Seste ve e sesli ayn覺 m覺d覺r

Evet ayn覺d覺r. Detayl覺 anlat覺m覺 i癟in aa覺daki sayfam覺z覺 ziyaret edebilir siniz: http://sestes.nedir.org/ http://es-sesli-kelimeler.nedir.org/


B羹y羹k Harflerin Kullan覺m覺

T羹rk癟ede harflerin k羹癟羹k (min羹sk羹l) ve b羹y羹k (maj羹sk羹l) olmak 羹zere iki bi癟imi vard覺r. Yaz覺da yayg覺n olarak k羹癟羹k harf kullan覺l覺r. Ancak belirli yerlerde b羹y羹k harflere bavurulur.

B羹y羹k harflerin kullan覺ld覺覺 yerler


B羹y羹k harflerin kullan覺ld覺覺 yerler aa覺da s覺ralanm覺t覺r:

A. C羹mle b羹y羹k harfle balar

Hayatta en hakik簾 m羹rit ilimdir. Ak ak癟a kara g羹n i癟indir. Ancak rakamla balayan c羹mlelerde rakamdan sonra gelen kelime b羹y羹k harfle balamaz: 1940 y覺l覺nda Dil ve Tarih-Corafya Fak羹ltesini bitirdim. C羹mle i癟inde bakas覺ndan aktar覺lan ve t覺rnak i癟ine al覺nan c羹mleler de b羹y羹k harfle ba Devamini Oku


B羹y羹k ve K羹癟羹k Harfler Neden Var

Alfabemizde (L璽tin alfabesi) her harfin bir b羹y羹k, bir de k羹癟羹k ekli vard覺r. Yaz覺da yayg覺n olarak k羹癟羹k harf kullan覺l覺r. Ancak belirli yerlerde b羹y羹k harf kullan覺lmal覺d覺r. B羹y羹k harfle k羹癟羹k harf aras覺nda okunu olarak fark olmasa da yaz覺l覺 olarak b羹y羹k farklar vard覺r. B羹y羹k ve k羹癟羹k harflerin kullan覺m覺 ile ilgili kurallar unlard覺r:

B羹y羹k Harflerin Kullan覺m覺


1. C羹mlelerin ba覺ndaki s繹zc羹羹n ilk harfi b羹y羹k yaz覺l覺r: Ma癟覺 sonuna kadar izledim. Buralar覺n havas覺 g羹zeldir. 2. Dize balar覺ndaki s繹zc羹kler b羹y羹k harfle balar: "Bu ne acayip bilmece, Ne g羹nd羹z biter ne gece, Kime s繹yle Devamini Oku


E sesli kelime 繹rnekleri

Yaz覺l覺覺 ve okunuu ayn覺 olduu h璽lde anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelerdir. A癟覺klamal覺 rnekler: G羹l: 1. 癟i癟ek, 2. g羹lmekten emir K覺r: 1. k覺rsal alan, 2. k覺rmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. ba 繹rt羹s羹, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma ii

E Sesli Kelime rnekleri

C羹mle Halinde rnekler

“Oyuncaklar覺 olmu 癟ocuklar覺n kurunlar” “Zalimler her saat taze fidanlar覺 kurunlar” Neden kondun a b羹lb羹l kap覺mdaki asmaya Ben yarimden vazge癟mem g繹t羹rseler asmaya Adresimi hemen bir kenara yaz. Bu  Devamini Oku


Sert ns羹z Harfler

Sert ns羹zler: p, 癟, t, k, s, , h, f harfleridir. Sert 羹ns羹zler, ses telleri titremeden oluurlar. Sert 羹ns羹zlerden baz覺lar覺n覺n yumuak kar覺l覺lar覺 vard覺r : b-p, c-癟, d-t, g-k Sert 羹ns羹z harfler kendi aralar覺nda iki k覺sma ayr覺l覺r: 1) S羹rekli Sert ns羹zler: s, , h, f 2) S羹reksiz Sert 羹ns羹zler: p, 癟, t, k Detayl覺 ns羹zler Konusu:

NSZ ( Sessiz ) HARFLER : Tek ba覺na okunamayan, hece olamayan ve ancak bir sesli harf yard覺m覺 ile seslendirebildiimiz harflerdir.

Bunlar: " b, c, 癟, d, f, g, , h, j, k, l, m, n, p, r, s, , t, v, y, z "dir.
ns羹z h Devamini OkuBat覺 Dillerinde Bulunmayan T羹rk Harfleri

Baz覺 T羹rk癟e harflerin Evrensel kod (Unicode) deerlerinin listesi Harf Kod # Harf Kod # 癟 231 199 287 286 覺 305 襤 304 繹 246 214 351 350 羹 252 220 璽 226 194 簾 238 206 羶 251 219 T羹rk癟edeki /癟, /羹 ve /繹 harfleri 襤ngiliz alfabesinde bulunmamalar覺 nedeniyle ASCII standard覺na d璽hil deildir. Ancak bu harfler dier bat覺 dillerinde yayg覺n olarak kullan覺lmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standard覺n覺n i癟inde yer almaktad覺r. K羹癟羹k 覺, b羹y羹k 襤, /, / harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standard覺n覺n i癟inde yer almaktad覺r. T羹rk癟ed Devamini Oku


T羹rk Alfabesinde Bulunmayan Harfler

Q/q, W/w ve X/x harfleri pek 癟ok bat覺 dilinde vard覺r. Azerbaycan T羹rk癟esi gibi Latin harflerine ge癟ilen T羹rk ivesinde Q/q (Kal覺n k; g i癟in) ve X/x (H覺r覺lt覺l覺 h i癟in) kullan覺lmas覺na ramen mevcut T羹rkiye T羹rk癟esi alfabesinde yer almamaktad覺r. Bu harflere kar覺l覺k gelen harfler s覺ras覺yla k, v, ks, h ile ifade edilir. rnein: Bat覺 dillerinde X (iks) taxi, fix gibi s繹zlerin T羹rkiye T羹rk癟esindeki imlas覺 taksi ve fiks olur. S繹zc羹羹n yap覺s覺na g繹re iks ya da ksi olarak da s繹ylenir. Ancak Azerbaycan T羹rk癟esi alfabesinde X/x (h覺) “yox”[7] [8] “burax-”[9] [8] gibi isim ve fiillerde kullan覺l覺r. Bu s繹zler T羹rkiye T羹rk癟esinde yo Devamini Oku


ns羹z Harflerin S覺n覺fland覺r覺lmas覺

B, c, 癟, d, f, g, , h, j, k, l, m, n, p, r, s, , t, v, y, z harfleri 羹ns羹z harflerdir. ns羹z harfler seda bak覺m覺ndan, teekk羹l noktas覺 bak覺m覺ndan ve temas derecesi bak覺m覺ndan s覺n覺fland覺r覺l覺rlar. Seda bak覺m覺ndan; Sedal覺 羹ns羹zler: b, c, d, g, , j, l, m, n, r, v, y, z. Sedas覺z 羹ns羹zler: 癟, f, h, k, p, s, , t. Teekk羹l noktas覺 bak覺m覺ndan; Dudak 羹ns羹zleri: b, p, m. Di-dudak 羹ns羹zleri: f, v. Di 羹ns羹zleri: d, t, n, s, z. Damak-di 羹ns羹zleri: c, 癟, j, . n damak 羹ns羹zleri: g, k, l, r, y. Arka damak 羹ns羹z羹: G覺rtlak 羹ns羹z羹: h Temas derecesi bak覺m覺ndan; Temas derecesi tam olanlar: b, c, 癟 Devamini Oku


nl羹 Harflerin S覺n覺fland覺r覺lmas覺

nl羹 Harflerin S覺n覺fland覺r覺lmas覺 nl羹 harfler, 癟覺k覺 yeri ve dilin durumuna, dudaklar覺n durumuna, az覺n a癟覺kl覺覺na g繹re u ekilde s覺n覺fland覺r覺l覺r: 覺k覺 yeri ve dilin durumuna g繹re 1.Kal覺n 羹nl羹ler: a, 覺, o, u 2.襤nce 羹nl羹ler: e, i, 繹, 羹 Dudaklar覺n durumuna g繹re 1.D羹z 羹nl羹ler: a, e, 覺, i 2.Yuvarlak 羹nl羹ler: o, 繹, u, 羹* Az覺n a癟覺kl覺覺na g繹re 3.Geni 羹nl羹ler: a, e, o, 繹 4.Dar 羹nl羹ler: 覺, i, u, 羹 羹nl羹lerin nitelikleri aa覺daki 癟izelgede toplu olarak g繹sterilmitir: 羹nl羹 harfler d羹z yuvarlak geni dar geni dar kal覺n  Devamini Oku


Arap Harflerinin Kald覺r覺lmas覺

Harf Devrimi, T羹rkiye'de 1 Kas覺m 1928 tarihinde 1353 say覺l覺 "Yeni T羹rk harflerinin kabul ve tatbiki hakk覺nda Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerletirilmesi s羹recine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o g羹ne kadar kullan覺lan Osmanl覺 Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin T羹rk癟e'ye uyarlanm覺 bir bi癟imi kabul edildi. Tarih癟e T羹rkler 10. y羹zy覺ldan itibaren 襤slam dini ile birlikte (eskiden 襤slam k羹lt羹r羹n羹n vazge癟ilmez 繹gesi say覺lan) Arap alfabesini de T羹rk癟e ses sistemine uyarlayarak benimsemilerdi. Bunu izleyen 900 y覺l boyunca T羹rk癟e'nin gerek Bat覺 (Osmanl覺) gerek Dou leh癟eleri, Arap alfabesinin T羹rk癟e'ye uyarlanm覺 bir Devamini Oku


Kaynat覺rma Harfleri

Kaynat覺rma Harfleri (Koruyucu ns羹zler) : (y,,s,n) T羹rk癟e kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle balayan bir ek gelirse, iki seslinin aras覺na bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynat覺r覺r. Bu sessiz harfe kaynama (kaynat覺rma) harfi, bu olaya da kaynama (kaynat覺rma) denir. Baz覺 kaynaklarda yard覺mc覺 羹ns羹z olarak da adland覺r覺lan kaynat覺rma harfleri –y--s-n' dir. Kaynama harfleri daha 癟ok isim tamlamalar覺nda kullan覺l覺r. 襤pucu : (yaasn) kelimesiyle kolayca akl覺n覺zda kalabilir. * T羹rk癟e'de iki 羹nl Devamini Oku


ns羹z Harflerle 襤lgili Kurallar

ÜNSÜZ HARFLERLE 襤LG襤L襤 KURALLAR


1.    SERT SÜREKS襤Z HARFLER襤N YUMUAMASI:
    
   Süreksiz sert ünsüz harflerle ( p, ç, t, k ) biten sözcükler, sesli harf veya sesli harf ile balayan bir ek ald覺klar覺 zaman sonlar覺ndaki sert ünsüz harf yumuayarak (b, c, d, g, ) olur. BU kurala " sert sesizlerin yumu Devamini OkuB羹y羹k Harflerin Kullan覺ld覺覺 Yerler

B羹y羹k Harflerin Kullan覺ld覺覺 Yerler B羹y羹k harfler, aa覺da s覺ralanan yerlerde kullan覺l覺r. Burada yaz覺lmayan yerlerde b羹y羹k harfler kullan覺lmaz. 1. C羹mle b羹y羹k harfle balar: Hayatta en hakik簾 m羹rit ilimdir. 襤ki noktadan sonra gelen c羹mleler de b羹y羹k harfle balar: Orhon Kitabesi’nde, T羹rk hakan覺 繹yle diyor: T羹rk Tanr覺s覺, T羹rk milleti yok olmas覺n diye atalar覺m覺 g繹nderdi ve beni g繹nderdi. Ben hakan olunca g羹nd羹z oturmad覺m, gece uyumad覺m. (Z. G繹kalp, T羹rk癟羹l羹羹n Esaslar覺) Ancak iki noktadan sonra c羹mle niteliinde olmayan 繹rnekler s覺ralan覺rsa bu 繹rnekler b羹y羹k harfle balamaz: Baz覺 繹rneklerde - Devamini Oku


nl羹 Harflerle 襤lgili Kurallar

NL HARFLERLE 襤LG襤L襤 KURALLAR 1) B羹y羹k nl羹 Uyumu T羹rk癟e'de bir s繹zc羹羹n ilk hecesinde kal覺n 羹nl羹 (a, 覺, o, u) varsa sonraki 羹nl羹ler de kal覺n; ince 羹nl羹 (e, i, 繹, 羹) varsa sonrakiler de ince olur. Buna "B羹y羹k nl羹 Uyumu" denir. S繹zc羹k sonuna getirilen ekler de bu kurala uyar. rnek: Otururlard覺, g繹lgelik, d羹羹nmek, aa癟, toprak, topraklar, topraklar覺m覺z, topraklar覺m覺zdan ... Ayk覺r覺 Durumlar: * Baz覺 yabanc覺 k繹kenli s繹zc羹kler: 襤nsan, kitap, televizyon, gazete, r羹zg璽r, kader, istasyon ... * Zamanla deiiklie urayan baz覺 T羹rk癟e s繹zc羹kler: Elma (alma), hangi (kang覺), anne (ana), karde (kar覺nda) ... * Ba Devamini Oku


E Sesli Kelimeler

Yaz覺l覺覺 ve okunuu ayn覺 olduu h璽lde anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelerdir. Bunlar yal覺n h璽lde olabildikleri gibi ek alm覺 h璽lde de olabilirler. iirde cinas olarak kullan覺l覺r ve cinasl覺 kafiye yap覺l覺r. G羹l: 1. 癟i癟ek, 2. g羹lmekten emir K覺r: 1. k覺rsal alan, 2. k覺rmaktan emir, 3. beyaz Yazma: 1. ba 繹rt羹s羹, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma ii Ek alm覺 kelimelerle, ek alm覺 ve almam覺 kelimeler aras覺nda da e seslilik s繹z konusudur. Bu ekler g繹revce farkl覺 ekler de olabilir: Siyah anlam覺ndaki “kara” ile “kar-a” (-a: y繹nelme h璽l eki) gibi “Oyuncaklar覺 olmu 癟ocuklar覺n ku Devamini Oku


B羹y羹k ve K羹癟羹k Harflerin Kullan覺m覺

1. B羹y羹k ve K羹癟羹k Harflerin Kullan覺m覺 Alfabemizde (L璽tin alfabesi) her harfin bir b羹y羹k, bir de k羹癟羹k ekli vard覺r. Yaz覺da yayg覺n olarak k羹癟羹k harf kullan覺l覺r. Ancak belirli yerlerde b羹y羹k harf kullan覺lmal覺d覺r. B羹y羹k harfle k羹癟羹k harf aras覺nda okunu olarak fark olmasa da yaz覺l覺 olarak b羹y羹k farklar vard覺r. B羹y羹k ve k羹癟羹k harflerin kullan覺m覺 ile ilgili kurallar unlard覺r: ] Her c羹mlenin ilk kelimesi b羹y羹k harfle balar. B羹y羹k harfle balamayan bir kelime dizisi, 繹ncesi yaz覺lmam覺 ya da silinmi bir c羹mle zannedilebilir. “Bir g羹n, istikl璽l ve cumhuriyeti m羹dafaa mecburiyetine d羹ersen, vazifeye at覺lmak Devamini Oku


Sesli harfler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sesli nedir ve sesli ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Harfler ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor