Alt Basliklar

» Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺
» Sebeb Sonu癟 rnekleri
» D羹nyan覺n G羹nl羹k Hareketinin Sonu癟lar覺
» D羹nyan覺n kendi etraf覺ndaki hareketi sonucu neler meydana gelir
» anakkale Cephesinin Sonu癟lar覺
» N羹fus art覺覺n覺n olumlu ve olumsuz sonu癟lar覺
» N羹fus Art覺覺n覺n Olumsuz Sonu癟lar覺
» N羹fus Art覺覺n覺n Olumlu Sonu癟lar覺
» Ata羹rk羹n Samsuna 覺kmas覺n覺n Sonu癟lar覺
» Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺
» Frans覺z 襤htilalinin Sonu癟lar覺
» Frans覺z Devriminin Etkileri ve Sonu癟lar覺
» Sanayi 襤nk覺lab覺n覺n Sonu癟lar覺
» T羹rkiyede Erozyon Sebepleri
» Eksen Eikliinin Sonu癟lar覺
» Ama癟 sonu癟 ilikii
» T羹rk 襤nk覺lab覺n覺n nemi ve Sonu癟lar覺
» ok Partili Rejim Denemelerinin Sonu癟lar覺
» Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺
» Cumhuriyetin 襤lan覺n覺n Sonu癟lar覺
» Sevr Antlamas覺n覺n Sonu癟lar覺
» Amasya Genelgesinin Etkileri ve Sonu癟lar覺
» Ama癟 Sonu癟 C羹mlelerine rnekler
» Ha癟l覺 Seferlerinin Sonu癟lar覺
» Tanzimat Ferman覺n覺n Sonu癟lar覺

Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺

* Resmi nikah zorunlu hale getirilmitir.B繹ylece evlilik devlet kontrol羹 alt覺na al覺nm覺t覺r. * Tek ele evlilik zorunluluu getirilerek T羹rk ailesi modern bir yap覺ya kavuturulmutur. * Mirasta k覺z ve erkek 癟ocuklar覺n eit pay almalar覺 salanm覺t覺r. * Boanma hakk覺 d羹zenlenmi ve kad覺nlara da bu konuda haklar tan覺nm覺t覺r. * Kad覺nlara istedikleri ite 癟al覺abilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r.B繹ylece kad覺n ve erkekler aras覺nda ekonomik ve sosyal alanlarda eitlik salanm覺t覺r. * Toplumsal hayat覺n 癟ada kurallara g繹re d羹zenlenmesinin salanmas覺 T羹rkiye’de yaayan gayrim羹slim halk覺 da etkilemitir.M羹sl羹man olmayan halk Lozan antla Devamini Oku


Sebeb Sonu癟 rnekleri

Sebep - Sonu癟 襤likili C羹mleler

Bir c羹mlede ifade edilen yarg覺lardan birinin sebep, dierinin sonu癟 olabilecek bi癟imde kullan覺lmas覺yla ortaya 癟覺kan c羹mleler, sebep sonu癟 anlam覺 ta覺r. Bir c羹mlede sebep sonu癟 ilikisi genellikle "i癟in, ile, den dolay覺, den 繹t羹r羹" ilge癟leriyle kurulabilecei gibi "den / dan" eki ya da kimi bala癟 ve s繹zc羹klerle de kurulabilir. B繹yle c羹mlelerde "sebep" bildiren k覺s覺m bata ya da sonda olabilir.

Sebeb Sonu癟 rnekleri

1 - Youn kar ya覺覺 y羹z羹nden Ankara - 襤stanbul seferleri iptal edilmi. 2 - Elindeki ii bitiremediinden bir hafta kadar yeni bir i alamayaca覺n覺 s繹yledi. 3 - Dersle Devamini Oku


D羹nyan覺n G羹nl羹k Hareketinin Sonu癟lar覺

D羹nyam覺z iki t羹rl羹 hareket eder; kendi etraf覺nda ve G羹ne'in etraf覺nda d繹n羹 yapar. Biz kendi ekseni etraf覺ndaki hareketinden bahsedelim.

Eksen Hareketi Nedir

D羹nya bat覺dan douya doru devam eden 1 tam d繹n羹羹n羹 24 saatte tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. D羹nyam覺z bu eksen hareketini yaparken Ekvator'da saatte 1670 kilometrelik bir h覺za ula覺r. Kutuplara gittik癟e azalan bu h覺z, kutup noktalar覺nda 0’a iner. Bu nedenle Ekvator'dan kutuplara gidildik癟e g羹ndoumu ve g羹nbat覺m覺 uzar. D羹nya’n覺n 24 saatte tamamlad覺覺, kendi etraf覺ndaki d繹n羹羹 sonucunda u olaylar meydana gelir:

G羹nl羹k Hareketin Sonu癟lar Devamini Oku


D羹nyan覺n kendi etraf覺ndaki hareketi sonucu neler meydana gelir

D羹nyam覺z iki t羹rl羹 hareket eder; kendi etraf覺nda ve G羹ne'in etraf覺nda d繹n羹 yapar. Biz kendi ekseni etraf覺ndaki hareketinden bahsedelim.

D羹nyan覺n kendi etraf覺ndaki hareketi

D羹nya bat覺dan douya doru devam eden 1 tam d繹n羹羹n羹 24 saatte tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. D羹nyam覺z bu eksen hareketini yaparken Ekvator'da saatte 1670 kilometrelik bir h覺za ula覺r. Kutuplara gittik癟e azalan bu h覺z, kutup noktalar覺nda 0’a iner. Bu nedenle Ekvator'dan kutuplara gidildik癟e g羹ndoumu ve g羹nbat覺m覺 uzar. D羹nya’n覺n 24 saatte tamamlad覺覺, kendi etraf覺ndaki d繹n羹羹 sonucunda u olaylar meydana gelir:

G羹nl Devamini Oku


anakkale Cephesinin Sonu癟lar覺

Osmanl覺 Genelkurmay覺, anakkale’deki T羹rk zayiat覺n覺 55.000 ehit, 100.000 yaral覺, 10.000 kay覺p, 21.000 hastal覺ktan 繹l羹m, 64.000 hasta olmak 羹zere 250.000 kii olarak g繹stermektedir. 襤ngilizler ise 43.000 繹l羹, 72.000 yaral覺, 90.000 hasta olmak 羹zere 205 bin; Frans覺zlar ise toplam 47.000 kiilik zayiat vermilerdir. anakkale savalar覺 T羹rk Milleti’nin tarihine alt覺n harflerle yaz覺lm覺 b羹y羹k bir zaferdir. Bu zafer, en r羹tbelisinden en k覺demsizine kadar T羹rk askerinin kan覺yla, can覺yla kazand覺覺, her an覺 kahramanl覺klarla dolu bir abidedir. Vatan sevgisinin, iman g羹c羹n羹n 癟elikletii ve adeta etten bir duvar 繹r羹lerek “an Devamini Oku


N羹fus art覺覺n覺n olumlu ve olumsuz sonu癟lar覺

N羹fus art覺覺n覺n olumlu ve olumsuz sonu癟lar覺 nelerdir?

N羹fus Art覺覺n覺n Olumsuz Sonu癟lar覺


◦ T羹ketim artar. 襤hracat azal覺r veya ithalat artar. ◦ Demorafik ( N羹fusa yap覺lan yat覺r覺m-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yat覺r覺mlar artar. ◦ Tasarruflar azal覺r. ◦ Kalk覺nma h覺z覺 yavalar. ◦ Kii ba覺na d羹en milli gelir azal覺r. ◦ Konut s覺k覺nt覺s覺 olur. Sonu癟ta gecekondulama olur. ◦ 襤sizlik artar. 襤癟 ve d覺 g繹癟ler artar. ◦ Tar覺m alanlar覺n覺n ama癟 d覺覺 kullan覺m覺 artar. ◦ evre sorunlar覺 artar.

N羹fus Art覺覺n覺n Olumlu Sonu癟lar覺


Devamini Oku


N羹fus Art覺覺n覺n Olumsuz Sonu癟lar覺

NFUS ARTIININ OLUMSUZ SONULARI ◦ T羹ketim artar. 襤hracat azal覺r veya ithalat artar. ◦ Demorafik ( N羹fusa yap覺lan yat覺r覺m-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yat覺r覺mlar artar. ◦ Tasarruflar azal覺r. ◦ Kalk覺nma h覺z覺 yavalar. ◦ Kii ba覺na d羹en milli gelir azal覺r. ◦ Konut s覺k覺nt覺s覺 olur. Sonu癟ta gecekondulama olur. ◦ 襤sizlik artar. 襤癟 ve d覺 g繹癟ler artar. ◦ Tar覺m alanlar覺n覺n ama癟 d覺覺 kullan覺m覺 artar. ◦ evre sorunlar覺 artar.


N羹fus Art覺覺n覺n Olumlu Sonu癟lar覺

◦ Mal ve hizmetlere talep artar. ◦ Piyasa geniler,yeni yat覺r覺m sahalar覺 a癟覺l覺r. ◦ retim ve vergi gelirleri artar ◦ lke savunmas覺na katk覺s覺 olur. ◦ 襤癟i 羹cretleri d羹er. Dolay覺s覺yla 羹retim maliyeti azal覺r


Ata羹rk羹n Samsuna 覺kmas覺n覺n Sonu癟lar覺

1. T羹rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluuna giden yolun ilk dura覺 kabul edilen bu olay T羹rk tarihindeki d繹n羹m noktalar覺ndan birisidir. ark Meselesi ad覺 alt覺nda yok edilmek istenen T羹rkler i癟in 19 May覺s 1919 g羹n羹 mill簾 ba覺ms覺zl覺a, 癟adalama ve demokratiklemeye giden yolun ilk ad覺m覺d覺r. T羹rkiye Cumhuriyetinin doum g羹n羹 olmutur. 2. Mustafa Kemal Paa, Samsun’da g羹venliin korunmas覺n覺 salayacak tedbirleri ald覺ktan ve ordu ile ilk temas覺 kurduktan sonra hem daha sakin bir 癟evrede 癟al覺mak ve Anadolu’nun i癟lerine doru biraz daha ilerlemek hem de Samsun’un 襤ngiliz igalinde ve k覺y覺da bulunmas覺 ve civar覺ndaki Rum 癟etel Devamini Oku


Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺

* ABD 'deki bu gelimeler, 1789 Frans覺z 襤htilali'nin balamas覺nda da etkili olmutur. * Ayd覺nlanma filozoflar覺n覺 etkilerini yan覺nda 襤ngiliz Halklar bildirgesi gibi metinler ve bunlar覺n temelini oluturan John Locke’nin fikirleri ve Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Bildirgesindeki dile getirilen demokratik ilkeler ve liberal ekonomi fikirleri burjuvalar覺 hareketlendirmitir. Frans覺zlar d覺ar覺dan gelen fikir ve hareketleri i癟selletirerek ihtilale zemin haz覺rlam覺lard覺r. * Fransa Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺nda taraf olup 癟at覺malara b羹y羹k boyutlarda mali destek vererek dolayl覺 olarak kat覺lm覺t覺r. Bu sava harcamalar覺 ve giderek artan saray masraflar覺 Devamini Oku


Frans覺z 襤htilalinin Sonu癟lar覺

* Y覺k覺lmaz diye d羹羹n羹len, hatta egemenlik hakk覺n覺 Tanr覺’dan ald覺覺 iddia edilen mutlak krall覺klar覺n y覺k覺labilecei ortaya 癟覺kt覺. * 襤lkel ekli Yunan ehir devletlerinde, gelimi ekli 襤ngiltere ve ABD’de g繹r羹len demokrasi, K覺ta Avrupas覺’nda da gelimeye balad覺 ve Bat覺 medeniyetinin vazge癟ilmez unsurlar覺ndan biri haline geldi. * Egemenliin halka ait olduu kabul edildi. * Milliyet癟ilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, 癟ok uluslu devletlerin par癟alanmas覺nda etkili oldu. * Eitlik, 繹zg羹rl羹k ve adalet ilkeleri yayg覺nlamaya balad覺. * ahsi g羹癟lere, zek璽ya ve giriim yeteneine ortam haz覺rlad覺. * Frans覺 Devamini Oku


Frans覺z Devriminin Etkileri ve Sonu癟lar覺

Frans覺z Devriminin Etkileri


‘Frans覺z ihtilali, ulusal bilin癟lenmenin ve y繹netim kar覺t覺 tepkilerin nas覺l ortaya konulabileceinin en baar覺l覺 ve kanl覺 繹rneklerinden biridir. Bu y繹n羹yle, kendinden sonraki devrimlere de esin kayna覺 olmutur ve h璽l璽 olmaktad覺r. Frans覺z Devrimi, Yeni a覺 bitiren, Yak覺n a覺 balatan olay olarak kabul edilir. 羹nk羹 bu devrim sonucunda t羹m d羹nyada milliyet癟ilik kavram覺 繹nem kazanmaya balad覺. Ezilen halklar haklar覺n覺 aramay覺 繹rendiler. Halklar, y繹netimden korkmamalar覺 gerektiini, y繹netimlerin g羹癟lerini halklar覺ndan ald覺覺n覺 fark ettiler. Bu durum Fransa’da monarik rejimin  Devamini Oku


Sanayi 襤nk覺lab覺n覺n Sonu癟lar覺

襤nsan ve hayvan g羹c羹yle yap覺lan 羹retimden makine g羹c羹ne dayal覺 羹retime ge癟ie “Sanayi 襤nk覺l璽b覺” denir.
• Avrupa’da 羹retim artm覺 ve insanlar覺n refah seviyesi y羹kselmitir. • Sal覺k, temizlik ve konfor anlay覺覺nda 繹nemli gelimeler g繹r羹lm羹t羹r. • Yaam koullar覺n覺n iyilemesi ve 繹l羹m oranlar覺n覺n d羹mesi sonucunda h覺zl覺 n羹fus art覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. • B羹y羹k sanayi ehirleri ortaya 癟覺km覺t覺r. Kentlerin h覺zla b羹y羹mesiyle isizlik gibi yeni toplumsal sorunlar domutur. • Ekonomiyle ilgili kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi g繹r羹ler ortaya at覺lm覺t覺r.  Devamini Oku


T羹rkiyede Erozyon Sebepleri

Sel sular覺n覺n vadilerdeki tarlalar覺, balar覺, bah癟eleri s繹k羹p g繹t羹rmesi bir faciad覺r. Yama癟lar ve vadileri bu hale sokan erozyonun sebepleri 繹yle s覺ralanabilir: 1.Yanl覺 otlatma: Hayvanlar ilkbaharlarda 癟ok erken otlatmaya 癟覺kar覺l覺r. Otlar hen羹z kar alt覺nda filiz halindeyken, daha yetimeden hayvanlar taraf覺ndan yenilir. Bu y羹zden de otlak b羹t羹n y覺l otsuz 癟覺plak kal覺r. 2. Yanl覺 ekim yapma: Normal bir tar覺mda arazinin eimine g繹re ekin, ot ve aa癟 dikimi tesbit edilir. En fazla % 10 eimli bir yere ekin ekilir. % 20’ye kadar eimli olan yer, otlak olarak kullan覺l覺r. Ondan daha fazla eimli yerler ormana b覺rak覺l覺r. Oysa bi Devamini Oku


Eksen Eikliinin Sonu癟lar覺

D羹nya’n覺n elips eklindeki y繹r羹ngesinden ge癟en d羹zleme Ekliptik (y繹r羹nge) d羹zlemi, Ekvator’dan ge癟en d羹zleme ise Ekvator d羹zlemi ad覺 verilir. Bu iki d羹zlem birbiriyle 癟ak覺maz. 羹nk羹, D羹nya’n覺n ekseni ekliptik d羹zleme tam dik deildir. Baka bir ifadeyle, D羹nya ekseni ile ekliptik d羹zlemi aras覺nda 66簞 33′, Ekvator d羹zlemi ile ekliptik d羹zlemi aras覺nda 23簞 27′ l覺k bir a癟覺 vard覺r. D羹nya’n覺n G羹ne etraf覺ndaki hareketinin sonu癟lar覺nda say覺lanlar覺n as覺l nedeni, D羹nya’n覺n ekseninin eik olmas覺d覺r. Buradan, “D羹nya’n覺n G羹ne 癟evresinde d繹n羹羹n羹n sonu癟lar覺, ekse Devamini Oku


Ama癟 sonu癟 ilikii

Eylemin hangi amaca bal覺 olarak ger癟ekletii vurgulan覺r. Bu t羹r c羹mlelerde de "i癟in, diye, 羹zere" gibi edatlardan yararlan覺l覺r. znenin ii, hareketi ger癟ekletirme amac覺 ve sonucu c羹mle i癟inde verilir. Bu t羹r c羹mleler de ise iki yarg覺n覺n bir tanesi iin yap覺lma amac覺n覺 anlat覺r ki.; yarg覺lardan bir tanesi h璽l璽 yap覺lmam覺t覺r.

Ama癟-Sonu癟 C羹mlelerine rnekler

- Bor癟lar覺ndan kurtulmak i癟in evini satm覺. - Ailesini g繹rmek i癟in Almanya’ya gitmi. - Babakan, ticari anlamalar yapmak 羹zere yurtd覺覺na 癟覺k覺yor. - Bu, bizi birbirimize d羹羹rmek maksad覺yla s繹ylenmi bir s繹zd羹 Devamini Oku


T羹rk 襤nk覺lab覺n覺n nemi ve Sonu癟lar覺

zet: B羹y羹k zorluklarla kazan覺lan Kurtulu Sava覺'n覺n ard覺ndan T羹rk milleti i癟in yeni bir m羹cadele bal覺yordu. Art覺k, T羹rk yurdunun kalk覺nmas覺 i癟in 癟al覺mak gerekliydi. Atat羹rk 繹nderliindeki T羹rk milleti, 癟ada devletler seviyesine 癟覺kmak i癟in t羹m imkanlar覺n覺 seferber etti. T羹rk Devleti'nin 癟adalamas覺 i癟in Atat羹rk 繹nderliinde T羹rk 襤nk覺laplar覺 ger癟ekletirildi. Bu ink覺laplar akla ve bilime dayanmaktad覺r. Cumhuriyetimizin kurulmas覺yla birlikte yurdumuzun gelimesi i癟in pek 癟ok 癟al覺ma yap覺ld覺. Siyaset, hukuk, eitim, k羹lt羹r, toplumsal ve ekonomik alanlarda ink覺laplar ger癟ekletirildi. B羹y羹k zorluklarla, de Devamini Oku


ok Partili Rejim Denemelerinin Sonu癟lar覺

- ok partili rejim denemeleri 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet F覺rkas覺n覺n kurulmas覺 ile balad覺. - Kurulan partiler, yaanan isyanlar demokrasiye ge癟ilmeye haz覺r olunmad覺覺n覺 g繹sterdi. - Her kurulan parti eskiye d繹n羹 i癟in kullan覺ld覺. - eyh Said 襤syan覺, Suikast giriimi, Menemen Olay覺n覺n ortak sonucu laik d羹zene ve rejim deitirmeye y繹nelik ge癟ici isyanlar olmas覺d覺r. - Atat羹rk d繹neminde bir daha parti kurulmam覺t覺r. - T羹rkiye, 癟ok partili hayata 1946 y覺l覺nda Demokrat Partinin kurulmas覺yla ge癟mitir. - 1946 Se癟imini CHP kazand覺. (A癟覺k Oy-Gizli Tasnif) - 1946 se癟imi ilk 癟ok partili se癟imdir. - Tek dereceli sistem 1946’ Devamini Oku


Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺

* Resmi nikah zorunlu hale getirilmitir.B繹ylece evlilik devlet kontrol羹 alt覺na al覺nm覺t覺r. * Tek ele evlilik zorunluluu getirilerek T羹rk ailesi modern bir yap覺ya kavuturulmutur. * Mirasta k覺z ve erkek 癟ocuklar覺n eit pay almalar覺 salanm覺t覺r. * Boanma hakk覺 d羹zenlenmi ve kad覺nlara da bu konuda haklar tan覺nm覺t覺r. * Kad覺nlara istedikleri ite 癟al覺abilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r.B繹ylece kad覺n ve erkekler aras覺nda ekonomik ve sosyal alanlarda eitlik salanm覺t覺r. * Toplumsal hayat覺n 癟ada kurallara g繹re d羹zenlenmesinin salanmas覺 T羹rkiye’de yaayan gayrim羹slim halk覺 da etkilemitir.M羹sl羹man olmayan halk Lozan antla Devamini Oku


Cumhuriyetin 襤lan覺n覺n Sonu癟lar覺

• Milli m羹cadelenin ba覺ndan beri ama癟lanan ulusal egemenliin salanmas覺 y繹n羹nde en 繹nemli ad覺mlardan biri daha at覺lm覺t覺r. • Yeni T羹rk devletinin y繹netim ekli a癟覺klanm覺t覺r. • Cumhurbakan覺 Meclis bakan覺 ve babakan覺n yetkileri birbirinden ayr覺larak y繹netim kadrolar覺 yeniden d羹zenlenmitir. • Yeni T羹rk devletinin 襤lk Cumhurbakan覺 Mustafa kemal paa 襤lk Meclis bakan覺 Fethi Okyar 襤lk babakan覺 ise 襤smet 襤n繹n羹 olmutur. • Mustafa kemal Paan覺n Cumhurbakan覺 se癟ilmesi devlet bakan覺 sorununu ortadan kald覺rm覺t覺r. • Meclis H羹k羹meti sistemi terk edilip Kabine sistemine ge癟ilmitir.B Devamini Oku


Sevr Antlamas覺n覺n Sonu癟lar覺

1- Sevr Antlamas覺, T羹rk milletini asla umutsuzlua s羹r羹klemedi. Bilakis m羹cadele g羹c羹n羹 ve kararl覺l覺覺n覺 art覺rd覺. 2- Sevr Antlamas覺, Mebuslar Meclisi’nde onaylanmad覺覺 i癟in yasal dayanaktan yoksun kalm覺t覺r. 3- 19 Austos 1920 tarihinde toplanan TBMM, Sevr Antlamas覺’n覺 imzalayanlar覺n ve onaylayanlar覺n vatan haini say覺lmalar覺n覺 kabul etti. 4- TBMM, Sevr Antlamas覺’n覺 tan覺mad覺覺n覺 ilan etti. 5- Sevr Antlamas覺 Birinci D羹nya Sava覺’ndan sonra uygulamaya konulamayan tek antlamad覺r.


Amasya Genelgesinin Etkileri ve Sonu癟lar覺

1. T羹rk ink覺lab覺n覺n ihtil璽l safhas覺 balam覺t覺r. 2. Kurtulu Sava覺'n覺n gerek癟esi, amac覺 ve y繹ntemi belirlenmitir. 3. 襤lk kez milli egemenlie dayal覺 bir y繹netimden bahsedilmitir. 4. 襤stanbul H羹k羹meti ilk kez yok say覺lm覺t覺r. 5. T羹rk Milleti, hem 襤stanbul'a hem de igalci g羹癟lere kar覺 m羹cadeleye 癟a覺r覺lm覺t覺r. 6. Kurtar覺c覺 olarak g繹r羹len padiah, hilafet, manda ve himaye d羹羹ncesinin yerini millet ve milliyet癟ilik d羹羹ncesi alm覺t覺r. 7. st羹 kapal覺 olarak Heyet-i Temsiliyenin (Temsil Kurulu) oluturulmas覺ndan bahsedilmitir. 8. Mustafa Kemal padiah taraf覺ndan kendisine verilen 9. Ordu M羹fettilii yetkilerini a Devamini Oku


Ama癟 Sonu癟 C羹mlelerine rnekler

Eylemin hangi amaca bal覺 olarak ger癟ekletii vurgulan覺r. Bu t羹r c羹mlelerde de "i癟in, diye, 羹zere" gibi edatlardan yararlan覺l覺r. znenin ii, hareketi ger癟ekletirme amac覺 ve sonucu c羹mle i癟inde verilir. Bu t羹r c羹mleler de ise iki yarg覺n覺n bir tanesi iin yap覺lma amac覺n覺 anlat覺r ki.; yarg覺lardan bir tanesi h璽l璽 yap覺lmam覺t覺r.

Ama癟-Sonu癟 C羹mlelerine rnekler

- Bor癟lar覺ndan kurtulmak i癟in evini satm覺. - Ailesini g繹rmeye Almanya’ ya gitmi. - Babakan, ticari anlamalar yapmak 羹zere yurtd覺覺na 癟覺k覺yor. - Bu ,bizi birbirimize d羹羹rmek maksad覺yla s繹ylenmi bir s繹zd羹r. - air, iirinde herkes a Devamini Oku


Ha癟l覺 Seferlerinin Sonu癟lar覺

As覺rlarca devam eden Ha癟l覺 seferleri sonucu, pek 癟ok kan d繹k羹ld羹 ve milyonlarca insan can verdi; nice 羹lkeler harap oldu. Bu seferler, din簾, siyas簾, sosyal, k羹lt羹rel, iktisad簾 bir癟ok h璽diselere sebep oldu. M羹sl羹manlara kar覺 savaa kat覺lmaya tevik i癟in, Avrupa’da bir 癟ok H覺ristiyan tarikatlar覺 kuruldu. Seferlere itirak i癟in Avrupal覺lar覺n dindar覺na, maceraperestine, isiz-g羹癟s羹z羹ne ayr覺 ayr覺 vaadlerle propaganda yap覺l覺p, M羹sl羹manlar覺n kar覺s覺nda b羹t羹n bunlar覺n bo 癟覺kmas覺 neticesinde, papal覺覺n ve kiliselerin otoritesi sars覺ld覺. Bu seferler sonunda H覺ristiyanlar, M羹sl羹manlar覺 yak覺ndan tan覺d覺lar. Harp meydanlar覺nda a Devamini Oku


Tanzimat Ferman覺n覺n Sonu癟lar覺

Tanzimat Ferman覺'n覺n halk taraf覺ndan anla覺lmas覺 i癟in Anadolu ve Rumeli'ye memurlar g繹nderildi. Hukuk alan覺nda 覺slahatlar ile yeni ticaret, ceza kanunlar覺 ve mahkemeler meydana getirildi. Fakat bu haklardan T羹rkler ve M羹sl羹man'lardan daha 癟ok Av簫rupal覺lar ve gayrim羹slimler yararland覺lar. K覺l覺k, k覺yafet, yaay覺 ve sosyal alanda "Bat覺l覺lama" denilen yenilikler yap覺ld覺. Tanzimat Ferman覺, anayasan覺n Osmanl覺 羹lkesin簫de balang覺c覺 oldu. Osmanl覺 Devleti bu ferman覺 il璽n ederken Avrupal覺 devletlerin desteini salamay覺 ama癟lam覺t覺. Tanzimat'覺n hemen sonras覺nda M覺s覺r meselesi, onlar覺n yard覺m覺 ile halledildi. Rusya ve H羹nk璽r 襤skelesi mesel Devamini Oku


Sebep sonuc nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sebep nedir ve sebep ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sonuc nedir ve sonuc ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor