BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Düşünce Bildiren Cümle [Çözüldü]

tugcee_76@hotmail.com
Cevap : 4
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

-14
Okunma : 11655
Etiketleri : Cümle Tarih : 2014-09-21
Soru : Düşünce Bildiren Cümle
Soru Detay : düşünce bildiren cümle
Tarih : 2014-09-22 15:14:11 Bu en iyi cevap seçildi ;)

498
Baslik : Düşünce Bildiren Cümle Örnekleri
Cevap :


1. Antalya, tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir.
2. Dostluğun olmadığı yerde insanca hiçbir değerin gelişebileceğine inanmıyorum.
3. İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir.
Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 83465 - Terim anlamlı cümle örnekleri
02 - 11656 - Düşünce Bildiren Cümle
03 - 8301 - Soyut anlamlı cümleler
04 - 5521 - Ek fiilin 2. göreviyle ilgili 25 cümle
05 - 5066 - Coşkun Ertepınar Kitaplarla Kurulan Dostluk Şiirindeki Devrik Cümleler
06 - 5059 - Nesnel ve Öznel Cümle Örnekleri
07 - 4665 - Dünya kelimesi ile ilgili terim anlam içeren cümleler
08 - 4368 - Abartılı cümleler
09 - 3953 - Eş sesli kelimelerin cümle içinde kullanımı
10 - 3606 - Denizde bulunan çocuk hikayesinde cümle öğeleri
11 - 3479 - Sebep Sonuç Cümlesi
12 - 3411 - Sıralı cümle örnekleri
13 - 3391 - 10 Tane Amaç Sonuç Cümlesi
14 - 3179 - Öznel 10 cümle
15 - 3022 - Türemiş kelime ile ilgili 5 tane cümle
16 - 2943 - de da ekleriyle cümleler 29 tane örnek
17 - 2813 - Cümle çeşitleri kısaca nedir
18 - 2813 - Hangi Cümlelerde Çatı Olmaz
19 - 2677 - 10 hal eki ile ilgili cümleler
20 - 2485 - Somut Cümle
01 | Yan Cümlecik
Yan cümlecik, bileşik cümlelerde ana cümlenin anlamını tamamlayan yardımcı unsurdur. Yan cümlecik; tek başına tam ve anlamlı bir cümle olabildiği gibi, fiilimsilerle oluşturulmuş ve kendi içinde yüklemi olmayan unsurlardan da meydana gelebilir. Türkçede başlıca dört tip yan cümlecik vardır:
 dilek-şart kipi eki -se ile oluşturulanlar (şartlı)
 ki bağlacı ile oluşturulanlar
 iç içe cümleler
 fiilimsiler ile oluştu.. - Devamini Oku

02 | Amaç Sonuç Cümlesi
Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır.

Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir.

Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler - Borçlarından kurtulmak için evini satmış.
- Ailesin.. - Devamini Oku

03 | Cümle
Sözlükte Cümlenin Tanımı 1. db. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: “Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım.” -B. R. Eyuboğlu.
2. esk. Dizge, sistem.
3. sf. Bütün, hep.
4. zm. esk. Herkes: “Cümleye uzun ömürler dilerim.” -B. Felek.
5. Bir fikri, bir duygu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bir yargı hâlinde anlatan kelime gr.. - Devamini Oku

04 | Sıralı Cümle
Tek yargılı basit ya da bileşik yapılı bağımsız cümlelerin anlam ya da öge ilişkisiyle art arda gelmesi, (,) ya da (;) ile birbirine bağlanmasından oluşan cümleler zincirine sıralı cümle diyoruz:
“Islak bir sabah, yağmur yok, rüzgar yok, havada bir kıpırdanma yok.” “Anne güldü, adımı söyledi, beni tanımış.”
“Uzattığım parayı geri itiyor, gazeteleri zorla elime vererek beni dükkandan çıkarıyor.” Sıralı cümle içinde birden çok t.. - Devamini Oku

05 | Ad Cümlesi
Yüklemi ad soylu sözcük ya da sözcük öbeği olan cümlelerdir. Yüklemi eylem olmayan bütün cümleler ad cümlesidir. Yüklemi ad, ad soylu sözcük ya da sözcük öbeği olan bağımsız bir yargı bildiren sözcük dizisine ad cümlesi diyoruz:
“Anlatımın gücü, sözcüklerde gizlidir.”

Ad cümlelerinin yargı bildirişi ekeylemle gerçekleşir. Yüklemi oluşturan ad ve soylu sözcükler ekeylemle çekimlenerek yüklem niteliğini kazanırlar:
“.. - Devamini Oku

06 | Bağımsız Sıralı Cümle
Öğe ortaklığı olmayan sıralı cümle çeşididir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler anlamca birbirine bağlıdır; ancak aralarında öğe ortaklığı söz konusu değildir. Açıklamalı Bağımsız Sıralı Cümle Örnekleri "Kitapları çok severdi." sözü yüklemi öznesi olan bir cümledir.
"Evindeki kütüphanede binlerce kitabı vardı." sözü de eksiksiz bir cümledir. Bu iki cümle anlamca birbirine bağlıdır. "Kitapları çok severdi; evindeki kütüphanede b.. - Devamini Oku

07 | Eylem Cümlesi
Yüklemi basit ya da bileşik çekimli eylem olan cümlelerdir. Uzun yıllar bu işyerinde çalıştım. Bu cümlenin yüklemi “çalış-” eylemi olduğundan cümle, eylem cümlesidir. Aşağıdaki cümleler, yüklemleri çekimli bir eylem olduğundan eylem cümlesidir. Öğretmenimizin sorduğu soruyu çözemedik. Annem, her günkü gibi kapıda bekliyordu bizi. Önerilerimizi bir türlü kabul etmemişti. - Devamini Oku

08 | Tümce
Tümce: Tümce (yani cümle) anlam, yapı ve görev ilgisiyle bütünleşen söz dizinine tümce denir.

Detaylı Bilgi İçin Bakınız : Cümle - Devamini Oku

09 | Amaç Sonuç Bildiren Cümle Örnekleri
Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır.
Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir.
Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler - Borçlarından kurtulmak için evini satmış.
- Ailesini görmeye Almanya.. - Devamini Oku

10 | Bağımlı Sıralı Cümle
Öğrenilen en az biri ortak olan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir.
* Yaşlı kadın  buraya kadar geldi sizi sordu (özne ortak)
* Beni aramış ama bulamamış (özne ve nesne ortak)
* Türkiye de bu kitabı bastırmış satmıştı. (özne DT, N ortak)
* Onu bana beni ona şikayet eder. (yüklem ortak)
* Yazın Antalya ya gider orada gezerdik (özne ve zarf tümleci ortak ) Açıklamalı Bağımlı Sıralı Cümle Örnekleri Örnek.. - Devamini Oku

01 | Düşünce Yazıları
DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
Sohbet 
Deneme 
Eleştiri    Makale Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan yazılara makale denir. Makaleler, gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Gazete makaleleri çoğunlukla günlük olaylarla ilgili olur ve gazetenin siyasî anlayışını da yansıtır. Gazetenin ilk sayfa.. - Devamini Oku


02 | Yüklemine Göre Cümleler
Yüklemine Göre Cümleler 1 - Yükleminin Türüne Göre Cümleler A) Fiil Cümlesi B) İsim Cümlesi 2 - Yükleminin Yerine Göre Cümleler A) Kurallı (Düz) Cümle B) Devrik Cümle  Yüklemine Göre Cümleler ikiye ayrılır: 1- Yüklemin Türüne Göre Cümleler 2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler    1- Yükleminin Türüne göre cümleler a) Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türü.. - Devamini Oku


03 | Cümlede Anlam
Cümlede Anlam

Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. Yani “geliyorum”, “hastayım” sözleri de cümledir; “Dün seni okulun bahçesinde arkadaşlarınla gezerken görmüştüm.” de cümledir. Daha uzun cümleler de kurulabil.. - Devamini Oku


04 | Cümle Bilgisi
Cümle Bilgisi   Cümle bilgisi (söz dizimi, sentaks): Cümleyi oluşturan kelime veya kelime gruplarının yapısını, bunların cümlede sıralanışlarını, görevlerini ve cümlenin yapısını inceleyen dil bilgisi dalıdır.Anlatılmak istenen duygu, düşünce veya olayın sözlü ya da yazılı olarak dilin kurallarına uygun biçimde ifadesi kolay değildir. Sağlam cümle kurma yeteneğinin kazanılması, dili kullanma alışkanlığının geliştirilmesine, bilgi birikimine,.. - Devamini Oku


05 | Bileşik Cümle
Bileşik Cümle:   Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır. a. Girişik Cümle: Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir.   Örnek: “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.” cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. Bu tümleç içindeki “büyümesi” isim-fiili yan cümle yapmıştır. F.. - Devamini Oku


06 | Özne
Yazı İçerik Özne Nedir Öznenin Özellikleri Öznenin Durumu Öznenin Türü Özne Çeşitleri Öznenin Sayısı Öznesiz Cümleler Özne-Yüklem Uyumu Özne Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgi:
Yüklemde bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren; hakkında bilgi ve haber verilen öğedir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur.    Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar.
Elimdeki deft.. - Devamini Oku


07 | Yapısına Göre Cümleler
Yapısına Göre Cümle Çeşitleri Basit Cümleler Birleşik Cümleler Bağlı Cümle Sıralı Cümle Yapısına göre cümleler Yapılarına göre basit, bileşik, bağlı ve sıralı cümleler olmak üzere dört cümle çeşidi vardır. a) Basit Cümle: Tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümleler yapı bakımından basit cümledir. Basit cümleyi belirleyen tek yüklemin, tek yargının bulunmasıdır. Yüklem dışındaki diğer ögelerin say.. - Devamini Oku


08 | Fiil Cümlesi
Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türüne göre fiil cümlesidir. Her türlü hareket, iş, oluş fiil cümleleriyle karşılandığı için fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha çok kullanılır. Yükleminin geçişli fiil olması durumunda, fiil cümlelerinde cümlenin bütün ögeleri bulunabilir. Fiil geçişsiz olursa cümlenin nesnesi olmayacaktır. “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; Önce hafiften bir rüzgâr esiy.. - Devamini Oku


09 | Yüklem
Yazı İçerik Yüklem Nedir Yüklemin Özellikleri Yüklemin Yeri Yüklemin Türü Yüklemin Sayısı Yüklemdeki Kelime Sayısı Yüklemsiz Cümleler Yüklemdeki Kelime Sayısı Yüklem Nedir ?   Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir.   Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. .. - Devamini Oku


10 | Yükleminin Yerine Göre Cümleler
Yükleminin Yerine Göre Cümleler Yüklemin cümle içindeki yerine göre iki çeşit cümle vardır. a) Kurallı (Düz) Cümle: Türkçede asıl unsurlar sonra, yardımcı unsurlar önce geldiği için cümlenin en önemli ve asıl ögesi olan yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır.  Yüklemi sonda olan cümle, kurallı cümledir. Cümlede özellikle belirtilmek istenen unsurlar yükleme yaklaştırılır: Kayıhan, / bu akşam / pencerenin önünde / oturuyordu. Kayıhan, / pe.. - Devamini Oku


hic yok