BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz [Çözüldü]

Cevap : 13
Durum : Çözüldü Bolum : Matematik-Geometri

42
Okunma : 24195
Etiketleri : Düzlem - Düzlemsel Şekil Tarih : 2014-09-23
Soru : 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Soru Detay : 3 Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Tarih : 2014-10-17 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-14
Baslik :
Cevap :

Düzlem

Düzlem uzayda bulunan bir doğrunun, yön değiştirmeden ve kendi doğrultusunda olmayan hareketiyle meydana getireceği kabul edilen yüzeyleredüzlem denir. Aynı doğrultuda olmayan en az üç nokta bir düzlem belirtir. Paralel iki doğru düzlem belirtir. Bir doğru ile dışındaki bir nokta düzlem belirtir

Düzlem parçası

Düzlem parçası ise bu düzlemlerin olduğu şekillerdir. Mesela bir tablo mesela bir kilim, halı. kağıt parçası gibi.  Düzlem parçaları düzlemsel şekillerden oluşmuştur sonucuna vardık.
Düzlem parçası örnekleri: Yazı tahtası, halı, masa, duvar, tablolar, televizyonun yüzeyi vs vs..

Düzlem ile Düzlem Parçası Farkı Nedir

Düzlem parçaları düzlemsek şekillerden oluşmuştur.

Düzlem her yönden Sınırsızdır.

Durgun su yüzeyi, pencere camının yüzeyi, düzgün masa yüzeyi birer düzlemdir.

Yazı tahtası, masa gibi yüzeyler birer düzlem parçasıdır.

Yap boz kartonu bir düzlem parçası, yap-boz parçaları ise birer düzlemsel şekildir.

Kilim bir düzlem parçası, kilimin desenleri ise bir düzlemsel şekildir.


Tarih : 2014-10-16 00:00:00

36
Baslik : 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Cevap : aşağıdaki geometrik cisimlerle hangi düzlemsel şekileri çizebilirsin

Tarih : 2014-10-17 00:00:00

15
Baslik : 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Cevap : Duvarı düzlem olarak gösterdik, üzerindeki tablo düzlem parçası, tablonun içindeki resim düzlemsel şekil.
Öğretmen masası düzlem, sınıf defteri düzlem parçası, defterin üzerindeki etiket veya yazılar, düzlemsel şekil.
Yine duvar düzlem, duvardaki perde düzlem parçası, perdedeki çiçekler düzlemsel şekiller.
Deniz düzlem, denizdeki vapur düzlem parçası, vapurun üzerindeki nesneler, düzlemsel şekil.
Gökyüzü düzlem, bulutlar düzlem parçası, bulutları oluşturan çizgiler düzlemsel şekil.
Yol düzlem, yoldaki taşlar düzlem parçası, taşları oluşturan desenler düzlemsel şekil.
Dosya kağıdı düzlem, dosya kağıdına çizdiğimiz tangram, düzlem parçası, tangramı oluşturan parçalar, düzlemsel şekil.
Kısaca düzlemsel şekiller, düzlem parçasını oluşturuyor. Düzlemse, düzlemsel parçaların bütünü

Tarih : 2014-10-17 00:00:00

12
Baslik : aşağıdakilerden hangisi düzlemsel bölgedir a-üçgen b-kare c-dikdörtgen
Cevap : Hepside düzlemsel bölgedir..
a-üçgen b-kare c-dikdörtgen

Düzlemsel, yani aynı düzlem içinde bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekillere verilen ad. Düzlemsel şekiller deyince akla Doğru, açı, üçgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk, deltoid, beşgen, düzgün beşgen, altıgen, düzgün altıgen , çokgenler, çember, elips sık kullanılan düzlemsel geometrik şekillerdir.

Tarih : 2015-02-15 00:00:00

-7
Baslik : 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Cevap : düzlemsel şekil nedir

Tarih : 2014-10-17 00:00:00

-13
Baslik : 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
Cevap : Düzlemsel, yani aynı düzlem içinde bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekillere verilen ad.

Düzlemsel şekiller deyince akla: Doğru, açı, üçgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk, deltoid, beşgen, düzgün beşgen, altıgen, düzgün altıgen , çokgenler, çember, elips sık kullanılan düzlemsel geometrik şekillerdir.Düzlem

Eni ve boyu olan, ama kalınlığı/genişliği olmayan (iki boyutlu ), hayali, sonsuza kadar giden bölgeye düzlem denir. Sınıfınızın , evinizin , sıranızın üzerinde incecik bir perde düşünün, ve bu perdenin tüm yönlere doğru sınıfınızı, evinizi , dağları tepeleri aşıp , dünyanın dışına çıkıp sonsuza kadar uzandığını düşünün . Bu Düzlemdir. Gerçek Dünyada düzlem yoktur .Tüm düz olarak gördüğümüz yüzeyler birer düzlem parçasıdır. Sınıfızın tabanı , sıranızın yüzeyi , tahtanızın yüzü birer düzlem parçasıdır. Düzlemden bir bölüm yani. Uçan halı düşünün , ve o uçan halıda nereye yürürseniz yürüyün hiç düşmüyorsunuz , sonsuza kadar halı her yöne doğru gidiyor çünkü.

Matematikte Düzlem

Yukarıda Paralelkenara benzeyen şekil görmektesiniz. Bu paralelkenara benzeyen şekil matematikte düzlem modelidir. Düzlemi belirtir.( gerçek düzlem değil tabi ki ) Bu şekilden anlamamız gereken , düzlemin üzerinde bazı noktalar ve , doğrular olduğudur. Düzlemler küçük harfle ifade edilirler. Örneğin şekilde “m” ile gösterilmiştir. “m” düzlemi .

Düzlemsel Nedir

Düzlemsel, yani aynı düzlem içinde bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekillere verilen ad. Düzlemsel şekiller deyince akla Doğru, açı, üçgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk, deltoid, beşgen, düzgün beşgen, altıgen, düzgün altıgen , çokgenler, çember, elips sık kullanılan düzlemsel geometrik şekillerdir.

Düzlemsel Bölgelerin Alanları Nasıl Hesaplanır

Karesel Bölgenin Alanı

Dikdörtgensel Bölgenin AlanıAşağıda verilen şeklin alanını bulalım.

Üçgensel Bölgenin Alanı

Dik üçgenin alanı; taban kenarı ile yüksekliğinin çarpımının ikiye bölünmesi ile bulunur.

ÖRNEK:

Çözüm:
Renkli alan ABCD dikdörtgeninin alanından AFC ve FBE üçgenlerinin alanları toplamının çıkarılması ile bulunur.Yani

Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı;
AC x AB dir.
AC = 7 cm AB = 3 + 8 = 11 cm
7 x 11 = 77 santimetre kare olur.
ACF üçgeninin alanı :

FBE üçgeninin alanı:

İki üçgenin alanlarını toplayıp, dikdörtgenin alanından çıkarırız.

KÜPÜN ALANI

Bir küpün açılımını kareli zemine yerleştirelim.

Yukarıdaki küpün alanı görüldüğü gibi 6 birim karedir.
ÖRNEK:
Bir ayrıtının uzunluğu 12 dm olan bir küpün alanı kaç santimetre karedir?
Çözüm:
Bir küpte 6 tane kare şeklinde yüz vardir.
a= 8 dm = 80 cm olur.
Karenin alanı a x a olduğundan 80 x 80 = 6400 (bir karenin alanı)
6400 x 6 = 38 400 santimetrekare (küpün alanı)
ÖRNEK:
Alanı 150 santimetrekare olan küpün bir kenarının uzunluğu kaç cm olur?
Çözüm:
Küpün birbirine eşit 6 yüzü olduğundan verilen alanı önce 6′ya böleriz.
150:6=25
a x a =25 ise
a = 5 cm olur. (ayrıt uzunluğu)

DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ ALANI

Bir dikdörtgenler prizmasının açılımını kareli zemine yerleştirelim.

Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının alanı 62 birim karedir.
Bir dikdörtgenler prizmasında 2′şer 2′şer eş olmak üzere 3 çeşit dikdörtgen bulunur.
ÖRNEK:
a = 5 cm
b = 2 cm
c = 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetrekaredir?
A = 2(axb) + 2(axc) + 2(bxc)
A = 2(5×2) + 2(5×8) + 2(2×8)
A = (2×10) + (2×40) + (2×16)
A = 20 + 80 + 32
A = 132 santimetrekare (prizmanın alanı)

KARE PRİZMANIN ALANI

Bir kare prizmanın açılımını kareli zemine yerleştirelim.

Yukarıdaki prizmanın alanı 10 birim karedir.
ÖRNEK:
Taban ayrıtı 7 cm ve yüksekliği 12 cm olan prizma şeklindeki bir kutuyu kaplamak için ne kadar kağıt gerektiğini bulunuz.
Çözüm:
Prizmada kare şeklinde 2 tane taban ve dikdörtgen şeklinde 4 tane yanal yüz olduğundan;
A = 2(a x a) + 4(a x h(b)) dir.
a= 7 cm
h(b) = 12 cm verilmiş.Verilenleri yerlerine yerleştirirsek
A = 2(7×7) + 4(7×12)
A= (2×49) + (4×94)
A = 98 + 376
A = 474 santimetrekare olur.

ALIŞTIRMA:
Aşağıda verilen blokun yüzey alanını hesaplayınız.

Üstteki prizma ölçülerinden de anlaşılacağı gibi bir küptür.Sadece alt tabanı, alttaki prizmaya çakıştığı için hesaplanması gereken 5 yüzü vardır.Bu nedenle
5(a xa)
5(4 x4)= 5 x 16= 80 (üstteki küpün alanı)
Altta verilen dikdörtgenler prizmasının boyutları
a=9 cm
b=3 cm
c=4 cm olur.(c kenarı aynı zamanda küpün kenar uzunluğudur.)Buna göre
2(axb) + 2(axc) + 2(bxc) prizmanın alanını verir.
2(9×3) + 2(9×4) + 2(3×4)=
2×27 + 2×36 + 2×12=
54 + 72 + 24=150 santimetrekare(tüm alan olur.)
Ancak küpün oturduğu alanı tüm alandan çıkarırsak
150 – (4×4) =
150 – 16 =134 (dikdörtgenler prizmasının alanı)
Blokun alanı = küp +dikdörtgenler prizması
Blokun alanı = 80 + 134 = 214 santimetrekaredir.

Yukarıda küplerden meydana gelmiş olan blokun alanını hesaplayalım.
a = 5 cm
1 numaralı küpün sadece alt tabanı görünmüyor.Yani 5 yüzün alanı hesaplanacak.Bir yüzün alanı 5×5 = 20
5 yüzün alanı 20 x 5 = 100 santimetrekare(1 nolu küpün alanı)
2 numaralı küpün alt ve üst tabanları ile bir yan yüzü görünmüyor.Dolayısı ile 3 yüzünün alanı hesaplanır.
3 x 20 = 60 santimetrekare(2 nolu küpün alanı)
3 numaralı küpün alt tabanı ve 1 yan yüzü görünmüyor.Dolayısı ile 4 yüzünün alanı hesaplanır.
4 x 20 = 80 santimetrekare(3 nolu küpün alanı)
4 ve 7 numaralı küplerin sadece birer yan yüzleri çakışık olduğundan 5′er yüzleri hesaplanır.
5 x 20 = 100
2 x 100 = 200 santimetrekare(4 ve 7 nolu küplerin toplam alanı)
5 ve 6 numaralı küplerin de üst taban ve 2′şer yanal yüzleri çakışık olduğundan 3′er yüzlerinin alanı hesaplanır.
3 x 20 = 60
2 x 60 =120 santimetrekare(5 ve 6 nolu küplerin toplam alanı)
En son olarak tüm küplerin alanlarını toplarız.
100 + 60 + 80 + 200 + 120 = 560 santimetrekare

Düzleme 5 Örnek (sonsuza kadar gitmeli)

Düzlem sonsuza gittiği için örneği yoktur sadece hayal edebiliriz

Düzlem Parçasına 5 Örnek

Halı
Tablo
Yazı Tahtası
Masa
Sınıfın tabanı

Düzlemsele 5 Örnek

üçgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 49452 - Düzlem ve Düzlem Parçası Nedir
02 - 24196 - 3. Sınıf Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
03 - 19805 - Düzlem ve Düzlemsel Şekil Denildiğinde Ne Anlıyorsunuz
04 - 19286 - Düzlemsel Şekil Nedir
05 - 18449 - Düzlem ve Düzlemsel ile ilgili 5 Örnek
06 - 3962 - Düzlem Düzlem Modeli Düzlemsel Şekil Arasındaki Farklar
07 - 3798 - Düzlemsel Bölge Nedir
08 - 2474 - Düzlemsel Şeklin Aslında Düzlemin Bir Parçası Olup Olmadığı Hakkında Görüşleriniz
09 - 1866 - Düzlem Modeli
10 - 1487 - Düzlemsel Şekil ve Harita
11 - 1222 - Düzlemsel Şekilleri Tasvir Etme
12 - 982 - Yazboz Kartonu Parçaları Düzlem Parçasımı
13 - 0 - Futbol sahası düzlemsel şekil mi, düzlemmi,küresel yüzemidir
01 | Düzlem
Eni ve boyu olan, ama kalınlığı/genişliği olmayan (iki boyutlu ), hayali, sonsuza kadar giden bölgeye düzlem denir. Sınıfınızın , evinizin , sıranızın üzerinde incecik bir perde düşünün, ve bu perdenin tüm yönlere doğru sınıfınızı, evinizi , dağları tepeleri aşıp , dünyanın dışına çıkıp sonsuza kadar uzandığını düşünün . Bu Düzlemdir. Gerçek Dünyada düzlem yoktur .Tüm düz olarak gördüğümüz yüzeyler birer düzlem parçasıdır. Sını.. - Devamini Oku

02 | Düzlemsel
Düzlemsel Nedir Düzlemsel, yani aynı düzlem içinde bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekillere verilen ad. Düzlemsel şekiller deyince akla Doğru, açı, üçgen, dörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk, deltoid, beşgen, düzgün beşgen, altıgen, düzgün altıgen , çokgenler, çember, elips sık kullanılan düzlemsel geometrik şekillerdir. Düzlemsel Bölgelerin Alanları Nasıl Hesaplanır Karesel Bölgenin Alanı Nasıl Hesaplanır .. - Devamini Oku

01 | Federal Devlet Nedir
Karma Yapılı Devletler
Birden çok devletin bir araya gelmesiyle oluşan devlet türüdür. Federasyon veya konfederasyon olarak iki gruba ayrılır. Federasyonlar (federal devletler), iç  egemenliklerini korumakla birlikte, dış egemenlikleri bakımından tek bir devlet gibi davranan devletlerin bir araya gelmesiyle kurulurlar. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki her federal devletin kendine özgü yapısı olabilir. Federe devletlerle federasyon arasındaki ilişkiler, yetki paylaş.. - Devamini Oku


02 | Dış Kuvvetler
Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimlenmektedir. Dış kuvvetler iki şekilde aşındırma y.. - Devamini Oku


03 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


04 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


05 | Kişilik Nedir
Kişilik Nedir ? (Özet)
Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.
Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.
Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Bireyi.. - Devamini Oku


06 | Yüklemine Göre Cümleler
Yüklemine Göre Cümleler 1 - Yükleminin Türüne Göre Cümleler A) Fiil Cümlesi B) İsim Cümlesi 2 - Yükleminin Yerine Göre Cümleler A) Kurallı (Düz) Cümle B) Devrik Cümle  Yüklemine Göre Cümleler ikiye ayrılır: 1- Yüklemin Türüne Göre Cümleler 2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler    1- Yükleminin Türüne göre cümleler a) Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümle, yükleminin türü.. - Devamini Oku


07 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


08 | Rönesans Sanatı
İTALYA’DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel   Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda ıtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Daha 1550’de, sanat tarihçiliğinin öncüsü sayılan Giorgio Vasari (151.. - Devamini Oku


09 | Mesnevi Nedir
Mesnevi Nedir Mesnevinin Özellikleri Mesnevi Türleri Aşk Konulu Mesneviler Dini ve Tasavvufi Mesneviler Tarihi-Destani Mesneviler Şehr-engiz Mesnevileri Hiciv ve Mizah Konulu Mesneviler Ahlaki-Öğretici Mesneviler Mesnevi Nedir
  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” den.. - Devamini Oku


10 | Sürrealizm
Yazı İçerik Sürrealizm Nedir Sürrealist Ressamlar  SÜRREALİZM;
Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı. 1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde d.. - Devamini Oku


hic yok