BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark [Çözüldü]

Cevap : 10
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

91
Okunma : 12600
Etiketleri : Çekimli Fiil - Fiilimsi Tarih : 2014-09-18
Soru : Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark
Soru Detay : çekimli fiil ile fiilimsi arasındaki farklar nelerdir
Tarih : 2014-09-18 17:06:06 Bu en iyi cevap seçildi ;)

41
Baslik : Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark
Cevap : Çekimli fiiller normal mastar halindeki fiillere zaman ve kişiler belirten ekler ilave ederek maksatlı hale gelen fiillerdir.
Fiilimsiler ise yac cümleciğin yüklemi olan fiillerdir.

Detay aşağıdadır..

Tarih : 2014-10-23 00:00:00

-4
Baslik : Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark
Cevap : içinde hem fiil hemde filimsi olan cümle

Tarih : 2014-09-18 17:03:56

-54
Baslik : Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark
Cevap :

Çekimli Fiil Nedir

Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir. Çekimli fiiller normal mastar halindeki fiillere zaman ve kişiler belirten ekler ilave ederek maksatlı hale gelen fiillerdir.

Örnek:
Gitmek = gidebileceğim.
Gitmek fiili normal durumdaki mastar fiildir. Bu fiile 'bileceğim' eki ekleyerek hem zaman hemde kişi belirten maksatlı bir hale gelmiştir.

Çekimli fiilin bölümleri

1. Fiil kökü
2. Kip eki
3. Şahıs eki

Çekimli Fiil Örnekleri

ağaç yaş iken eğilir—-> eğil-mek–Fiil
at binicisini tanır—-> binici-bin-mek- Fiil
ağır gitki yol alasın—->alasın-al-mak-FiilFiilimsi

Fiilimsi, kelime olarak "fiil gibi" demektir. Bir dilbilgisi terimi olarak anlamı ise şudur: Belirli eklerle fiil tabanlarından türeyen, isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen ve yan cümleciğin yüklemi olabilen kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Fiilimsi aldığı yapım ekine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir.
 

Fiilimsilerin Özellikleri

1. Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler.
2. Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler (Olumsuzluk eki hariç).
3. Fiil cümlelerinde yüklem olamazlar. Ancak isim cümlelerinde ek-fiil eki alarak yüklem olabilirler.
4. Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik oluşturabilirler.
5. Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.
6. Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.
7. Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.
 

Fiilimsi Çeşitleri

Türkçede isim-fiil (mastar), sıfat-fiil (ortaç) ve zarf-fiil (ulaç) olmak üzere üç fiilimsi türü vardır: 

1. İsim - Fiil

Ek-fiillerle karıştırılmamalıdır. Kök veya gövdelerine -me, -iş ve -mek eklerinin (veya ses uyumlarına göre düzenlenmiş hallerinin) getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir:
 Kardeşim okumayı öğrendi.
 Bu bakışından hoşlanmadım.
 Yarın okula gitmek istemiyorum.
 
İsim-fiil eki -iş ile işteşlik eki -iş karıştırılmamalıdır. İsim-fiiller isim görevinde kullanılırken işteşlik eki fiilden fiil üretir:
 Ayrılmadan önceki son bakışı hepimizi derinden etkiledi. (isim-fiil, isim görevinde)
 Işıklı bir ağaç gibi bakışıyor gözlerin. - İlhan İrem, Sevecen (bakmak fiilinden türetilmiş fiil)
 
İsim-fiil eki -me ile olumsuzluk eki -me ile karıştırılmamalıdır:
 Sabahları koşmayı severim. (isim-fiil)
 Koridorlarda koşmayın! (-ma olumsuzluk ekidir. Sözcük fiil hâlindedir.)
 
Ancak olumsuzluk ekinin ardından isim-fiil eki gelebilir:
 Yarın sizinle gelmemeyi tercih ederim. (ilk -me olumsuzluk eki, ikincisi isim-fiil eki)
 
İsim-fiiller fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı birer isim halini alabilir:
 Ocağın yanındaki çakmağı kullanabilirsin. (İsim olmuştur. Fiilimsi sayılmaz.)
 Yazları her akşam dondurma yeriz. (İsim olmuştur. Fiilimsi sayılmaz.)
 

2. Sıfat - Fiil

Fiillerin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâlleridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri getirilerek oluşturulurlar. Fiillere -an, -ası, -mez, -ar, -di(k), -di(ği) -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.
 Gelecek yıl işe başlayacak.
 Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı.
 Salonda hep bildik yüzler vardı.
 Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! - Mehmet Akif Ersoy
 Haşladıktan sonra, suyu iyice süzülmüş sebzeleri kâseye boşaltıyoruz.
 Okuldan sonra koşar adım yanıma geldi.
 
Sıfat-fiillerin ardından bir isim gelmediğinde sıfat-fiiller adlaşır:
 Sinirli olduğu her halinden anlaşılıyor.
 Toplantıya gelmeyeceğini biliyordum.
 Yoldan geçenleri gözlüyordu.
 Eve gelirken bir tanıdığa rastladım.
 

3. Zarf - Fiil

Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılara zarf fiil denir. Çekim eki almazlar. Fiillere -esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dikçe, -erek, -ir ... -mez, -diğinde, -e ... -e, -meksizin, -cesine eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.
 Önce eve uğrayıp, daha sonra bize gelecekmiş.
 Ancak çok çalışarak başarılı olabilirsin.
 Yemeğimi bitirir bitirmez gelirim.
 Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya
 Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya - Faruk Nafiz Çamlıbel

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 12601 - Çekimli Fiil ile Fiilimsi Arasındaki Fark
02 - 0 - türkçede fiilimsi ne demektir?
03 - 0 - bir hikaye kitabının 50 sayfalık fiilimsileri
01 | Eylemsi
Fiilimsi, yani eylemsi kelime olarak "fiil gibi" yani eylem gibi demektir. Bir dilbilgisi terimi olarak anlamı ise şudur: Belirli eklerle fiil tabanlarından türeyen, isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen ve yan cümleciğin yüklemi olabilen kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere ya.. - Devamini Oku

02 | İsim Fiil
İsim-fiil veya mastar veya fiilimsilerin, fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil kök veya gövdelerine -me, -mek veya -iş mastar eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Bu eklerde ses uyumlarına göre gerekli değişiklikler yapılır.
İsim Fiillerin Tanımı ve Özellikleri Eylem anlamı taşıyan, ancak kişi ve kip çekimleri olmayan, cümlede ad, sıfat ya da zarf olarak görev yapan sözcüklerdir.

.. - Devamini Oku

03 | Anlam Kayması
Anlam kayması, Türkçede kullanılan haber ve dilek eklerinin yanlış şekilde, yanlış anlamı veya işi anlatacak biçimde kullanılması.
 
Bir cümlede kullanılan zaman kelimesi ile zaman eki birbirine uygunluk göstermiyorsa, bu durumda anlam kayması olur. Cümlede ifade edilen durum ile dilek eki uygun olmuyorsa, bu durumda da anlam kayması meydana gelir.
  Anlam Kayması Örnekleri Yarın Ankara'ya gidiyorum. (gideceğim)
Halam yangın çık.. - Devamini Oku

04 | Fiil
Fiil veya eylem; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan sözcük.
 
Türkçede fiiller haber ve dilek kip ekleri eklenerek zaman ve tasarlama anlamı kazanırlar. Şahıs ekleri ile işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtirler.
 Dün arabamı yıka+dı+m. (fiil + haber kip eki + şahıs eki)
 Yarınki maça mutlaka gel+meli+sin. ( fiil + dilek kip eki + ş.. - Devamini Oku

05 | Fiilimsi
Fiilimsi, kelime olarak "fiil gibi" demektir. Bir dilbilgisi terimi olarak anlamı ise şudur: Belirli eklerle fiil tabanlarından türeyen, isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilen ve yan cümleciğin yüklemi olabilen kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluştu.. - Devamini Oku

06 | Eylem
1. isim Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon
"Günler, düzenlenen eylemlerin baş döndürücü heyecanıyla hızla akıp geçiyordu." - A. Ümit
2. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
"Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı." - A. İlhan
3. dil bilgisi Fiil. Eylem veya Fiil, Türkçede iş, oluş, hareket ve durum bildiren sözcük
4. Eylem, topluluk h.. - Devamini Oku

07 | Bileşik Fiil
Bakınız : Birleşik Fiil - Devamini Oku

08 | Fiillerde Anlam Kayması
Bir kipin, bir başka kip yerine kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle; fiilin, çekimlenişine göre taşıması gereken anlamının dışına çıkmasıdır. Bu anlam değişiminin daha iyi anlaşılması için, kiplerin temel anlamlarını bilmemiz gerekir:
-yor (Şimdiki zaman eki): Anlatışla eylemin aynı anda yapıldığını ifade eder: Kardeşim, kendi odasında ders çalışıyor. (Cümlenin söyleniş anında "ders ça­lışma" işi de yapılıyor.)
-di (Bilin.. - Devamini Oku

09 | Fiil Grupları
Fiil Grubu Nedir ? Fiilden türetilen fakat çekime girmeyerek sadece olumsuzu yapılabilen fiil ismi, sıfat-fiil ve zarf-fiillerle kurulan kelime gruplarıdır: a) Fiil İsmi Grubu Fiillerden, mastar eki de denen -ºş; -ma, -me; -mak, -mek ekleriyle türetilen isimlerin kendilerinden önce gelen unsurlarla birlikte oluşturdukları kelime grubudur. Mastar ekleri, fiillerin isimlerini yaparlar. -mak, -mek’li fiil isimleri hareket isimleri yaptığı için kullanıma daha elverişlidir: al.. - Devamini Oku

10 | Amel
1. Yapılan iş, edim, fiil.
2. Din : Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.
3. Mecaz : İshal.
4. İş - Devamini Oku

01 | Yüklemine Göre Cümleler
Yüklemine Göre Cümleler 1 - Yükleminin Türüne Göre Cümleler A) Fiil Cümlesi B) İsim Cümlesi 2 - Yükleminin Yerine Göre Cümleler A) Kurallı (Düz) Cümle B) Devrik Cümle  Yüklemine Göre Cümleler ikiye ayrılır: 1- Yüklemin Türüne Göre Cümleler 2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler    1- Yükleminin Türüne göre cümleler a) Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türü.. - Devamini Oku


02 | Bileşik Sözcükler
Yazı İçerik Anlam Kayması Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Ses Değişikliği Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler Sözcük Çeşidi Değişmesi Yoluyla Oluşan Bileşik Sözcükler BİLEŞİK SÖZCÜKLER   En az iki sözcüğün tek bir anlam verecek şekilde kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir. Aralarına bir ek veya başka bir sözcük girmez. Tek sözcük gibi görev yaparlar. Bitişik yazılırlar. Yapıları bakımından çoğu kez is.. - Devamini Oku


03 | Fiilden İsim Yapma Ekleri
Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan, -ken Alışkanlık, özellik, aşırılık anlamı katar: atıl-gan, alış-kan, kay-gan, sıkıl-gan, sürün-gen; çalış-kan, somurt-kan, yalıt-kan, değiş-ken, üret-ken gibi. 2. -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü Kullanım alanı çok.. - Devamini Oku


04 | Ova Nedir
Yazı İçerik Ova Nedir Ovaların Önemi Türkiye'de Ovalar Ova Çeşitleri Delta Ovaları Kıyı Ovaları Vadi Boyu Ovaları Tektonik Çöküntü Ovaları Eski Göl Tabanı Ovaları Karstik Ovalar Lavların Meydana Getirdiği Ovalar Ova ve Plato Arasındaki Farklar Ova Nedir Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylala.. - Devamini Oku


05 | Garipçiler Kimlerdir
Yazı İçerik Garip Akımı Nedir Garip Akımının Özellikleri Cemal Süreya Ece Ayhan Edip Cansever İlhan Berk Kemal Özer Melih Cevdet Anday Oktay Rıfat Orhan Veli Kanık Özdemir İnce Sezai Karakoç Turgut Uyar Ülkü Tamer Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
Türk Edebiyatında 1940′lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiirin tutkusu tamdır. Heceyi, hemen hemen yaln.. - Devamini Oku


06 | Osmanlı Devletinde Duraklama ve Gerileme Dönemi
Duraklama ve Gerileme
II. Viyana Kuşatmasının Sonucunu Belirleyen Muharebe (12 Eylül 1683)
OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA DÖNEMİ

1. III.Murat (1574-1595), 7. III.Mehmet (1595-1603),
2. I.Ahmet(1603-1617), 8. I.Mustafa (1617-1618),
3. II.Osman(Genç)(1618-1622), 9. I.Mustafa (1622-1623),
4. IV.Murat (1623-1640), 10. I.İbrahim (1640-1648),
5. IV.Mehmet (1648)-1687),11. II.Süleyman(1687-1691),
6. II.Ahmet (1691-1695) ve 12. II.Mustafa (16.. - Devamini Oku


07 | İsimden Fiil Yapma Ekleri
İsimden Fiil Yapma Ekleri İsim kök ve gövdelerinden fiiller yapmak için kullanılan bu eklerin ayrı ayrı işlevleri yoktur. Hepsinin ortak işlevi, isimleri fiilleştirmek olduğu için türetilen fiilin anlamını ekler değil kök veya gövde konumunda olan isimler belirler. Bunlardan çok kullanılanları örnekleriyle aşağıda gösterilmiştir: 1. -la-, -le- İsim soylu kelimelerden fiil gövdesi kurar: ak-la-, av-la-, bağ-la-, baş-la-, nokta-la-, suç-la-, ucuz-la-, yaz-la, yo.. - Devamini Oku


08 | Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri Sıfat-fiiller, fiillerden yapılan geçici sıfatlardır. Fiil köklerine ve gövdelerine getirilen eklerle yapılırlar. Şekil bakımından fiilin özel biçimleri, işlev yönüyle de isim karakterindeki kelimelerdir. Fiillerin geçici hareket isimlerini oluştururlar. Sıfat-fiiller, bir ismin sıfatı olabilirler, çokluk, iyelik ve hâl eklerini alarak edatlara da bağlanabilirler. Sıfat-fiiller; yerine göre yüklem olur, kalıcı isim olur, sıfat gibi kullanıl.. - Devamini Oku


09 | Zarf Fiil Ekleri
Zarf Fiil Ekleri Zarf-fiiller, fiil kökleri ve gövdelerinden yapılan geçici zarflardır. Cümlede, eylemin yapılış zamanını ve tarzını belirten zarf görevinde bulunurlar. Eylemin yapılış tarzını bildiren bazı zarf-fiil eklerinde tarz görevi zayıflayıp bağ görevi öne çıktığı için zarf-fiil yerine bağ-fiil terimi de kullanılmaktadır. Getirildiği fiile, yerine göre zaman, tarz ve bağ anlamı (veya görevi) katan zarf-fiil ekleri şunlardır: -a, -e : bat-a.. - Devamini Oku


10 | Yeniçeriler
Yazı İçerik Yeniçeri Nedir Yeniçeri Ocağının Kuruluşu ve Bozulmasının Nedenleri III.Selim ve II.Mahmut'un Reform Politikaları Yeniçeri İsyanı ve Vaka-i Hayriye Yeniçerilerin Bektaşi Tarikatı ile olan alakaları Sonuç Bibliyografya Kaynakça Yeniçeriler  Bu çalışmada, Osmanlı Beyliğinin imparatorluk haline gelmesinde, tarih sahnesinde büyük bir güç olarak anılmasında, dört buçuk asır boyunca zaman zaman k.. - Devamini Oku


hic yok