BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi [Çözüldü]

krmckn-34@hotmail.com
Cevap : 13
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

-23
Okunma : 15722
Etiketleri : Söz Sanatları - İmge Tarih : 2014-10-01
Soru : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Soru Detay : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında kısaca Bilgiler derleyiniz. faazla uzun olmasın :)
Tarih : 2014-10-14 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-61
Baslik : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Cevap : Sorunuz aşağıda detaylı olarak cevaplanmıştır..

Tarih : 2014-10-18 00:00:00

58
Baslik : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Cevap : imge: yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır.

Tarih : 2014-10-19 00:00:00

4
Baslik : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Cevap : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında kısaca Bilgiler derleyiniz. hemen ve kısa

Tarih : 2015-03-01 00:00:00

-5
Baslik : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Cevap : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında kısaca Bilgiler derleyiniz

Tarih : 2014-10-21 00:00:00

-12
Baslik : Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
Cevap : Edebi Söz Sanatları ve İmge kavramıyla ilgili BilgilerSöz Sanatları

Söz Sanatı Nedir ?
Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır.
Söz sanatlarının bir bölümü söyleyişe, bir bölümü ise anlama dayalıdır. Bunlar genellikle şiirde görülür. Bunun nedeni, şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleridir.

Söz sanatları nelerdir ?
1- Teşbih (Benzetme)
Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.

2- İstiare ( Eğretileme )
Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir.

3. Mecaz – ı Mürsel
Bir sözün benzetme özelliği olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır.
Örnek : Sobayı yak. ( sobanın içindekileri ) Tencere yandı. ( Tencerenin içi yandı )
Ayağını çıkarda içeri gir. ( ayakkabını çıkar ) Burnu akıyor. ( Burnunun içindeki salgı )

4. Kinaye
Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamı ile kullanma sanatıdır.
Örnek : Şu karşıma göğüs geren è Taştan bağır ( gerçek )
Taş bağırlı dağlar mısın. è Taş bağırlı olmak ( mecaz )

5. Teşhis ( Kişileştirme )
Fabl’ larda görülür. Her teşhiste kapalı istiare vardır.
Örnek : Yüce dağlar bir birine göz eder.
Rüzgar ile mektuplaşır naz eder. İki sevgili anlamında.

6. Mübalağa ( Abartma )
Edebiyatta bu bir abartma sanatıdır.
Örnek : Ağzı kulaklarına vardı. Gömelim seni tarihe desem sığmazsın.

7. Tezat ( Karşıtlık )
Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır.
Örnek : Ne efsunkar imişsin ah, ey didar – ı hürriyet
Esir – i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

8. Cinas
Sesleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yaratılan söz sanatıdır.
Örnek : Kader böyle çalınmış yazıma. Her nefeste eyledik yüz bin günah.
Yazım kışa uymaz kışım yazıma. Bir güne etmedik bir gün ah.

9. Tenasüb
Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır.
Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle.

10. Tekrir ( Yineleme )
Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla anlamın üzerine yüklendiği sözcüğü tekrar etme.
Örnek : Hayata sıfırdan başladı.
Daha sıfır, daha sıfır…
Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi.
Ama hali sıfır.

11. Telmih ( Hatırlatma )
Herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatıdır.
Örnek : Gökyüzünde İsa ile,
Tur dağında Musa ile,
Elindeki asa ile,
Çağırayım Mevla’m seni.

12. Tevrive
Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade edebilecek şekilde kullanılması sanatıdır.
Örnek : Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucuğum è Ziya Paşa
Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.
Örnek : Gül renkli yüzün benli de benli
Göğsün niye bensiz.

13. Tecaül – i Arif ( Bilmezden Gelmek )
Örnek : Zinhar eline ayine vermen ol kafirin
Zira suretin görüp büt – perest olur. Orhan Veli
Örnek : Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer è Ahmet Haşim è Merdiven.

14.Hüsnü Talil ( Güzel Sebep )
Bu olayı gerçek oluş sebebinin dışındaki bir sebebe bağlama sanatıdır.
Örnek : İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü ben boyarım her sabah Orhan Veli
Uyanır bakarsınız ki mavi
Örnek : Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
Saksımda ruhumun bütün yası var
Derdimden soluyor açan gonca.

15. Alli Terasyon

Aynı sesi taşıyan sözcükler kullanılarak yapılan bir ahenk sanatıdır.
Örnek : Derdimi derin dereye döksem,
Dere düz olur gider.
Sev seni seveni
Yar ile yatan ise
Sevme seni sevmeyeni
Mısır’ a sultan ise.

16. Seci ( İç Uyak )
Örnek : Ey gözlerin nuru, ey gönüllerin sururu, başımızın tacı ehl-i dilin miracı; gönül hanesinin ziyası, dil hastasının şifası…. Sinan Paşa

17. Tariz ( İğneleme )
Söylenilen sözün tam tersini kast etme sanatıdır.
Örnek : Bir nasihatim var zaman uygun.
Tut sözünü, yattıkça yat uyanma.

18. Terdit
Sözü beklenmedik bir sona bağlama sanatıdır.
Örnek : Bu gönül gönül otların yanı başında,
Ağacın gölgesine değdi değecek.
Tam şeftalinin kokusu başlarken,
Öpüşmeye kıl kadar bitişik,
Bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence… Melih Cevdet ANDAY

imge

imge: yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır.

imge: sanatçılarını düş güçleri ile yarattıkları, duygu ve düşüncelerle ilgili kavramları da içeren, aynı zamanda simgesel nitelik gösteren zihinsel görüntü.

imgelem: 1. önceden görülmüş varlıkların, yaşanmış olayların zihinde canlandırılması. 2. yeni varlıklar, olaylar yaratılması, konular bulunması.

imgesel: 1. imge ve imgeleme ile ilgili. 2. bir sözcüğün genel kullanımının dışında kalan ancak imge gücü ile kavranabilen anlamı.


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 15723 - Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
02 - 6997 - Sosyolojik İmgelem Kavramını Açıklayınız
03 - 2169 - Fazıl Hüsnü Dağlarca Yalnızlığım şiirindeki söz sanatları
04 - 1380 - Telif Hakki Simgesi
05 - 1236 - Söz Sanatları Mecaz
06 - 1180 - İmge Nedir
07 - 1010 - Söz Sanatları Lise 1
08 - 0 - dadaloğlunun koşma şiirindeki söz sanatları
09 - 0 - Edebi Söz sanatları ve imge kavramı hakkında bilgi
10 - 0 - imge ile ilgili hangisi soylenemez
11 - 0 - söz sanatları
12 - 0 - şu cümlede hangi söz sanatları var?
13 - 0 - Mensur - Manzum - Seci - Redif - Aliterasyon - Asonans - İmge - Ahenk
14 - 0 - söz sanatları
15 - 0 - silham-ı kaza şiirindeki kafiye,redif ve söz sanatları nelerdir ?
01 | Konuşturma
İntak (Konuşturma) : İnsan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.
Kural 1 : Her intak sanatında teşhis sanatı vardır; ancak her teşhiste intak sanatı yoktur.
Kural 2 : İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. Konuşturma, kişileştirmeden sonra gelir.Varlık önce kişileştirilir, gerekirse konuşturulur. Konuşturma Örneği Aşağıdaki metinde kurnaz tilkinin konuşması, “intak” (konuşturma) sanatı örneğidir.
Devamini Oku

02 | Ad Aktarması
Ad aktarması yani mecaz-ı mürsel aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Kısaca bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Ad aktarmasına  Düz Değişmece ya da Mecaz-ı Mürselde denilir. Ad aktarması iççin benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasıdır demiştik. Şimdi de örneklerle gösterelim; "Tanzimat d.. - Devamini Oku

03 | Düz Değişmece
Düz değişmece yani mecaz-ı mürsel aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Kısaca bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Ad aktarması  Düz Değişmece ya da Mecaz-ı Mürselde denilir. Ad aktarması iççin benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasıdır demiştik. Şimdi de örneklerle gösterelim; "Tanzi.. - Devamini Oku

04 | Kişileştirme
Teşhis (Kişiselleştirme) : İnsan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği kazandırmaktır.

Kural: Her teşhiste aynı zamanda kapalı istiare vardır. Teşhis Örnekleri 1. Güzel gitti diye pınar ağladı.
2. Menekşeler külahını kaldırır.
3. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda geriniyordu bir eski duvarın sıvasında.
4. Toros dağlarının üstüne, ay un eledi bütün gece. Teşhis ve İntak Nedir Teşhis, insan olmayan var.. - Devamini Oku

05 | Bilimsel Bilgi
Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. Bilimsel bilgi nedensellik ilkesini kullanarak olgular üzerinde hipotezler üretir ve bunları deneyle sınar. Deneysel testleri geçen hipotezler bilimsel bilgi dağarcığına katılır.
  Bilim Çeşitleri  1.Formel bilimler: mantık, matematik
 2.Doğa bilimleri: fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, astronomi...
 3.İnsan bilimleri: psikoloji, sosyoloji, a.. - Devamini Oku

06 | Bilgi
Bilgi Nedir » insan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
» öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
» insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf
» genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat
» bilim
» (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam
Kaç t.. - Devamini Oku

07 | Bilgi Çeşitleri
Varlık; çok boyutlu, çok yönlüdür. Bilgi de varlığa ilişkindir. Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır.
  Gündelik bilgi Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Bu bilginin oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin etkisi büyüktür. Belirli bir yönteme dayanılarak kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yokt.. - Devamini Oku

08 | Felsefi Bilginin Özellikleri
Felsefe bilgisinin özelliğini yazınız?
* Felsefi bilgi tutarlı ve sistemli bir bilgidir.
* Sentezci bir bilgidir.
* Zihnin ilgisini ve akıl gücünü inceler.

Felsefe bilgisinin genel geçerli olmayışının sebebi nedir?
Felsefe bilgisi insan zihninin problemlerini ele aldığı ve onlara aklın evrensel ilkelerine göre çözüm aradığı içindir. - Devamini Oku

09 | Felsefi Bilgi
Şüphe edilerek başlayan düşünme yolculuğundaki şüphe edilemeyen en son düşüncedir.
 
Felsefi anlamda bilgi, Platon'un Theatetus diyalogundan beri gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır. Bilgi, doğru ya da yanlış olma olasılığı olan sanıdan farklıdır. Bilgi, doğruluğu yönünde yeterli gerekçelere sahip olunan inanç veya iddiadır.
  Felsefî bilginin özellikleri  Subjektifitir.
 Eleştiricidir.
&n.. - Devamini Oku

10 | Sanat Bilgisi
Bu kavrama gücü, bilimden ve felsefeden farklıdır, akla dayanmaz. Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır. Sanat bilgisi; sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir. Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özelliği sanatçının kullandığı ifade aracının farklı olmasıdır. Diğer bilgi türleri, ifade için kelime ve terimler kullanır. Buna karşı sanatçı; sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır. Yöneldiği nesney.. - Devamini Oku

01 | Ekspresyonizm
Yazı İçerik Ekspresyonizm Nedir Edebiyatta Ekspresyonizm Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri Resimde Ekspresyonizm - Dışavurumcu Resim Mimaride Ekspresyonizm - Dışavurumcu Mimari Heykelcilikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Helkelcilik Tiyatroda Ekspresyonizm - Dışavurumcu Tiyatro Ekspresyonist Edebiyat - Dışavurumcu Edebiyat Müzikte Ekspresyonizm - Dışavurumcu Müzik Sinemada Ekspresyonizm - Dışavurumcu Sinema EK.. - Devamini Oku


02 | Dış Kuvvetler
Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma y.. - Devamini Oku


03 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


04 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


05 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


06 | Bileşik Sözcükler
Yazı İçerik Anlam Kayması Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Ses Değişikliği Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Sözcük Çeşidi Değişmesi Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler BİLEŞİK SÖZCÜKLER   En az iki sözcüğün tek bir anlam verecek şekilde kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aralarına bir ek veya başka bir sözcük girmez. Tek sözcük gibi görev yaparlar. Bitişik yazılırlar. Yapıları bakımından çoğu kez is.. - Devamini Oku


07 | Batı Müziği
Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür. Klasik batı müziği dönemleri

* Rönesans : 1450–1600 yılları arasında, enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönem : org, klavsen, arp en çok kullanılan çalgılar * Barok : 1600–1750 yılları arasında, karmaşık seslerin kullanıldığı, tekdüzelikten uzak, klavy.. - Devamini Oku


08 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


09 | Edatlar
Edatlar Edat Nedir Türkçede Edatlar Çekim Edatları Bağlama Edatları Ünlem Edatları Edatlar ve Edatların Türkçe'de Kullanılışı     Edat Nedir ? Edatlar, tek başlarına kullanıldığında anlamı olmayan, daha çok isim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek bağlı olduğu isimle cümledeki diğer kelimeler arasında benzerlik, yer, yön, tarz, zaman gibi yönlerden anlam ilgisi kuran, görevli kelimelerdir. Bu tanımdan hareketle.. - Devamini Oku


10 | Biyografi Nedir
Yazı İçerik Biyografi Nedir Biyografinin Özellikleri Nelerdir Bilimsel Biyografi Nedir Biyografik Roman Nedir Nekroloji Nedir Biyografi Türünün Tarihi Gelişimi Otobiyografi Nedir Monografi Nedir Portre Nedir Portre Örneği Otobiyografi Örneği Otobiyografinin Belirleyici Özellikleri BİYOGRAFİ NEDİR ?
edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların ha.. - Devamini Oku


01 | Söz Sanatları
Söz Sanatı Nedir ? Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır. Söz sanatlarının bir bölümü söyleyişe, bir bölümü ise anlama dayalıdır. Bunlar genellikle şiirde görülür. Bunun nedeni, şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleridir. Söz sanatları nelerdir ? 1- Teşbih (Benzetme) Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır. 2- İstiare.. - Devamini Oku


02 | imge
imge: yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimler, imge olarak adlandırılır. imge, dış dünyadan alınan öğelerle oluşturulur. dış dünyanın, duyumsamaların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanmasıdır. imge: sanatçılarını d.. - Devamini Oku


03 | bilgi
» insan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat » öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf » insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf » genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat » bilim » (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam - Devamini Oku