Alt Basliklar

» Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri
» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri
» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» 1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri
» Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir
» 襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti
» 襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar
» 襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder
» M羹lakatta zay覺f y繹nleriniz sorusu
» 襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri
» ocuk G繹z羹yle Trafik Kompozisyonu
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay
» Osmanl覺n覺n topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama
» Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri
» Y繹nler ve Pusula
» Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler
» Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili
» Salvador Dalinin En nl羹 Eseri
» Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon
» Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem iirleri

1. Name-i Seher (1871) 2. Yadigar-覺 ebab (1873) 3. Zemzeme (3 cilt, 1883-85) 4. Nejat Ekrem (iirler, an覺lar, 1910) 5. Nefrin (1916) 6. Tefekk羹r (1886 Naz覺m ve nesir kar覺覺k) 7. Pejm羹rde (1895 Naz覺m ve nesir kar覺覺k)

Recaizade Mahmut Ekrem Romanlar覺

1. Araba Sevdas覺 (1898, 5. bas覺m 1985)

Recaizade Mahmut Ekrem Hikayeleri

1. emsa (1895) 2. Muhsin Bey Yahut airliin Hazin Bir Neticesi (1890)

Recaizade Mahmut Ekrem Oyunlar覺

1. Afife Anjelik (1870) 2. Vuslat Bahut S羹reksiz Sevin癟 (1875) 3. ok Bilen ok Yan覺l覺r(1914)

Recaizade Mahmut Ekrem 襤nceleme ve Eleti Devamini Oku


Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri

Soru : Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri nedir ? Cevap:

Kat覺 Madde Nedir

Belirli bir ekli ve hacmi olan maddelere kat覺 maddeler denir.

Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri

Kat覺 maddeler g羹nl羹k hayat覺m覺zda b羹y羹k 繹neme sahiptir. 羹nk羹 kulland覺覺m覺z eyalar覺n 癟ok b羹y羹k bir k覺sm覺 kat覺 maddelerden olumaktad覺r. Nedeni kat覺 maddelerin bir ekile sahip olmas覺 veya ekil verildikten sonra 繹ylece kald覺覺 i癟in ihtiya癟lar覺m覺za y繹nelik kullan覺labilmesidir. rnein sandalye kat覺 bir madde olan aa癟tan yap覺l覺r. ekli d覺ardan bir etki olmad覺k癟a deimez bu nedenle onu oturmak i癟in kullanabi Devamini Oku


Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri nelerdir? Sanayi Devrimi ve S繹m羹rgecilik sonucunda ekonomik pozisyonlar覺n覺 g羹癟lendiren 襤ngiltere ve Fransa, kar覺 taraftaki Almanya ve 襤talya gibi 羹lkelerden ekonomik olarak 癟ok ilerideydi. Almanya ve 襤talya, siyasi birliklerini oluturduktan sonra 1914'e kadar olan s羹re癟te aradaki fark覺 kapatmaya 癟al覺m覺lard覺r. 襤ngiltere ve Fransa'n覺n ekonomik hakimiyet alanlar覺n覺 koruma, Almanya'n覺n ise bu alanlar覺 ele ge癟irme niyeti sava覺n bal覺ca ekonomik nedenlerindendir. Bu nedenler; s繹m羹rgeler, deniz yollar覺n覺n h璽kimiyeti, uluslararas覺 ticaret imtiyazlar覺 gibi ana bal覺klarda deerlendirilebilir. te ya Devamini Oku


Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir

Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir? Cevap : 襤lk 3 madde


襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retmilerdir?


襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar

襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar覺n isimleri


襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder

襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 kim kontrol eder? Omurilik soan覺.


M羹lakatta zay覺f y繹nleriniz sorusu

Bu sorunun amac覺, 繹zg羹veninizi denemek ve iyi haz覺rlan覺p haz覺rlanmad覺覺n覺z覺 kontrol etmektir.– Bu soruyu cevapland覺r覺rken de mutlaka doruyu s繹yleyiniz!Tepkiniz: G羹癟l羹 y繹nlerinizi say覺n覺z, ancak yaln覺z bu i i癟in 繹nemli olanlar覺. Bu soru da, yinesosyal ehliyetinizden bahsetmeniz i癟in bir f覺rsat tekil etmektedir. Zay覺fl覺覺, g羹癟l羹 y繹ne 癟evirmek m羹mk羹n olabilir. rnein, gen癟lik ya da tecr羹besizlik fakt繹rleri zay覺f yanlar olabilecei gibi dinamizm ve i 繹renme kolayl覺覺 a癟覺s覺ndan bak覺ld覺覺nda g羹癟l羹 yanlar olarak da sunulabilir.

Zay覺f Y繹nleriniz Sorusuna rnek Cevap

M羹lakat tecr羹belerimle baar覺s覺n覺 k Devamini Oku


襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri

Soru: 襤nsan hakk覺 ihlallerine kar覺 sorunlar ve 癟繹z羹m 繹nerileri nelerdir?

Temel 襤nsan Haklar覺 Nelerdir

a. Yaama Hakk覺 b. Sal覺k Hakk覺 c. Eitim Hakk覺 d. M羹lk Edinme Hakk覺 e. Seyahat Hakk覺 f. Haberleme Hakk覺 g. Kanun n羹nde Kendini Savunma Hakk覺 h. Hak Arama Hakk覺 i. Se癟me ve Se癟ilme Hakk覺 j. zel Yaam覺n Gizlilii Hakk覺 k. Devlet Hizmetlerinden Eit Olarak Yararlanma Hakk覺…

繹z羹m nerileri

襤nsan haklar覺 ihlallerine 繹nlemenin en 繹nemli yolu kanun ve yasalard覺r. Kanun ve yasalar insan haklar覺na 繹nem verir ve korumaya 癟al覺覺rsa sorunlar覺n b羹y羹k k覺sm覺 ortadan kalkacakt覺r. Burda en 繹nemli i dev Devamini Oku


ocuk G繹z羹yle Trafik Kompozisyonu

襤nsanlar bir yerden bir yere gidebilmek i癟in yola 癟覺karlar bizim gibi bir s羹r羹 insanda yola 癟覺kar ve bu harekete trafik diyoruz. Ve yaya veya ara癟larla 癟覺k覺lan bu yollarda ba覺m覺za birey gelirse buna trafik kazas覺 deniyor. Trafik kazalar覺 bana g繹re dikkatsizlik, ihmal, kurallara uymama ve bilgisizlik y羹z羹nden oluyor. Bu trafik kazalar覺n覺 繹nlemek i癟in; kurallara uymal覺, dikkatli olmal覺, trafik kurallar覺n覺 繹renmeliyiz. Mesela biz 癟ocuklar ara癟 kullanamad覺覺m覺z i癟in bir yaya olarak nerelerden y羹r羹memiz gerekiyor, kar覺dan kar覺ya nas覺l ge癟ilir b Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay

Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap : Mondros Atekes antlamas覺


Osmanl覺n覺n topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama

Osmanl覺 Devletinin topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama hangisidir? Cevap : Buca ant.


Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri

- Acemi olanlar oca覺 - Yeni癟eriler - Cebeciler - Top癟ular - Top arabac覺lar覺 - Humbarac覺lar


Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?


imdi bir pusulay覺 nas覺l kullan覺r覺z onu 繹renelim. Fakat bu konuya ge癟meden 繹nce 繹nemli bir noktaya deinmemiz gerekiyor. Pusulam覺z manyetik bir alet olduu i癟in 癟evresindeki me Devamini Oku


Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler

K覺saca iklim, yamur, s覺cakl覺k. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi ya覺l覺 ge癟en ve s覺cakl覺覺n yeterli olduu Karadeniz k覺y覺 eridinde g羹r ormanlar bulunur. 襤klim artlar覺 ormanlar覺n k覺y覺dan balamas覺na sebep olmutur. Bol ya覺; tar覺mda nadas y繹nteminin kullan覺lmamas覺na, yurdumuzun en geni ormanlar覺n覺n bu b繹lgede olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Dalar覺n denize bakan yama癟lar覺, fazla ya覺 ald覺覺ndan g羹r ormanlarla kapl覺d覺r. Detayl覺 bilgi i癟in bak覺n覺z : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=5227


Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili

Serg羹zet (F.) [ سرگذشت ] macera, ser羹ven. Ayr覺ca; sami paazade sezai 'nin kitab覺. Evinden ayr覺lan k羹癟羹k bir k覺z覺n ba覺ndan gecen olaylar dramatize edilerek anlat覺lm覺t覺r. K覺z覺n ba覺ndan gecenler olduk癟a ac覺kl覺d覺r. Uzun bir s羹re k繹lelik hayat覺 yaam覺t覺r. K繹lelik yaam覺 hakk覺nda bilgi verdii i癟inde kaynak bir kitap say覺labilir. D襤li olduk癟a a覺rd覺r.

Serg羹zet Roman覺 襤ncelemesi:

Serg羹zet Salvador Dali Bellein Azmi Tablosu 襤ncelemesi


Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺

* Resmi nikah zorunlu hale getirilmitir.B繹ylece evlilik devlet kontrol羹 alt覺na al覺nm覺t覺r. * Tek ele evlilik zorunluluu getirilerek T羹rk ailesi modern bir yap覺ya kavuturulmutur. * Mirasta k覺z ve erkek 癟ocuklar覺n eit pay almalar覺 salanm覺t覺r. * Boanma hakk覺 d羹zenlenmi ve kad覺nlara da bu konuda haklar tan覺nm覺t覺r. * Kad覺nlara istedikleri ite 癟al覺abilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r.B繹ylece kad覺n ve erkekler aras覺nda ekonomik ve sosyal alanlarda eitlik salanm覺t覺r. * Toplumsal hayat覺n 癟ada kurallara g繹re d羹zenlenmesinin salanmas覺 T羹rkiye’de yaayan gayrim羹slim halk覺 da etkilemitir.M羹sl羹man olmayan halk Lozan antla Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir.

Kesirleri Geniletme rnei

3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28 Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleriDevamini Oku


Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

Dil, edebiyat覺n temel ta覺 olduu gibi k羹lt羹r羹n de ta覺y覺c覺s覺d覺r.Bir milletin yaratt覺覺 edebiyat, o milletin k羹lt羹r birikiminin bir yans覺mas覺d覺r. Bir dil sanat覺 olan edebiyat da k羹lt羹r羹n i癟inde yer al覺r. T羹rk edebiyat覺 en eski 癟alardan bug羹ne kadar, b羹t羹n safhalar覺, devirleri ve sosyal tabakalar覺 ile T羹rk milletinin hayat覺n覺, zevkini, d羹nya g繹r羹羹n羹, yaama g羹c羹n羹 g繹steren bir duygu, d羹羹nce ve hayal d羹nyas覺d覺r. Halk edebiyat覺 halk覺n yaay覺覺n覺n, inan癟 ve deer h羹k羹mlerinin bir hazinesidir. Bu edebiyat, beikten balayarak insan hayat覺n覺n b羹t羹n safhalar覺n覺 i癟ine al覺r. T羹rk halk edebiyat覺 ak, 繹l羹m, hasret Devamini Oku


Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Bronz bak覺r ile kalay覺n kar覺覺m覺ndan bronz oluur.


Sifat on ad nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sifat ile ilgili yazilar..

2 ) On nedir ve on ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ad nedir ve ad ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor