Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


Orta癟ag Ne Renktir

Ambrosiusa G繹re; “Orta癟a’n rengi nedir? Beyazd覺r ama o da renk deildir. 羹nk羹 t羹m renkler beyaz覺n i癟indedir. Devinim, beyaz覺 var eder; beyaz ayd覺nl覺覺n simgesidir.”


Doan覺n Renkleri

Doada 3 ana renk vard覺r. Bunlar k覺rm覺z覺, sar覺 ve mavi renktir. Bu 羹癟 renk doan覺n renkleridir. Dier renkler bu 羹癟 rengin kar覺mas覺yla elde edilir ki bu 羹癟 renge ana renklerde denilmektedir. Soru: Doan覺n renkleri nelerdir ? Mesaj: G繹rsel sanattan 繹devim var ve doan覺n renkelerini bulamam覺yorum s覺cak renkler nas覺l k覺rm覺z覺 sar覺 turuncuysa doan覺n renkleri hangisi onu bulmaya 癟al覺覺yorum .


Dairenin Perspektifi

Dairenin Perspektifini izme


Aa覺daki ilemleri tamamlad覺覺n覺zda dairenin perspektif 癟izimini oluturmu olacaks覺n覺z.

Kullan覺lacak Ara癟 ve Gere癟ler


➢Resim k璽覺d覺 ( 25 X 35 ) ➢Kurun kalem, silgi ➢T cetvel ve 繹l癟羹l羹 cetvel ➢Yumuak sivri u癟lu kurun kalem ➢Kalemt覺ra, silgi, bant ➢Pergel Aa覺daki ilemleri tamamlad覺覺n覺zda iki ka癟覺l覺 perspektif 癟izimini oluturmu olacaks覺n覺z. 1. Dairenin perspektif 癟izimini yapmak i癟in kullan覺lacak ara癟 ve gere癟leri temin ediniz. 2. 35 x 25 resim k璽覺d覺n覺 al覺n覺z. Kenarlardan 1’er cm boluk b覺rakarak bir 癟er癟 Devamini Oku


Renk

襤nsanolu, kendini bildii g羹nden bug羹ne, renk hadisesine ne yaz覺k ki bir kullan覺m arac覺 veya obje olarak bakm覺, ne g羹zel k覺rm覺z覺 d繹piyes veya sar覺 kazak deyip ge癟mitir. 襤lerici g繹r羹, hissedi sahipleri (empresyonistler) rengin farkl覺l覺覺n覺 hissederek 癟al覺malar yapm覺lard覺r. Hepsinin yola 癟覺k覺 tarz覺 繹nce 覺覺k sistemidir. Renk ve 覺覺k, Spektrumun radyan bir enerjisi veya en d羹羹k elektromanyetik alan覺 olarak kabul edilir. Beyaz 覺覺k b羹t羹n dalga uzakl覺klar覺n覺n kar覺mas覺ndan meydana gelen Spektrumun g繹r羹n羹羹 ile orant覺l覺d覺r. Renk g繹z ile yakalanan bir 覺覺k tesiridir. I覺覺n eya 羹zerine 癟arpmas覺yla, yans覺y Devamini Oku


Kar Neden Beyaz Renklidir

Bir elma k覺rm覺z覺 g繹r羹n羹r, 癟羹nk羹 elma y羹zeyi 覺覺ktaki renklerin 癟ounu yutar ve sadece k覺rm覺z覺 覺覺k g繹z羹m羹ze yans覺y覺nca elma y羹zeyini k覺rm覺z覺 olarak g繹r羹r羹z Benzer ekilde, bir kar kristalinin 羹zerine g羹ne 覺覺覺 d羹t羹羹nde g羹ne 覺覺覺 kar kristali taraf覺ndan bir ka癟 kez sa癟覺l覺r I覺覺n hi癟bir k覺sm覺 dierine nazaran daha fazla yutulmaz, ve sa癟覺lmaz B繹ylece, 覺覺ktaki t羹m renkler eit olarak geri yans覺t覺ld覺覺ndan kar覺n rengi g羹ne 覺覺覺 gibi beyaz olarak g繹r羹l羹r.


S覺cak ve souk renklerin insan 羹zerinde b覺rakt覺覺 etkiler

1. SICAK RENKLER: K覺rm覺z覺, sar覺 ve turuncudur. S覺cak renkler aktif olup canl覺, tahrik edici ve g繹sterili bir 繹zellie sahiptirler. Bir odan覺n dekorasyonuna canl覺l覺k, 癟eitlilik verirler. Bir yeri asl覺ndan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Souk bir mekanda kullan覺ld覺覺nda s覺cakl覺k katarken, s覺cak ortamda kullan覺l覺rsa, bunalt覺c覺 ve rahats覺z edici bir etki yaratabilirler. 2. SOUK RENKLER: Mavi, mor ve mavi ile yeil tonu ta覺yan renkler 羹zerimizde bir serinlik ve sakinlik hissi yaratt覺klar覺ndan bunlara ‘’souk renkler”ad覺 verilir. Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho, serin ve dinlendirici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Bu  Devamini Oku


Renklerin Etkileri

Renklerin insan davran覺覺n覺 ve psikolojisini 繹nemli 繹l癟羹de etkiledii bug羹n kesinlemitir. Kanada'da bir okulda yap覺lan deneyde, odalar覺n renk ve 覺覺k d羹zenlerinin deitirilmesi ile baz覺 繹rencilerin zeka d羹zeylerinin ve disiplin sorunlar覺n覺n olumlu bi癟imde etkilendii tespit edilmitir. Ancak insan g繹z羹n羹n 覺覺k ve rengi alg覺layan a tabakas覺n覺n g繹rme sinirleri vas覺tas覺yla bunu beyne ilettikten sonra beyinde nas覺l fizyolojik etkiler yaratt覺覺n覺 renkbilimciler hen羹z a癟覺klayam覺yor. Asl覺nda g繹z羹m羹ze gelen g繹r羹nt羹 iki 癟eit g繹rme h羹cresi arac覺l覺覺 ile taran覺r. Silindir veya 癟omak eklinde olanlar 覺覺覺, koni eklind Devamini Oku


Renklerin Anlam覺

RENKLER襤N ALGILANAN ETK襤LER襤 / ANLAMI MAV襤 : Koyu tonlarda ya da youn olarak kullan覺ld覺覺nda moral bozan, kasvet veren bir etki, a癟覺k tonlarda kullan覺ld覺覺nda veya beyazla kar覺t覺r覺ld覺覺nda yat覺t覺r覺c覺 ve g羹ven veren bir etki yaratmaktad覺r. Mavi sindirmeyi ve korumay覺 sembolize eder. YE襤L :Kullan覺ld覺覺 mekanda sakin, bar覺癟覺l, hassas, yumuak bir etki yaratmaktad覺r. Nee ve s羹kuneti ifade etmektedir. SARI : Kullan覺ld覺覺 mekanda uyaran, neelendiren, dikkat 癟eken bir etki yaratmaktad覺r. genilemeyi, iletiimi ifade etmektedir. KIRMIZI : Kullan覺ld覺覺 mekanda heyecanland覺r覺c覺, uyar覺c覺 Devamini Oku


Renklerin Psikolojik zellikleri

RENKLER襤N PS襤KOLOJ襤K ZELL襤KLER襤 : Atein sar覺 - k覺rm覺z覺 rengi s覺cak renk 癟ar覺覺m覺n覺; buzun mavi - yeil rengi souk renk 癟ar覺覺m覺n覺 oluturmas覺, rengin s覺cakve souk renkler olarak ikiye ayr覺lmas覺na neden olmaktad覺r. SICAK RENKLER : K覺rm覺z覺, sar覺, turuncu SOUK RENKLER : Yeil, mor, mavi Ara renklerden mor ve yeil kendilerini oluturan s覺cak vesouk renklerin miktar覺na bal覺 olarak deiir. Kesin bir s覺n覺r koymak m羹mk羹n deildir. Renk, g繹rsel olarak alg覺lanan, bir 癟ok duygusal etkinlie sahip olan ve estetik ama癟lara hizmet veren bir elemand覺r. Rengin yap覺sal niteliklerine bal覺 olarak duygusal etkinlikler Devamini Oku


Renkler

Renkler Renkler, iddetlerine ve insanlar 羹zerindeki ruhsal etkisine g繹re ikiye ayr覺l覺rlar. . * S覺cak renkler: (KIRMIZI, TURUNCU, SARI) K覺rm覺z覺da atein s覺cakl覺覺n覺, turuncuda g羹ne 覺覺覺n覺n etkisini, sar覺da da 覺覺k ve ayd覺nl覺覺 duyar覺z. Bu renkler, havadaki titreimi kuvvetli olduu i癟in dier renklere 'g繹re g繹z羹 daha 繹nce etkiler. ocukta renk anlay覺覺 balad覺覺 zaman k覺rm覺z覺ya bak覺p ona at覺lmas覺, ilkel topluluklar覺n en 癟ok 繹nem verdii renklerin s覺cak renkler oluu bundand覺r. Varl覺klar覺n 覺覺k alan k覺s覺mlar覺nda daha 癟ok s覺cak renkler hakimdir. Bu renklerin ruhsal etkisi nee, canl覺l覺k, harekettir. * So Devamini Oku


Souk Renkler

* Souk renkler: (YE襤L, MAV襤, MOR) S覺cak renklere g繹re titreimi az olan bu renkler, g繹z羹 ikinci derecede etkiler. Ruhsal etkisi h羹z羹n, rahatl覺k ve durgunluk olan bu renkler, g繹lgeli k覺s覺mlarda daha 癟ok yer al覺rlar. izgilerde olduu gibi renklerde de z覺tl覺k vard覺r. Bir resimde iyi bir uyum kurulabilmesi i癟in renklerin s覺cak souk durumlar覺n覺n 繹nemle ele al覺nmas覺 gerekir. Sadece souk renklerin ya da s覺cak renklerin bulunmas覺 iyi bir etki b覺rakmaz. Souk renklerin hakimiyetinde yap覺lan bir resimde s覺cak renklerle, s覺cak renklerle yap覺lan bir resimde ise souk renklerle bir denge kurulmal覺d覺r. Model haz覺rlarken de bu 繹zellie dikkat etmelidir.  Devamini Oku


S覺cak Renkler

* S覺cak renkler: (KIRMIZI, TURUNCU, SARI) K覺rm覺z覺da atein s覺cakl覺覺n覺, turuncuda g羹ne 覺覺覺n覺n etkisini, sar覺da da 覺覺k ve ayd覺nl覺覺 duyar覺z. Bu renkler, havadaki titreimi kuvvetli olduu i癟in dier renklere 'g繹re g繹z羹 daha 繹nce etkiler. ocukta renk anlay覺覺 balad覺覺 zaman k覺rm覺z覺ya bak覺p ona at覺lmas覺, ilkel topluluklar覺n en 癟ok 繹nem verdii renklerin s覺cak renkler oluu bundand覺r. Varl覺klar覺n 覺覺k alan k覺s覺mlar覺nda daha 癟ok s覺cak renkler hakimdir. Bu renklerin ruhsal etkisi nee, canl覺l覺k, harekettir.


Souk ve S覺cak Renkler

Renkler, iddetlerine ve insanlar 羹zerindeki ruhsal etkisine g繹re ikiye ayr覺l覺rlar. .

A) S覺cak Renkler

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) K覺rm覺z覺da atein s覺cakl覺覺n覺, turuncuda g羹ne 覺覺覺n覺n etkisini, sar覺da da 覺覺k ve ayd覺nl覺覺 duyar覺z. Bu renkler, havadaki titreimi kuvvetli olduu i癟in dier renklere 'g繹re g繹z羹 daha 繹nce etkiler. ocukta renk anlay覺覺 balad覺覺 zaman k覺rm覺z覺ya bak覺p ona at覺lmas覺, ilkel topluluklar覺n en 癟ok 繹nem verdii renklerin s覺cak renkler oluu bundand覺r. Varl覺klar覺n 覺覺k alan k覺s覺mlar覺nda daha 癟ok s覺cak renkler hakimdir. Bu renklerin ruhsal etkisi nee, canl覺l覺k, harekettir.  Devamini Oku


D繹rt Renk Teoremi

D繹rt Renk Teoremi Teorem: Sonlu say覺da b繹lgeden oluan bir harita, birbirine sonsuz say覺da nokta boyunca komu olan iki b繹lgenin renkleri birbirinden farkl覺 olmak 羹zere, boyanacaksa bu ilem i癟in d繹rt rengin yeterli olaca覺 bir strateji vard覺r. Bu teoremin dorudan uygulamalar覺ndan birisi harita boyanmas覺d覺r; eer her 羹lkenin tek b繹lgeden olutuu varsay覺l覺rsa bir siyasi haritan覺n t羹m 羹lkeleri, komu 羹lkeler ayn覺 renge boyanmadan d繹rt renge boyanabilir. Ancak bu uygulamadaki varsay覺m, d羹nya haritas覺 i癟in uygun olmay覺p Amerika Birleik Devletleri ve Azerbaycan gibi birden fazla b繹lgeden oluan 羹lkeler bulunmaktad覺r. Bu konjekt羹r (ispats覺z,  Devamini Oku


Renk perspektifi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Renk nedir ve renk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Perspektifi nedir ve perspektifi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor