Alt Basliklar

» Sanat Felsefesinin Konusu
» Nutuk Konusu
» S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu
» T羹rk癟e Konuan lkeler
» iirde ana duygu nas覺l bulunur
» iirde tema nas覺l bulunur
» Konut Dokunulmazl覺覺
» Lirik iirin Konusu
» Tart覺ma konusunda savunma nas覺l yap覺lmal覺d覺r
» Edebi Metinlerin Konular覺
» Konuturma
» iirde Konu ile Teman覺n Fark覺
» iirde Konu
» iirde Tema
» al覺kuu Roman覺 襤ncelemesi Konusu Yap覺s覺 Anafikri Kiileri
» Romantizm Ak覺m覺n覺n Konusu
» Bir yerin matematik konumu nas覺l belirlenir
» Kiisel Hayat覺 Konu Alan Metinler
» Edebiyat覺n Konusu ve 襤levi
» Edebiyat覺n Konusu
» Tanzimat Ferman覺n覺n Konular覺
» Tart覺ma Konular覺
» Avrupada T羹rk癟e Konuulan lkeler
» Asyada T羹rk癟e Konuulan B繹lgeler
» T羹rk癟enin Konuulduu lkeler

Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Nutuk Konusu

Konu ve Anlamca Nutuk

Nutuk, genel olarak 19 May覺s 1919’dan 1927’ye kadar T羹rk milletinin yaad覺覺 襤stikl璽l Sava覺’n覺 ve Yeni T羹rk Devleti T羹rkiye Cumhuriyeti’nin kurulu y覺llar覺n覺 kapsayan dokuz y覺ll覺k bir tarih dilimini kapsar. Ancak, 19261927 y覺llar覺ndaki olaylardan pek bahsedilmediine g繹re esas itibariyle, 1925 y覺l覺 sonlar覺na kadar yaananlar覺 kapsar.
Atat羹rk’羹n 羹nl羹 eseri Nutuk, 襤stikl璽l Sava覺 ve Cumhuriyet’in kurulu y覺llar覺n覺n yani ink覺l璽p tarihimizin birinci elden kayna覺d覺r. B繹yle olmakla beraber, yaanan b羹y羹k tarihi olaylar覺 zaman s覺 Devamini Oku


S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu

S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir. S繹z sanatlar覺 nelerdir ? 1- Tebih (Benzetme) zellikleri y繹n羹yle zay覺f olan varl覺覺n kuvvetli varl覺a benzetilmesi sanat覺d覺r. 2- 襤stiare ( Eretileme ) Yaln覺zca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – 覺 M羹rsel Bir s繹z羹n benzetme 繹zellii olmaks覺z覺n baka bir s繹z yerine kullan覺lmas覺d Devamini Oku


T羹rk癟e Konuan lkeler

T羹rkler d羹nya 羹zeride 癟ok geni bir yer kaplar. Douda Moolistan ve in i癟lerinde bat覺da Yugoslavya i癟lerine; kuzeyde Sibirya’dan ve Moskova yak覺nlar覺ndaki Kazan ehrinden, g羹neyde Badat, L羹bnan s覺n覺r覺 ve K覺br覺s i癟lerine kadar uzanan b羹y羹k ve geni corafyaya yay覺lm覺lard覺r. 20–90 dou boylamlar覺 ile 33–65 kuzey enlemleri aras覺nda yer alan bu corafya, ku u癟uu, doudan bat覺ya yedi bin, kuzeyden g羹neye (bilgi yelpazesi.net) 羹癟 bin kilometrelik bir alan覺 i癟ine al覺r. Bu alandaki u devletler i癟erisinde T羹rkler yaamakta ve T羹rk癟e konuulur yaz覺lmaktad覺r:

T羹rk癟e Konuulan lkeler


T羹rkiye, Bulgari Devamini Oku


iirde ana duygu nas覺l bulunur

iirde ana duygu nas覺l bulunur


Anaduygu iirin siz de uyand覺r覺 duygudur. Konu iirde ne anlat覺ld覺覺d覺r. Ana tema ya da ana duygu ise iirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela airin memleketinin g羹zelliklerini konu ettii bir iirde memleket sevgisi ana temad覺r. l羹m konulu Sessiz Gemi adl覺 iirde 繹l羹m kar覺s覺ndaki 癟aresizlik ve h羹z羹n ana temad覺r.

iirde Tema Nas覺l Bulunur


Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin tema Devamini Oku


iirde tema nas覺l bulunur

Bir iirin Temas覺 Nas覺l Bulunur : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. iiri oluturan her birimin bir temas覺 vard覺r. Bu temalar birleerek iirin ana temas覺n覺 oluturur. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir. Ayn覺 temay覺 ileyen birden 癟ok iir vard覺r. Ancak baz覺lar覺 dierlerinden daha baar覺l覺d覺r; b Devamini Oku


Konut Dokunulmazl覺覺

Herkes evinde ailesi ile birlikte rahats覺z edilmeden bir yaam s羹rme hakk覺na sahiptir. Anayasam覺z覺n 21. maddesinde, "Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanuna bal覺 h璽kim karar覺 olmad覺k癟a; gecikmesinde sak覺nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k覺l覺nan merciin emri bulunmad覺k癟a, kimsenin konutuna girilemez, arama yap覺lamaz ve buradaki eyaya el konulamaz." ifadesi yer almaktad覺r.


Lirik iirin Konusu

Ak, ayr覺l覺k, hasret, 繹zlem konular覺n覺 ileyen duygusal iirlerdir. Okurun duygular覺na, kalbine seslenir.Bu y羹zden lirik iirlere ak iirleri denir. Eski Yunan edebiyat覺nda airler iirlerini Lyra (lir) denilen bir sazla s繹yledikleri i癟in bu t羹r iirlere lirik denilmitir. Lirik iir, d羹nya edebiyat覺nda en 癟ok ilenen ve sevilen iir t羹r羹d羹r. Lirik iirler insan y羹reine seslenen , okunduunda insan覺 duyguland覺ran , cokuland覺ran iirlerdir.


Tart覺ma konusunda savunma nas覺l yap覺lmal覺d覺r

Tart覺ma konusu; 羹zerinde konumaya ve arat覺rma yapmaya deer nitelikte olmal覺, kan覺tlanm覺 konular 羹zerinde 覺srar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konuulmal覺, sayg覺l覺 olunmal覺, dedikodu etmekten, ba覺r覺p 癟a覺rmaktan, konu d覺覺na 癟覺kmaktan ve konuan覺n s繹z羹n羹 kesmekten ka癟覺n覺lmal覺d覺r. “Tart覺madan beklenen; ger癟ei aramak, ger癟ein ayd覺nlatt覺覺 hareket yolunu se癟mektir. S繹z cambazl覺klar覺n覺n, k繹r羹 k繹r羹ne direnmelerin, i癟ten pazarl覺kl覺 propagandalar覺n, duygusal 癟覺kmazlar覺n ger癟ekleri karartt覺覺 bir yerde tart覺madan beklenen faydalar derlenemez. ...Sakin konuan, soukkanl覺l覺kla cevap veren, s繹ylenecek  Devamini Oku


Edebi Metinlerin Konular覺

Edebi metinlerde ama癟 insan覺n i癟 d羹nyas覺nda zevk uyand覺rmak etkilemek olduu i癟in edebi metinlerin temel konusuda insand覺r. Evet, insan覺n b羹t羹n ilikilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynas覺 olduuna g繹re, toplumdaki dei簫meleri edebiyat覺n yans覺tmas覺 doald覺r. Bu toplum i癟erisinde ya覺yan yazar覺n da toplumla birlikte, yaay覺覺, duyuu, d羹羹n羹羹, inan癟lar覺, dilekleri de deiir. Bu deime edebiyat覺n deimesine de yol a癟ar. Edebi eserler, toplumlar覺n yaam bi癟imlerini, geleneklerini, g繹reneklerini de i癟ine alarak bu konuda toplum bilimcilere bir fikir arac覺 olmaktad覺rlar. Yine edebi eserler, halk覺n inanc Devamini Oku


Konuturma

襤ntak (Konuturma) : 襤nsan d覺覺ndaki varl覺klar覺 konuturmakt覺r. Kural : Her intak sanat覺nda tehis sanat覺 vard覺r; ancak her tehiste intak sanat覺 yoktur.
襤ntak rnekleri 1. Deniz ve mehtap sordular seni: neredesin? 2. Dal bir g羹n dedi ki tomurcuuna: i癟imde kanayan yara gibisin. 3. Ey benim sar覺 tamburam! sen ne i癟in inilersin? i癟im oyuk,derdim b羹y羹k ben onun癟羹n inilerim

Tehis ve 襤ntak Nedir :


Tehis, insan olmayan varl覺klara insanlar覺n yapt覺覺 ileri mecazi olarak yapt覺rma; intak da bu varl覺klar覺 s繹yletme, konuturma sanat覺d覺r. Tehis ve intak daha 癟ok fabllarda kullan Devamini Oku


iirde Konu ile Teman覺n Fark覺

iirde Konu : iirde duyguyu ilemek i癟in s繹ylenen her ey konuyu oluturur. iirlerde d羹z yaz覺簫da ilenen her konu ele al覺nabilir. yk羹leme, betimleme yap覺labilir. Birtak覺m d羹羹n簫celer iletilebilir. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir.
iirde Tema : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. ii Devamini Oku


iirde Konu

iirde Konu : iirde duyguyu ilemek i癟in s繹ylenen her ey konuyu oluturur. iirlerde d羹z yaz覺簫da ilenen her konu ele al覺nabilir. yk羹leme, betimleme yap覺labilir. Birtak覺m d羹羹n簫celer iletilebilir. iirde ilenen temalar soyut bir kavram veya d羹羹ncedir, bu soyut kavramlar iir d覺覺nda da vard覺r. iirle somutlat覺r覺lan temaya da “konu” denir.
iirde Tema : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duygular ve hayaller iirin temas覺n覺 oluturur. ii Devamini Oku


iirde Tema

iirde Tema (zet) : iirde dile getirilen duygu, d羹羹nce ve hayale tema denir. iir bir d羹羹nce yaz覺s覺 olmad覺覺 i癟in “tema” s繹zc羹羹nden daha 癟ok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamal覺y覺z. iirde tema kimi zaman bir ak, ayr覺l覺k ac覺s覺, 繹l羹m korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da baka insanlar i癟in 羹z羹nt羹lerin yer ald覺覺 toplumsal konular覺 da i癟erebilir.
iirde Tema (Detay) : Her eserin bir yaz覺l覺 amac覺, iletmek istedii bir mesaj vard覺r. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. iirde daha 癟ok duygu ve hayaller ilenir; bir iirde youn olarak ilenen duy Devamini Oku


al覺kuu Roman覺 襤ncelemesi Konusu Yap覺s覺 Anafikri Kiileri

al覺kuu, Reat Nuri G羹ntekin taraf覺ndan 1922 y覺l覺nda yaz覺lm覺 bir romand覺r. T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok sevilen klasik eserleri aras覺nda yer al覺r. A覺rl覺kl覺 olarak Anadolu'da ge癟en ve arka planda Osmanl覺'n覺n son y覺llar覺n覺 anlatan bir romand覺r. Kitab覺n son k覺sm覺 hari癟, ki bu b繹l羹m d覺ar覺dan bir g繹zlemcinin anlatt覺klar覺d覺r, roman覺n ana kahraman覺 Feride'nin hat覺ra defteri eklinde yaz覺lm覺t覺r. Reat Nuri G羹ntekin, al覺kuu'nu 繹nce 襤stanbul K覺z覺 ad覺yla d繹rt perdelik bir oyun olarak yazm覺t覺r. Yap覺t覺, 1922'de Vakit Gazetesi'nde al覺kuu ad覺yla roman olarak yay覺nlan覺nca b羹y羹k ilgi 癟ekmitir. al覺kuu, duygusal bir Devamini Oku


Romantizm Ak覺m覺n覺n Konusu

Klasik ak覺m覺 benimseyen sanat癟覺lar覺n eski Yunan ve Latin edebiyatlar覺na deer vermesine kar覺l覺k, Romantikler onlar覺 癟ad覺覺 bulmu, sanat癟覺lar kendi tarihlerini ve g羹nl羹k yaant覺lar覺n覺 繹n plana 癟覺karm覺lard覺r. Klasisizm'de ihmal edilen Hristiyanl覺k tekrar, mucizeleriyle ele al覺nm覺t覺r. Ulusall覺k, yerli renk aranan bir nitelik haline gelmi, evrensellik ikinci plana itilmitir. Romantizm'de g繹r羹len insan tipi, Klasisizm'deki gibi soyut deildir. Aksine 癟evresiyle, fiziiyle belli biridir. Ancak kiiler tek y繹nl羹d羹r. Yani ya hep iyi ya hep k繹t羹d羹r. Roman bu ikisinin 癟at覺mas覺ndan doar. Eser sonunda iyiler 繹d羹llendirilir, k繹t羹l Devamini Oku


Bir yerin matematik konumu nas覺l belirlenir

Bir yerin D羹nya 羹zerinde enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine matematik konum denir. Matematik konum herhangi bir yerin Ekvator’a ve balang覺癟 meridyenine olan uzakl覺覺d覺r. Bu uzakl覺k km cinsinden verilebilecei gibi derece cinsinden de verilebilir. D羹nya 羹zerindeki herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek i癟in; baz覺 deerler tespit etmek gereklidir. Bu nedenle ger癟ekte var olmayan paralel ve meridyenler 癟izilmiti. Paralel ve meridyenler 癟izilirken yerin ekseni ve kutuplardan faydalan覺lmaktad覺r. Bir yerin matematik konumunu belirlemek i癟ib paralel ve meridyenlerden yararlan覺r覺z. rnein T羹rkiye'nin matematiksel kon Devamini Oku


Kiisel Hayat覺 Konu Alan Metinler

Hat覺ra (An覺)

 • Yaanm覺 olaylar覺n kaleme al覺nd覺覺 yaz覺 t羹r羹ne an覺 (hat覺ra) denir.
 • An覺lar, insan belleinde kalan olaylar覺n yorum kat覺larak aktar覺lmas覺d覺r.
 • Tarihi olaylara 覺覺k tutmas覺 bak覺m覺ndan an覺lar belge nitelii ta覺r.
 • Bat覺da 18. yy’dan sonra 繹nem kazanan an覺lar pek 癟ok sanat癟覺 ve devlet adam覺 taraf覺ndan kaleme al覺nm覺t覺r.
 • T羹rk edebiyat覺nda K繹kt羹rk Kitabeleri, Bab羹rn璽me, ecere-i T羹rk gibi eserler an覺 t羹r羹n羹n ilk 繹rnekleri say覺l覺r.
 • T羹rk edebiyat覺nda 繹zellikle Tanzimat ve sonras覺ndan g羹n羹m羹ze kadar pek 癟ok sanat癟覺 ve dev Devamini Oku


  Edebiyat覺n Konusu ve 襤levi

  Edebiyat覺n temel konusu insand覺r. Evet, insan覺n b羹t羹n ilikilerini edebi簫yatta bulabiliriz. Edebiyat toplumun aynas覺 olduuna g繹re, toplumdaki dei簫meleri edebiyat覺n yans覺tmas覺 doald覺r. Bu toplum i癟erisinde ya覺yan yazar覺n da toplumla birlikte, yaay覺覺, duyuu, d羹羹n羹羹, inan癟lar覺, dilekleri de deiir. Bu deime edebiyat覺n deimesine de yol a癟ar. Konu: s繹z羹 edilen nesne veya olayd覺r. zerinde s繹z s繹ylenecek, yaz覺 yaz覺簫lacak, eser meydana getirecek her fikir, her olay konudur. 襤steimizi anlatmak i癟in 羹zerinde durduumuz problem veya i癟inde hareket ettiimiz 癟er癟eve de konudur. Buffon a g繹re : 竄 Devamini Oku


  Edebiyat覺n Konusu

  Edebiyat覺n temel konusu insand覺r. Evet, insan覺n b羹t羹n ilikilerini edebi簫yatta bulabiliriz. Edebiyat toplumun aynas覺 olduuna g繹re, toplumdaki dei簫meleri edebiyat覺n yans覺tmas覺 doald覺r. Bu toplum i癟erisinde ya覺yan yazar覺n da toplumla birlikte, yaay覺覺, duyuu, d羹羹n羹羹, inan癟lar覺, dilekleri de deiir. Bu deime edebiyat覺n deimesine de yol a癟ar. Konu: s繹z羹 edilen nesne veya olayd覺r. zerinde s繹z s繹ylenecek, yaz覺 yaz覺簫lacak, eser meydana getirecek her fikir, her olay konudur. 襤steimizi anlatmak i癟in 羹zerinde durduumuz problem veya i癟inde hareket ettiimiz 癟er癟eve de konudur. Buffon a g繹re : 竄 Devamini Oku


  Tanzimat Ferman覺n覺n Konular覺

  1)-Az覺nl覺klar覺n, can, mal ve namus g羹venlii salanacak. 2)-Vergi sistemi yeniden d羹zenlenerek, herkesten gelirine g繹re vergi al覺nacak. 3)-Askerlik OCAK g繹revinden, VATAN g繹revi haline getirilecek. Az覺nl覺klarda askere al覺nacak. 4)-Kanunlar覺n her g羹c羹n 羹st羹nde olduu kabul edilecek.


  Tart覺ma Konular覺

  Oscar Wilde’覺n “Herkes benim d羹羹nceme kat覺l覺rsa yan覺lm覺 olmaktan korkar覺m” s繹z羹n羹 tart覺ma konusunda 繹rendiklerinizi g繹z 繹n羹nde bulundurarak a癟覺klamaya 癟al覺覺n覺z. G羹nl羹k bir olay, bir kitap, s覺n覺f癟a bilinen bir roman, iir veya oyunun deerlendirilmesi, g羹nl羹k hayat覺m覺z覺 etkileyen yeni bir bulu ya da g羹n y羹z羹ne 癟覺kar覺lm覺 eski bir uygarl覺k tart覺覺lacak konular olabilir. Konu se癟ildikten sonra veriler toplanmal覺, bilgiler, g繹r羹ler d羹zenlenmeli ve bakan tart覺ma kurallar覺n覺 harfi harfine uygulamal覺d覺r. Tart覺malarda se癟ilen konu 繹nemli ve tart覺maya deer olmal覺d覺r. Se癟ilen k Devamini Oku


  Avrupada T羹rk癟e Konuulan lkeler

  Bulgaristan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Bel癟ika, Birleik Krall覺k, Danimarka, Fransa, Hollanda, 襤sve癟, 襤svi癟re, Kanada, Lihtentayn, Norve癟.


  Asyada T羹rk癟e Konuulan B繹lgeler

  Bir T羹rk dilinin resmi dil olarak kullan覺ld覺覺 羹lkeler Azerbaycan (Azerice) K覺br覺s Cumhuriyeti (T羹rk癟e) Kazakistan (Kazak癟a) K覺rg覺zistan (K覺rg覺zca) zbekistan (zbek癟e) Karakalpakistan (Karakalpak癟a) T羹rkiye (T羹rk癟e) T羹rkmenistan (T羹rkmence) T羹rk dilinin resmi dil olarak kullan覺ld覺覺 繹zerk b繹lgeler in Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur zerk B繹lgesi (Uygurca) 襤ran 襤slam Cumhuriyeti (Eyaletleri 繹zerk deil) Bat覺 Azerbaycan Eyaleti (Azerice) Dou Azerbaycan Eyaleti (Azerice) Erdebil Eyaleti (Azerice) Fars Eyaleti (Kakayca) Zencan Eyaleti (Azerice) Moldova Gagauzya (Gagavuzca)  Devamini Oku


  T羹rk癟enin Konuulduu lkeler

  Konuulduu 羹lkeler: Bulgaristan, Irak, 襤ran, G羹ney Azerbaycan, KKTC, Kosova, L羹bnan, Macaristan, Makedonya, Romanya, Suriye, T羹rkiye, rd羹n, Yunanistan ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Bel癟ika, Birleik Krall覺k, Danimarka, Fransa, Hollanda, 襤sve癟, 襤svi癟re, Kanada, Lihtentayn, Norve癟, Suudi Arabistan Ah覺ska T羹rklerinin yaad覺覺 羹lkeler.(zbekistan, Kazakistan v.d.) Konuan kii say覺s覺: +77,000,000 (ana dili olarak)[2][3] +83,000,000 (toplam)[2][3] D羹nya Dilleri Aras覺nda Kullna覺lma S覺ralamas覺: 15. 癟ok konuulan dildir. Dil grubu s覺n覺fland覺rmas覺: Kuzeydou Asya dilleri Altay dilleri T羹rk dilleri Devamini Oku


  Siirde konu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

  1 ) Siirde nedir ve siirde ile ilgili ornekler bulunamadi...

  2 ) Konu nedir ve konu ile ilgili ornekler bulunamadi...


  Diger secenekler !

 • Bi soru sor