Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Modern iir Gelenei rnekleri

Alaturka 覺k benim air tabiat覺m, 癟覺k orta yere Fakir g羹zelinden s繹yle Hasret ateinden 癟al al, s繹yle benim derdimi sevdal覺 sesinle. Hep bilinen ark覺lar gibi olsun Hani, dil-i bi癟areden Sun da i癟sin yar elinden Yani bilinen ark覺lardan olsun. Yeni s繹zler arama nafile Derdim yeni olsa anlar覺m Gel, haz覺r覺ndan s繹yle bu akam zme yetiir, 羹zme firak覺nla harab覺m. Sonunda ah 癟ekeriz derinden Kim anlayacak sahiden olduunu Sen s繹yle yaln覺z Z羹lf羹ndedir baht-覺 siyah覺m bestesini Dede’den. Melih Cevdet Anday
Birdenbire Her ey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu g羹n 覺覺覺 yere; G繹ky羹z羹 birdenbile Devamini Oku


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.Deien d羹nyan覺n Osmanl覺’ya ilk b羹y羹k darbesi Viyana bozgunu (1683) olur. Viyana bozgunu, kendini yenilemeyen bir devletin, imparatorluk bile olsa, sadece asker say覺s覺ndaki 羹st羹nl羹kle  Devamini Oku


Modernlik ve Laiklik

Din ve modern toplum ilikisi s羹rekli g羹ndeme gelen ve modern toplumun siyasal 繹rg羹tlenme bi癟imi olan demokratik ileyi ve ilkeyle 癟eliki yratan husus, belli bir toplumsal hayat bi癟iminin, dini merutiyyet 癟er癟evesinde, bir din devleti olarak topluma dayat覺lmas覺 d羹羹ncesidir.Dinin kamu hayat覺nda yer almas覺 farkl覺 birk onudur ve dinin kamu hayat覺nda yer alma talebi demokratik ilkeyle 癟eliik olmak zorunda deildir. Dini inan癟 hayat覺n t羹m alan覺na ilikin olduu i癟in bireyin inanc覺n覺 kamusal hayata ta覺mas覺n覺 teminat alt覺na almak, demokratik sistemin ilevi olmak durumundad覺r.Dini deerlerle modern toplusal hayat覺n ileyii hi癟 癟at覺ma ihtimal Devamini Oku


Modern T羹rk Tiyatrosu

T羹rk edebiyat覺nda ilk tiyatro eseri 繹rnei Tanzimat D繹neminde Bat覺 etkisiyle verilmitir. 襤lk tiyatro eseri, inasi'nin "air Evlenmesi" adl覺 oyunudur. Modern tiyatro eserleri konular覺na g繹re 羹癟e ayr覺l覺r: TRAJED襤 襤lk tiyatro t羹r羹n羹n ad覺d覺r. Klasik d繹nem trajedisinin 繹zellikleri unlard覺r: -Manzum olarak yaz覺l覺r. -Konular覺n覺 mitoloji ve tarihten al覺r. -Oyun kahramanlar覺 soylu kiilerden se癟ilir. -Trajediler erdem ve ahl璽k temeli 羹zerine kurulur. -Vurma, yaralama, 繹ld羹rme olaylar覺 sahnede g繹sterilmez; konumalarla duyurulur. -Sade, a癟覺k, anla覺l覺r bir dil kullan覺l覺r. Halk diline yer verilmez. -癟 birlik kur Devamini Oku


Modern Tiyatro ile Geleneksel T羹rk Tiyatrosu Aras覺ndaki Farklar

Modern tiyatro ile geleneksel T羹rk tiyatrosu aras覺ndaki farkl覺l覺klar: 1. Modern tiyatro, bir metne dayan覺larak haz覺rlan覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise metin yoktur, tespit edilmi bir olay vard覺r ve bu olay metinsiz ve haz覺rl覺ks覺z olarak sahnede canland覺r覺l覺r. 2. Modern tiyatroda, sergilenmeden 繹nce defalarca prova yap覺l覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise prova yapmadan sahnelenme s繹z konusudur.


Post Str羹kt羹ralizm

Jenetik Str羹kt羹ralizm (Post-str羹kt羹ralizm) Post-str羹kt羹ralizm ya da jenetik (gdn str羹kt羹ralizm, 1950’lerden itibaren, 繹zellikle Pierre Bourdieu’nin temeli str羹kt羹ralizme dayanan orijinal 癟al覺malar覺yla ekillenen bir teoridir. G羹n羹m羹z Frans覺z sosyolojisinin 繹nemli bir temsilcisi olan Bourdieu, birbirlerine z覺t konumlarda olan Marx, Durkheim ve Weber’i sentezleyerek “yap覺salc覺 yap覺mc覺l覺k” (constructivisme structuraliste) ad覺n覺 verdii kendi sosyoloji anlay覺覺n覺 gelitirmitir. Bourdieu teorisini 繹yle 繹zetler: “al覺mam覺n hususiyetlerini iki kelime ile ifade et mem gerekirse… “str羹kt羹ralist yap覺mc Devamini Oku


D羹nya Edebiyat覺ndaki 襤lk Modern Roman

D羹nya edebiyat覺ndaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kiot


Modern D羹nya Edebiyat覺 Antolojisi

Modern D羹nya Edebiyat覺 Antolojisi 1988'de enis batur tarafindan hazirlanip donemli yayincilik tarafindan az sayida yayimlanan mustesna eser. secilen yazar-sairler kadar cevirmenlerinin de a sinifi oldugu antoloji.


posti

posti: kad覺nlar覺n genellikle balar覺n覺n arkas覺na takt覺klar覺 ek sa癟.


postglasyal

buzul癟a覺 sonras覺 (postglasyal): iklim gittik癟e 覺s覺narak bug羹nk羹 artlara ge癟mitir. imdiki deniz seviyesine eriilmi, ingiltere avrupa’dan koparak bir ada durumuna gelmitir. avrupa k覺tas覺 bug羹nk羹 eklini kazanm覺t覺r. eski uygarl覺klar ortaya 癟覺karak gelimitir.


postmodern

modernizm sonras覺-繹tesi. insan覺 merkeze alan, sek羹ler ve h羹manist d羹nya g繹r羹羹 anlam覺ndaki modernizmi eletirip sorgulayan, alternatif gelitirmeye 癟abalayan b羹t羹n d羹羹nceler.


darbe

darbe : bir 羹lke de zor kullanarak h羹k羹meti devirme hareketi (繹rnek:enver paa’n覺n 1913 b璽b-覺 ali bask覺n覺yla h羹k羹meti ele ge癟irmesi)


postmodernizm

postmodernizm: (alm. postmodernismus): modern sonras覺, modernizme kar覺t d繹nem


apostrof

kesme iareti. 繹zel isimleri eklerinden ay覺rmak i癟in (ali’nin kalemi), s繹zc羹kteki d羹en bir harfi belirtmek i癟in (n’olur=ne olur), s繹zc羹羹n ekiyle kar覺mamas覺 i癟in (kola’n覺 i癟tin mi) kullan覺l覺r.


a posteriori

a posteriori deneyden 繹nce alan... deneyden sonra olan anlam覺ndaki aposteriorinin (sonsal) kar覺t覺d覺r. deneyden 癟覺karsamad覺覺 ve bundan 繹t羹r羹 de deneyden 繹nce olduu varsay覺lan bilgi sorunu antik癟a yunan d羹羹ncesinde olumu, skolastiklerce gelitirilmitir, alman d羹羹n羹r kant’覺n sisteminde 繹nem kazanm覺t覺r. her iki terimi de ortaya atan x覺v. y羹zy覺l skolastiklerinden albert le grande de saxe’t覺r. antik癟ada aristotales t羹melden tikele yap覺lan uslamlamay覺 繹nsel kan覺t (apriori) ve buna kar覺 tikelden t羹mele yap覺lan uslamlamay覺 sonsal kan覺t (aposteriori) saym覺t覺r. 癟羹nk羹 birincisinde ussal bir ilkeden, ikincisindeyse du Devamini Oku


Post modern darbe nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Post nedir ve post ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Modern nedir ve modern ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Darbe nedir ve darbe ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor