Bunedir.org

Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi


Sponsorlu Bağlantılar
Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi Kuralı Nedir?
Sert ünsüzlerin “fstkçşhp” ( Fıstıkçı Şahap ) biriyle biten sözcüklere “cdg” yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde bu eklerin başındaki C Ç ‘ye; DT’ye; GK’ ye dönüşür.

Ünsüz sertleşmesi kuralına aykırı yazımlar yazım yanlışı yaratır.

Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi Örnekleri :

Örnek:
Giriş-gen girişken
Dost-dur dosttur
Arap-ca Arapça
-Ünsüz sertleşmesi özel adlara ve sayılara getirilen eklere de uygulanır.

Örnek:
Yanlış Değişim Doğru
Sinop’da “d””t” ‘ye Sinop’ta
Mehmet-cik “c””ç” ‘ye Mehmetçik
1970 ‘den “d””t” ‘ye 1970′ten
1923 ‘de “d””t” ‘ye 1923 ‘te

Örnek :
Beklediğimiz otobüs Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçecek.
Bu saatte oraya çoktan varmışdır.
-Sözcük biçiminde olan de / da bağlacı ünsüz sertleşmesi kuralından (bilgi yelpazesi) etkilenerek te / ta biçiminde yazılmaz.

Örnek:
Yanlış Doğru
Hiç te hiç de
Olup ta olup da
-Ünsüzlerin benzeşmesi kuralına aykırı olan bazı ekler vardır.

Örnek:
Yanlış Doğru
Üç – ken üç – gen
Çocuk – çağız çocuk – cağız

Sponsorlu Bağlantılar

Bunedir.Org