Alt Basliklar

» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» Geleneklerin nemi
» R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri
» Eitim Hakk覺n覺n nemi
» Eletirinin nemi
» Biyolojik eitliliin nemi
» Trafik 襤aretlerinin nemi
» Atat羹rk羹n Samsuna 覺k覺覺n覺n nemi
» Yenileme D繹neminde Pozitivizm
» 襤 B繹l羹m羹 Yapman覺n nemi
» Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺
» anakkale Cephesinin nemi
» Turizmin lke Ekonomisi A癟覺s覺ndan nemi
» Kimyan覺n nemi
» Tanzimat Edebiyat覺 D繹neminde Neden Aruz l癟羹s羹 Kullan覺ld覺
» 襤zmir 襤ktisat Kongresinin nemi
» Osmanl覺 D繹neminde Vak覺f ve nemi
» Hudeybiye Antlamas覺n覺n nemi
» Ozon tabakas覺n覺n g繹revi ve 繹nemi
» Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi
» Eitimde Yarat覺c覺 Draman覺n nemi
» T羹rkiyenin nemi
» Sporda Hedef Belirlemenin nemi

Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 farkl覺d覺r. Aile hayat覺 sosyal hayat覺n en 繹nemli unsurlar覺ndan biridir. D羹zenli bir aile yaam覺n覺 devam ettirebilmek son derece 繹nemlidir. Aile hayat覺 ne kadar d羹zenli ise 癟ocuklar da o Devamini Oku


Geleneklerin nemi

Genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimiz kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz. Bir 羹lkenin ayakta kalmas覺n覺 salayan, toplumun 癟ekirdei olan aile kurumunun ayakta kalmas覺n覺 salayan ve toplumu birbirine s覺k覺 s覺k覺ya balayan gelenekler var. Yine teknoloji ilerledik癟e toplumsal hayat deimekte. V Devamini Oku


R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺

R繹nesans felsefesi 羹zerinde etkili olan ak覺mlar unlard覺r; H羹manizm, Pl璽tonizm, Aristotelizm, Septisizm, Atomizm, Reformation.

H羹manizm Ak覺m覺

Modern insan覺n yeni hayat g繹r羹羹n羹 dile getirir. R繹nesans felsefesinin temelini h羹manist d羹nya g繹r羹羹 oluturur. R繹nesans h羹manizmi (insanc覺l覺覺) bireycidir. Kendi 繹zg羹r iradesiyle evet veya hay覺r diyebilen bireydir. 襤nsan覺n deeri dorudan doruya kendisinden kaynaklan覺r. 襤nsan kendi h羹r iradesiyle kurduu devlet d羹zeni i癟erisinde kendisini en son s覺n覺rlar覺na kadar gelitirebilen bireydir. Bu ak覺m覺n en 繹nemli temsilcisi 襤talyan air ve bilgin Petrarca’d覺r. Dier temsilcileri Mac Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri

K覺saca ; Osmanl覺n覺n gerilemeye balamas覺 ve bat覺l覺 devletlere g繹re pek 癟ok konuda geride kalmas覺. Bat覺n覺n Frans覺z devrimiyle birlikte kilisenin dar g繹r羹lerinin yerine akl覺n ayd覺nl覺覺nda d羹羹nmeyi, ger癟ekleri deneyle kavramay覺 yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmulard覺r.“Akl覺n”, “bilimselliin”, “ger癟ee verilen 繹nemin” 繹ne 癟覺kar覺lmas覺 pozitif bilimlere verilen 繹nem 18. y羹zy覺l覺n ortalar覺ndan itibaren Sanayi Devrimi’ni dourur. Bu devrimle birlikte bat覺 h覺zla b羹y羹meye, g羹癟lenmeye ve geliimeye balam覺t覺r. Ayd覺nlar覺m覺zda bu gelimeleri takip edip zaten art覺k bu yeni gelimelerle m羹cadel Devamini Oku


Eitim Hakk覺n覺n nemi

Yaam hakk覺n覺n yan覺 s覺ra, 癟ocuun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahl璽k geliimi i癟in eitime gereksinimi vard覺r. 襤nsan覺n doutan getirdii yetenekleri gelitiren en 繹nemli ara癟 eitimdir. Eitim olmadan insanlar 羹retken bi癟imde 癟al覺amazlar, sal覺klar覺na 繹zen g繹steremezler, kendilerini ve ailelerini gerei gibi koruyamazlar ve k羹lt羹rel a癟覺dan zengin bir yaam s羹rd羹remezler. Okuma yazma bilmemek, insanlar覺n yaad覺klar覺 toplumlarda, b羹t羹n halklar ve gruplar aras覺nda anlay覺覺, bar覺覺 ve hog繹r羹y羹, iki cinsiyet grubu aras覺nda eitlii 繹ng繹ren bir ruhla yer almalar覺n覺 g羹癟letirir. Konu toplumun b羹t羹n羹 a癟覺s覺ndan ele Devamini Oku


Eletirinin nemi

Eletirinin Varl覺覺 Ve nemi

Eletiri, yaz覺n覺n bulunuunun ard覺ndan insanda var olan eletiri duygusunun s繹z d羹zeyinden yaz覺 d羹zeyine y羹kselmesiyle bug羹nk羹 konumuna gelmitir. zellikle yaz覺l覺 k羹lt羹r羹n bat覺 toplumlar覺ndaki gelimesine paralel, eletiri de gelimitir. 18. ve 19. yy.daki edebiyat ak覺mlar覺 i癟inde eletiri, ayr覺 bir 繹nem ve deer kazanm覺 ancak, edebiyatta bir t羹r olarak belirlenmesi ise, 19.yy.覺n ortalar覺nda kendini eletirmen olarak ortaya koyan ve eletirinin kurallar覺n覺 bulan Sainte-Beuve sayesinde olmutur. Eletiri, okuyucunun bir kitaba ulamas覺nda 繹nemli bir k繹pr羹 olma ilevinin yan覺s覺ra, nesnel ve bi Devamini Oku


Biyolojik eitliliin nemi

K覺saca bir b繹lgedeki bitki ve hayvan t羹rlerinin ve 癟eitlerinin say覺ca zenginliine biyolojik 癟eitlilik denir.

Biyo癟eitlilik Nedir


Biyolojik 癟eitlilik, ya da k覺saca "biyo癟eitlilik", bir b繹lgedeki genlerin, t羹rleri, ekosistemlerin ve ekolojik olaylar覺n oluturduu bir b羹t羹nd羹r. Biyolojik 癟eitlilik, kara, deniz ve dier su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir par癟as覺 olan ekolojik yap覺lar da dahil olmak 羹zere t羹m kaynaklardaki canl覺 organizmalar aras覺ndaki farkl覺lama anlam覺ndad覺r. Biyolojik zenginlik ya da biyolojik 癟eitlilik, canl覺lar覺n farkl覺l覺覺n覺 ve deikenliini, i癟inde bulunduklar覺 karma覺k ekolojik yap Devamini Oku


Trafik 襤aretlerinin nemi

Trafik kurallar覺, yaya ve s羹r羹c羹lerin yolda giderken uymalar覺 gereken kurallard覺r. G羹n羹m羹zde, 繹zellikle b羹y羹k kentlerde insan ve ara癟 say覺s覺 癟ok artm覺t覺r. Yollar kalabal覺kt覺r. Yaya ve s羹r羹c羹lerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almalar覺, ancak bu kurallara uymalar覺na bal覺d覺r. Trafik iaret ve levhalar覺 genel anlamda hayati bir 繹neme sahiptir. Hem ara癟lar覺n hemde insanlar覺n bir uyum i癟erisinde olmas覺 i癟in trafik iaret ve levhalar覺 癟ok 繹nemlidir.Trafikte insanlar覺n ve ara癟lar覺n nas覺l bir d羹zen i癟erisinde olmas覺 gerektiini, nerede nas覺l hareket etmesi gerektiini bu trafik iaret ve levhalar覺 belirler. Ee Devamini Oku


Atat羹rk羹n Samsuna 覺k覺覺n覺n nemi

Atat羹rk羹n Samsuna gidiinin en b羹y羹k 繹nemi; T羹rk kurtulu m羹cadelesinin balang覺c覺 olmas覺d覺r. Kurtulu sava覺m覺z atat羹rk羹n bu hamlesi ile balar ve giderek b羹y羹yerek d羹men覺 yurdumuzdan atana kadar devam eder.

Atat羹rk羹n Samsuna Gidi Amac覺


Bu kumandan Mustafa Kemal Atat羹rk’t羹 ve Atat羹rk uzun zamandan beri 羹lkenin i癟inde bulunduu bu umutsuz duruma 羹z羹l羹yor ve bireyler yapmak i癟in Anadolu’ya ge癟mek istiyordu. Bu O’nun i癟in bulunmaz f覺rsatt覺. Atat羹rk beraberindeki kiilerle beraber 16 May覺s 1919 Cuma g羹n羹 繹leden sonra “Band覺rma” ad覺ndaki eski bir vapurla Galata r覺ht覺m覺ndan ayr覺l覺r. 18  Devamini Oku


Yenileme D繹neminde Pozitivizm

Osmanl覺da Pozitivizmin Douu


Osmanl覺 Devleti’nde eitim sisteminde bozulmalar 16. yy’da balam覺t覺. Bu bozulma bir m羹ddet sonra Avusturya’n覺n ba覺n覺 癟ektii bir Avrupa ittifak覺na kar覺 a覺r bir yenilgi almas覺 ile su y羹z羹ne 癟覺kmaya balad覺. Devlet-i Aliyye 1699 Karlof癟a Antlamas覺 ile ilk kez toprak kayb覺na uram覺t覺. Kurumlardaki bozulmalar覺n neticesinde s羹rekli toprak kayb覺 devlet adamlar覺n覺 癟areler aramaya y繹neltmitir. Bat覺n覺n 羹st羹nl羹羹n羹n kabul edilmesi ile 繹zellikle III. Selim ile Nizam-覺 Cedid ad覺 alt覺nda k繹kl羹 覺slahatlar alam覺t覺r. Bu 覺slah hareketleri II. Mahmut d繹neminde zirveye 癟覺 Devamini Oku


襤 B繹l羹m羹 Yapman覺n nemi

襤 B繹l羹m羹 (zet) 1. Bir ii, iki ya da daha 癟ok kii aras覺nda b繹lme. 2. Herkesin bir i dal覺nda ustalamas覺 i癟in ileri ay覺rma ya da herkese belirli bir ii verme. 3. Bir toplumsal 羹retim d羹zeni i癟indeki deiik g繹rev ve hizmetlerin toplumun 羹yeleri, k羹meleri aras覺nda kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k ilikileri i癟inde b繹l羹nmesi.

襤 B繹l羹m羹 Nedir


Alm. Arbeitsteilung (f), Fr. Division (distribution) (f), 襤ng. Division of labour. Bir 羹retim faaliyetinde veya hizmet biriminde yap覺lacak iin b繹l羹mlere ayr覺larak, her bir i par癟as覺n覺n bir i癟inin sorumluluuna verilmesi. 襤 b繹l羹m羹, yap覺lacak iin teknik 繹zelli Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺

AHMET HAMD襤 TANPINAR (1901-1962)


* Hece 繹l癟羹s羹n羹 iirimize en iyi uygulayan airimizdir. * iir dilimize yeni bir ses getirmitir. * Kendine 繹zg羹 bir s繹yleyi gelitirmitir. * Hik璽ye ve romanlar覺nda iirsel bir dil kullanm覺t覺r. Psikolojik derinlik, bilin癟alt覺na inen bir duyarl覺l覺k g繹stermitir. * Vatan sevgisi, ge癟mie hasret gibi temalar ilenmitir. * Eserleri: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstit羹s羹, Abdullah Efendi'nin R羹yas覺, Be ehir, Mahur Beste, 19.As覺r T羹rk Edebiyat覺, Yaad覺覺m Gibi.

SA襤T FA襤K ABASIYANIK (1906-1954)


* T羹rk hik璽yeciliinin temel talar覺ndand覺r. * ehov tarz覺 hik璽yeciliini Devamini Oku


anakkale Cephesinin nemi

anakkale Cephesi’nin deniz harekat覺 (Boaz’覺n zorlanmas覺), kukusuz s覺radan bir askeri harekat, ya da sava olay覺 deildir. Boazlar, konumu ve tarihsel 繹nemi itibariyle, 襤stanbul Karadeniz kap覺s覺, anakkale de Ege Denizi kap覺s覺 olarak, ge癟mite ta覺d覺klar覺 ve 癟a覺m覺zda ta覺makta olduklar覺 stratejik 繹nem ve deer a癟覺s覺ndan s羹rekli birlikte deerlendirilmi ve deerlendirilmektedir. Her iki boaz, klasik ve dar 癟er癟evede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’y覺 Asya’ya balayan su ge癟itleri ya da k繹pr羹ler deil, Akdeniz’in 繹teki 繹nemli su ge癟itlerinden Cebelitar覺k ve S羹vey kanal覺 ile de b羹t Devamini Oku


Turizmin lke Ekonomisi A癟覺s覺ndan nemi

a) lkeye d繹viz girdisi salar b) Turizme yap覺lan yat覺r覺mlar 羹lke ekonomisine canland覺r覺r c) lkede isizliin azalmas覺na neden olur d) lke vatandalar覺n覺n gelir seviyesinin artmas覺na neden olur Turizm ekonomi d覺覺nda , farkl覺 yerlerde yaayan insanlar aras覺nda yak覺nlama olmas覺na neden olur. k羹lt羹rler artas覺 iletiim artar, 羹lkeler aras覺 bar覺a katk覺 salar.
T羹rkiye 繹zellikle son y覺llarda turizmi 繹nemli 繹l癟羹de tevik ederek d覺 turizmgelirlerini art覺rma ve bu gelirlerle 繹demeler dengesi a癟覺klar覺n覺 kapatma politikas覺 benimsemitir. Benimsemi olduu bu politikada 繹nemli oranda baar覺 salayan T羹rkiye i癟in 繹demeler de Devamini Oku


Kimyan覺n nemi

Kimyan覺n 襤nsan Hayat覺 zerindeki nemi

Maddeyi oluturan atomlar覺,bunlardan oluan bileimleri ve bu bileimlerin yap覺s覺n覺 inceleyen ve bu maddelerin 繹zellikleri ile dier maddelerle olan ilikisini inceleyen bilim dal覺d覺r.Kimya evrenin balang覺c覺ndan bu yana yaamsal reaksiyonlar覺, maddesel etkileimleri, maddenin i癟 yap覺s覺n覺 daha dorusu evreni inceleyerek kendi alan覺nda biz insanlara anla覺l覺r, eriilebilinir ve kullan覺labilinir bilgiler sunmaktad覺r. B繹ylece hayat覺 daha anla覺l覺r k覺labilmekte ve insan覺n geliimine katk覺da bulunmaktad覺r. Kimya insanlar覺n yaamlar覺n覺 kolaylat覺ran bir bilim dal覺d覺r. Asl覺nda Kimya insanlar覺n Devamini Oku


Tanzimat Edebiyat覺 D繹neminde Neden Aruz l癟羹s羹 Kullan覺ld覺

Tanzimat d繹neminde aruz 繹l癟羹s羹ne kar覺 癟覺k覺p hece 繹l癟羹s羹 benimsenmesine ramen genel簫likle aruz 繹l癟羹s羹 kullan覺lm覺t覺r. Ve hece 繹l癟羹s羹yle denemeler yapmas覺na ramen 癟ounlukla aruzu kullanm覺t覺r. Aruza kar覺 癟覺k覺lmas覺n覺n nedeni asl覺nda T羹rk癟enin yap覺s覺na hece 繹l癟羹s羹n羹n daha uygun olmas覺 ve aruz 繹l癟羹s羹ndeki imalelerin T羹rk癟e s繹zc羹kleri bozmas覺d覺r. iirde aruz 繹l癟羹s羹n羹n kullan覺lmas覺na devam edilmi olup hece 繹l癟羹s羹n羹n T羹rklerin milli 繹l癟羹s羹 olduu savunulmu baar覺s覺z bir iki denemeden ileriye gidilememitir. Bunun nedeni ise sadeleme 癟abalar覺 nedeniyle dilden yabanc覺 kelimelerin at覺lmaya bala Devamini Oku


襤zmir 襤ktisat Kongresinin nemi

Bu kongrede al覺nan kararlar覺n 癟ou zamanla tatbik edilmise de, 繹zellikle tar覺mla ilgili maddeler g羹n羹m羹zde dahi tam anlam覺yla amac覺na ulat覺r覺lamam覺t覺r. Netice itibariyle, 襤zmir 襤ktisat Kongresi ile balayan bir fikri gelimenin olumas覺, ekonomik envanterlerin belirlenmesi, model aray覺lar覺 ve belli 繹l癟羹de uygulamaya balama d繹nemidir. Bu d繹nemde ekonominin sahip olduklar覺 ve olmad覺klar覺 belirlenmi, ekonomik hedefler tayin edilmi, karma ekonomi modelinin temelleri haz覺rlanm覺t覺r.

襤zmir 襤ktisat Kongresinin nemi


襤ktisat kongresinde 繹zel giriimciliin canland覺r覺lmas覺 ve bunun i癟in kredi olanaklar覺n覺n ve eitim, ulat Devamini Oku


Osmanl覺 D繹neminde Vak覺f ve nemi

Vak覺f : Bir kimsenin mal覺n覺n bir k覺sm覺n覺 veya tamam覺n覺 hay覺r iine, dini veya sosyal bir hizmete ebediyen tahsis etmesidir. V璽k覺f : Vak覺f yapan kimseye denir. Mevk羶f : Vakfedilen mala denir. M羹tevelli : Vak覺f y繹neticisine denir. Vakfiye : Kad覺 huzurunda d羹zenlenen, vak覺f artlar覺n覺 belirten s繹zlemeye denir. Osmanl覺 Devleti’nde toplumun baz覺 ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺 zenginlerin kurduklar覺 vak覺flara b覺rak覺lm覺t覺r. Tarihin seyri i癟inde vak覺flar sosyal, ekonomik, eitim, sal覺k, sanat, mimari, ula覺m ve bay覺nd覺rl覺k alanlar覺nda 繹nemli roller oynam覺t覺r. Osmanl覺 Devleti’nde bata p Devamini Oku


Hudeybiye Antlamas覺n覺n nemi

Hudeybiye Antlamas覺 ya da Hudeybiye Bar覺覺, 628 mart覺nda Medineli M羹sl羹manlarla Mekkeli M羹rikler aras覺nda yap覺lan bar覺 antlamas覺d覺r. Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 nemi (K覺saca) : 1. Mekkeliler, M羹sl羹manlar覺n siyas簾 varl覺覺n覺 resmen kabul ettiler. 2. Bar覺 ortam覺n覺n olumas覺 襤slamiyet'e ge癟ii h覺zland覺rd覺. 3. Mekke'nin fethi kolaylat覺.

Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 (628)


Medine'de bulunan M羹sl羹manlar, Mekke'ye gidip hem akrabalar覺n覺 ziyaret etmek, hem de hac yapmak istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed'in ehri alaca覺ndan korktular ve bu topluluu Mekke'ye sokmak istemediler. Bu gerginliin sonucunda Hudeybiye Devamini Oku


Ozon tabakas覺n覺n g繹revi ve 繹nemi

Ozonosfer (Ozon Tabakas覺) : Astratosferin 羹st k覺sm覺nda bulunan tabakad覺r. Ozon Tabakas覺 G羹ne'ten gelen mor繹tesi (ultraviyole) gibi zararl覺 覺覺nlar覺 tutar. Bu hayati a癟覺dan 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 mor繹tesi 覺覺nlar 繹l羹mc羹ld羹r.
Ozonosfer: i癟erisinde bulundurduu ozon gaz覺ndan dolay覺 bu ismi alm覺t覺r. G羹ne’ten gelen ve canl覺 yaam覺 i癟in zararl覺 olan 覺覺nlar覺 (Ultraviyole 覺覺nlar覺 gibi) tutar. Bundan dolay覺 canl覺lar覺n koruyucu kat覺d覺r. D羹nya’n覺n a覺r覺 覺s覺n覺p, soumas覺n覺 繹nler.

Ozon Tabakas覺n覺n G繹revi


Ozon, havadaki konsantrasyonu az olangazlardan biri olmas覺na ramen varl覺覺 d Devamini Oku


Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi

Preveze Deniz Sava覺 (27 Eyl羹l 1538) Barbaros Hayrettin Paa komutas覺ndaki Osmanl覺 donanmas覺n覺n Andrea Doria komutas覺ndaki Ha癟l覺 donanmas覺n覺 Adriyatik Denizi'ndeki Preveze Kalesi (Preveze) 繹n羹nde yendii bir deniz sava覺d覺r. Sava sonunda Akdeniz'deki askeri 羹st羹nl羹k Osmanl覺lara ge癟mitir.

Preveze Deniz Sava覺n覺n nemi :


Preveze Zaferinden sonra Akdeniz, T羹rk g繹l羹 h璽line geldi. Her biri birer deniz kurdu olan Osmanl覺 leventlerine denizler dar gelip, okyanuslara a癟覺ld覺lar. Avrupa krallar覺n覺n desteindeki deniz korsanl覺覺n覺n 繹n羹ne ge癟ilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halk覺n emniyet ve huzuru saland覺. Kuzey A Devamini Oku


Eitimde Yarat覺c覺 Draman覺n nemi

Draman覺n 繹ncelikli amac覺 癟ocuklar覺 elendirmek olmasa da, drama etkinlii s覺ras覺nda 癟ocuk elenir ve mutlu olur. Hayal g羹c羹n羹 gelitirir Ba覺ms覺z d羹羹nebilmeyi salar 襤 birlii yapabilme 繹zelliini gelitirir Sosyal ve psikolojik duyarl覺l覺k yarat覺r D繹rt temel dil becerisini ( konuma , dinleme, okuma ,yazma ) kazand覺r覺r,dilin kullan覺m alanlar覺n覺 ve kalitesini zenginletirir S繹zel olmayan iletiimin 繹renilmesini salar. Yarat覺c覺l覺k ve estetik geliimini salar. Etik deerlerinin gelimesine olanak salar. Kendine g羹ven duyma ,karar verme becerilerinin gelimesini salar. Kaslar覺n覺 hareket ettirirken yeni y繹ntemler Devamini Oku


T羹rkiyenin nemi

T羹rkiyenin 繹nemi uluslaras覺 alanda T羹rkiye'nin toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik 繹zellikleriyle ile yak覺ndan balant覺l覺d覺r. G羹n羹m羹z artlar覺na bak覺l覺rsa T羹rkiyenin 繹nemini 羹癟 ayr覺 bal覺kta incelememiz m羹mk羹n olabilir. Bunlar; 1. T羹rkiyenin Jeopolitik nemi 2. T羹rkiyeninin Ekonomik nemi 3. T羹rkiyenin Siyasal nemi

1. T羹rkiyenin Jeopolitik nemi


T羹rkiye 羹癟 k覺tan覺n birletii 癟ok stratejik bir b繹lgede bulunmaktad覺r. zellikle petrol ve zengin yeralt覺 zenginliklerinin bulunduu bir b繹lgede yer al覺r. Bu zenginliklerden pay almak isteyen 羹lkeler a癟覺s覺ndan T羹rkiye konumu itibariyle vazge癟ilmez bir 繹neme sahiptir.  Devamini Oku


Sporda Hedef Belirlemenin nemi

Sporda hedef belirleme, sporcunun amac覺na ulaabilmek i癟im 繹ncelikle elde edilmesi gereken 繹zelliklerin ortaya konulmas覺 anlam覺na gelir. Hedeflerin belirlenmesi, sporcunun performans覺n覺 gelitirmek i癟in planlamalar yaparken antren繹re yol g繹sterir. Sporcudan beklenenlerin neler olduunu a癟覺k ve anla覺l覺r bi癟imde ortaya koyaca覺 i癟in de sporcunun motivasyonunu art覺rarak, 癟al覺man覺n kalitesini y羹kseltir. Sporda hedefler belirlenirken sporcunun sahip olduu fiziksel ve psikolojik beceriler g繹z 繹n羹nde bulundurulmal覺d覺r. Ula覺lmas覺 癟ok zor olan hedefler ya da hemen baar覺labilecek kolay hedefler bir yarar salamaz. Sporda yeni balam覺, kendi kap Devamini Oku


Senedi ittifakin onemi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Senedi nedir ve senedi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ittifakin nedir ve ittifakin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Onemi nedir ve onemi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor