BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


En Çok Şehir Bulunan Bölgemiz Hangisidir [Çözüldü]

Cevap : 1
Durum : Çözüldü Bolum : Coğrafya

-12
Okunma : 698
Etiketleri : Şehir - Bölge - Karadeniz Bölgesi Tarih : 2014-08-30
Soru : En Çok Şehir Bulunan Bölgemiz Hangisidir
Soru Detay : En çok şehir/il bulunan bölge nedir?
Tarih : 2014-08-30 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

25
Baslik : En Çok Şehir Bulunan Bölgemiz Hangisidir
Cevap : En çok ili bulunan bölgemiz karadeniz bölgesidir.

İl sayılarına göre bölgelerimiz:
Karadeniz : 18
Doğu Anadolu : 14
İç Anadolu : 13
Marmara : 11
Güney Doğu Anadolu : 9
Ege Bölgesi : 8
Akdeniz : 8Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 4237 - Karadeniz bölgesindeki ağaç türleri
02 - 3798 - Düzlemsel Bölge Nedir
03 - 2559 - Ege bölgesi dağları ve yükseklikleri
04 - 1979 - Akdeniz Bölgesi Karstik Gölleri
05 - 1614 - Üçgenin sınırladığı alana ne bölge denir
06 - 1494 - Kurtuluş savaşı hangi şehirde başladı
07 - 1396 - Marmara bölgesindeki önemli dağlar
08 - 1380 - Türkiyenin 7 Bölgesinin İklimleri Nelerdir
09 - 1351 - Akdeniz Bölgesi Sıradağları
10 - 1213 - Ülkemizde Miktar Olarak En Fazla Kar Yağışı Yağan Bölge
11 - 1023 - Şehirlerin Coğrafi Konumları Nasıl Bulunur
12 - 1020 - Fonksiyonlarına göre şehirler
13 - 962 - Kurtuluş Savaşının Başladığı Şehir
14 - 959 - Seyrek nüfuslu olmayan bölge hangisidir?
15 - 892 - Ege bölgesinde kuzeye ve doğuya doğru karlı donlu gün sayısının artması
16 - 892 - Türkiyede Ağır Sanayi Bölgeleri
17 - 848 - Tektonik göllerin en fazla bulunduğu bölge
18 - 826 - Akdeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri neden o bölgede yetişmektedir
19 - 729 - Yıllık Yağış Miktarı En Fazla Olan 5 Şehir
20 - 712 - Şehir zümreleri
01 | Vilayet
1. İl: “İki haftadan beri komşu vilayetleri kasıp kavuran dayanılmaz sıcaklar burada...” -R. N. Güntekin.
2. esk. Valilik.
3. Şehir, Kent, site, il Vilayet Nedir Vilayet, (Arapça: ولاية wilayah), bir valinin yönetimi altındaki yönetim birimi. Türkiye Cumhuriyeti'nde vilayet, il mânâsında kullanılır.
 
Vilayet kelimesi arapça kökenli olup; valilik, velilik, bir işin başında durma, bir sorumluluk üstlenme anlamlarına denk gelmekted.. - Devamini Oku

02 | Şehir
1. Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site. Cümle içinde örnek kullanım: İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur, diyorlar. -Y. K. Karaosmanoğlu.
2. Köylü kadınlarının başlarına, fes üstünden sardıkları renkli örtü.
3. Şehir veya kent, en büyük yerleşim birimi. Şehir Nedir Şehir sözcüğü aslen Farsça'dır. Ayrıca Soğdca köken.. - Devamini Oku

03 | Kent
1. Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site: “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur, diyorlar.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
2. Köylü kadınlarının başlarına, fes üstünden sardıkları renkli örtü.
3. Şehir veya kent, en büyük yerleşim birimi. Kent Nedir Şehir sözcüğü aslen Farsça'dır. Ayrıca Soğdca kökenli olan ve Türkçede şehir.. - Devamini Oku

01 | Törenler, Bayramlar, Şenlikler
Törenler, Bayramlar, Şenlikler

Törenlere, bayramlara, şenliklere büyük yer veren yunan toplumunda her sitenin kendine göre dinsel davranış formülleri vardı. dinsel bayramlarda müzik yarışmaları, at yarışları, spor gösterileri düzenlenirdi. Bu etkinlik içinde tapınak büyük bir önem kazanmıştı. Büyük tapınakların başlıcaları Delos, Epidauros, Olympieion ve Delphoi tapınaklarıydı. Ege denizinde Mykonos ve Syros arasında bulunan Delos adasında bir t.. - Devamini Oku


02 | Olay Yazıları
Olay Yazısı Nedir ? Kişi,yer ve zaman öğeleri kullanılarak serim, düğüm, çözüm planına göre "kurgulanarak" yazılan bir ya da birçok olay ya da durumun anlatıldığı sanat metinlerine-edebi metinlere olay yazıları denir.(ilköğretimde olay yazıları lisede " Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinler" olarak yeniden sınıflandırılıyor.)
Bu tanıma göre: Roman,hikaye,masal,fabl,destan,efsane,halk hikayesi,tiyatro gibi türler "olay yazıları" olarak tasnif edi.. - Devamini Oku


03 | Ekspresyonizm
Yazı İçerik Ekspresyonizm Nedir Edebiyatta Ekspresyonizm Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri Resimde Ekspresyonizm - Dışavurumcu Resim Mimaride Ekspresyonizm - Dışavurumcu Mimari Heykelcilikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Helkelcilik Tiyatroda Ekspresyonizm - Dışavurumcu Tiyatro Ekspresyonist Edebiyat - Dışavurumcu Edebiyat Müzikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Müzik Sinemada Ekspresyonizm - Dışavurumcu Sinema EK.. - Devamini Oku


04 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


05 | Türkiyede Platolar
Yazı İçerik Plato Nedir Platoların Ekonomiye Etkileri Ülkemizde Platolar Plato Çeşitleri Peneplen Platoları Karstik Platolar Lav Platoları Hafif Yarılmış Aşınım Platoları Platoların Türkiyedeki Çoğrafi Dağılışı Kuzey Anadolu Platoları Güney Anadolu (Akdeniz) Platoları Batı Anadolu Platoları İç Anadolu Platoları Doğu Anadolu Platoları Güneydoğu Anadolu Platoları    .. - Devamini Oku


06 | Kişilik Nedir
Kişilik Nedir ? (Özet)
Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.
Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.
Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Bireyi.. - Devamini Oku


07 | Osmanlı'da Çarşılar - Bedesten
OSMANLI’DA ÇARŞILAR (BEDESTEN)  Bir devleti canlı organizmaya benzetirsek, o devletin hayatta kalması için, solunum sisteminden, boşaltım ve dolaşım sistemine kadar çok sayıda fonsiyonun birlikte icra edilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda, Osmanlı Devleti sadece dinî hayat askerlik ve eğitim ile değil, köklü ticarî gelenek ve müesseseleriyle de öne çıkmıştır. Altı yüz yıllık Osmanlı tarihinde, devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve cam.. - Devamini Oku


08 | Türkiyedeki Göller
Yazı Menu Ülkemizdeki Göller Türkiyedeki Göl Çeşitleri Doğal Göller 1 - Tektonik Göller 2 - Karstik Göller 3 - Set Gölleri 4 - Volkanik Göller 5 - Sirk Gölleri Baraj Gölleri Ülkemizdeki Göller   Ülkemiz yüzölçümünün %12'si su birikintileri diğer bir deyişle göller ile kaplıdır. Türkiye'de dikkati çeken büyüklü küçüklü göller 9243 km2. alan kaplar. Farklı derinliklerde olan göllerimizin oluşumları da .. - Devamini Oku


09 | Fiilden İsim Yapma Ekleri
Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan, -ken Alışkanlık, özellik, aşırılık anlamı katar: atıl-gan, alış-kan, kay-gan, sıkıl-gan, sürün-gen; çalış-kan, somurt-kan, yalıt-kan, değiş-ken, üret-ken gibi. 2. -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü Kullanım alanı çok.. - Devamini Oku


10 | Sürrealizm
Yazı İçerik Sürrealizm Nedir Sürrealist Ressamlar  SÜRREALİZM;
Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı. 1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde d.. - Devamini Oku


hic yok