüm yüzeyler dikdörtgensel bölgelerden oluşan geometrik cisimBenzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 28869 - Geometrik Cisimlerin Yüzü ile Yüzeyi Arasındaki İliski
02 - 1293 - Yüzey Araştırması Nedir
03 - 989 - Beyaz parlak ve siyah mat olan yüzeylerde termometre değeri neden daha düşük olur
04 - 822 - Görünen yüzeylerinin alanları
05 - 0 - 20 metre kare olan bir duvar tuğla ile örülecektir. bir tuğlanın yüzeyi 1/50 metre kare dir.bir tuğlanın fiyatı 20 kuruş olduğuna göre 20 metre karelik duvar iç
06 - 0 - geometrik cisimlerin yüzeyleri ne ile birbirinden ayrılır ?
07 - 0 - geometrik cisimlerin yüzeyleri ne ile birbirinden ayrılır
01 | Deltoid
Öklid geometrisinde deltoid, tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgendir.
  Deltoidin Özellikleri Eğer bir dörtgen aşağıdaki özellikleri taşıyorsa deltoiddir.
 İki çift birbirine eş kenar vardır.
 Köşegenler dik kesişir.
 Köşegenlerden biri simetri eksenidir. (ve deltoidi iki eş üçgene ayırır)
 Köşegenlerden biri açıortaydır.
  Deltoid Alan Köşegenleri dik kesi.. - Devamini Oku

01 | Bileşik Sözcükler
Yazı İçerik Anlam Kayması Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Ses Değişikliği Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Sözcük Çeşidi Değişmesi Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler BİLEŞİK SÖZCÜKLER   En az iki sözcüğün tek bir anlam verecek şekilde kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aralarına bir ek veya başka bir sözcük girmez. Tek sözcük gibi görev yaparlar. Bitişik yazılırlar. Yapıları bakımından çoğu kez is.. - Devamini Oku


02 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


03 | Garipçiler Kimlerdir
Yazı İçerik Garip Akımı Nedir Garip Akımının Özellikleri Cemal Süreya Ece Ayhan Edip Cansever İlhan Berk Kemal Özer Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Orhan Veli Kanık Özdemir İnce Sezai Karakoç Turgut Uyar Ülkü Tamer Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
Türk Edebiyatında 1940′lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiirin tutkusu tamdır. Heceyi, hemen hemen yaln.. - Devamini Oku


04 | Osmanlı Devletinde Duraklama ve Gerileme Dönemi
Duraklama ve Gerileme
II. Viyana Kuşatmasının Sonucunu Belirleyen Muharebe (12 Eylül 1683)
OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA DÖNEMİ

1. III.Murat (1574-1595), 7. III.Mehmet (1595-1603),
2. I.Ahmet(1603-1617), 8. I.Mustafa (1617-1618),
3. II.Osman(Genç)(1618-1622), 9. I.Mustafa (1622-1623),
4. IV.Murat (1623-1640), 10. I.İbrahim (1640-1648),
5. IV.Mehmet (1648)-1687),11. II.Süleyman(1687-1691),
6. II.Ahmet (1691-1695) ve 12. II.Mustafa (16.. - Devamini Oku


05 | Yeniçeriler
Yazı İçerik Yeniçeri Nedir Yeniçeri Ocağının Kuruluşu ve Bozulmasının Nedenleri III.Selim ve II.Mahmut'un Reform Politikaları Yeniçeri İsyanı ve Vaka-i Hayriye Yeniçerilerin Bektaşi Tarikatı ile olan alakaları Sonuç Bibliyografya Kaynakça Yeniçeriler  Bu çalışmada, Osmanlı Beyliğinin imparatorluk haline gelmesinde, tarih sahnesinde büyük bir güç olarak anılmasında, dört buçuk asır boyunca zaman zaman k.. - Devamini Oku


06 | Mektup Türü Yazılar
Mektup Türü Yazılar
  Mektup 
    1.Özel Mektuplar
    2. İş Mektupları 
    3. Resmi Mektuplar 
    4. Edebi Mektuplar 
    5. Açık Mektuplar 
  Dilekçe
  Davetiye
  Özgeçmiş
  İlan ve Reklam
Manzum Yazılar
  Şiir Mektup Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. Mektuplar kon.. - Devamini Oku


07 | Prokaryot Nedir
Prokaryotlar
Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler, ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üstalemdir. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda ol.. - Devamini Oku


08 | Bileşik Cümle
Bileşik Cümle:   Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır. a. Girişik Cümle: Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir.   Örnek: “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.” cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. Bu tümleç içindeki “büyümesi” isim-fiili yan cümle yapmıştır. F.. - Devamini Oku


09 | Yazar Modülü Download
Bileşik Cümle:   Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır. a. Girişik Cümle: Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir.   Örnek: “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.” cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. Bu tümleç içindeki “büyümesi” isim-fiili yan cümle yapmıştır. F.. - Devamini Oku


10 | Abstre Ekspresyonizm
ABSTRE EKSPRESYONIZM
Ekspresyonizmin uzantisi olarak 1940 yillarin sonunda dogan bu akim 1950 yillari icinde gelismis olup, 1960 ve 1970 yillarinda etkisini yogun bir bicimde gostermistir. Dogmatik olmaktan cok arastirmaci bir tutum sergileyan bu hareketin metafizik sanrilara duydugu alaka belirgindir. bilnc ve bilincsizlik arasindaki karsitliga onem vererek derin seviyelere inmeyi hedeflemislerdir. zitliklarin butunlugu icinde otomatik yaratima onem vermesi surrealist akimlardan aldigi .. - Devamini Oku


hic yok