BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır [Çözüldü]

Cevap : 35
Durum : Çözüldü Bolum : Matematik-Geometri

77
Okunma : 56093
Etiketleri : Milyar - Sayı - Rakam Tarih : 2014-08-05
Soru : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Soru Detay : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Tarih : 2014-10-17 15:40:15 Bu en iyi cevap seçildi ;)

220
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : Üç milyar sayıyla : bu 3.000.000.000 şekilde yazılır

Tarih : 2015-05-14 00:00:00

18
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : 3.000.000.000

Tarih : 2015-08-05 00:00:00

14
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : 5000000000

Tarih : 2015-04-05 00:00:00

13
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : 3000000000

Tarih : 2014-10-17 16:39:31

5
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap :
Soru : 300 milyar nasıl yazılır
Cevap : 300.000.000.000

Tarih : 2014-10-17 16:37:24

2
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap :
Soru : Yirmi milyar rakamla nasıl yazılır?
Cevap : 20.000.000.000

Tarih : 2015-06-30 00:00:00

-5
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : Dört milyar kisa yazilisi

Tarih : 2014-12-22 00:00:00

-13
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : 3.000.000.000

Tarih : 2015-06-05 00:00:00

-16
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : almışüç tl

Tarih : 2014-10-17 16:38:31

-18
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap :
Soru : 1 milyar nasıl yazılır?
Cevap : 1.000.000.000

Tarih : 2015-03-31 00:00:00

-32
Baslik : 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
Cevap : iki bin nasıl yazılırSayı

Sayı : Rakamların tek başına veya bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulan ifadeye sayı denir.

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan semboldür. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Rakam ile sayı arasındaki fark sayıların rakamları kullanarak tek başına veya çokluk belirtecek şekilde ifade oluşturmasıdır.

Örneğin : 7 hem rakam hem de sayı iken, 28 bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarıyla yazılır.

Sayı İle Rakam Arasındaki Farklar

1. Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir.
2. -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 negatif sayılardır, rakam değillerdir.
3. -1....-9 negatif birer sayıdır. Rakam değildir.
4. - 7 ( yedi ) bir rakam ve aynı zamanda bir sayıdır.
5. - 28 ( yirmi sekiz ) ise bir sayıdır, bir rakam değildir.
6. - 0 ( sıfır ) sayısı bütün sayıların tam katıdır.
7. Rakam, sayıları gösteren işaretlerdir. Fark budur demek ise yanlıştır. Zira rakam, bu işaretlerle yazılmış sayıanlamına da gelir. Yine nicelik ve miktar da gösterir.

Sayı Nedir

Sayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. Fakat modern matematikte artık büyüklük belirtmediği halde geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmesi âdettendir. Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır.

Sayıların Sınıflandırılması

Sayılar kümeler halinde sınıflandırılabilir:

Sayma Sayıları

Sayma sayıları boştan farklı bir kümenin elemanlarını azlık veya çokluk yönünden nitelemekten ziyade onların içindeki eleman miktarına göre verilen bir temsilciler kümesi olarak tanımlanır. Temsilcilere verilen isme kanonik temsilci denir. Her sayma sayısı aynı zamanda bir kanonik temsilcidir. Sayma sayılarına sıfırın dahil olmamasının sebebi boş kümenin içinde temsil edecek bir elemanın olmamasıdır.

Sayma Sayıları

Doğal Sayılar

Doğal sayılar 0'dan başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır. Matematikte doğal sayılar kümesi Doğal Sayılar ile gösterilir. Doğal sayılar ismi bu sayıların doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu fikrinden ileri gelmektedir. Doğal sayılar kümesi "0" ve pozitif tüm sayıların olduğu kümedir.

Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderler. Yani "0"ın iki yanından sonsuza kadar uzanırlar. Tam sayılar kümesi Tam Sayılar ile gösterilir.

Tam Sayılar

Pozitif Tam Sayılar

Başında "+" işareti bulunan veya bir şey bulunmayan tam sayılar pozitif tam sayılar adını alırlar. Sayı ekseninde (sayı doğrusunda) 0'ın sağ yanında yer alırlar. Tüm sayma sayıları pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar kümesi Pozitif Tam Sayılar ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlıdır:

Pozitif Tam Sayılar

Negatif Tam Sayılar

Başında "-" işareti olan tam sayılar negatif tam sayılar adını alırlar. Sayı ekseninde 0'ın sol yanında yer alırlar. Negatif tam sayılar kümesi Negatif Tam Sayılar ile gösterilir. Cebirde çıkarma işlemi bu sayıların diğer tam sayılarla toplanması olarak ifade edilir.

Negatif Tam Sayılar

Sıfır

Sıfır (0) negatif veya pozitif bir tam sayı değildir. Bir uzlaşma noktasıdır. Bu iki kümeden herhangi birinde yer almaz. Ancak tam sayılar aşağıdaki gibi de tanımlanabilir:

Sıfır

Sıfırın doğal sayı kabul edilmediği (akademik) çevreler azımsanmayacak kadar fazladır. Sıfırı dahil eden çevreler doğal sayılar kümesini Sıfır sembolü ile gösterirler, sıfırı dahil etmeyen çevrelerse sıfırın dahil olmadığı sayma sayıları kümesini Sıfır ile gösterirler.

Rasyonel Sayılar (Oranlı Sayılar)

Oranlı sayılar veya rasyonel sayılar, tam sayılar kullanılarak oluşturulan oranlara denk gelen büyüklüklere denir. Yani, a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayı denir.

İrrasyonel Sayılar (Oransız Sayılar)

Oransız sayılar veya irrasyonel sayılar ise a/b şeklinde yazılamayan sayılardır. Q' kümesi ile gösterilirler. Bu kümenin en bilinen üyesi pi sayısıdır. Hiçbir oranlı sayı oransız sayılar kümesine dahil değildir. Aynı şekilde hiçbir oransız sayı da oranlı sayılar kümesine dahil değildir.

Örnek: İrrasyonel Sayılar

Gerçek Sayılar (Reel Sayılar)

İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçel sayılar kümesini oluşturur. Bu kümeye reel sayılar veya gerçel sayılar da denir. Geometride karşılaşılan bazı büyüklüklerin anlamlandırılabilmesi için Klasik Yunan Dönemi'nde, yaygın inanca göre Pisagor ve öğrencileri tarafından sayı kavramına dahil edilmişlerdir. Anlatılanlara göre Pisagor doğadaki tüm büyüklüklerin rasyonel sayılarla ifade edilebileceğini söylemekteydi. Fakat bulduğu hipotenüs eşitliğinin bir sonucu olarak İrrasyonel Sayılar gibi bir değerlerle karşılaştı. Uzun yıllar boyu bu tür sayıların uzun kesirlerle ifade edilebileceğini iddia etti ve göstermeye çalıştıysa da, öğrencilerinden birinin bu gibi sayıların kesinlikle kesirli bir biçimde gösterilemeyeceğini ispat etmesiyle ikna olur ama hayatı boyu bunun bir sır gibi gizlenmesi için çalışır ve doğada gerçek sayıların yeri olmadığını söylemeye devam eder. Gerçel sayılar, katsayıları tamsayılar ya da rasyonel sayılar olan polinomlar kümesinin çözümlerini göstermek için kullanılırlar. Bu bakımdan gerçel sayılar kümesi, tamsayı katsayılı polinomlar kümesi İrrasyonel Sayılar in bir cisim genişlemesidir. Gerçek sayılar kümesi İrrasyonel Sayılar harfi ile ifade edilir.

Karmaşık Sayılar

Tüm cebirsel denklemleri çözebilmek için reel sayılar tekrar genişletilirse karmaşık sayılar veya kompleks sayılar kümesi elde edilir. Karmaşık sayıların sembolü dir. Rönesans döneminde gerçekleşen cebirsel denklemlerin çözüm metodlarındaki ilerlemelerin bir uzantısı olarak sayı kavramına eklenmişlerdir. Gerçek olmayan sayılar fikri reel sayılar kümesinde karşılığı olmayan -1 sayısının karekökünden gelmektedir. Bu sayı "i" sembolü ile gösterilir ve karesi -1 olarak kabul edilir.

Sınıflama Özeti

Matematiksel notasyonda yukarıdaki bütün semboller büyük harfle ve kalın olarak yazılır. İrrasyonel Sayılar Bir tablo olarak sayılar için şöyle sınıflandırma yapılabilir: İrrasyonel Sayılar

Diğer Tip Sayılar

Bu sayılara ek olarak matematikte, kümeler teorisinin uğraş alanında olan ordinal sayılar ve kardinal sayılar da sayı kavramının genişletilmesiyle elde edilmişlerdir. Bütünleme tekniğinin değişik bir uygulanmasıyla elde edilen p-sel sayılar ve reel sayılara sonsuz küçükler ve büyüklerin eklenmesiyle elde edilen sürreel sayılar da sayı kavramının parçaları olarak düşünülürler.

Sayının Sözlük Tanımı (Dilbilim)

Dilbilim alanında sayılar ya da sayı adları, biçimbilimsel (morfolojik) olarak bağımsız bir sözcük kategorisidir.[1]

Türkçede Sayı Türleri

1. Asıl sayılar (iki, üç , yedi ...)
2. Sıra sayıları (onuncu, yüzüncü ...)
3. Üleştirme sayıları (ikişer, onar ...)
4. Kesir sayıları (beşte bir ...)

Sayı Sıfatı

Dilbilimde, sayı kavramı içeren sıfatlara sayı sıfatı denir (örneğin on yıl, ikinci gün, birer kişi dizimlerindeki on, ikinci, birer sözcükleri).[1]

Kaynaklar

1.^ a b Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi. 2nci baskı: 1988.


Rakam

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan semboldür. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Rakam ile sayı arasındaki fark sayıların rakamları kullanarak tek başına veya çokluk belirtecek şekilde ifade oluşturmasıdır.

Örneğin : 7 hem rakam hem de sayı iken, 28 bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarıyla yazılır.

Sayı ise Rakamların tek başına veya bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulan ifadeye sayı denir.

Sayı İle Rakam Arasındaki Farklar

1. ÖHer rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir.
2. -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 negatif sayılardır, rakam değillerdir.
3. -1....-9 negatif birer sayıdır. Rakam değildir.
4. - 7 ( yedi ) bir rakam ve aynı zamanda bir sayıdır.
5. - 28 ( yirmi sekiz ) ise bir sayıdır, bir rakam değildir.
6. - 0 ( sıfır ) sayısı bütün sayıların tam katıdır.
7. Rakam, sayıları gösteren işaretlerdir. Fark budur demek ise yanlıştır. Zira rakam, bu işaretlerle yazılmış sayıanlamına da gelir. Yine nicelik ve miktar da gösterir.


Milyar

1. isim Milyon kere bin, bin milyon, 1.000.000.000
2. Bu sayının adı, bilyon. Milyar

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 56094 - 3 Milyar Sayıyla Nasıl Yazılır
02 - 28970 - Sayın kısaltması nasıl yazılır
03 - 13568 - ABC 3 basamaklı sayısının yüzler basamağı 2 arttırılıp birler ve onlar basamağı 3 azaltılırsa
04 - 9561 - kesirleri sayı doğrusunda gösterme
05 - 4109 - Rakamlar parantez içinde nasıl yazılır
06 - 3983 - Bileşik Kesri Tam Sayıya Çevirme
07 - 3669 - 5 bölü 7 kesirini sayı doğrusunda gösterme
08 - 3470 - Tam sayılı kesire örnekler
09 - 3317 - Bir sayının hangi sayının karesi olduğu nasıl bulunur
10 - 3243 - Topluluk sayı sıfatlarına örnekler
11 - 2839 - Bileşik kesir nasıl tam sayılı kesre çevriliyor ?
12 - 2778 - Birim Kesiri sayı doğrusunda gösterme
13 - 2552 - Sınıfta 36 öğrenci var erkekler kızlardan 4 az bu sınıfta kız ve erkeklerin sayısı
14 - 2472 - Kenar uzunluğu tam sayı olmayan karenin alanı
15 - 2432 - Çok büyük ve çok küçük sayıların yazılış kuralları ve anlamları
16 - 2070 - 10/6 sayı doğrusunda göster
17 - 2035 - 812mn Sayısında mn Yerine 5,3,2 ile bölünen üç sayı gelecek
18 - 2025 - Sayıların Yazımı
19 - 1974 - Bir orkestrada en fazla sayıda bulunan çalgı ailesi hangisidir
20 - 1945 - Dünyada Kaç Milyar İnsan Bulunmaktadır
01 | Sayı Çeşitleri
Sayıların Sınıflandırılması Sayılar kümeler halinde sınıflandırılabilir: Sayma Sayıları Sayma sayıları boştan farklı bir kümenin elemanlarını azlık veya çokluk yönünden nitelemekten ziyade onların içindeki eleman miktarına göre verilen bir temsilciler kümesi olarak tanımlanır. Temsilcilere verilen isme kanonik temsilci denir. Her sayma sayısı aynı zamanda bir kanonik temsilcidir. Sayma sayılarına sıfırın dahil olmamasının sebebi boş kümenin içinde.. - Devamini Oku

02 | Ondalık Sayı
Ondalık Sayı Nedir Paydası 10, 100, 1000, ... gibi 10’un kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesirler, bu kesirlerin belirttiği sayılara ondalık sayılar denir.

Örnek:
3 = 0,3
10
Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirme Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;
- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz
Veya
- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

Örnek:
Devamini Oku

03 | Doğal Sayı
Doğal Sayılar Doğal sayılar 0'dan başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır. Matematikte doğal sayılar kümesi ile gösterilir. Doğal sayılar ismi bu sayıların doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu fikrinden ileri gelmektedir. Doğal sayılar kümesi "0" ve pozitif tüm sayıların olduğu kümedir.

Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hala sıfırın bir doğal sayı alınıp alınmayacağı tartış.. - Devamini Oku

04 | Sayı
Sayı : Rakamların tek başına veya bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulan ifadeye sayı denir. Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan semboldür. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Rakam ile sayı arasındaki fark sayıların rakamları kullanarak tek başına veya çokluk belirtecek şekilde ifade oluşturmasıdır.

Örneğin : 7 hem rakam hem de sayı iken, 28 bir sayıdır ve .. - Devamini Oku

05 | Rakam
Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan semboldür. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Rakam ile sayı arasındaki fark sayıların rakamları kullanarak tek başına veya çokluk belirtecek şekilde ifade oluşturmasıdır.

Örneğin : 7 hem rakam hem de sayı iken, 28 bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarıyla yazılır. Sayı ise Rakamların tek başına veya bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesi ile olu.. - Devamini Oku

06 | Rasyonel Sayı
Oranlı sayılar veya rasyonel sayılar, tam sayılar kullanılarak oluşturulan oranlara denk gelen büyüklüklere denir. Yani, a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar, (oranlı sayılar) iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların oluşturduğu kümedir. Rasyonel sayılar tam sayıların bir genişlemesidir ve ile gösterilir. - Devamini Oku

07 | Peano aksiyomları
Peano aksiyomları, doğal sayılar kümesinin tanımını vermekte kullanılan, Giuseppe Peano ve Julius Wilhelm Richard Dedekind tarafından ortaya konmuş dört temel ve bir yardımcı aksiyomdur. Bu aksiyomlar:
 
a. Verilen küme boş değildir. 1 adı verilen bir nesne içerir. 1 Î N
b. Her doğal sayı için onun ardılı denilen başka bir doğal sayı ve yalnızca bir doğal sayı vardır.
c. Ardılı 1 olan hiçbir doğal sayı yoktur.
d. İki do.. - Devamini Oku

08 | Asal Sayı
Asal Sayı Tanımı Anlamı 1. Yalnız bir ve kendisi ile bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayıdır.
2. Bütün bölenlerinin kümesi ancak ve ancak iki elemanlı birden büyük doğal sayılar
3. Sıfırdan ve birden farklı doğal sayılar kümesinde bir sayının böleni yalnız ve yalnız kendisiyse asal sayıdır.
4. Asal olmayan 0,1 den farklı doğal sayılara bileşik sayı denir buna göre doğal sayılar kümesi üç kümenin birleşiminden oluş.. - Devamini Oku

09 | Reel Sayı
İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur. Bu kümeye reel sayılar veya gerçek sayılar da denir. Geometride karşılaşılan bazı büyüklüklerin anlamlandırılabilmesi için Klasik Yunan Dönemi'nde, yaygın inanca göre Pisagor ve öğrencileri tarafından sayı kavramına dahil edilmişlerdir. Anlatılanlara göre Pisagor doğadaki tüm büyüklüklerin rasyonel sayılarla ifade edilebileceğini söylemekteydi. Fakat b.. - Devamini Oku

10 | Sayıların Sınıflandırılması
Sayılar kümeler halinde sınıflandırılabilir: Sayma Sayıları Sayma sayıları boştan farklı bir kümenin elemanlarını azlık veya çokluk yönünden nitelemekten ziyade onların içindeki eleman miktarına göre verilen bir temsilciler kümesi olarak tanımlanır. Temsilcilere verilen isme kanonik temsilci denir. Her sayma sayısı aynı zamanda bir kanonik temsilcidir. Sayma sayılarına sıfırın dahil olmamasının sebebi boş kümenin içinde temsil edecek bir elemanın olmamas.. - Devamini Oku

01 | Sayı Sıfatları
Sayı sıfatı:
       Varlıkların sayılarını, sıralarını, eşit miktarlarını ve eş parçalarını belirten sıfatlardır.        Sayı sıfatları dört çeşittir:

a)    Asıl sayı sıfatları
b)    Sıra sayı sıfatları
c)    Üleştirme sayı sıfatları
d)    Kesir sayı sıfatları

a)    Asıl sayı sıfatları:
       Varlıkların sayılarını tam sayılarla ( 1, 2, 3, 4... ) belirten sıfatla.. - Devamini Oku


02 | Sayıştay Nedir
Sayıştay Nedir
Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay aslında bir yargı mercii değildir. Ancak, gördüğü hizmetin niteliği ve çalışma usulünün yargısal usule yakınlığı nedeniyle yargı bölümü içerisinde dü.. - Devamini Oku


03 | Sayıların Yazımı
Sayıların yazılışı 1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir: iki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, bin yıldan beri. .. - Devamini Oku


04 | İnkılap Tarihi
İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL’DA OSMANLI DEVLETİ
II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları:
* 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı.
* 1879 yılında çıkarılan bir kanunla savcılık ve noterlik gibi kurumlar kuruldu.
* Hicaz ve Bağdat demiryolu ( Almanların yardımıyla) kuruldu.
* Yetimleri eğitmek için Daruşşafaka, sakat, yoksul ve kimsesizler için de Darülâceze açıldı.


Devamini Oku


05 | Akdeniz'de Dolaşan Hayalet
Akdeniz'de bir hayalet dolaşıyor
bir İtalyan neferinin hayaleti.
Sırtında düğmeleri koparılmış ceketi,
sırtında delik deşik, parça parça eti
ve terli şakaklarında kan.

Korkarak
boşluğa yuvarlanmaktan,
gündüz güneşe sarılıp
gece yıldızlara
dolaşıyor Akdeniz'de bağıra bağıra.

Tanıyorum onu ben.
O, sağlığında bir kaçaktı;
ve kurşuna dizilmeseydi eğer
daha yıllarca yaşayacaktı.Devamini Oku


06 | Ecce Homo
ECCE HOMO
Kişi nasıl kendisi olur?
[Fredrich Nietzsche]


ZERDÜŞT BÖYLE DEDİ

Herkes için, kimse için bir kitap

I
Zerdüşt’ün öyküsünü anlatmama geldi sıra. Yapıtın ana düşünü olan bengi-dönüş düşüncesi, erişilebilecek o en yüksek olumlama ilkesi, 1881 yılı ağustosuna rastlar: Bir kâğıt parçasına karalanmıştır, altında şu yazılıdır: “İnsan ve zamanın 6000 ayak ötesinde”. O gün Silvaplana gö.. - Devamini Oku


07 | 2008'in En İyi On Filmi
2008’in en iyi filmlerini önem verdiğimiz isimlere sorduk. İsimleri seçerken farklı beğenilerden oluşan bir 2008 değerlendirmesi ortaya çıkmasına niyet etmiştik. Öyle de oldu. Bu arada listelerdeki filmlerin 2008’de Türkiye’de vizyona giren filmlerden oluşmasına özen gösterdik. Değilse, hiç olmazsa kendi listelerimizde, vizyon dışında seyrettiğimiz filmler de kesinlikle yer alacaktı. Yönetmenlerin ilk filmleri olan Açlık (Hunger, Steve McQueen) ve Kar (Snije.. - Devamini Oku


08 | 300 Spartalı
  Yönetmen : Zack Synder  Senarist : Zack Snyder, Kurt Johnstad  Oyuncular :         Gerard Butler (Kral Leonidas)        Lena Headey (Kraliçe Gorgo)        Dominic West (Theron)        David Wenham   (Dilios)        Vincent Regan  (Yüzbaşı).. - Devamini Oku


09 | 23 Nisan Milli Egemenlik Çocuk Bayramı
23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI  23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız.
Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde egemenlik padişahta idi. Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi. İmparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler. Yurt bakımsız kaldı. Ülk.. - Devamini Oku


10 | Sevgililer Günü Katliamı 3D - My Bloody Valentine 3D
{mosimage}  Sevgililer Günü Katliamı 3D - My Bloody Valentine 3D   Yönetmen: Patrick Lussier
Oyuncular: Todd Farmer, Tom Atkins, Kerr Smith, Jaime King, Jensen Ackles, Marc Macaulay, Kevin Tighe, Richard John Walters, Andrew Larson, Betsy Rue, Selene Luna, Brandi Engel, Megan Boone
Senaryo: Todd Farmer, Zane Smith
Tür: 3D, Gerilim, Korku
Dil: Altyazılı
Süre: dk.
Vizyon Tarihi: 13.02.2009  
Özet: K&o.. - Devamini Oku


hic yok