Osmanl覺da g羹zel sanatlar

Osmanl覺da g羹zel sanatlar i癟in ayr覺nt覺l覺 bilgi alabileceim ve internette bulabileceim bir makale veya tez 繹nerebilirmisiniz.Teekk羹r ederim. Cevap: Osmanl覺larda gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Detay;

Minyat羹r Sanat覺

Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Nasuh ve Nakka Os Devamini Oku


S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu

S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir. S繹z sanatlar覺 nelerdir ? 1- Tebih (Benzetme) zellikleri y繹n羹yle zay覺f olan varl覺覺n kuvvetli varl覺a benzetilmesi sanat覺d覺r. 2- 襤stiare ( Eretileme ) Yaln覺zca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – 覺 M羹rsel Bir s繹z羹n benzetme 繹zellii olmaks覺z覺n baka bir s繹z yerine kullan覺lmas覺d Devamini Oku


Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri

襤nsanlar kendilerini farkl覺 ara癟larla ifade edebilirler. Kimisi resimle, m羹zikle, dansla heykelle kimisi de iirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vas覺tas覺yla ifade ederler. 襤nsanolu hayat覺 boyunca g羹zeli istemitir. S繹z羹ne yaz覺s覺na (edebiyat), sesine (m羹zik) kullanabildii renklere (resim), yaad覺覺 mekana (mimarl覺k), ileyebildii her t羹rl羹 maddeye (heykelt覺ra) g羹zellik vermek insanolunun yaam felsefesi olmutur ki bu da g羹zel sanatlar dediimiz ubeleri dourmutur. Edebiyat bu g羹zel sanatlar覺n bir koludur. Edebiyat; s繹zde, yaz覺da, d羹羹ncede, hayalde g羹zellik demektir. Edebiyat; dil ile ger癟ekletirilen, malzemesi dil olan g Devamini Oku


H羹rriyet Kasidesi S繹z Sanatlar覺

1. Beyit : M羹nharif-S覺dk : Tezat Bab-覺 H羹k羹met : Mecaz-覺 M羹rsel 2. Beyit : 襤anet-Hizmet : Tenas羹p 3. Beyit : Yere d羹mekle cehver sak覺t olmaz kadr 羹 k覺ymetten : 襤rsal-i Mesel ve Kinaye. Yere d羹mekle cehver : (Zul羹m alt覺nda millet) : Tebih Kadr-K覺ymet : Tenas羹p 4. Beyit : Hak kelimleri her beyitte tekrarland覺覺 i癟in : Tekrir Gam-Cevr-Minnet : Tenas羹p V羹cudun mayas覺 – Vatan topra覺 : Tebih 5. Beyit : Denaet-K繹pek-Sayyad : Tenas羹p K繹pektir zevk alan sayyad-覺 bi-insafa hizmetten :襤rsal-i Mesel ve Kinaye. Zalimin yard覺mc覺s覺-k繹pek : Tebih Hizmetten zevk alan-k繹pek : Tebih 6. Beyit : Fani-Baki : Tekrir Bir  Devamini Oku


襤stiklal Mar覺ndaki S繹z Sanatlar覺

1. K覺tadaki S繹z Sanatlar覺

Korkma s繹z羹yle T羹rk Milleti’ne sesleniyor - (N襤DA) Ocak ile kastedilen T羹rk Ailesi demektir - (MECAZ-I MRSEL) Oca覺n t羹tmesi -- yaam belirtisi - ( MECAZ) afa覺n denize benzemesi-- K.benzetilen s繹ylenmemi - (KAPALI 襤ST襤ARE) Oca覺n s繹nmesi -- yaam覺n t羹kenmesi - (MECAZ) S繹nmek -- yok olmak - (MECAZ) Y羹zmek -- dalgalanmak - ( MECAZ) Bayrak, y覺ld覺za benzetilmi - ( BENZETME / TEB襤H) Sancak-ocak- yurt – millet //afak, y覺ld覺z, parlamak s繹nmek - (TENASP) Y覺ld覺z-- herkesin bir y覺ld覺z覺 vard覺r inanc覺 - (HATIRLATMA / TELM襤H)  Devamini Oku


Osmanl覺da G羹zel Sanatlar

Osmanl覺lar’da gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Minyat羹r Sanat覺: Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Nasuh ve Nakka Osman 繹nemli minyat羹r ustalar覺ndand覺r. Dier 繹nemli minyat羹r sanat癟覺lar覺 Niari, Nakka Hasan Paa, Kalender ve Levni’dir. eker Ahmet Paa 繹nemli ressamlardand覺r Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n B繹l羹mleri

G羹zel Sanatlar 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel sanatlar i癟ine, orta癟a bilginleri tarafindan on sanat sokulmutur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (s繹zdizimi), ilmi beyan (g羹zel konuma bilimi), belagat (g羹zel konuma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan 癟ou, bilimler arasina girmi ve g羹zel sanat olmaktan 癟ikmitir.

G羹zel Sanatlarin B繹l羹mleri/eitleri:

1 - Edebiyat: Kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. Nazim ve nesir yolun Devamini Oku


S繹z Sanatlar覺 Sunusu

rnek S繹z Sanatlar覺 Sunusu indirmek i癟in buray覺 t覺klay覺n. 1) TEB襤H(BENZETME) S繹z羹 daha etkili duruma getirmek i癟in aralar覺nda ilgi bulunan iki unsurdan g羹癟s羹z羹 olan覺 g羹癟l羹 olana benzetmektir. Benzetmede d繹rt unsur bulunur: a)Benzenen b)Benzetilen c)Benzetme Y繹n羹 d)Benzetme Edat覺 Bu 繹elerin kullan覺l覺p kullan覺lmamas覺 a癟覺s覺ndan da 羹癟 癟eit benzetme vard覺r: - ocuk tilki gibi kurnaz biriydi. - Minik yavrucak elma gibi k覺pk覺rm覺z覺 yanaklar覺yla g羹l羹c羹kler sa癟覺yordu. - Bizim de k Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n eitleri

G羹zel Sanat Nedir 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel Sanatlarin eitleri: 1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. nazim ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. 2 - Resim: yali, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin 羹zerine 癟izgiler 癟izme ve boyama suretiyle yapilan g羹zel sanattir. resim yapan sanat癟iya ressam adi verilir. 3 - Heykel: ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varliklari,ta, 癟amur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle 羹癟 boyutlu olarak yapma iidi Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺

G羹zel sanatlar覺, geleneksel ve 癟ada olmak 羹zere iki bi癟imde s覺n覺flamak, bize baz覺 kolayl覺klar getirebilir. 1 - Geleneksel S覺n覺fland覺rma: Bu s覺n覺fland覺rmada sanat eserlerinin seslendii duyu organlar覺 belirleyici unsurdur. Buna g繹re: G繹rsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb. 襤itsel Sanatlar: Kulaa hitap eden bu sanat t羹rleri "fone簫tik sanatlar" ad覺n覺 al覺r. M羹zik, edebiyat vb. Karma Sanatlar: Devamini Oku


Uygulamal覺 Sanatlar

Uygulamal覺 Sanatlar Terim, ilevsel deeri estetik deerinden daha 繹ncelikli olan, ya da bezeme gibi, baka 羹r羹nlere hizmet eden sanatsal uygulama dallar覺 i癟in kullan覺l覺r.


Edebi Sanatlar

1 - 襤NTAK (KONUTURMA) SANATI - Cans覺z varl覺klar覺 ve insan d覺覺ndaki canl覺lar覺 insan konuturmaya intak denir. - Mor meneke:’’Bana dokunma;’’diye ba覺rd覺. - Minik ku:’’Anne beni r羹yalar 羹lkesine g繹t羹r.’’diye yalvar覺yordu. - Not: 襤ntak sanat覺n覺n olduu her yerde doal olarak tehis sanat覺 vard覺r. 2 - TEZAT SANATI - Aralar覺ndaki bir ilgiden dolay覺 ayn覺 konu ile ilgili kar覺t kavramlar覺n ya da 繹zelliklerin bir arada kullan覺lmas覺d覺r. Alar覺m hat覺ra geldik癟e g羹l羹lerimiz. . Neden b繹yle d羹man g繹r羹n羹rs羹n羹z. Y覺llar y覺l覺 dost bildiim aynalar. Bende g Devamini Oku


Dramatik Sanatlar

Dramatik Sanatlar : 襤nsan覺n, eyleme d繹n羹m羹 ifadelerle kendini veya bir olay覺, bir olguyu anlatt覺覺 sanatlard覺r: Tiyatro, opera, m羹zikal oyun, kukla gibi sahne sanatlar覺, sinema, g繹lge oyunu gibi t羹rleri buna 繹rnek olarak g繹sterebiliriz. 襤nsan覺n, eyleme d繹n羹m羹 ifadelerle kendini veya bir olay覺, olguyu anlatt覺覺 sanatlard覺r.Tiyatro, opera, m羹zikal oyun, kukla gibi sahne sanatlar覺 sinema, g繹lge oyunu gibi t羹rleri buna 繹rnek olarak g繹sterilebilir. Sahne sanatlar覺 fak羹ltesinin amac覺, bu alanlarda, 羹lkemizin bug羹nk羹 ve gelecekteki ihtiyac覺na uygun nitelikte, 羹st d羹zeyde yarat覺c覺, yorumcu, eitimci sanat癟覺lar yetitirmektir. L Devamini Oku


Hareket Sanatlar覺

Hareket Sanatlar覺 : 襤nsan覺n, bedeniyle anlat覺m g羹c羹 kazand覺rd覺覺 sanatlard覺r: Bale, dans t羹rleri, halk danslar覺, pandomim vb.


ses sanatlar覺

Ses Sanatlar覺 : M羹zik ve b羹t羹n t羹rlerini kapsayan sanatlard覺r : Halk m羹zikleri, kl璽sik m羹zikler gibi.


Dil Sanatlar覺

Dil Sanatlar覺 : Edebiyat ve yaz覺 t羹rlerini kapsayan sanatlard覺r: Roman, hik璽ye, iir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi. Dil Sanatlar覺 Nedir? Edebiyat ve yaz覺 t羹rlerini kapsayan sanatlard覺r: Roman, hik璽ye, iir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi. Dil sanatlar覺na (edebiyat sanatlar覺) ya da (edebi sanatlar) diyoruz. Bunlar覺, dilin en geni anlam覺ndan balayarak hareket dili (jest), y羹z iaretleri (mimik), ses dili (羹nlem), konuma dili ve yaz覺 dili aamalar覺nda s覺ralayarak (pantomim, retorik, d羹z yaz覺, tiyatro, roman iir) 繹zetleyelim: 1) Pantomim: zel bir eitimden ge癟en sanat癟覺lar覺n y羹z ve g繹vde anlat覺m覺na ya Devamini Oku


Mekan Sanatlar覺

Mek璽n Sanatlar覺 : 襤癟 ya da d覺 mek璽n覺 i癟ine alan ya da d羹zenleyen sanat dallar覺d覺r. En bata mimar簾 olmak 羹zere (bah癟e mimar簾si, peyzaj mimar簾si), 癟evre d羹zenlemesi gibi mek璽na ilikin t羹m tasar覺m 癟al覺malar覺.


Hacim Sanatlar覺

Hacim Sanatlar覺 : 癟 boyutlu sanat 癟al覺malar覺d覺r. S繹zgelimi heykel, seramik, an覺tlar gibi.


Y羹zey Sanatlar覺

Y羹zey Sanatlar覺 : T羹m iki boyutlu sanat 癟al覺malar覺, yani bir eni ve bir boyu olan k璽覺t veya tuval 羹zerine, bir duvar ya da kuma 羹zerine uygulanan sanatlard覺r: Resim ve t羹rleri ( yal覺 boya, sulu boya, bask覺 sanatlar覺, afi, grafik 癟izimler ), duvar resmi, minyat羹r, karikat羹r, fotoraf, batik, s羹sleme vb.


S繹z Sanatlar覺

S繹z Sanat覺 Nedir ? S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir. S繹z sanatlar覺 nelerdir ? 1- Tebih (Benzetme) zellikleri y繹n羹yle zay覺f olan varl覺覺n kuvvetli varl覺a benzetilmesi sanat覺d覺r. 2- 襤stiare ( Eretileme ) Yaln覺zca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – 覺 M羹rsel Bir s繹z羹n benzetme 繹zellii olmaks覺z覺n baka bir Devamini Oku


G繹rsel Sanatlar

G繹rsel Sanatlar (Plastik Sanatlar) : izgi, boya ve hacim veren maddelerle g繹z duyumuzu alg覺layan sanatlara denir. rnein; resim, heykel, mimari ve fotoraf sanat覺 gibi.. Bak覺n覺z : G羹zel Sanatlar G繹rsel sanat, g繹ze hitab eder. 襤itsel sanat,kulaa hitab eder. Son olarak dramatik sanat, hem g繹ze hem kulaa hitab eder. G繹rsel sanatlar; resim,fotoraf,mimari ve heykel. 襤itsel sanatlar; iir,edebiyat ve m羹ziktir. Dramatik sanatlar; bunlar覺n hepsini kapsar. Yani; resim,fotoref,mimari,heykel Devamini Oku


plastik sanatlar

g繹rsel sanatlar (plastik sanatlar) : 癟izgi,boya ve hacim veren maddelerle g繹z duyumuzu alg覺layan sanatlara denir. resim,heykel,mimari ve fotoraf sanat覺 gibi... plastik sanatlar: resim heykel grafik


G羹zel Sanatlar

G羹zel Sanatlar 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel sanatlar i癟ine, orta癟a bilginleri tarafindan on sanat sokulmutur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (s繹zdizimi), ilmi beyan (g羹zel konuma bilimi), belagat (g羹zel konuma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan 癟ou, bilimler arasina girmi ve g羹zel sanat olmaktan 癟ikmitir.

G羹zel Sanatlarin eitleri:

1 - Edebiyat: Kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. Nazim ve nesir yolundaki b羹t羹n Devamini Oku


G羹zel Sanatlar S繹zl羹羹

acanthus :: :: eski yunan’dan beri s羹sleme sanatlar覺nda kullan覺lan bitkisel bir motif. t羹rk癟e’de akanthus ya da akantus olarak yaz覺l覺r. t羹rk癟e’de yanl覺 olarak kenger diye adland覺r覺lsa da t羹m羹yle farkl覺 bir bitkidir. agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile 癟evrelenmi, i癟inde ya da yak覺n覺nda tap覺nak, bouleuterion gibi dini ve resmi yap覺lar覺n bulunduu toplumsal ve ticari yaam覺n younlat覺覺 alan. aa癟 direkli cami :: :: 繹rt羹 b繹l羹m羹n羹 ta覺yan aa癟 direklere sahip cami tipi. 癟ok say覺da aa癟 direkle ta覺nan ahap 癟at覺l覺 bu yap覺lar, genellikle 13. y羹zy覺l anadolu sel癟uklu mimarl覺 Devamini Oku


Ritmik sanatlar nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ritmik nedir ve ritmik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sanatlar nedir ve sanatlar ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor